RSS
 

Archive for szeptember 28th, 2011

Bepillantás Keresztre feszítésem történetébe

28 szept

2011. szeptember 26. hétfő, 23:45

Drága szeretett leányom, ma éjjel először engedtem bepillantást neked Keresztre feszítésem történetébe, amely meglepett téged. Mégis, amit feltártam előtted, óriási jelentőséggel bír.

Sok langyos lelkű hívő azt gondolja, hogy amikor Engem keresztre feszítettek, valahogy Én – mert Én Atyám Fia vagyok– nem szenvedtem el azt a fizikai fájdalmat, amit egy ember elszenvedne. Ők is azon a véleményen vannak, hogy Isteni mivoltomból kifolyólag Én nem rettegtem, és nem is retteghettem volna, Atyámtól kapott Erőm miatt.

Az igazság egészen más. Nagyon egyedül éreztem magam, és féltem. A Kertben (megj.: Getszemáni) töltött Idő számomra borzasztó volt Emberi természetemből fakadóan. Ne feledjétek, hogy Én testben jöttem el. Ugyanazt a fájdalmat és bánatot éreztem, mint bármely más ember. Sokan nem értik ezt meg.

Úgy éreztem, elhagyott az Én Örök Atyám, és Apostolaim bizonyos szempontból magától értetődőnek tartották, nem tettek semmit, hogy megvigasztaljanak Engem ezekben a szörnyű órákban.

Amikor szembenéztem hóhéraimmal, reszkettem a félelemtől, és alig tudtam reagálni a vádjaikra. Úgy éreztem, mint bármely emberi lény érezne, amikor egy brutális kivégzéssel néz szembe.  Méltóságom sértetlen maradt az áldozat miatt, amit tudtam, hogy meg kell hoznom az emberiségért.  Ellentmondásnak tűnik, tudom, de szeretetet és örömet is éreztem Szívemben ezen szenvedés alatt. Mert tudtam, hogy Halálom megmenthet benneteket, gyermekeim, az örökkévalóságra. De most szeretném, ha feltennétek magatoknak a kérdést: hányan menekülhetnek meg Kereszthalálom által? Kik akarnak megmenekülni, és ők valóban értik-e a jelentőségét.

Halálom által ők bemehetnek a Mennyországba most. Azt is tudják, hogy ez saját választásuk által és a kapott szabad akaratuk által fog történni? Istenben, az Atyában való hit elsődleges kell, hogy legyen számotokra. Előbb jöjjetek Hozzám , és Én elvezetlek benneteket az Atyához. Maradjatok meg Tanításaimnál, amiket a Szent Biblián keresztül adtam nektek. Szeressétek felebarátaitokat. Hitetek legyen egyszerű. Hitetek mutasson kiegyensúlyozott képet. Szeressetek Engem. Imádkozzatok Hozzám. Imádjatok Engem. Engedjétek Nekem, hogy Gyengéd Szívemmel szerethesselek benneteket, így Isteni Jelenlétem eláraszthatja drága kis lelketeket. Én a tietek vagyok. Ti az Enyéim vagytok, gyermekek.  Ez ilyen egyszerű.

Minél többet imádkoztok, annál közelebb kerültök Hozzám, és annál szorosabban fog összefonódni a szívetek az Enyémmel.

Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Kiemelt üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Elküldtem most a világba az Én prófétáimat

28 szept

2011. szeptember 25. vasárnap; 11.45

Drága, szeretett leányom, hogy hogyan győzd meg a fiatalokat és azokat, akik belekerültek egy nyüzsgő értelmetlen életmódba, ez az a kihívás, amelyet eléd tárok.

A te feladatod az, hogy mindenféle rendelkezésre álló, modern kommunikációs eszközt felhasználj, hogy meggyőzd a fiatal modern társadalmat Létezésem igazságáról. Megígérem, hogy mindazok a fiatal gyermekek, akik megkapják az igazságot ezeken az eszközökön keresztül, érezni fogják az Én jelenlétem, amint olvassák Üzeneteimet. Leányom, most terjeszd üzeneteimet a világ minden sarkában, és térítsd meg gyermekeimet. Ez az a szerep, melyre ki lettél választva. Szavaim vírusként való terjesztésével több embert lehet elérni. Használd az internetet és a médiát. Elkötelezett követőim idővel mindenhol terjeszteni fogják az igazságot.

Ez a küldetés épp, hogy csak elkezdődött. Az alapok le lettek fektetve. Most Atyám tökéletes időzítésének megfelelően a világ fel fog figyelni ezekre az isteni üzenetekre.

Megígértem, hogy visszatérek. Az út kikövezésére most elküldtem a világba az Én prófétáimat, köztük téged is, leányom.  Sokan válaszolnak most hívásomra minden országban a világon, még ha hangjuk halk is. Idővel ők is hallhatóak lesznek, világgá kürtölik az Én Dicsőségem, hogy beharangozzák Visszatérésem.

Előttünk áll még egy kis idő, mielőtt ez a Dicsőséges visszatérés bekövetkezik. Addig készüljetek fel Gyermekeim. A Nagyfigyelmeztetés milliókat fog megtéríteni, de ez csak a kezdet. Az ezt követő időszak a lelkek táplálásáról fog szólni, és kell, hogy szóljon, azért, hogy a lelkek megfelelő felkészítése biztosítva legyen, így alkalmasak lesztek belépni Atyám Új Paradicsomába a Földön.

Sok mindent kell elviselnetek gyermekek, de oly sok minden van amit oly nagy örömmel kell várnotok, amikor megkapjátok a lehetőséget a belépésre a béke, az öröm és a boldogság ezen csodálatos új korszakába a földön. A kegyelem állapotában való megmaradás (kitartás) most nélkülözhetetlen.   Bátorságot és kitartást kapnak azok, akik a Szentlelket hívják. Akkor majd ti, Hadseregem, felemelitek azoknak a lelkét, akik eltévedtek a Felém vezető úton. Ne engedjétek, hogy akár csak egyetlen vándorló lélek is elvesszen a vadonban. Imádkozzatok értük. Mutassatok szeretetet és megértést feléjük. Soha ne mondjátok nekik, hogy elkárhoztak, és soha ne okoljátok őket a bűneikért, mivel ez súlyos vétek az Én szememben. Ezzel szemben legyetek határozottak, de szeretetteljesek. Csak mondjátok el nekik az igazságot. A többi már rajtuk múlik.

Nem győzedelmeskedhettek minden lélek felett, gyermekek. Csak a tőletek telhető legjobbat tehetitek.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Magyarázzátok el a Pokol Borzalmát azoknak, akik vakok a sátán létezésére

28 szept

2011. szeptember 24. szombat; 22:15

Drága szeretett leányom, miért ragaszkodnak az emberek ahhoz, hogy megtagadják a Pokol létezését?

Sok gyermekem, akik modern felfogásúnak tartják magukat, nyilvánosan tagadják a pokol létezését, miközben Istenbe, az Örök Atyába vetett hitüket hirdetik. Ők félrevezetik gyermekeimet, amikor azt hozzák fel mentségül, hogy Isten mindig irgalmas.

Azáltal, hogy meggyőzik gyermekeimet, hogy mindenki a Mennyországba kerül, akaratlanul is felelősekké válnak mindazokért, akik hamis tanításukat követik.

A sátán létezik, és ezért a pokol is. A pokol egy olyan hely, ahová a sátán azokat a lelkeket viszi, akik a földön hűséget mutatnak iránta. Ezek, azok a lelkek, akik minden Istennel kapcsolatos gondolatukat félreteszik, és elősegítik a gonosz tettek elfogadását a földön.  Egyes esetekben az emberek eladhatják még a lelküket is a sátánnak, cserébe egy gazdag életért, a hírnévért és a hatalomért.  Az évek folyamán ezt sokan megtették a zeneiparban.  Kevés gondolatot szentelnek annak a módszernek, melynek során nagyon gyakran az ő hűségüket elnyerik, a csoportos beavatások során, okkult praktikák (titkos, rejtett gyakorlatok) által.

Másrészt ott vannak azok is, akik – ahogyan saját maguk is tartják- egyszerűen szórakozással teli gondtalan életnek élnek, melyben állandóan önnön megelégedettségükre vágyakoznak. Ők csak azok a néhány lelkek, akik megdöbbennek és hitetlenkedve a fejüket rázzák, amikor a pokol kapuihoz érkeznek, látván azt a sorsot, amely rájuk vár.  Nem tudják elfogadni, hogy ez a rémület, amellyel szembesülnek, a saját tetteik miatt van. A földön nekik adományozott szabadsággal minden javára visszaéltek, ami bántja Istent.

Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy magyarázzátok el a pokol borzalmát mindazok számára, akik vakok a sátán létezésére. Nem számít, ha kinevetnek benneteket, vagy átkot szórnak rátok. A ti kötelességetek, hogy figyelmeztessétek őket arra a rémisztő sorsra, amely mindazokra a szegény lelkekre vár, akik majd ott végzik.

Azok az ateisták, akik a halálos ágyukon azt hiszik, hogy szenvedésük az utolsó lélegzetvételkor befejeződik, hallgassatok most meg Engem. Közületek azoknak mondom, akik ezen a földön tagadják Isten létezését, habár az igazság, életetek során nektek ki volt nyilvánítva: A ti szenvedésetek a pokol tüzében, csak kezdete lesz az örök kárhozatnak. Ti, szegény gyermekeim, akik saját szabad akaratotok által súlyos bűnöket követtek el, elutasítotok Engem. Ehelyett a sátánt választjátok. Ő vár rátok halálotok után. Engem sehol sem fogtok találni. Mert akkor már túl késő lesz, hogy Irgalmasságomat megmutassam nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, mindannyian, hogy közösen megmenthessük ezeket a lelkeket. Nem szabad megengedni a sátánnak, hogy ellopja lelküket. Segítsetek Nekem megmenteni őket, addig, ameddig még a földön élnek.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy