RSS
 

Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat, sokkal nehezebb, mint gondolnátok

06 szept

2011. szeptember 4. vasárnap, 22:00

Leányom, ez most az az időszak, amikor hallgatni kell Utasításaimra, amikor fel kell hívni Gyermekeim figyelmét az elkövetkezendő időre, ami azt jelenti, hogy minden követőmet fel kell készíteni a mindennapi imában való kitartás fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eucharisztia formájában, és imádkozniuk kell a lelkek megmentéséért.

Az Én gyermekeim nagyobb figyelmet fordítanak az Én üzeneteimre, azzal, hogy összegyűlve imádkoznak minden Gyermekemért, minden nap, mielőtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik.

Nézzetek testvéreitekre az Én szemeimmel, melyek úgy tekintenek rájuk, mint csodálatos teremtményekre, az Én Örök Atyám adományára, az emberiség számára adott ajándékként. Minden érintett lélek egyformán van szeretve. Az Én Atyám szemében nincs megkülönböztetés.

Ha ti követőim, szerettek Engem, akkor az Én Atyámat is szeretni fogjátok. Megfordítva, ha a szeretetetek őszinte az Én Atyám iránt, akkor testvéreiteket is szeretitek. Különösen azok iránt legyetek szeretettel, akik talán viselkedésükkel megbántanak benneteket. Egyesek meg fognak sérteni benneteket, kigúnyolnak és kárt tesznek jóhíretekben, amely lehet, hogy fájdalmat okoz nektek és családotoknak. Lehet, hogy őket személyesen is ismeritek, vagy cselekedeteik által bántanak meg benneteket, amely rossz hatással lehet majd azon képességeitekre, hogy öltöztetni és táplálni tudjátok családjaitokat. Teljesen mindegy, hogy milyen nagyon sértenek meg az emberek benneteket, arra kérlek benneteket, hogy az Én Nevemben kövessétek vezetésemet. Imádkozzatok értük, különösképpen azokért, akik megbántanak benneteket. Mert ha imádkoztok értük, akkor meggyengítitek a sátán által kiokádott gyűlöletet. Azt a gyűlöletet, amely bosszúvá fajulhat.

Az összes Tanításom közül ez a legnehezebb. Szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat. Ez sokkal nehezebb, mint gondolnátok. Ha ezt a nagylelkű cselekedetet teljesíteni tudjátok, akkor segíteni fogtok Nekem tervem véghezvitelében, hogy még több lélek megmenekülhessen.

Szeretett Tanítótok és Barátotok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért