RSS
 

Archive for október 5th, 2011

A Béke Korszaka már nincs messze

05 okt

2011. október 4. kedd; 15:30

Drága, szeretett leányom, az új korszak lassan valósággá válik a közeljövőben.

A Béke Korszakát minden Követőm élvezni fogja. Ez a szeretet, a boldogság és a béke időszaka lesz. Nem lesz betegség, fájdalom, nem lesznek pénzügyi gondok, mert mindent megkaptok Tőlem, amire szükségetek lesz. Ti, Gyermekeim, nem fogtok vágyakozni semmi után, mert Én foglak táplálni és átölelni benneteket az Én új paradicsomomban, ahogyan egy szülő táplálna egy csecsemőt. Ezt üdvözöljétek. Ez a cél, melyre mindannyiatoknak törekednetek kell.

Nincs értelme várni, hogy felkészüljetek az Én új béke-paradicsomomba való belépésre. Mert talán túl sokáig vártatok. Tervezzetek mára, mert nem fogjátok tudni, mikor következik be. Valójában ez olyan gyorsan és váratlanul fog megtörténni, hogy ti, Követőim, egyszerűen egy szempillantás alatt ott találjátok magatokat. Ezért kell elkezdenetek a lelketek felkészítését most, mert csak a tiszta lelkek léphetnek be.

Az idő a lényeg. Ez egyike Gyermekeim az utolsó felhívásoknak felétek, hogy megváltoztassátok életeteket a Nagyfigyelmeztetés előtt. Minden nap készüljetek és bízzatok Isteni Szavamban, miközben most arra kaptok utasítást, hogy az Én kéréseimet kövessétek a lelkek megmentésére.

A béke korszaka már nincs messze, és sürgetlek benneteket, hogy készítsétek fel családjaitokat, hogy egyként (együtt) lehessetek az Én Új Királyságomban.

Isteni Megváltótok
Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én sosem hagylak el benneteket gyermekeim. Ezért hamarosan jövök.

05 okt

2011. október 3. hétfő; 12:30

Drága, szeretett leányom, ma arról beszélek veled, hogy mennyire fontos megérteni a Nagyfigyelmeztetés mibenlétét, és hogy az azt körülvevő valamennyi zavarodottságot eloszlassam. Sok ember meg van rémülve, és azt gondolja, hogy ez az Ítélet Napja. De ez nem az. Ez a Dicsőséges Isteni Irgalmasság napja lesz, mely be fogja borítani az egész földet. Irgalmam sugarai ki fognak áradni minden egyes lélekre, férfire, nőre és gyermekre. Senki sem lesz kirekesztve. Senki.

Ez az Én visszatérésem, hogy még egyszer, újra megmentselek benneteket. Hát nem tudtátok, hogy Én mindig irgalmas vagyok? Hogy sosem várnék a Végítéletig, míg meg nem próbálnálak még egyszer mindannyiatokat megmenteni?

Ez a tisztítás, melyről beszéltem. Ezen nagyszerű esemény felé haladva a világ egy tisztítási folyamaton ment keresztül az elmúlt pár év során. Megengedtem az emberiségnek, hogy veszteséget szenvedjen el, és alázatosságra tegyen szert a pénzügyi piac globális összeomlása révén, habár nem Én okoztam ezt. Ezt a hatalmi helyzetben – beleértve a kormányzati folyosókat is – lévő globális csoportok irányították a háttérből, az egész világon, gonosz kapzsiságuk által. Emiatt, a szenvedés miatt most már emberek milliói állnak készen, hogy hallgassák Szavam és elfogadják Irgalmam. Máskülönben nem állnának készen. Nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem, és ha az Én Örök Atyám tanításai által, Mózesen keresztül a világnak adott Parancsolatok szerint éltek.

Várjátok az Én érkezésem a szeretet és öröm érzetével, és legyetek hálásak, hogy abban a világban élhettek ma, amikor megkapjátok a megváltás nagyszerű ajándékát Tőlem. Sosem hagylak el benneteket Gyermekeim. Ezért jövök hamarosan. Azért, mert annyira szeretlek benneteket, hogy ezt megteszem. Azért adom a világnak Üzeneteimet szeretett leányomon keresztül, mert fel akarlak benneteket készíteni, és Szívemhez közelebb akarlak vonni benneteket.

Ezen üzenetek folytatódnak a Nagyfigyelmeztetés után is, azért, hogy annyi útmutatást adjak nektek Tanításaimhoz, amennyi csak lehetséges. Szavaim, melyeket ezek – az általam Igazság Könyvének nevezett – kötetek tartalmaznak, egy új Keresztény Hadsereget fognak létrehozni, amely védelmezni fogja Nevem, míg a béke új korszaka megkezdődik.

Örvendezzetek most Gyermekeim. Engedjétek Nekem, hogy megnyugtassalak benneteket, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy szemtől-szembe kerültök Velem. Követőim számára ez a nagyszerű szeretet, béke és boldogság pillanata lesz. Keljetek fel most és legyetek erősek. Mivel kiválasztottak vagytok, ezért dicsérnetek kell Istent, a Mindenható Atyát, aki megengedi, hogy mindez megtörténjen.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Örvendezzetek, mikor az ég robban, mert akkor tudni fogjátok, hogy Én hamarosan jövök

05 okt

2011. október 2. vasárnap; 15:00

Drága, szeretett leányom, az időjárási körülmények változnak most, egy újabb jeleként annak, hogy az idők is változnak. Egyéb változások is tapasztalhatóak lesznek. A Nap elkezd majd pulzálni és forogni fog, felkészítve a világot a Nagyfigyelmeztetésre.

Először megjelenik az Én keresztem. Sokkolva lesznek, de ez jelként adatik, hogy felkészíthessétek lelketeket és kérjétek a megbocsátást az elkövetett bűneitekért. Azáltal, hogy ezt teszitek, nem fogtok szenvedni a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Követőim mindenütt, örvendezzetek, mikor az ég robban, mert akkor tudni fogjátok, hogy Én valóban hamarosan eljövök a világba. Végül az emberiség nem lesz képes megtagadni Engem. Szeretetem a világ minden szegletében sugározni fog, amint megpróbálok minden lélekbe behatolni, mindenütt.

Ez az esemény annyira váratlan lesz, hogy a világ óriási sokkban fog leállni. Amikor lassan visszarendeződik, sokan továbbra is bizonytalanok lesznek, hogy mi is történt. Amikor Én jövök, akkor fog jönni a sátán is és démonai a pokolból, akik megpróbálják majd elrabolni Gyermekeim lelkét. Ezért kell mindannyiatokat sürgetnem, hogy otthonaitokat Szenteltvízzel hintsétek be, és legyen szentelt gyertyátok mindenütt. Meg kell saját magatokat védenetek.

Először is a következőre kérlek benneteket. Imádkozzatok mindazokért, akik szívükben nem találják meg az elfogadást Tanításaim igazságára. Különösképpen imádkozzatok azokért, akik óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy megtagadjanak Engem, annak ellenére, hogy tudatában vannak Keresztre feszítésemnek, mely megmentette őket.

Ne feledjétek, mindannyiatokért haltam meg, hogy megmentselek benneteket. Ne feledjétek, hogy ezúttal azért jövök újra, hogy megmentselek benneteket, mindannyiatokat. Senkit sem rekesztek ki.

Most rajtatok a sor gyermekeim, hogy a béke korszakának a földön helyet biztosítsatok. Miért ne akarnátok ennek részeseivé válni? Miért választaná bárki is tudatosan a pokol mélységeit ezen nagyszerű ajándék helyett?

Örvendezzetek. Imádkozzatok. Adjatok hálát Istennek, az Atyának ezért a nagyszerű figyelmeztetésért. Fogadjátok ezt az ajándékot szeretettel és örömmel szívetekben.

Megváltótok Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A csaló is készül a Nagyfigyelmeztetésre

05 okt

2011. október 1. szombat, 20:30

Gyermekem, imádkozz azokért a lelkekért, akik visszautasították Fiamat, és azokért, akik büszkék erre a tényre.

Az idő közeledik, amikor Fiam még egyszer, újra megpróbálja megmenteni a világot a kárhozattól. Fontos gyermekem, hogy továbbra is engedelmes légy mindenben, amit Drága Fiam kért tőled.

Ő szenved, és meg akar menteni mindannyiatokat a csaló (a sátán) szorításából.  Ő, a csaló készül a Nagyfigyelmeztetésre. Míg Fiam Irgalmassága által majd elkezdi mindenki lelkének megmentését, addig ő, a csaló majd megpróbálja meggyőzni őket, hogy a Nagyfigyelmeztetés egy illúzió (szemfényvesztés) volt.

A sátánt meg kell akadályozni abban, hogy elrabolja azokat a gyanútlan lelkeket. Hordozzátok őket minden imátokban, mert ők azok, akiknek a legnagyobb szükségük van imáitokra.

Áldott Édesanyátok

A Mennyek Királynéja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni

05 okt

2011. szeptember 30. péntek; 21:15

Drága, szeretett leányom, a lelkek megtéréséért folytatott feladatom most egyre intenzívebbé válik.

Kérlek, figyelmeztess annyi embert, ahányat csak tudsz, hogy lelküket felkészíthessék a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Tájékoztasd mindazokat a papokat, apácákat és Püspököket és más közösségeket, akik hisznek az Én Örök Atyámban, hogy figyeljenek Szavamra (Üzenetemre). Sok Gyermekem olyannyira sötétségben van, hogy az Én isteni dicsőségem fénye meg fogja sebezni lelküket. Valós fájdalmat fognak érezni, mert nem lesznek képesek ellenállni  a kegyelem ezen nagyszerű cselekedetének.

Néhányan szórakozottan megmosolyogják ezeket a Szent üzeneteket. Ez elszomorít engem. Nem azért, mert ők nem hiszik, hogy Én szólok hozzájuk ezen a módon, hanem mert ők nem akarnak hinni Bennem. Ti mindazok, akik aggódtok szeretteitekért, imádkozzatok, hogy amikor ők szembenéznek a megtisztítással a Nagyfigyelmeztetés során, akkor az végül Szívemhez vezesse majd őket.

Azt kérem, minden Követőm óvja most magát a sátántól. Otthonuk minden szegletét Szenteltvízzel kell, hogy beszórják, viseljenek (Szent) Benedek keresztet (medált), és tartsanak maguknál Rózsafüzért. Imádkozzanak Szent Mihály arkangyalhoz is. A sátán és követőinek hadserege mindent el fog követni, hogy meggyőzzön benneteket, hogy nem Én vagyok, aki szól hozzátok. A sátán és démonai gyötörni fognak benneteket és borzasztó kétségeket fognak elültetni elmétekbe. Ti, Gyermekeim, meg tudjátok őt állítani, az Én útmutatásaim követésével. Sajnos azonban, a gyenge lelkűek elméjét az Én teljes elutasításomra fogja átfordítani.

A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni. Ők vitázni fognak azon, hogy mi módon is bántottak Engem. Még a pokol lángoló tüze – melyet a Nagyfigyelmeztetés alatt fognak megtapasztalni-, sem fogja eloszlatni valamennyi kétségüket Létezésemet illetően.

Sokan fognak hazugságokat terjeszteni a Nagyfigyelmeztetésről, miután az megtörténik. Ők, a pogányok, akik a sátán szolgái, hazugságokat fognak kreálni, melyet mindenhol terjeszteni fognak. Tudományos érvek kerülnek előterjesztésre, az esemény kimagyarázására. Ők nem akarják hallani az igazságot. Imádkozni kell értük. Olyan erős a sátán szorítása, mellyel a világot a markában tartja, hogy Nevemet nem fogják nyilvánosan mormolni. A beszélgetések során zavarba ejtő téma lesz földön való Létezésemnek megvitatása.

Nevemet ma főként a csúnya beszédben használják, vagy ami még rosszabb, nyelvbotlással, káromkodás közben. De most hallgassatok Rám. Nevem újra hallható és elfogadott lesz a Nagyfigyelmeztetés után, azok által, akik megtérnek. Akkor a Nevem használva lesz, mikor Gyermekeim Hozzám imádkoznak.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy