RSS
 

Magyarázzátok el a Pokol Borzalmát azoknak, akik vakok a sátán létezésére

28 szept

2011. szeptember 24. szombat; 22:15

Drága szeretett leányom, miért ragaszkodnak az emberek ahhoz, hogy megtagadják a Pokol létezését?

Sok gyermekem, akik modern felfogásúnak tartják magukat, nyilvánosan tagadják a pokol létezését, miközben Istenbe, az Örök Atyába vetett hitüket hirdetik. Ők félrevezetik gyermekeimet, amikor azt hozzák fel mentségül, hogy Isten mindig irgalmas.

Azáltal, hogy meggyőzik gyermekeimet, hogy mindenki a Mennyországba kerül, akaratlanul is felelősekké válnak mindazokért, akik hamis tanításukat követik.

A sátán létezik, és ezért a pokol is. A pokol egy olyan hely, ahová a sátán azokat a lelkeket viszi, akik a földön hűséget mutatnak iránta. Ezek, azok a lelkek, akik minden Istennel kapcsolatos gondolatukat félreteszik, és elősegítik a gonosz tettek elfogadását a földön.  Egyes esetekben az emberek eladhatják még a lelküket is a sátánnak, cserébe egy gazdag életért, a hírnévért és a hatalomért.  Az évek folyamán ezt sokan megtették a zeneiparban.  Kevés gondolatot szentelnek annak a módszernek, melynek során nagyon gyakran az ő hűségüket elnyerik, a csoportos beavatások során, okkult praktikák (titkos, rejtett gyakorlatok) által.

Másrészt ott vannak azok is, akik – ahogyan saját maguk is tartják- egyszerűen szórakozással teli gondtalan életnek élnek, melyben állandóan önnön megelégedettségükre vágyakoznak. Ők csak azok a néhány lelkek, akik megdöbbennek és hitetlenkedve a fejüket rázzák, amikor a pokol kapuihoz érkeznek, látván azt a sorsot, amely rájuk vár.  Nem tudják elfogadni, hogy ez a rémület, amellyel szembesülnek, a saját tetteik miatt van. A földön nekik adományozott szabadsággal minden javára visszaéltek, ami bántja Istent.

Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy magyarázzátok el a pokol borzalmát mindazok számára, akik vakok a sátán létezésére. Nem számít, ha kinevetnek benneteket, vagy átkot szórnak rátok. A ti kötelességetek, hogy figyelmeztessétek őket arra a rémisztő sorsra, amely mindazokra a szegény lelkekre vár, akik majd ott végzik.

Azok az ateisták, akik a halálos ágyukon azt hiszik, hogy szenvedésük az utolsó lélegzetvételkor befejeződik, hallgassatok most meg Engem. Közületek azoknak mondom, akik ezen a földön tagadják Isten létezését, habár az igazság, életetek során nektek ki volt nyilvánítva: A ti szenvedésetek a pokol tüzében, csak kezdete lesz az örök kárhozatnak. Ti, szegény gyermekeim, akik saját szabad akaratotok által súlyos bűnöket követtek el, elutasítotok Engem. Ehelyett a sátánt választjátok. Ő vár rátok halálotok után. Engem sehol sem fogtok találni. Mert akkor már túl késő lesz, hogy Irgalmasságomat megmutassam nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, mindannyian, hogy közösen megmenthessük ezeket a lelkeket. Nem szabad megengedni a sátánnak, hogy ellopja lelküket. Segítsetek Nekem megmenteni őket, addig, ameddig még a földön élnek.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért