RSS
 

Archive for október 9th, 2011

Bankrendszeretek összeomlása az Antikrisztus által volt a háttérből irányítva

09 okt

2011. október 6. csütörtök; 22:45

Drága, szeretett leányom, imádkozz állhatatosan, mert az Antikrisztus készen áll, hogy előbújjon rejtekhelyéről, és rávesse magát a világra, azzal a céllal, hogy elpusztítsa Gyermekeimet.

Ravasz tervét jóképű, elbűvölő és választékos külsővel álcázza majd, de amikor Gyermekeim a szemébe néznek, sötétséget fognak látni, mivel neki nincs lelke. Őt nem Isten, az Atya keze teremtette.

Imádkozzatok most Gyermekeim mindannyian, hogy megállítsátok őt abban, hogy mindazokat elpusztítsa, akiket az Egy Világ Hatalom által belülről irányít.

Az ima sok általa kitervelt, emberiség elleni, undorító tervét enyhítheti. Sajnos sokak lesznek általa megtévesztve. Soha ezelőtt nem buzdítottam Gyermekeimet ilyen sok imára, mivel imáitok nélkül az általa vezényelt cselszövés megvalósul, amint az előre meg lett jövendölve a Jelenések Könyvében.

Földi jelenléte az egész világban érezhető, de tettei rejtve vannak a szemek elől. Ő olyan, mint a kő, melyet mikor vízbe dobnak, hullámokat kelt, melyek mérföldekre jutnak. Ő el akar benneteket pusztítani, mivel ti az Én gyermekeim vagytok.  Azon Gyermekeim, akik szolgamódra követik minden mozdulatát, azok elvakultak. A titkos rémtettek, melyeket ezek az emberek elkövetnek, óriási szomorúságot okoznak a Mennyben.

Gyermekek, meg kell, hogy kérjelek benneteket, imádkozzatok Szent Mihály Arkangyalhoz, hogy utasítsa rendre a sátánt ezekben a zűrzavaros időkben. Az Antikrisztus gyorsan mozog, és befolyása felgyorsítja a globális összeesküvést, mely pénznemeitek egységesítésére irányul mindenütt.

 Bankrendszeretek összeomlása szándékosan volt a háttérből irányítva az Antikrisztus által, hogy amikor országaitok segítségre szorulnak, akkor ő és gonosz csatlósai sietnek országaitok megmentésére.

Ébredjetek fel mindannyian, és nézzétek, mi is történik valójában a szemetek előtt. Ő arra vár, hogy lecsapjon, de imáitok enyhíthetik tetteit, és megállíthatják őt útjain. Mocskos kezei arra várnak, hogy olyan szorítással ragadjon meg benneteket, melyből nehezen fogtok szabadulni.

Ne feledjétek gyermekeim, a sátán hátralévő ideje a földön rövid. Az Antikrisztus azért lett küldve, hogy Atyámtól lelkeket lopjon. Ezek a lelkek az Én Atyámtól, az Istentől, minden dolgok Teremtőjétől származnak. Az Antikrisztus örökké tartó világmindenségre vonatkozó ígérete ostobaság. Sok lélek elcsábul most ettől az új és baljóslatú tantól.  Nézem, amint ők belehullnak ebbe az álnok sötétség-barlangba, és keserű könnyeket hullatnak. Ha egyszer ezek a lelkek a csalás ezen ösvényét követik, ők beszennyezik magukat. Másokkal –beleértve családjukat is – szembeni viselkedésük megváltozik, mivel szívük kihűl.

A sátán hatalma nagy, de Isten, az Atya közbe fog lépni, és a sátán követőit ezen a földön a legszigorúbban bünteti meg. A Nagyfigyelmeztetés az utolsó esélyük, hogy hátat fordítsanak az Antikrisztusnak.

Imádkozzatok, hogy az Én fényem behatoljon minden egyes lélekbe a Nagyfigyelmeztetés során, hogy azok az elveszett lelkek különösképpen megmenekülhessenek ettől a borzasztó sötétségtől.

Szeretett Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Globális Csoportok az Antikrisztus fennhatósága alatt

09 okt

2011. október 5. szerda, 21:00

Drága, szeretett leányom, örömmel tölt el az a mód, ahogyan a Szentségimádásban töltött időt megnövelted.  Ez nagyszerű, mert az ezalatt a különleges idő alatt Általam adott kegyelmek, az üzeneteim terjesztése iránti szándékodban még inkább meg fognak erősíteni téged.

Most, hogy Gyermekeim többsége felismeri, hogy mind politikailag, mind gazdaságilag megváltozott a légkör a világban, azon túl, hogy ezt megértették, hamarosan az igazságot is látni fogják.  A globális vezetők, akikről beszélek, és akik gyávaságból számotokra láthatatlan helyre rejtőztek el, most a globális uralomra vonatkozó terveiket erősítik.

Hadseregeket, fegyvereket és mérgező anyagokat fejlesztenek, mindezeket azzal az egyetlen céllal az elméjükben, hogy Gyermekeimet elpusztítsák. Az összeesküvés-elméletek állandóan lelepleződnek, mikor azok az éles eszű megfigyelők nyilvánosságra hozzák az igazságot. Meg kell értenetek, hogy ezek a csoportok annyira erősek, mind egy egyesült tiszteletreméltó frontba tömörülnek, hogy így elferdíthetik az igazságot, és a nyilvánosság elől elrejthetik azt.

Fogadjátok el gyermekeim, hogy a gonosz csoport harcra kel saját Követőim és Egyházam vezetői ellen. Még Egyházam belülről történő átvilágítását is megszervezték. Mérgük szétszóródik, mint a folyam, árad és ömlik ki minden irányban. A terv nem csupán az, hogy be legyetek csapva, hanem hogy az ő gondolatmenetüknek legyetek megnyerve. Kívülről úgy tűnnek, hogy a világ megmentését kínálják, humanitárius erőfeszítések látszatát keltve. Az ő kreatív megoldásaik az életetek megkönnyítésére abban áll majd, hogy egységesítik a pénzeteket, élelmiszereiteket, egészségeteket, jóléteteket és vallásotokat. Mindent egy fennhatóság alatt. Az Antikrisztus fennhatósága alatt.

Kérlek, utasítsátok el ezeknek a gonosz embereknek az arra vonatkozó kísérleteit, hogy benneteket, ártatlan Gyermekeim, beszippantsanak ördögi tervükbe. Ők a ti beleegyezéseteken keresztül akarnak benneteket megszerezni, hogy Istent, az Én Örök Atyámat elutasítsátok. Ha egyszer megszerzik felettetek az irányítást, elvesztek. Kontrollálni fogják, hogy mit esztek, milyen vallást gyakoroltok, és hogy milyen gyógyszerekkel látnak el benneteket.

Imádkozzatok, imádkozzatok Istenhez, az Atyához, hogy megállítsa most gonosz rémtetteiket, és kérjétek az Atyát, hogy váltsa meg lelkeiket a Nagyfigyelmeztetés során. Tekintet nélkül fondorlatos terveikre, nekik van a legnagyobb szükségük imáitokra. Ők a sátán bábjai, és ők, a szegény félrevezetett lelkek, sok esetben azt sem tudják, mit tesznek, mint ahogyan azt sem tudják, kinek a parancsának engedelmeskednek.

Imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét ezekért a lelkekért minden nap, ha tehetitek, ameddig csak tehetitek. Segítsetek Nekem megmenteni őket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy