RSS
 

Archive for október 11th, 2011

*** Selymes atya a Nagyfigyelmeztetésről *** ÚJ hanganyag *** (2011.10.10)

11 okt

Az Erdélyi Mária Rádióban – 2011. október 10-én – Selymes József atyával elhangzott beszélgetés

a Nagyfigyelmeztetésről

 

YouTube előnézeti kép

 

Selymes atya a Nagyfigyelmeztetésről

2011. október 13. csütörtök, 07:42

A 29 évközi hét evangéliumaiban Jézus kemény szavait olvashatjuk a farizeusok és írástudók ellen. “E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől… Igenis mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket.” (Lk 11,50-51) Isten ma is, mint minden korban, küld prófétákat, de sokan nem fogadják el, sőt üldözik, megölik őket. Ez történik sok mai prófétával is. A mai kor farizeusai és írástudói, hamis tekintélytisztelői ízekre szedik szavaikat internetes fórumokon, levelező listákon. De ezzel nemcsak magukat zárják el az igazságtól, hanem másokat is félrevezetnek. “Vakok vezetnek világtalanokat.” Ezzel óriási károkat okoznak. Az Isten által felkínált mentőöveket is el akarják venni a fuldoklóktól. Ezért nem csodálkozhatunk Jézus kemény szavain.

A próféták üzeneteit mindig meg kell vizsgálni, mert minden próféta tévedhet, és vannak hamis próféták is. A legfontosabb vizsgálati szempont, hogy tartalmuk mennyire van összhangban a Szentírás tartalmával. De sokan nem veszik még azt a fáradságot se, hogy végigolvassák ezeket, hanem kapásból nekimennek egy-egy félreértelmezhető kijelentés alapján, és lesöprik az asztalról az egészet. Kiöntik a fürdővízzel a gyereket is. Kényelmesebb megoldás a próféiciákat kapásból elvetni. De akik így cselekszenek elvetik Istent is, aki fontosnak tartja, hogy prófétákat küldjön, és általuk szóljon hozzánk.

Hogyan viszonyuljunk a mai prófétákhoz, az általuk hozott üzenetekhez, köztük a “Nagyfigyelmeztetés”-hez. Selymes József atya, az erdélyi Mária Rádió alapítója, aki jelenleg Rómában él, az üzenetek, próféciák, magánkinyilatkoztatások egyik szakértője, a Világegyház szemszögből nézve beszél ezekről a kérdésekről, az erdélyi Mária Rádióban indított sorozatában.

 

Forrás: http://engeszteles.bocsajozsef.hu/profeciak-uezenetek/selymes-atya-a-nagy-figyelmeztetesrl


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Selymes atya a Nagyfigyelmeztetésről

 

Isten, az Atya – Figyeljetek most az emberiségnek adott utolsó felhívásomra

11 okt

2011. október 9. vasárnap; 15:30

Leányom, beszélj a világnak szeretetemről, melyet Én minden teremtményem iránt érzek, szerte a világon. Tájékoztasd őket arról is, hogy Én most a háttérből fogom irányítani az isteni beavatkozás legnagyobb cselekedetét, amilyet még nem láttak a földön Szeretett Fiam, Jézus Krisztus feltámadása óta.

Minden elő van készítve  az Irgalmasság ezen nagyszerű Cselekedetére, melyet azért szentesítettem, hogy segítsek megmenteni mindannyiatokat.

Az irántatok érzett Szeretetem azt jelenti, hogy míg terveim szerint harcolok a csalóval az emberiség elpusztítására tett kísérletei ellen, meg fogom engedni most az Irgalmasság utolsó Cselekedetét, hogy megtérjetek. Ez a megváltásotokra irányuló utolsó cselekedet az Én szememben azt jelenti, hogy az emberiség még egyszer utoljára megtanulhatja (megtapasztalhatja) Létezésem igazságát.

Gyermekeim, kérlek, hajoljatok most meg, és kérjetek irgalmat családjaitok és szeretteitek számára. Ha ők nincsenek a kegyelem állapotában, nehéznek fogják találni a Nagyfigyelmeztetést. Tájékoztatnotok kell őket az igazságról való elmélkedés fontosságáról.

Az idő rövid. A Nagyfigyelmeztetés szinte már elérkezett hozzátok. Ha túl lesztek rajta, lesz időtök eldönteni, melyik utat szeretnétek választani. Az isteni világosság útját, vagy a csaló útját. A választás a tiétek lesz.

Egy idő után, ha az ember nem fordít hátat gonosz módszereinek, el fogom pusztítani azokat az országokat, melyek a csalónak (be)hódolnak. Elrejtőznek majd, mikor az Én büntető kezem lesújt, de nem lesz hová menniük.

Türelmem a végére ért, ahogy most azoknak az egyesítését tervezem, akik hisznek Bennem, a Mindenség Teremtőjében, és akiket az új Béke- Korszakba viszek Magammal. Azok, akik a másik utat választják, a pokol tüzére lesznek vetve.

Figyeljetek most erre az emberiséghez intézett utolsó felhívásra, ez az az idő számotokra, hogy jövőtökről döntsetek. Imádkozzatok azokért, akik vakok Szeretetem iránt, mert sokan közülük, mikor az igazság feltárul előttük még egyszer, Ellenem szegülnek, és hátat fordítanak Nekem.

Szeretett Teremtőtök

Isten, az Atya

Magasságos Király

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A sátán által küldött hamis próféták sokaságának korszaka

11 okt

2011. október 8. szombat; 16:20

Drága, szeretett leányom, ahogyan az Én igaz látnokaim mennek ki a világba, ugyanúgy fognak a hamis látnokok is. Akkor fogjátok felismerni őket, ha a világnak adott üzeneteiket gondosan megvizsgáljátok.  Mert valahol legbelül érezni fogjátok, hogy manipulálták Tanításaimat és az igazságot, melyeket a Szent Biblia tartalmaz. Annyira finom hazugságok ezek, hogy csak azok lesznek képesek ezeket észrevenni, akik a Szentírás valódi ismeretével rendelkeznek.

Ügyeljetek minden olyan gyűlöletre, melyet az ilyen látnokok keltenek követőik között, mikor veszekednek, családokat osztanak meg és választanak szét.  Azok a szekták, melyek az ilyen látnokok munkálkodásai által keletkeznek, most szétszóródnak a világban, hogy zavarodottságot és félelmet keltsenek a hívők között.

Bárhol, ahol az Én Szent Szavam megjelenik, ott szeretetet fogtok találni. Az Én üzeneteim szeretetet és harmóniát keltenek, és képesek lesznek befolyásolni a lelketeket. Az Én üzeneteim mindig az igazságot fogják hirdetni, és miközben időnként kemények és félelemkeltőek, ezek mégis szeretetből adatnak nektek, Gyermekeim.

A hamis látnokok olyan üzeneteket fognak közzé tenni, melyeket nem könnyű olvasni vagy megérteni. Látszatra a hitelesség érzetét fogják sugározni, és a szeretet érzését keltik. De ezek mégsem fognak lelki békét hozni nektek. Az ilyen látnokok, akik közül sokan nem az Istentől valók, először elcsábítanak, majd kontrollálnak benneteket mindaddig, míg végül a hazugságok és megtévesztés ágyába szippantanak benneteket.

A sátán és hadserege befolyásolni fogja ezeket a hamis látnokokat. Még az igaz látnokokat is megtámadhatja, mikor arra bíztatja őket, hogy zavartan eltávolodjanak Tőlem. Kérlek benneteket gyermekek, legyetek éberek minden időben.

Utasítsátok el azokat az üzeneteket, melyek bármilyen formában is ellentmondanak Tanításaimnak, mert akkor biztosak lehettek abban, hogy azok hamisak.

Én csak néhány kiválasztott hiteles látnokon keresztül szólok most a világban. Kevesebben vannak, mint húszan, és kevesebben, mint gondolnátok. Valamennyien különböző szerepet kaptak, de az Én hangom és az Én utasításaim ismerős jellegzetességgel bírnak majd, melyet fel fogtok ismerni. Valamennyi üzenetüknek az lesz a célja, hogy benneteket olyan tettekre buzdítsanak, melyekkel felkészítitek lelketeket.

Bármilyen cselekedetnek fordítsatok hátat, mely a magukat látnokoknak nevezőktől olyasmire buzdít, ami különösnek tűnik, vagy követőiket olyan cselekedetekre ösztönzi, melyek ellent mondanak a felebaráti szeretetnek.

Vigyázzatok most, mert ez a Hamis Próféta korszaka, aki hamarosan felfedi magát a világ előtt. Ugyanakkor ez a sátán által a világba küldött hamis próféták sokaságának korszaka is, hogy összezavarodottságot és lelki sötétséget okozzon.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária – A Fiam iránti közömbösség bűne burjánzik

11 okt

2011. október 8. szombat; 14:20

(Ez az üzenet, az Áldott Édesanya magán Jelenése alkalmával adatott, mely 30 percig tartott)

Gyermekem, túl sok lélekre vár az örök kárhozat, ha nem térnek vissza drága Fiamhoz.

Fiam nagy gyötrelmet szenved el, amikor azt látja, hogy hogyan tántorognak ezek a gyermekek, egyik gonosz ösvényről a másikra.

A Fiam iránti közömbösség bűne burjánzik, és olyan sokan vannak, akik tudnak Létezéséről, de szabad akaratuk által, mégis megtagadják Őt. Most itt van az az idő, amikor meg fogják érteni mindazt, ami előttük áll, ha nem bánják meg bűneiket a Lelkiismeret Átvilágítása során, melyet hamarosan megtapasztalnak.

Ti, akik szeretitek Fiamat, vegyétek fel az Ő Keresztjét, és segítsetek Neki visszahozni azokat a lelkeket, akik után Ő eleped, hogy drága szerető karjaiba zárhassa őket.

Sokan közületek, gyermekek, akik nem ismeritek igazán Fiamat, meg kell, hogy értsétek az Ő szívének szelíd gyengédségét. Oly sok szeretet van Benne mindannyiatok iránt, hogy ha látnátok az Ő szenvedését az elutasításotok miatt, a földre borulnátok, zokognátok és könyörögnétek az emberiség bűneinek megbocsátásáért.

Kérlek, sürgetlek benneteket, hogy kitartóan imádkozzatok a Nagyfigyelmeztetés alatti megtérésért, melyre Fiam annyira vágyakozik.

Áldott Édesanyátok

Az egész emberiség Királynője

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Purgatórium (Tisztítótűz) nem egy olyan hely, ahová bekerülvén elégedettséget kellene éreznetek

11 okt

2011. október 7. péntek, 21:45

Drága, szeretett leányom, az ok, amiért ilyen sok üzenetet küldök Gyermekeimnek, az az, hogy segítsek nekik felkészíteni lelkeiket, oly módon, mely eddig nem volt lehetséges.

Sok Gyermekem még nem olvasta a Szent Bibliát, de még nem is ismerik valamennyi Tanításom.

Felszentelt szolgáim több időt töltöttek Tanításaim azon részére összpontosítva, ahol arra kérlek mindannyiatokat, hogy szeressétek felebarátotokat, ami helyes. Nem esik szó azonban arról, hogy milyen következményekkel szembesül az emberiség, ha az Atyát elutasítják. Miért tagadják az Én felszentelt szolgáim a pokol létezését, és miért festenek rózsaszín képet a Purgatóriumról (Tisztítótűzről)?

Gyermekeim sok jó dolgot tanultak az egyház által, melyek Isten, a Mindenható Atya Dicsőségét hirdetik. Sajnos a Purgatórium (Tisztítótűz) és a pokol létezése viszont olyan mértékben vált jelentéktelenné, hogy Gyermekeim már azok létezésének tudatával is megelégszenek.

Gyermekeim a gonosz létezésével kapcsolatban is félre vannak vezetve. Sok felszentelt szolgám még a gonosz létezését is tagadja. Ó, mennyire ostobák ők, ha hisznek abban, hogy az ember megerősítheti saját hitét anélkül, hogy tudná vagy megértené a gonosz hatalmának igazságát.

Felszentelt szolgáim részéről az irányítás hiánya azt eredményezte, hogy a gonosz a világban oly módon bontakozott ki, melyet az ima által meg lehetett volna akadályozni. A sátánnak meg lett engedve időlegesen, hogy szabadon mozogjon ezen a földön, felszentelt szolgáim vaksága miatt. Ha Gyermekeim kellőképpen fel lettek volna készítve a sátán által okozott pusztításra, akkor a sátán befolyásának meggyengítésére vonatkozó imáik sokkal erősebbek lettek volna.

A Purgatórium (Tisztítótűz) létezése

A Purgatórium (Tisztítótűz) létezését félreértik. Sokan azt hiszik, ez csupán a megtisztulási folyamatnak a várakozási időszaka, – mielőtt a lelkek beléphetnek a Mennyországba -, azon lelkek számára, akik esetleg nem voltak a kegyelem állapotában, a haláluk pillanatában. Gyermekek, a Tisztítótűzben különböző szintek vannak, és minden lélek a sötétség égető fájdalmát érzi, mely egyre erősödik a mélyebben lévő szinteken. Ez azt jelenti, hogy azon lelkek, melyek épphogy elkerülték, hogy a pokolba vettessenek, azok érzik legerősebben az égető fájdalmat. Annak ellenére, hogy valamennyi lélek a Purgatóriumban (Tisztítótűzben) végül belép Atyám Birodalmába, ez mégsem az a hely, ahová kerülvén elégedettséget kellene éreznetek, Gyermekeim. Ezért kell a bűn ellen küzdenetek és a megbocsátást keresnetek, amilyen gyakran csak tehetitek, hogy megmaradjatok a kegyelem állapotában. Ezért kell megtartanotok a Tízparancsolatot mindig. Ezért kell a Purgatóriumban (Tisztítótűzben) szenvedő lelkekért is imádkoznotok, mert imáitok nélkül ők nem tudnak bejutni a Mennyei Királyságba az Utolsó Ítélet Napja előtt.

Most itt az ideje gyermekeim, hogy szembenézzetek az igazsággal.

Imádkozzatok a szükséges kegyelmekért, hogy megszabaduljatok bűneitektől, hogy beléphessetek a Mennyországba. Minden nap legyetek felkészülve, mert nem ismeritek a már létező és rátok váró terveket. Azért adom ezt az üzenetet, hogy az igazság tiszta legyen előttetek. Ezek a fontos üzenetek évtizedeken keresztül nem voltak világosan és érthetően megadva nektek gyermekek. Fontos, hogy jól fel legyetek készülve.

Ha az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét minden nap délután 3 órakor elimádkozzátok, Én közbenjárok halálotok pillanatában értetek, nem számít, mennyire vagytok bűnösök, és megmutatom nektek Irgalmasságom. Azért mondom ezt nektek, mert Én szeretlek benneteket, nem pedig azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem hogy biztosan terjesszétek az igazságot családjaitok körében.

Szavam ma egyszerűen egy emlékeztető az igazságra, amelyet a tolerancia maszkja mögött megvontak tőletek. Ez kissé hasonlatos ahhoz a szülőhöz, aki elkényezteti gyermekét, mert annyira szereti őt. Ha a szülők túletetik a gyermeket, akkor a gyermek egészsége azt megszenvedi. Majd a szülő továbbra is adja a gyermeknek az ételt, melyhez már hozzászokott, a helytelen szeretet miatt.  Ez a gyermek egészségének romlásához vezethet. Ennek következtében ez a gyermek nem fogja tudni, milyen egészséges élelmiszereket fogyasszon, mivel azokról nincs tudomása. Sosem mondták neki.

Menjetek most, és mondjátok el testvéreiteknek az igazságot a pokolról és a Purgatóriumról (Tisztítótűzről), mielőtt még túl késő. Mert ha ti nem, senki más sem fogja megtenni.

Tanítótok és Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy