RSS
 

Archive for szeptember 6th, 2011

Most tartsatok Isteni Irgalmasság vigíliákat (virrasztásokat) – a Nagyfigyelmeztetés közel van

06 szept

2011. szeptember 5. hétfő; 21:00

(Megjegyzés: Ezen az estén két üzenet érkezett Jézus Krisztustól. Az első üzenetben, egy magán kinyilatkoztatásban, részleteket kapott a látnoknő, a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének időszakáról. Ennek közzététele a látnoknő megítélése alá esik, aki úgy döntött, hogy nem teszi közzé a részleteket. Ehelyett átadta ezt egy papnak, biztonságos megőrzésre. Ez az üzenet csak a Nagyfigyelmeztetés után lesz kinyilatkoztatva. A második üzenet a világnak szól most.)

Szeretett leányom, az idő közel van már. Az ima segített, az Én szeretett Helytartómnak, Benedek pápának, hogy a belső harcnak ellenállhasson, a gonosz erőivel szemben. Ideje a Vatikánban meghosszabbodott.

Sürgősen felkérek minden követőmet, hogy tartsanak imatalálkozókat és Isteni Irgalmasság vigíliákat (virrasztásokat), minden szegény Gyermekemért, akik eltávolodtak Tőlem és az Én Örök Atyámtól.  Sürgősen szükségük van imáitokra.   Imára, sőt nagyon sok imára van most szükség, hogy megmenekülhessenek. Ajánljatok fel Szentmiséket mindazokért, akik talán lelkük állapota miatt nem fogják túlélni fizikálisan a Nagyfigyelmeztetést. Nekik szükségük van imáitokra. Egyesüljetek.  Fogjátok meg egymás kezét, legyetek összhangban (egyetértésben) Velem.

A ti szeretett Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat, sokkal nehezebb, mint gondolnátok

06 szept

2011. szeptember 4. vasárnap, 22:00

Leányom, ez most az az időszak, amikor hallgatni kell Utasításaimra, amikor fel kell hívni Gyermekeim figyelmét az elkövetkezendő időre, ami azt jelenti, hogy minden követőmet fel kell készíteni a mindennapi imában való kitartás fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eucharisztia formájában, és imádkozniuk kell a lelkek megmentéséért.

Az Én gyermekeim nagyobb figyelmet fordítanak az Én üzeneteimre, azzal, hogy összegyűlve imádkoznak minden Gyermekemért, minden nap, mielőtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik.

Nézzetek testvéreitekre az Én szemeimmel, melyek úgy tekintenek rájuk, mint csodálatos teremtményekre, az Én Örök Atyám adományára, az emberiség számára adott ajándékként. Minden érintett lélek egyformán van szeretve. Az Én Atyám szemében nincs megkülönböztetés.

Ha ti követőim, szerettek Engem, akkor az Én Atyámat is szeretni fogjátok. Megfordítva, ha a szeretetetek őszinte az Én Atyám iránt, akkor testvéreiteket is szeretitek. Különösen azok iránt legyetek szeretettel, akik talán viselkedésükkel megbántanak benneteket. Egyesek meg fognak sérteni benneteket, kigúnyolnak és kárt tesznek jóhíretekben, amely lehet, hogy fájdalmat okoz nektek és családotoknak. Lehet, hogy őket személyesen is ismeritek, vagy cselekedeteik által bántanak meg benneteket, amely rossz hatással lehet majd azon képességeitekre, hogy öltöztetni és táplálni tudjátok családjaitokat. Teljesen mindegy, hogy milyen nagyon sértenek meg az emberek benneteket, arra kérlek benneteket, hogy az Én Nevemben kövessétek vezetésemet. Imádkozzatok értük, különösképpen azokért, akik megbántanak benneteket. Mert ha imádkoztok értük, akkor meggyengítitek a sátán által kiokádott gyűlöletet. Azt a gyűlöletet, amely bosszúvá fajulhat.

Az összes Tanításom közül ez a legnehezebb. Szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat. Ez sokkal nehezebb, mint gondolnátok. Ha ezt a nagylelkű cselekedetet teljesíteni tudjátok, akkor segíteni fogtok Nekem tervem véghezvitelében, hogy még több lélek megmenekülhessen.

Szeretett Tanítótok és Barátotok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária üzenete – Az engesztelő lélek elhagyatottsága

06 szept

2011. szeptember 4. vasárnap; 21:50 – 22:00

(Ezt az üzenetet a látnoknő, a Szent Rózsafüzér elimádkozása után kapta, és az után, hogy az Áldott Édesanya 20 percig egy magán imaszobában megjelent neki)

Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én az Isten Szent Anyja vagyok.

Gyermekem, te most Fiamért szenvedsz, és az elmúlt hét sem volt könnyű számodra, ahogyan a gonosz ereje ellen küzdesz, hogy drága Fiamhoz hűséges maradj. Ma este azért jöttem hozzád, hogy megpróbáljam elmagyarázni neked, mi is történik. Mint engesztelő lélek, az elhagyatottság időszakait fogod megtapasztalni, mikor az Én Fiammal kapcsolatos gondolatok kiűzetnek fejedből. Habár megpróbálsz időt szentelni az imádkozásra, mégis azt fogod tapasztalni, hogy ezt mégsem fogod tudni megtenni. Ezután össze leszel zavarodva, és a Fiam jelenlététől való elhagyatottság (érzése) kínszenvedést fog okozni neked. Emiatt ne bosszankodj, mert akármilyen nehéz is ez, ez a szenvedés egyik formája, amelyet, mint engesztelő lélek meg kell tapasztalnod.

Kérlek, imádkozz a bátorságért és a kegyelmekért, hogy elfogadd a szenvedésnek ezt az új formáját, amely össze fog téged zavarni. Tarts ki a mindennapi Szentmise és Szentáldozás mellett, mindegy milyen hazugságok is várnak rád. A csaló továbbra is arra fog téged ösztökélni, hogy ennek a munkának fordíts hátat. Hamarosan ismét elkezded megengedni, hogy a kétségek megszállják a lelkedet.  Kérj meg mindenkit, hogy most imádkozzanak érted. Hiszen az Én Fiamnak szánt ajándékod által, mindenhol folytatódik a lélekmentés. Ezt sohase feledd, függetlenül attól, hogy milyen nagyon szenvedsz.

Gyermekem, Én mindig kommunikálni fogok veled, amikor elveszíted tájékozódási érzéked, hiszen szeretett Édesanyád vagyok. Én mindig itt leszek, hogy megvédjelek, és hogy Fiam felé vezesselek, hogy ki tudjál tartani Kívánságai mellett. Menj szeretettel és békével.

Szeretett Édesanyátok

A Béke Királynője

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy