RSS
 

Archive for szeptember, 2011

A béke és dicsőség korszaka majdnem elérkezett

20 szept

2011. szeptember 17. szombat; 18:50

Drága szeretett leányom, végre megértetted azt, hogy amikor úgy érzed, hogy elutasítanak, az egyszerűen az Én saját gyötrelmem tükörképe.  Amikor Velem egyesülsz, ahogyan most is, ez a gyötrelem mostantól életed részévé fog válni. Amikor az emberek elutasítják az általad közzétett üzeneteket, akkor ők a Legszentebb Szavaimat utasítják el. Amikor kétségbe vonják és hamisnak találják azokat, akkor Engem kritizálnak. Amikor lenéznek téged, akkor Engem gúnyolnak. Amikor kinevetik ezeket az üzeneteket, akkor keresztre feszítenek Engem.

Amit te érzel, az csak egy töredéke Szenvedésemnek, amint szomorúan figyelem az emberiség vakságát, Örök Atyám létezésének igazságával szemben. A fájdalom és szomorúság, amit Érzek, akkor a legerősebb, amikor tanúja kell, hogy legyek az emberek bűneinek, beleértve a hívők bűneit is. Ez a gyötrelem alig szűnik, de az engesztelő lelkek szenvedései enyhítik.  Ez (a gyötrelem), az által a szeretet által is enyhül, amelyet követőim Irántam való odaadásuk által mutatnak.

Leányom, miközben a szenvedésre szükségem van, hogy más szegény szerencsétlen lelkek megmenekülhessenek, ez mégsem olyan dolog, ami örömet nyújt Számomra. Fájdalmas számomra ezt látni, de általa vigasztalást érzek. Olyan sok dolgot kell még tanulnod leányom, melyeket nehezen tudsz megérteni. Az Isteni Birodalom útjait nem tudná az emberiség megérteni. Egy nap azonban meg fogják majd érteni.

Tudjátok meg Gyermekeim, hogy a nehéz idők, amelyeket az embereknek évszázadokon keresztül el kellett viselniük, a végéhez közeledik. Ez egy örömhír annak az embernek, aki felebaráti szeretetet mutat, és aki ez által szeret Engem. Végül ez a Szenvedésemnek is véget fog vetni, amelyet azért viselek el, mivel mindannyiatokat Szeretem. Ez a szeretet erőteljes és örökké termő, és ez lesz a ti végső megmentésetek oka.

Menj most leányom, és fogadd el a szenvedést több megértéssel a szívedben. Örvendezz(etek) a Béke és Dicsőség időszakának, amely majdnem elérkezett.

A ti szerető Barátotok és Megváltótok

Jézus Krisztus

Az Emberiség Királya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Igazságot általában fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik

18 szept

2011. szeptember 15. csütörtök, 23:50

Drága szeretett Leányom, te most a szenvedés több részletének vagy a tanúja, amelyet a keresztre feszítésemkor Én is elszenvedtem: Az elhagyatottságnak. Az elutasításnak. Az elszigeteltségnek. A hatóság és különösen ájtatos követőim gúnyos kézlegyintése általi elutasításnak. Még saját apostolaim is elutasítottak Engem, annak idején, amikor szükséget szenvedtem. Így ne légy meglepve, ha ez veled is megtörténik.

Ma éjjel, egy vízió (látomás) is meg volt neked mutatva Rólam, amelyben a hóhérjaim előtt állok, akiket meg kellett hallgatnom, amint aljas hazugságaik által elítélnek Engem és tanításaim igazságait. Így leszel te is kezelve és követőim is, azok kezei által, akik az igazságot nem tudják elfogadni, vagy ellenszenvesnek (utálatosnak) találják azt.

Leányom, általában az igazságot fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik, és néha istenkáromlásnak tartják. Sohase félj, mert azok a szavak, amelyeket Én adok neked, nem másak, mint az igazság. Nem szabad félned, hogy mindazt nyilvánosságra hozd, amit adok neked.  Miért is adnék neked hazugságokat? Miért is próbálnám ezeket az üzeneteket aláásni, azáltal, hogy bármikor is megengedném, hogy igaztalanságok kerüljenek beléjük? Hiszen ez ellentétben állna Atyám akaratával. Még a sátánnak sincs megengedve, hogy beavatkozzon ezekbe az üzenetekbe, bármennyire is próbálkozik.

Amint ezek az üzenetek nagyobb intenzitást kapnak (hatékonyabbak lesznek), több vita és gúny tárgyává válnak majd. Mégis sokan vonzódni fognak az üzenetekhez, mert közben nem fogják elmulasztani a Szentlélek indíttatását, amely a lelküket indítja meg.

Idővel az Én gyermekeim meg fogják köszönni Nekem, hogy segítettem nekik, hogy áthatoljanak a zűrzavar tövises bokrain, amelyek meg fogják gátolni őket abban, hogy a Paradicsom kapuját elérhessék, mert a mostani vezetésem nélkül, jelenleg, el lennének veszve. Nem lenne elég erejük ahhoz, hogy biztonságban vezessék őket az új Paradicsom kapuin keresztül, amely a béke új korszaka lesz a földön, és amely mindazokra vár, akik Engem és tanításaimat követik.

Szeretett Megváltótok és Tanítótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Kérjétek a szenvedés ajándékát

18 szept

2011. szeptember 14. szerda

Drága szeretett leányom, csillapult szenvedésed, és Én ezt az ajándékot (szenvedést) meg szeretném köszönni neked.  Ez vissza fog térni, de te képes leszel arra, hogy még több örömmel fogadd el a szívedben.  Szükségem van szenvedésedre, mert ez menti meg a bűnösök lelkét, akik különben a pokolban végeznék. Egy napon a lelkükbe fogsz nézni és téged a szeretet és az öröm fog elárasztani, amikor közvetlenül Mellettem látod ülni Őket, Atyám trónja mellett.

A bűnösök először mindig át lesznek ölelve, ha megbánják bűneiket. Követőim legnagyobb meglepetésére ők mindig elől lesznek. Ezek a lelkek, Követőim és Kiválasztott lelkeim imái és szenvedései által kerültek Hozzám.  Követőim ezt meg fogják érteni, mert ők, a Velem való egyesülésük által, örülni fognak az ilyen lelkek megmentéséért.

Most szükségem van arra, hogy minél több lélek megmenekülhessen, leányom. Kérlek, hogy imádkozz, hogy te és más kiválasztott lélek is megtanulja majd, hogy hogyan tudja a szenvedés növelni azok számát, akik Atyám Birodalmába be fognak lépni. Arra kérem őket, hogy könyörögjenek a szükséges kegyelmekért, hogy megkapják a szenvedés ajándékát. Emlékezzetek arra, hogy amikor Én szenvedést adok, akkor az egy különleges kegyelem, olyan, amely egyre több lelket fog Szívem keblére hozni.

Szeretett Jézusotok

Az emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Egyházban változásokat fognak bevezetni, amelyek Isten szavának ellent fognak mondani

18 szept

2011. szeptember 13. kedd; 15:15

Drága szeretett leányom, én vagyok az, Jézus Krisztus, aki testben jött hozzátok.

Szent szolgáim, most mindenhol, meg kell, hogy hallják Szent Szavamat. Ezeket az üzeneteket minden követőmnek meg kell osztania minden keresztény felekezet szent szolgáival is. Nagyon fontos, hogy ebben az időben bátorítást kapjanak Szavaim meghallgatására, még mielőtt kettészakadnának, és két táborra válnának.

A csaló munkálkodása beszivárgott Egyházam minden rétegébe.  Most már nagyon közel az az idő, lassan, de biztosan, amikor azt fogjátok tapasztalni, hogy le fogják csökkenteni a Szentmisék számát. Látni fogjátok, hogy a különleges imákat megszüntetik, és néhány Szentség, mint a gyónás is elkezd csökkenni. Felszólítom szent szolgáimat, hogy most Rám hallgassanak, és hogy a megkülönböztetés kegyelméért imádkozzanak. Én vagyok, aki most benneteket hívlak, hogy megmenthessem nyájaitokat. Én vagyok, aki meg szeretné szíveteket nyitni, hogy ezekre az utolsó időkre tervezhessetek, amely a világ számára egy új kezdetet fog megjelölni.

Nagyon közel az idő, amikor arra kérnek fel benneteket, hogy legyetek hűségesek a hamis prófétához. Úgy nézzétek őt, amilyen ő valójában, és ítéljétek meg tevékenységeit, azért hogy lássátok, ha ezek gyümölcsöt teremnek. Mert azok a gyümölcsök, amelyeket ő, és az ő szolgai hívei fognak teremni, romlottak lesznek, egészen a magjukig. Ebből egy harapás is meg fogja semmisíteni Irántam való hűségeteket. Két, vagy három harapás, egy olyan éket fog verni közétek és Szent Szívem közé, hogy szinte lehetetlennek fogjátok találni, hogy Atyám Királyságába belépjetek.

Most kísérjétek figyelemmel a változásokat, látni fogjátok, amint saját hivatalaitokba (egyházi közösség) bekúszik. Néhány ezekből a változtatásokból eleinte nem okoz majd semmi gondot (problémát). De idővel, bizonyos változásokat fognak rátok erőszakolni, és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a hazugságokat lenyeljétek. A hazugságok a sátántól fognak jönni és báránybőrbe lesznek bújtatva.

Azoknak mondom, akik tiszta szívűek vagytok, hogy ti ezt rögtön tudni fogjátok, és azonnal fel fogjátok ismerni a gonosz ravaszságát, amely tervei szerint lerombolja Egyházamat a földön, belülről, a saját folyosóiról.

Az Én igazságom világszerte a méltatlanság felhördülését fogja előidézni, amikor papjaim, azt fogják mondani: ezek a próféciák biztosan hazugságok? Az egyetlen hazugság, amelynek ők tanúi lesznek, az az egy lesz, hogy kénytelenek lesznek elismerni azt, ami a Szentírásomnak közvetlen ellentéte lesz, pedig ezt (a Szentírást) az emberiség már kezdettől fogva megkapta. Sohase engedjétek meg magatoknak, hogy elfogadjatok bármilyen más igazságot, azon kívül, amelyet a Szent Biblia tartalmaz.

Sok változást fognak bevezetni, amelyek Örök Atyám szavainak ellent fognak mondani. Ezek a változások, Én szent szolgáim, nem isteni eredetűek lesznek, és nektek vissza kell utasítanotok ezeket, ha hűségesek akartok maradni Hozzám.

Ébredjetek fel. Álljatok ellen az ilyen hazugságoknak, amelyekkel szembe fogtok nézni. Ezeket sohase fogadjátok el. Örök Atyám szava sohasem fog megváltozni. Ezt az emberiség sohasem változtathatja meg. Sokan közületek össze lesznek zavarodva, hogy önmagatokat, Szent szolgáktól, azaz társaitoktól elkülönítve fogjátok találni. Ne féljetek, mert csak egyetlen egy oldal van, amelyet választhattok. Ez az az oldal lesz, amelyen Én állok. Más oldal nem létezik.

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A büntetés az imák hatására enyhülhet

18 szept

2011. szeptember 12. hétfő; 12:00

Drága, szeretett leányom, most már nagyon hamar meg fog nyugodni a világ, és a Nagyfigyelmeztetés utáni időszakban az emberek másként fogják látni a világot. Az anyagi élvezetek és többletek  többé nem fognak izgatni.  A hírességekből és jólétből eredő bálványokat, az emberek többé nem fogják istenként kezelni.   Többé nem fogják olyan gyorsan felebarátaikat elítélni, vagy kegyetlenül bánni velük.

Az új világ, a Nagyfigyelmeztetés után, egy olyan hely lesz, ahol az Irántam és Isten, az Atya iránti szeretetet tisztelni fogják. Sok ország vezetői, akik nem keresztény vallásúak, Atyám iránti hódolatukat fogják kifejezni. Mindazok, akik hatalmi pozícióban vannak, és az emberek pénzügyeit ellenőrzik, tömegesen fogják megbánni tetteiket. Sokan mások megválnak majd hatalmi szintjüktől, és testvéreikkel meg fogják osztani azt a kenyeret, amely az Atyától származik. Mert ez a kenyér mindenkié, és olyan szándékkal adatott, hogy az egyenlően legyen elosztva.

Sok jó dolog fog kialakulni a Nagyfigyelmeztetés eredményeként. Azonban sok lélek mégsem lesz elég erős a hitében. Ők sajnos vissza fognak térni régi útjaikra. Elcsábítva a hatalmi ígéretek, a gazdagság, az ellenőrzés (irányítás) és az önszeretet által, ők vissza fogják utasítani Istent, az Atyát. Ők tudni fogják az igazságot, de mégsem lesz ez elegendő számukra. Ezek a szegény gyenge bűnösök tövisek lesznek oldalatokban, gyermekeim. Imáitok nélkül bűneik pusztítást fognak okozni egy olyan világban, amely az új megtisztulása alatt magához térhetne.

Az ima, Gyermekeim, annyira fontos. Nektek, meg kell kérnetek Istent, az Atyát, hogy fogadja el (hallgassa meg) azon kéréseteket, hogy vessen véget az üldözésnek, amelyet ezek az emberek fognak tervezni.  Az elegendő ima el tud, és el is fog sok borzalmat hárítani, amelyekkel ezek a bűnösök megpróbálnak majd ártani a világnak. Olyan sokan vakok közületek azzal a tervvel szemben, amelyet a hátatok mögött szőnek. A jelek (erre a tervre) következetesen nyilvánulnak meg, de nektek mégsem sikerül felismernetek.

Gyermekeim, amint a hitetetek nő, imádkozzatok, hogy a Szentlélek kiáradhasson ezekre a bűnösökre, és hogy betakarhassa lelküket. Én, a ti drága Jézusotok, megvédelek benneteket, szeretett Követőim. Az Én parancsolataimban, arra oktatlak benneteket, hogy nem csak ezekért az elesett lelkekért kell imádkozni, hanem azért is, hogy az egyszerű emberek, nők és gyermekek üldözése is megszűnjön.  Ha ezek a tettesek, akik ellenszegülnek Atyámnak, továbbra is ártatlan embereket fognak terrorizálni az új ellenőrzés által, amelyet a világra fognak szabadítani, akkor ők meg lesznek büntetve.

Ezeknek a bűnösöknek a lehető legnagyobb irgalom lesz megadva, Keresztrefeszítésem  óta. Nekik köszönteniük kellene a Nagyfigyelmeztetést, mert ez lesz számukra az utolsó alkalom arra, hogy esélyt kapnak a megváltásukra. Különben egy félelmetes büntetéssel fognak szembenézni. Ez a büntetés, amely  Örök Atyám Isteni igazságosságának keze által fog bekövetkezni, nem kívánatos. Habár ez a nagy büntetés (szorongattatás) meg volt jövendölve, mégis az imák erejének hatására enyhülhet.

Szeretett Megváltótok

Az Irgalmasság Királya

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem számít, hogy milyen vallásúak vagytok, mert csak egyetlen egy Isten van

16 szept

2011. szeptember 11. vasárnap; 19:15

Drága szeretett leányom, amikor gyermekeim kétségbeesést, félelmet, vagy magányt éreznek, akkor mondd meg nekik, hogy Hozzám kell fordulniuk. Sokan gyermekeim közül még sohasem éreztek eddig, világszerte, ilyen ürességet az életükben. Iránymutatás nélkül, sokkal jobban összezavarodnak, amikor értéktelen eledellel táplálják őket. A napi média olyan történetekkel táplálja őket, amelyek a gonosz jelenlétét mutatják a világban, az oly sok országban tapasztalható nyugtalansággal, lázongással. Aztán itt van a lelki táplálék hiánya, helyette hazugságokkal táplálnak benneteket, amikor azt mondják nektek, hogy törekedjetek a világ csodáira. Mindezek, ha ilyen dolgokat érnétek el, csalódást fognak nektek okozni. Aztán, amint ilyen célokra törekedtek, mindenáron szeretnétek feljutni ezekre a csúcsokra, de ismét csalódni fogtok.

Emlékezzetek gyermekeim arra, hogy én vagyok a ti táplálékotok. Csakis Általam fogtok valódi békét, elégedettséget és tiszta szeretetet érezni a szívetekben. Lehetetlen hasonló békét bárhol is találni.

Forduljatok Hozzám most mindannyian, akik szívetekben lévő bánattól szenvedtek.  Hagyjátok, hogy tartsalak és megvigasztaljalak benneteket. Mert ti gyermekeim, az Én elveszett és értékes lelkeim vagytok. Sokan elvándoroltak közületek és nem ismerik fel a nyájamhoz visszavezető utat. Egyesek közületek egy másik nyájat választottak maguknak, egy nem Hozzám tartozó nyájat.

Hallgassatok hívásomra, amikor meghalljátok Hangomat a lelketekben, meg fogjátok ismerni az igazságot. Én vagyok az Örök Atyámhoz vezető ösvényetek. Emlékezzetek arra, hogy sokan közületek, akik különböző neveket adnak Istennek, a Mindenható Atyának, mégis ugyanazt az Istent imádhatják, mert csak egyetlen egy Isten létezik. Közel van az az idő, amikor Dicsősége fel lesz fedve a világ számára. Nem számít, hogy mi a ti értelmezésetek, mert Isten, az Atya, maga a szeretet. Mindent átölelő az Ő irgalmassága. Gyertek, forduljatok most Hozzá, mindegy, hogy a világ melyik részén vagytok. Ő várja hívásotokat.

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Soha ne fenyegessetek másokat az Én Nevemben

16 szept

2011. szeptember 10. szombat; 15:30

Drága szeretett leányom, ma arról beszélek veled, hogy milyen szükséges minden dologban engedelmeskedni Nekem. Leányom, ahhoz, hogy követőim méltók lehessenek szeretetemre és hűségemre, tisztelniük kell Atyám parancsait. Lehetséges, hogy időről-időre megbotlanak, mégis minden időben, törekedniük kell a szeretet törvényének követésére. Szeressétek egymást és helyezzétek felebarátaitok szükségleteit a saját szükségleteitek elé. Akkor minden más a helyére fog kerülni.

Mindazoknak, akik önmagukat követőimnek nevezik, nagyon óvatosnak kell lenniük abban, hogy Legszentebb Szavaimat hogyan terjesztik. Ha az arrogancia, és az önteltség csapdájába esnek, vagy amikor az Én Nevemben másokat elítélnek, akkor nagyon megbántanak Engem. Sohase fenyegessetek másokat olyan büntetésekkel, amelyeket (a ti véleményetek szerint) csak Tőlem várhatnak. Sohase mondjátok senkinek sem, hogy meg fogom büntetni őket, csak azért, mert haragot éreztek irántuk, legyen az bármilyen okból kifolyólag. Mert ha ezt teszitek, akkor vétkezni fogtok abban, hogy megtagadtok Engem, hiszen kiforgatjátok az igazságot, csakhogy az a saját elképzeléseiteknek megfeleljen. Sohase érezzétek másoknál különbnek magatokat, csak azért, mert megvan az az előnyötök, hogy ismeritek az igazságot.

Gyermekeim, Én minden gyermekemet szeretem, még akkor is, ha eltévednek és elkóborolnak.  Imádkozzatok értük minden időben, ha igényt tartotok arra, hogy követőim lehessetek.  Az igazságot prédikáljátok, minden eszközzel. Mindig meséljetek nekik gyermekeim iránti mély szeretetemről. De sohasem szabad elítéljétek őket. Sohase mondjátok másoknak, hogy bűneik miatt, vagy amelyeket ti bűnnek tartotok, meg lesznek Általam büntetve, mert ehhez nincs semmi jogotok.

A mai üzenetem egyszerű. Ha szerettek Engem, és ha a Nevemben beszéltek, akkor sohasem szabad önmagatokat felmagasztalnotok. Sohasem szabad a Nevemben megfenyegetni, vagy rágalmazni testvéreiteket.

Emlékezzetek mindig arra, hogy azért, mert követőim vagytok, éppen hitetek miatt lesztek a csaló célpontjai. Ezért óvatosak kell legyetek, hogy ne cselezzen ki benneteket azáltal, hogy vétkeztek testvéreitek ellen.

Maradjatok erősek, gyermekeim! Azért adom nektek ezt az üzenetet, hogy vezesselek, és hogy a helyes úton tartsalak benneteket, amely Felém vezet.

A ti szeretett Jézusotok,

Az emberiség Királya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok

10 szept
2011. szeptember 7. szerda; 23:45

Drága szeretett leányom, mondd meg drága Gyermekeimnek, hogy nem kell félniük a Nagyfigyelmeztetéstől. Sokan meg fognak rémülni, és ez érthető. De nekik meg kell hallgatniuk figyelmesen Engem.  Én mindannyiatokhoz fogok jönni.  Látni és érezni fogtok Engem a szívetekben és lelketekben. Az Én jelenlétem a legtisztább szeretettel és könyörülettel fogja elárasztani lelketeket, így örülnötök kellene. Végre látni fogtok Engem, és lelketek szeretettel és lelkesedéssel lesz beburkolva.

A bűnösök és hitetlenek többsége egyszerűen meg fog könnyebbülni attól, hogy Én létezem. Az Én Szent Jelenlétemet a vér fogja tanúsítani számukra, amelynek oly sokáig mellőzött táplálékként, el kell árasztania lelküket. Sokan úgy fogják a kínt elszenvedni, ahogyan Én is elviselem, amikor látják bűneiket leperegni maguk előtt. Amikor látják mennyire megbántottak Engem, megtört szívvel fognak könyörögni Hozzám, hogy megbocsássak nekik.

Azok a gyermekek, akik koruknál fogva már elég értelmesek, szintén látni fogják, hogyan bántanak meg ők is Engem, bűneik által.  Sok esetben szaladni fognak Hozzám azok a gyermekek, akik tagadják az Én létezésemet, habár tudatában vannak az igazságnak. Kérnek majd Engem, hogy öleljem meg őket és nem akarják majd, hogy elengedjem őket.

Még a legmegátalkodottabb bűnösöknek sem fog sikerülni, hogy ne érintse meg őket ezen természetfeletti esemény. Gyermekeim, el kell utasítanotok a szóbeszédet.  Ne törődjetek az elképesztő történetekkel.  Nincs semmi, amitől félni kellene. A Nagyfigyelmeztetést tiszta örömmel a szívetekben kell várnotok.

Oly sok szeretettel a Szívemben várom az időt, amikor ki fogom árasztani Isteni Irgalmasságomat mindannyiatokra mindenhol, szerte a világon. Ez az a pillanat, amikor, ezek után majd felismeritek, hogy milyen szerencsés generáció vagytok. Hogy nem tudjátok felismerni az Irgalmasságot, amely meg lesz mutatva az emberiségnek? A múltban oly sok lélek halt meg súlyos bűnben. Végül most, minden bűnös meg fogja érteni végre az igazságot.

Gyermekeimnek nem könnyű elismerni Létezésemet, és az Én Örök Atyám létezését. Sokan nem akarnak megismerni Engem anyagi (fizikai) bizonyíték hiányában. Sokan nem mutatnak érdeklődést, vagy nem hisznek az Isteni birodalomban. Ez az esemény fel fogja nyitni szemeiket az egyszerű tényre, hogy az élet nem ér véget a földön. Az örökkévalóságig folytatódik. Ez az oka annak, hogy fel kell készíteniük lelküket.

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja mutatni nekik, mit kell tenniük, hogy ezt helyrehozzák. Ne feledjétek gyermekeim, Én vagyok a ti megváltótok. Én mindannyiatokat szeretlek, minden értelmet meghaladó módon. Várjátok Érkezésemet szeretettel és nyugalommal. Ne féljetek a drámai égi látványtól, és a sugarak színétől, amely szét fog áradni mindenfelé előre jelezvén Érkezésemet. Ez fog felkészíteni benneteket a pillanatra.

Kérlek, imádkozzatok, hogy az egész emberiség majd örömet érezzen a szívében, mert ez az esemény az emberiség megmentését fogja jelenteni, olyan mértékben, hogy nagyon sok lelket fog megmenteni és alkalmassá fogja tenni őket arra, hogy beléphessenek az új földi paradicsomba.

A ti szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ahogy Követőim hite egyre erősödik, úgy növekednek az őket ért támadások is

07 szept

2011. szeptember 6. kedd; 20:30

Drága szeretett leányom, milyen nagyon szenvedsz Értem, és milyen erős lettél ennek eredményeként.

Védelmem körbevesz téged. Ne félj. Ahogyan ez a munka továbbra is lelkeket térít meg, úgy folytatódnak a sátán támadásai is. Fogadd ezt el. Ne engedd, hogy ez felbosszantson téged. Kerekedj felül a kihívásokon, és tartsd Rajtam szemeidet minden időben. Mert ha ezt teszed, akkor semmi másnak nem lesz jelentősége.

Ugyanezt a szenvedést fogja minden Követőm érezni, ahogy a Szentlélek változatlanul, továbbra is vonzani fogja minden Gyermekem lelkét.  Amint a Belém vetett hitük egyre erősödik, úgy növekednek majd az őket ért támadások is. Ők, a Követőim, észre fogják venni, hogy szembesülniük kell vitákkal, szokatlan és gyalázkodó megjegyzésekkel kell foglalkozniuk, és a hitetlenek reakcióival, amelyeknek elfogadása nehéz lesz számukra. Kérlek, mondd meg nekik, hogy most számítsanak erre, ahogyan a Nagyfigyelmeztetés ideje egyre közeledik.

A sátán és démonai, akik láthatatlanok, a puszta emberi szem előtt, megpróbálják elpusztítani a szeretetet Gyermekeim lelkéből.  Ő bizalmatlanságot szít egymás ellen. Vitákat okoz és kétségeket ültet el. Tele van gyűlölettel az emberiség iránt. Háborút fog előidézni az országok és a honfitársak között, és súrlódást a családokon belül. Ezek mind az ő kedvenc taktikái, és ezek mindig olyan jelek, amelyek fondorlatos munkálkodására utalnak.

Ezt a valóságnak megfelelően ismerjétek fel: a sátán munkálkodik. Győzzétek le őt, azáltal, hogy erősek vagytok. Kérjétek meg szeretett Édesanyámat, hogy védelmezzen benneteket, mivel a Szűzanya a legnagyobb ellenfele. A sátán hatalma meggyengül, ha a Szűzanyát hívjátok segítségül.

Kihívóak ezek az idők minden Követőm számára, mindenhol. Minden kísérlet – mindenféle forrás által, mint a barátok, a család és a kollégák – a csaló munkálkodása révén azért lesz készítve, hogy arra bátorítsanak benneteket, Gyermekeim, hogy Nekem hátat fordítsatok.

Állítsátok meg őt (a sátánt), úgy, ahogy azt már elmondtam nektek. Az ima és az Én Áldott Édesanyám Szeplőtelen Szívének való önfeláldozásotok lesz a ti fegyveretek.

Most legyetek erősek. Mindannyiatokat szeretlek.

A ti szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Mindig hallgass a szívedre

07 szept

2011. szeptember 6. kedd; 20:20

Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én a te Áldott Édesanyád vagyok.

Téged, Gyermekem, üldöznek. Minden kísérlet a sátán műve, hogy becsapjon téged. Neked, Gyermekem, csak egyetlen hangnak szabad engedelmeskedned, és ez a hang az Én drága Fiam, Jézus Krisztus hangja.

Fegyverkezz most fel gyermekem, mert a téged ért támadások, csakúgy, mint szenvedéseid, növekedni fognak. Te túl fogsz ezen jutni, azon kegyelmek által, amelyeket ajándékozni fogok neked. Állítsd le félelemmel teli gondolataidat, és tegyél félre minden kétséget.

Ne engedd, hogy elterelődjön figyelmed, mert ez a csaló munkálkodásának köszönhető. Ezek nem Fiamtól származnak.

Mindig hallgass a szívedre. Akkor tudni fogod az igazságot. Én, a te szeretett Édesanyád, szeretlek téged, így engedd meg Nekem kérlek, hogy minden védelmemet felajánljam neked, a gonosz ellen.

Menj békével és szeretettel.

Szeretett Édesanyád,

Édesanyátok, a Béke Királynője

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy