RSS
 

Archive for október 1st, 2011

A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai

01 okt

2011. szeptember 29. csütörtök, 20:45

Drága szeretett leányom, mivel a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik, kérlek, kérd meg az Én szeretett követőimet, hogy imádkozzanak és köszönettel örvendezzenek a nagy kegyelemért, amelyet az Én Örök Atyám adományozott az emberiségnek.

A tiszta szeretet ezen dicsőséges cselekedete révén fog ez (a Nagyfigyelmeztetés)  bekövetkezni, hogy az emberiség nagy része megmenekülhessen azért, hogy élvezhesse a béke korszakát a földön.  Legyetek hálásak, hogy ezekben az időkben éltek, mert közületek milliók fognak megmenekülni, akik máskülönben soha nem lépnének be a Mennyország kapuin.

Az előkészületek befejeződtek. Készítsétek fel otthonaitokat annyi Szentelt gyertyával, vízzel és élelemmel, amely néhány hétig kitart.  Az utána következő időszak nehéz lesz, de nem szabad félnetek.  Ellenkezőleg, érezzetek megkönnyebbülést, mikor szenvedésetek hálaadással kerül felajánlásra az örök életért, mely most az Én drága lelkeimnek adatik, akik befogadják ezt a nagyszerű ajándékot.

Legyetek békességben. Bízzatok Bennem, mert ne feledjétek, Én vagyok a ti Megváltótok, és Védelmemet ajánlom a hűséges lelkeknek minden pillanatban. Veletek megyek. Vezetlek benneteket. Gyengéd szeretettel fogom a kezeteket. Ti az Enyéim vagytok, és Én soha nem fogom hagyni, hogy eltávolodjatok Szent Szívemtől. Titeket, követőim, körülölelnek a szükséges kegyelmek, amelyekkel túlélitek a Nagyfigyelmeztetést.

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megmentője és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: A sátán napjai nemsokára véget érnek ezen a földön

01 okt

2011. szeptember 29. csütörtök 20:15

Én vagyok az Alfa és az Omega. Én vagyok Isten, az Atya.

Drága szeretett leányom, az idő egyre közeledik a világ számára, hogy tanúja legyen az irgalomnak, ami meg lesz mutatva az emberiségnek az Én drága Fiam, Jézus Krisztus által.

A gonosz erői hemzsegnek azon elveszett lelkek által, akik hűséget mutatnak a csalónak, a sátánnak. Ők szintén fel vannak készülve a Nagyfigyelmeztetésre és arrogánsan hiszik, hogy a sátán által nekik ígért hatalom fogja irányítani őket egy saját maguk által készített új világi paradicsomba. Ez a sátán által elkövetett legnagyobb hazugság, amelynek megadták magukat. Lelkük sötétsége azt jelenti, hogy szívük nem fog irgalmat mutatni azok iránt, akik hisznek Bennem, Istenben, a mindenség teremtőjében. A hatalom, amit gyakorolnak, mégis gyengül most.

A sátán napjai nemsokára véget érnek ezen a földön. De ő, a sátán, nem fog nyugodni, míg el nem csábítja ezen félrevezetett és megtévesztett lelkek millióit. Imádkozz értük, leányom, mert ők céltalanok.  Fel vannak zaklatva, és félelmükön keresztül mindent meg fognak próbálni, amit csak tudnak, hogy kontrollálják az Én gyermekeimet, a világi javaikon keresztül.

Hallgassatok most Szavamra. Az emberiségnek nincs hatalma. Az egyetlen hatalom az ima által lesz, a páncélzat, ezen gonosz emberek ellen. Ők, halálos bűnben megsértettek Engem és az Én értékes teremtésemet, és ezért ők szenvedni fognak. Oly sok esemény fog most kibontakozni egy hitetlen világnak a szemei előtt. Oly sok gyermekem lesz megzavarodva és sokkolva, amikor a Tisztítótűz (Purgatórium) és a Pokol szenvedéseit megérzik.

Minden bűnös meg fogja tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt és után, hogy mi történne velük, ha az életüket elveszítenék. A bűnben lévők el fogják szenvedni ugyanazt az égető tisztítást, mint azok a lelkek, akik a Tisztítótűzben (Purgatóriumban) várják a belépést az Én Dicsőséges Királyságomba. A halálos bűnben levők meg fogják tapasztalni a mély kétségbeesést és a pokol tüzének sötétségét. Ez a szenvedés nem tart túl sokáig, majd meg fogják ízlelni a világot újra, ahogyan korábban megtapasztalták a Nagyfigyelmeztetés előtt. Ez a világ nagyon különböző lesz az előző világtól. Végül a szemük fel fog nyílni a Menny, a Pokol és a Tisztítótűz (Purgatórium) igazságára.

Ezt követően ki kell választaniuk, melyik utat akarják követni. Azt képzelnéd, leányom, hogy ők követni fogják az utat Isteni Szeretetem és Könyörületem (Irgalmam) felé, de oly sok megátalkodott bűnös esetében nem így lesz. Oly fertőzöttek lesznek ők a sátán által tett hamis ígéretek révén, hogy vissza fognak térni az ő irányításának követésére. Ők harcolni, küzdeni fognak, és – a sátán által, a pokol mélyéről szabadon engedett démonok befolyása által – meg fogják engedni, hogy a lelküket beszippantsa az ő globális uralomra irányuló tervébe.

Ez egy sürgős felhívás, mindannyiatokat kérlek, hogy szív(etek)ből keressetek megváltást (bűnbocsánatot) csökönyös életetekre. Itt az idő, hogy megtegyétek, de tegyétek minél hamarabb.

Készüljetek fel irgalmam (kegyelmem) kérésére. Én szeretem minden gyermekemet. A nagy esemény minden gyermekem javát szolgálja. Így a rettegés helyett engedjétek, hogy Szeretetem beburkoljon, és így megerősítsen benneteket. Így majd túl fogjátok élni az elkövetkező szenvedést.

Szerető Örök Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy