RSS
 

Archive for szeptember 5th, 2011

Milyen nehéz megmászni a Paradicsomba vezető lépcsőt

05 szept

2011. szeptember 3. szombat; 23:50

Drága szeretett leányom, ne legyen semmiféle illúziód, a csaló elfordította a fejed Tőlem az utóbbi napokban. Te ezt annak a ténynek tulajdonítod, hogy elfoglalt voltál, ami nem teljesen igaz. Ő olyan ravasz, hogy idődnek minden egyes percét szándékosan zavarta meg. Ez idő alatt te tudatában voltál annak, hogy nem szántál Rám elegendő időt, nem igaz? Érezted, hogy figyelmed el van terelve, hogy elveszett vagy, és aztán felismerted, hogy Nélkülem bensődben üres lettél. Bár Én egész idő alatt egészen közel voltam hozzád, mégis megengedtem, hogy úgy érezd, mintha Én elhagytalak volna. Így most te is megtapasztaltad azt a kétségbeesést, amelyet azok a lelkek éreznek, akiket bűneik miatt visszautasítok.  Mindez fontos lelki fejlődésedhez. Bár értelmetlennek tűnhet, hogy Én ezt megengedem, mégis, ez része a szentté válásodnak, amelyet elvárok és meg is követelek tőled. Te, drága leányom, továbbra is érezni fogod az elhagyatottság egy bizonyos formáját időről-időre, mint az a sok lélek, akik ugyanezen az ösvényen haladnak.

A lelki tökéletességbe vezető lépcső nagyon hosszú. A lelkek, még mielőtt egy lépést Felém tesznek, előbb, egy-, két-, vagy több lépést visszafele lépnek. Kérlek téged, leányom, mondd meg minden követőmnek, gondosan készüljenek fel erre a lépcsőre, amely nagyon fontos, még mielőtt a legfelső fokot elérik. A 2010. november 24 – i üzenetemben, amikor először beszéltem neked erről a lépcsőről, akkor elmagyaráztam, hogy egyes emberek túl gyorsan másszák meg ezeket a lépcsőfokokat. De te tudod, hogy ez hiba lenne. Légy tudatában annak, hogy Én vagyok az, aki vezetlek téged lépéseid során, egész idő alatt.

Gyermekeim, nektek most meg kell másznotok a lelki lépcső minden egyes fokát, mielőtt eléritek a Paradicsom ajtajához vezető legfelső fokot. Legyetek türelmesek. Ne legyetek csalódottak, ha visszaestek. Egyszerűen álljatok ismét fel, és kezdjétek újra megmászni az egész utat.

Gyermekeim, Én fogni fogom kezeteket, és elvezetlek benneteket a legfelső fokra, ha megengeditek ezt Nekem.

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Én hadseregem, több mint 20 millió fős csoporttá fog duzzadni

05 szept

2011. augusztus 31. szerda, 21:00

Drága, szeretett leányom, az a szeretet, amelyet irántad és Követőim iránt érzek, keresztülárad Rajtam és rendkívüli örömet szerez Nekem.  Mennyire szeretlek mindannyiatokat! Az Irántam való odaadásotok, alázatotok, bizalmatok és tiszta szeretetetek napról-napra erősödik. Nem érzitek ezt?  Ez az Én ajándékom egyenként mindenkinek közületek, az Én tiszta lelkeimnek, akik kiszakadtak a mindennapi életből, hogy Engem kövessenek a Paradicsom felé vezető Ösvényen.

Gyermekeim, ti, akiket a Szentlélek felébresztett, amikor májusban kiáradt a világra, most olyan áhítatot fogtok érezni Irántam, amely közületek sokak számára eddig ismeretlen volt. Most gyorsan összegyűjtöm hadseregemet, és ez nemsokára több mint 20 millió fős csoporttá fog duzzadni. Minél nagyobb a hadseregem, annál jobban tudja a Szentlélek ereje egybe gyűjteni gyermekeimet, a csaló elleni harcra.  Isteni vezetésem most bele lett csepegtetve lelketekbe, ha észreveszitek, ha nem.  Ez olyan, mintha egy belső kapcsoló lenne bennetek. Amikor szeretetem hívni fog benneteket, hogy másokat megtérítsetek, akkor ti, természetes módon válaszolni fogtok hívásomra. Ez a Szentlélek ereje, és ezt most a föld minden sarkában érezni lehet.

Most minden vallási felekezet, minden hitközösség, minden faj, minden nemzet válaszolni fog az igazság fényére. Ők mindannyian olyan értékesek az Én Örök Atyám előtt. Az Én Örök Atyám most kinyújtja Kezét minden férfi, minden nő és gyermek felé, így ők meg fogják hallani Hívását. A sátán képtelen lesz ellenállni azoknak az imáknak, amelyeket követőim imádkoznak. Szorítása hamarosan engedni fog. Az ima és követőim hite dühössé teszik őt. Mivel a sátán tehetetlenül próbálkozik kételyeket elültetni az elmékben az Én Atyám teljes akarata miatt, ezért a gyenge bűnösök felé fogja figyelmét fordítani. Ezek a gyermekek már annyira össze vannak zavarva, és a halálos bűn miatt annyira megtörtek, hogy vonzódni fognak a sátánhoz.  Lelkük sötétsége miatt képtelenek lesznek megvédeni magukat. Kitartóan imádkozzatok, hogy lelkük megmenekülhessen.

Ez a korszak, amikor Egyházam bár különleges akadályokkal szembesül, amelyeket a bűnök okoznak, mégis követőim által újjá fog épülni a földön. Ehhez időre lesz szükség, de amikor ez beteljesedik, akkor Egyházam vissza fog térni eredeti dicsőségébe, és erejében is meg fog újulni.

Kiválasztott népemmel együtt az Egyház beolvad Atyám dicsőséges királyságába. Ennek az eseménynek az édességét, amikor a világ az ördögtől és annak minden gonoszságától meg fog szabadulni, üdvözölnötök kell gyermekeim. Ez a béke új korszaka lesz, amit örömmel kell várnotok. Az előttetek álló idő, nehéz lehet számotokra, gyermekek.  Csakis Rám összpontosítsatok, és akkor túl fogjátok élni. Aztán következik a béke, amelyre vártok.

Szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy