RSS
 

Archive for szeptember, 2011

Bepillantás Keresztre feszítésem történetébe

28 szept

2011. szeptember 26. hétfő, 23:45

Drága szeretett leányom, ma éjjel először engedtem bepillantást neked Keresztre feszítésem történetébe, amely meglepett téged. Mégis, amit feltártam előtted, óriási jelentőséggel bír.

Sok langyos lelkű hívő azt gondolja, hogy amikor Engem keresztre feszítettek, valahogy Én – mert Én Atyám Fia vagyok– nem szenvedtem el azt a fizikai fájdalmat, amit egy ember elszenvedne. Ők is azon a véleményen vannak, hogy Isteni mivoltomból kifolyólag Én nem rettegtem, és nem is retteghettem volna, Atyámtól kapott Erőm miatt.

Az igazság egészen más. Nagyon egyedül éreztem magam, és féltem. A Kertben (megj.: Getszemáni) töltött Idő számomra borzasztó volt Emberi természetemből fakadóan. Ne feledjétek, hogy Én testben jöttem el. Ugyanazt a fájdalmat és bánatot éreztem, mint bármely más ember. Sokan nem értik ezt meg.

Úgy éreztem, elhagyott az Én Örök Atyám, és Apostolaim bizonyos szempontból magától értetődőnek tartották, nem tettek semmit, hogy megvigasztaljanak Engem ezekben a szörnyű órákban.

Amikor szembenéztem hóhéraimmal, reszkettem a félelemtől, és alig tudtam reagálni a vádjaikra. Úgy éreztem, mint bármely emberi lény érezne, amikor egy brutális kivégzéssel néz szembe.  Méltóságom sértetlen maradt az áldozat miatt, amit tudtam, hogy meg kell hoznom az emberiségért.  Ellentmondásnak tűnik, tudom, de szeretetet és örömet is éreztem Szívemben ezen szenvedés alatt. Mert tudtam, hogy Halálom megmenthet benneteket, gyermekeim, az örökkévalóságra. De most szeretném, ha feltennétek magatoknak a kérdést: hányan menekülhetnek meg Kereszthalálom által? Kik akarnak megmenekülni, és ők valóban értik-e a jelentőségét.

Halálom által ők bemehetnek a Mennyországba most. Azt is tudják, hogy ez saját választásuk által és a kapott szabad akaratuk által fog történni? Istenben, az Atyában való hit elsődleges kell, hogy legyen számotokra. Előbb jöjjetek Hozzám , és Én elvezetlek benneteket az Atyához. Maradjatok meg Tanításaimnál, amiket a Szent Biblián keresztül adtam nektek. Szeressétek felebarátaitokat. Hitetek legyen egyszerű. Hitetek mutasson kiegyensúlyozott képet. Szeressetek Engem. Imádkozzatok Hozzám. Imádjatok Engem. Engedjétek Nekem, hogy Gyengéd Szívemmel szerethesselek benneteket, így Isteni Jelenlétem eláraszthatja drága kis lelketeket. Én a tietek vagyok. Ti az Enyéim vagytok, gyermekek.  Ez ilyen egyszerű.

Minél többet imádkoztok, annál közelebb kerültök Hozzám, és annál szorosabban fog összefonódni a szívetek az Enyémmel.

Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Kiemelt üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Elküldtem most a világba az Én prófétáimat

28 szept

2011. szeptember 25. vasárnap; 11.45

Drága, szeretett leányom, hogy hogyan győzd meg a fiatalokat és azokat, akik belekerültek egy nyüzsgő értelmetlen életmódba, ez az a kihívás, amelyet eléd tárok.

A te feladatod az, hogy mindenféle rendelkezésre álló, modern kommunikációs eszközt felhasználj, hogy meggyőzd a fiatal modern társadalmat Létezésem igazságáról. Megígérem, hogy mindazok a fiatal gyermekek, akik megkapják az igazságot ezeken az eszközökön keresztül, érezni fogják az Én jelenlétem, amint olvassák Üzeneteimet. Leányom, most terjeszd üzeneteimet a világ minden sarkában, és térítsd meg gyermekeimet. Ez az a szerep, melyre ki lettél választva. Szavaim vírusként való terjesztésével több embert lehet elérni. Használd az internetet és a médiát. Elkötelezett követőim idővel mindenhol terjeszteni fogják az igazságot.

Ez a küldetés épp, hogy csak elkezdődött. Az alapok le lettek fektetve. Most Atyám tökéletes időzítésének megfelelően a világ fel fog figyelni ezekre az isteni üzenetekre.

Megígértem, hogy visszatérek. Az út kikövezésére most elküldtem a világba az Én prófétáimat, köztük téged is, leányom.  Sokan válaszolnak most hívásomra minden országban a világon, még ha hangjuk halk is. Idővel ők is hallhatóak lesznek, világgá kürtölik az Én Dicsőségem, hogy beharangozzák Visszatérésem.

Előttünk áll még egy kis idő, mielőtt ez a Dicsőséges visszatérés bekövetkezik. Addig készüljetek fel Gyermekeim. A Nagyfigyelmeztetés milliókat fog megtéríteni, de ez csak a kezdet. Az ezt követő időszak a lelkek táplálásáról fog szólni, és kell, hogy szóljon, azért, hogy a lelkek megfelelő felkészítése biztosítva legyen, így alkalmasak lesztek belépni Atyám Új Paradicsomába a Földön.

Sok mindent kell elviselnetek gyermekek, de oly sok minden van amit oly nagy örömmel kell várnotok, amikor megkapjátok a lehetőséget a belépésre a béke, az öröm és a boldogság ezen csodálatos új korszakába a földön. A kegyelem állapotában való megmaradás (kitartás) most nélkülözhetetlen.   Bátorságot és kitartást kapnak azok, akik a Szentlelket hívják. Akkor majd ti, Hadseregem, felemelitek azoknak a lelkét, akik eltévedtek a Felém vezető úton. Ne engedjétek, hogy akár csak egyetlen vándorló lélek is elvesszen a vadonban. Imádkozzatok értük. Mutassatok szeretetet és megértést feléjük. Soha ne mondjátok nekik, hogy elkárhoztak, és soha ne okoljátok őket a bűneikért, mivel ez súlyos vétek az Én szememben. Ezzel szemben legyetek határozottak, de szeretetteljesek. Csak mondjátok el nekik az igazságot. A többi már rajtuk múlik.

Nem győzedelmeskedhettek minden lélek felett, gyermekek. Csak a tőletek telhető legjobbat tehetitek.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Magyarázzátok el a Pokol Borzalmát azoknak, akik vakok a sátán létezésére

28 szept

2011. szeptember 24. szombat; 22:15

Drága szeretett leányom, miért ragaszkodnak az emberek ahhoz, hogy megtagadják a Pokol létezését?

Sok gyermekem, akik modern felfogásúnak tartják magukat, nyilvánosan tagadják a pokol létezését, miközben Istenbe, az Örök Atyába vetett hitüket hirdetik. Ők félrevezetik gyermekeimet, amikor azt hozzák fel mentségül, hogy Isten mindig irgalmas.

Azáltal, hogy meggyőzik gyermekeimet, hogy mindenki a Mennyországba kerül, akaratlanul is felelősekké válnak mindazokért, akik hamis tanításukat követik.

A sátán létezik, és ezért a pokol is. A pokol egy olyan hely, ahová a sátán azokat a lelkeket viszi, akik a földön hűséget mutatnak iránta. Ezek, azok a lelkek, akik minden Istennel kapcsolatos gondolatukat félreteszik, és elősegítik a gonosz tettek elfogadását a földön.  Egyes esetekben az emberek eladhatják még a lelküket is a sátánnak, cserébe egy gazdag életért, a hírnévért és a hatalomért.  Az évek folyamán ezt sokan megtették a zeneiparban.  Kevés gondolatot szentelnek annak a módszernek, melynek során nagyon gyakran az ő hűségüket elnyerik, a csoportos beavatások során, okkult praktikák (titkos, rejtett gyakorlatok) által.

Másrészt ott vannak azok is, akik – ahogyan saját maguk is tartják- egyszerűen szórakozással teli gondtalan életnek élnek, melyben állandóan önnön megelégedettségükre vágyakoznak. Ők csak azok a néhány lelkek, akik megdöbbennek és hitetlenkedve a fejüket rázzák, amikor a pokol kapuihoz érkeznek, látván azt a sorsot, amely rájuk vár.  Nem tudják elfogadni, hogy ez a rémület, amellyel szembesülnek, a saját tetteik miatt van. A földön nekik adományozott szabadsággal minden javára visszaéltek, ami bántja Istent.

Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy magyarázzátok el a pokol borzalmát mindazok számára, akik vakok a sátán létezésére. Nem számít, ha kinevetnek benneteket, vagy átkot szórnak rátok. A ti kötelességetek, hogy figyelmeztessétek őket arra a rémisztő sorsra, amely mindazokra a szegény lelkekre vár, akik majd ott végzik.

Azok az ateisták, akik a halálos ágyukon azt hiszik, hogy szenvedésük az utolsó lélegzetvételkor befejeződik, hallgassatok most meg Engem. Közületek azoknak mondom, akik ezen a földön tagadják Isten létezését, habár az igazság, életetek során nektek ki volt nyilvánítva: A ti szenvedésetek a pokol tüzében, csak kezdete lesz az örök kárhozatnak. Ti, szegény gyermekeim, akik saját szabad akaratotok által súlyos bűnöket követtek el, elutasítotok Engem. Ehelyett a sátánt választjátok. Ő vár rátok halálotok után. Engem sehol sem fogtok találni. Mert akkor már túl késő lesz, hogy Irgalmasságomat megmutassam nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, mindannyian, hogy közösen megmenthessük ezeket a lelkeket. Nem szabad megengedni a sátánnak, hogy ellopja lelküket. Segítsetek Nekem megmenteni őket, addig, ameddig még a földön élnek.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten az Atya: az Antikrisztus és egy új világ pénznem

25 szept

2011. szeptember 23. péntek; 21.30

Leányom, amíg a világ talán retteg a Nagyfigyelmeztetéstől, el kell fogadnia, hogy a Jelenések Könyvében levő próféciák (jövendölések) a küszöbön vannak. Egyházam Szent állama (a Vatikán) most veszélyben van, ahogy Izrael állam is. A próféciák akkor fognak kibontakozni, amikor a világot az Antikrisztus fogja irányítani, aki megpróbál majd ellenőrizni benneteket egy új világ pénznem által. Ha ezen a módon ellenőrizve (irányítva) vagytok, akkor minden más módon is ellenőrizve (irányítva) lesztek.

A Nagyfigyelmeztetés véget fog vetni ennek és más – a globális erők által tervezett – gonosz rémtetteknek, amelyek felfoghatatlanok lesznek gyermekeim számára az egész világon. Ártatlan sakkfigurák vagytok egy játszmában, amit nem ti játszotok, de meg foglak védeni benneteket az Igazság Keze által.

Keljetek fel, gyermekeim és harcoljatok a gonosz ezen sorozata ellen,  az ima által. Közületek nem mindenki tud vagy fog megmenekülni az Antikrisztus szorításából, aki a markában fog tartani benneteket.

Gyermekeim a sátán soha sem fog győzni. Soha nem kapta meg a hatalmat, és ahogy az ő szorítása elkezdett lazulni, most magával fog vonszolni a pokol mélyére annyi lelket, amennyit csak tud. Mély szomorúsággal siratom az Én gyönyörű teremtésemet és az Én értékes lelkeimet.  Ó, bárcsak hallgatnának az igazságra.

A tudományos értékelés értelmetlen, mert egyetlen tudomány sem fogja helyettesíteni Isteni Királyságom valóságát.  Nincs egyetlen személy sem a földön, aki valaha is fel tudná fogni azt a szépséget és csodát, amely mindannyiatokra vár, mert ez emberi kifejezésekkel leírhatatlan.

Hamarosan meg fogjátok érteni a terveket, Nekem ki kell mentenem a világot a csaló kezei közül.

Mindannyiatokat szeretem, és meg fogom védeni minden követőmet, minden szinten, bármilyen tervezett üldözés során.

Nézzetek Rám. Tárjátok ki karotokat, és engedjétek Nekem, hogy tartsalak és védelmezzelek benneteket.

Gyermekeim, aki hisz Bennem, annak nincs mitől félnie.

Szeretett Teremtőtök

A Magasságos Isten

Isten, az Atya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szomorkodom azon gyermekeim elvesztése miatt, akik nem akarják, hogy bármi közük legyen Hozzám

25 szept

2011. szeptember 22. csütörtök; 21:30

Drága szeretett leányom, készítsd fel családodat a Nagyfigyelmeztetésre. Kérd fel gyermekeimet, az egész világon (mindenhol), hogy könyörögjenek bűneik bocsánatáért. Könyörgéseik a szívükből kell, hogy jöjjön. Különben, az Isteni Irgalmasságom Megvilágítása alatt a Tisztítótűz égő fájdalmát fogják elviselni, amikor Én, egyenként mindannyitokkal találkozni fogok (szembe fogok nézni).

A bekövetkező megtisztulás, olyan tartós és felejthetetlen érzést fog kelteni a lelketekben, hogy örökre a Szívem keblén fogtok maradni.

Azokhoz szólok, akik ismernek és szeretnek Engem: kérlek benneteket, hogy készüljetek fel most a nagy ajándékomra. Szerezzetek be szentelt gyertyát és Szenteltvizet és legyetek készen, így az imában egyesülhettek a Mennyország szentjeivel, hogy segíthessetek valamennyi gyermekem lelkének megmentésében, az egész világon.

Először életetekben, valóban egyedül lesztek az Én társaságomban (Velem). Egyetlen egy hang nélkül látni fogjátok Keresztre feszítésemet, és ami a hitetleneket illeti, végre ők is meg fogják érteni, az emberiség miatti Szenvedésem igazságait.

Ti, gyermekeim, érteni és üdvözölni fogjátok Irgalmasságom nagy ajándékát, és olyan erőt kaptok, amelyet csak a szentek ismernek a Mennyországban. Ez az erő fogja később, az új hadseregemet összekovácsolni a földön. Ez a nagy hadsereg millió más lelket fog megmenteni az Antikrisztus által vezetett hadsereg karmaiból. Ez alatt a döntő időszak alatt, az emberiség teremtése óta, most az ima milliókat fog megmenteni és segíteni fog a megtérésben.

Hagyjátok gyermekeim, hogy már most megöleljelek benneteket. Engedjétek, hogy megadjam nektek a bátorságot és az erőt, hogy még több lelket hozzatok Hozzám. Szükségem van a szeretetetekre. Sebeim (újra) megnyíltak! Szomorúságom kimondhatatlan, oly sok gyermekem elvesztése miatt, akik nem akarják, hogy bármi közük legyen Hozzám.

Vigasztalannak és egyedül érzem Magam. Segítsetek Nekem, gyermekeim, hogy idejében megmentsük őket. Habár Isteni irgalmasságom nagy cselekedete isteni fényt hoz a világba, és ezt olyan mértékben, hogy még a lélegzeteteket is elállítja, mégis egyben a szomorúság ideje is les z azok számára, akik képtelenek lesznek kiállni a sokkot.

Kérlek benneteket, ne nyugtalankodjatok. Én nagy szeretettel és könyörülettel jövök hozzátok. Mivel szeretlek benneteket, most közbelépek, hogy megmentselek benneteket, azoktól a gonosz tettektől, amelyeket a globális erők akarnak végrehajtani, akik a világ népességét akarják megtizedelni. Ezt az ellenőrzés által akarják megtenni. Én nem fogom ezt megengedni nekik. Atyám várakozik. Amennyiben az emberek beismerik azokat a bűnöket, amelyeket elkövettek, akkor a világ a béke és a szeretet helye lesz. Ha nem fognak a Nagyfigyelmeztetésből okulni, akkor nem lesznek megkímélve. Akkor Atyám keze le fog sújtani.

Jézus Krisztus vagyok

Az egész emberiség Királya és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A világ minden táján imádkozzatok a védelmemért

24 szept

2011. szeptember 22. csütörtök; 21:00

Gyermekem, meg kell kérned gyermekeimet, hogy imádkozzanak Hozzám azért, hogy ezekben az időkben, legszentebb palástommal takarhassam be őket. A gonosz munkálkodása növekszik és futótűzként terjed szét. Azt a gonosz ellenőrzést, amelyet magatok körül láttok, ő és démonainak hadserege irányítja. Ők sok szenvedést és fájdalmat okoznak a világban. Szent Rózsafüzérem imádkozása meg fogja őt állítani kártevéseiben, amellyel ennek a világnak ártani akar.

Imádkozzatok gyermekeim, bárhol is vagytok, különleges védelmemért a gonosz ellen.

Imádkozzatok, hogy enyhüljön szeretett Fiam szenvedése, akinek olyan nagy szüksége van a vigasztalásotokra.  Szüksége van imáitokra gyermekeim, hogy közreműködése által, ismét megszabadíthassa az emberiséget bűnös és csökönyös életétől.

Most úgy imádkozzatok, mint még eddig sohasem.

Áldott Édesanyátok

A Béke Királynője

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A jövendőmondás (jóslás) nem Tőlem származik

24 szept

2011. szeptember 21. 23:30

Leányom, ez az utazás egyre intenzívebbé válik számodra. Te már fel vagy készülve, sokkal jobban, mint bármikor is képes lehetnél erre. Ne aggódj küldetésed miatt, mert segíteni fog az emberiség nagy részének megmentésében. A te feladatod előre meg volt jövendölve, és a Mennyből van irányítva. Te vagy az eszköz. Én vagyok a te Mestered.

Ebben a legszentebb munkában sikered lesz, mert ez nem tud és nem is fog meghiúsulni. Időnként lehet, hogy nagyon csüggedt vagy, magányos és bátortalan. Fogadd ezt el. A te szenvedésed értékes lelkeket hoz nekem, haláluk pillanatában. Ezek a lelkek most érted imádkoznak. Örvendezz, mert ha látnád azt a szeretetet, amely feléd árad, akkor örömödben sírnál.

Szentjeim a Mennyben vezetnek és megvédenek téged a gonosztól, és ez által átmenetileg többször megkönnyebbülsz, amelyek meglepnek téged és örömet szereznek neked. Sohase kételkedj ebben a munkában. Ez az egyik legnagyobb küldetése Munkálkodásomnak a földön. Légy erős, bátor és magabiztos, de mindenáron maradj alázatos. A színpad már be van rendezve. Azok az események, amelyekről beszéltem, most fognak kibontakozni. Amikor ez bekövetkezik, akkor a bizalmad is visszatér. Mert meg fogod kapni azokat a bizonyítékokat, amelyekre szükséged van. Igen, néhány alkalommal a sátán félbeszakította ezt a munkát. Mindezt azért engedtem meg, hogy ez minden időben, biztosítsa alázatodat.

Dátumot ne tégy közzé. Ne kérdezd meg, hogy hogyan fog az emberek jövője alakulni, ha ezt kérik tőled. A jövendőmondás (jóslás) nem Tőlem származik. Az egyetlen jövő, amit Én kinyilatkoztatok, az gyermekeim lelki jólétére vonatkozik. Légy hálás azért, hogy ez a nagyon különleges ajándék neked adatott. Habár te ezt tudatosan sohasem kívántad, mégis már az első lélegzetvételedkor, erre a munkára voltál megalkotva, és végre is fogod hajtani Szent Szavaimat, egészen az utolsó lélegzetvételedig.

Indulj el az Én nevemben, szívedben szeretettel és örömmel, és segíts Nekem az egész emberiség lelkének megmentésében.

Szeretlek téged, drága leányom. Örömömet lelem az Irántam és szeretett Édesanyám iránti, szívből jövő szeretetedben.

Jézusod

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A kétségek megerősítenek benneteket az Irántam való szeretetetekben

24 szept

2011. szeptember 21. szerda; 22:00

A magam, Jézus nevében jövök, aki eljött testben és emberré lett.

Drága, szeretett leányom, te most nagyon közel állsz Szívemhez, mégis olyan messze érezheted magad Tőlem. Időnként arra gondolsz, hogy elszakadtál Tőlem, valójában csak közelebb lettél vonva a Velem való egységben.

Leányom, most olyan erősre építem fel a bizalmadat, hogy Szavamat továbbra is hirdetni tudd az emberiségnek.  Ez egy nagyon fontos küldetés. Mivel ezekben az időkben, a sátán által, a démonok milliói szabadultak el, támadnak téged minden sarkon.  Az első emberek, akiket felhasználnak, a hívők lesznek, akik felsorakoznak, hogy az első követ vessék rád.

Ahogy az emberiség iránti Irgalmasságom nagy cselekedete egyre közeledik, úgy fogják a démonok is meggátolni az igazságot, és megakadályozni az embereket, a jó embereket, abban, hogy időt szánjanak Rám, amelyre szükségem van részükről, hogy megmentsem azon gyermekeim lelkét, akiknek egyáltalán nincs hitük. Ne engedd, hogy a kegyetlen rágalom, amely egyre szaporodik, elvonjon téged Munkámtól.

Most figyeljetek Próféciámra (Jövendölésemre). Minden egyes ember által, aki ebben az időben megbánja bűneit, emberenként három lélek menekülhet meg. Így gondoljatok erre. Az áldásokat, amelyeket az az ember kapná, aki a megbocsátást keresi, annak családja fogja megkapni. Minden lélek, aki most Hozzám imádkozik és kéri Tőlem a közvetlen családtagjai és barátai megmenekülését, Irgalmasságomban (kegyelmekben) bőségesen fog részesülni.

Az ima a ti megváltásotok, gyermekeim. Minél többet imádkoztok, annál jobban fogom a szíveteket megnyitni és Igazságomat felfedni (kinyilvánítani). Most annyira meg fognak szaporodni kegyelmeim, hogy hasonlónak ezen a földön még nem voltatok tanúi. Mégsem tudom kiárasztani ezeket a hatalmas kegyelmeket, hacsak nem kéritek ezeket.

Leányom, engedd, hogy figyelmedbe ajánljam, hogy a rosszindulatúság (gonoszság), amely meg fog rémiszteni téged, most az üzenetek egyre szélesebb körű támadásában fog megnyilvánulni. Ne foglalkozz vele. Csukd be a szemed. Dugd be a füled. Helyette imádkozz, hogy az ilyen lelkek megvilágosodjanak majd.

A kétségek, leányom, megpróbáltatások, amelyet nemcsak te, de szeretett követőim is megtapasztaltak. Habár ezek nyugtalanítóak lehetnek, mégis megengedem azokat, hogy ti mindannyian megerősödjetek az Irántam való szeretetetekben.

Most nyugodjatok meg, gyermekeim. Fogadjátok el Szavaimat. Úgy éljétek életeteket, ahogy Én azt elvárom tőletek. Családjaitokat mindenekelőtt, az első helyre helyezzétek. Miattam soha sem szabad elhanyagolnotok őket. Most csendes bizalommal imádkozzatok és legyetek biztosak abban, hogy Örök Atyám parancsára Próféciáim be fognak teljesülni. Ezek az események Atyám tökéletes időzítésének megfelelően fognak bekövetkezni.

Soha se feledjétek gyermekeim, hogy sok titok, amelyeket látnokaimnak adtam, és amelyek az elkövetkezendő eseményeket jövendölik meg, az ima által enyhültek.  Nagyon sok természeti katasztrófa lett elhárítva, Áldott Édesanyám iránt tanúsított odaadás által. Az Ő hívei sok földrengést, árvizet és cunamit hárítottak el, imáik által. Az imának nagyon nagy hatása lehet. Egy személy imái és szenvedése, egy egész nemzetet tud megmenteni. Ezt ne feledjétek.

Én minden gyermekemet szeretem. A hatalom, hogy egymást megmentsétek, a ti kezetekben van, gyermekeim. Ne feledjétek el, amit eddig mondtam nektek. Az ima a ti fegyveretek ebben a világban, a gonosz ellen. Az ima enyhíteni tudja a globális katasztrófákat.  Folyamatosan imádkozzatok a békéért a világban. Imádkozzatok egy könnyű átmenetért is, az Új Paradicsomba, a földön, amely mindazokra a gyermekeimre vár, akik a megváltásukat keresik.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legfontosabb esemény Feltámadásom óta

22 szept

2011. szeptember 19. hétfő, 20:15

Drága szeretett leányom, az Én szándékom az, hogy minden férfit, nőt és gyermeket bevezessek az új Paradicsomomba, a Földön. Mert ha csak egy lélek is lemarad, megszakadna a Szívem. Ezért növekedett meg hírnökeim száma, akiket most a világba küldök. Ez azért van így, hogy terjeszthessék Szent Szavaimat, a megtérésre bátorítva.

Hírnökeimet nem gyermekeim megfélemlítésére küldöm. Hírnökeimnek az inkább a szerepük, hogy felkészítsenek minden személyt ezen a földön, azért, hogy készen legyenek, és méltók arra, hogy ebben az Új Paradicsomban éljenek.

Gyermekeim, nem kellemes ez az időszak, amelyben éltek.  A törvény és a rend összedőlt.  A kapzsiság azt jelentette, hogy a pénzügyi stabilitásotoktól fosztottak meg benneteket.  Az öndicséret és az érvényesülés rögeszméje azt jelentette, hogy a hiteteket is elvették tőletek.

Mint egy háztartás, ahol nincs szülői felügyelet

Ti gyermekeim hasonlók vagytok egy olyan háztartáshoz, ahol nincs szülői felügyelet. Mint az elkényeztetett gyermekek, el vagytok látva minden anyagi kényelemmel, amire csak vágytok, anélkül, hogy kiérdemeltétek volna. El vagytok látva élelemmel, amiért fáradoznotok sem kell. Minden, ami nem elégít ki benneteket, egy újabb, más anyagból készült újdonságra van kicserélve. De semmi sem felel meg sokáig nektek. Ezután a gyermekek között veszekedésre kerül sor, mindegyik irányítani akarja a másikat, érvényesítve saját akaratát. Aztán tettleges (testi) háború is kitörhet közöttük.  De egyik sem érzi magát felelősnek, és így bántalmazzák egymást, néha súlyos következményekkel.

Én így látom a világot. Gyermekeim boldogtalanok, a lelki vigasz hiányzik, de Egyházam vezetését elutasítják. Ma, Egyházam nem tud ellenőrizni egy ilyen engedetlen népességet, amely nem találja az Irántam való odaadást olyan inspirálónak, mint a test számára teremtett kényelmeket.

A háború elpusztítja az emberiséget, és a lelki hanyatlás egy vákuumot (űrt) hozott létre a világban, amelynek hatását, most már a legtöbben közületek a szívükben érzik. Semmi sem olyan, mint amilyennek látszik. Az anyagi dicsőség a külsőségében fénylik, és ennek fénye azokat vonzza, akik sóvárognak a kényelem után, de mögötte semmi sincs, csak sötétség.

Én vagyok az a fény, amely hiányzik a ti magányos, zavaros és kissé aggasztó életetekből.

Ez azért van így, mert Számomra közel az idő, hogy közbelépjek, és hogy átvegyem az irányítást. Nektek, gyermekeim, ezt üdvözölnötök kell, és fel kell készülnötök Nagy Irgalmasságomra.

Imádkoznotok kell testvéreitekért, és tárt karokkal várva kell köszöntenetek Beavatkozásomat. Legyetek pozitívak. Legyetek reményteljesek.  Bízzatok abban, hogy ezen nagyszerű eseménynek a kezdetén, amely a legfontosabb Feltámadásom óta, még a legmegátalkodottabb bűnösök is meg fognak könnyebbülni.

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tipikus Hibát követtek el, amikor megpróbáltok közelebb kerülni Hozzám

21 szept

2011. szeptember 18. vasárnap; 18:15

Jézus Krisztus nevében jövök, a Legmagasságosabb Isten Fiaként. Én Ő vagyok.

Drága szeretett leányom, az ember miért keres továbbra is válaszokat a tudomány által az Ő (Isten) létezésére.  Ők keresnek és keresnek, de a válaszok, amelyekkel előjönnek hamisak, és olyan messze állnak Atyám (Királyságának) szellemi Birodalmának valóságos létezésétől, hogy imádkoznotok kell ezekért a lelkekért.

Tudom, gyermekeim, hogy nagyon nehéz elfogadni Létezésem és szeretett Atyám Létezésének igazságát. Mert minden alkalommal, amikor szemetek megpillantja az igazságot, a sátán az ellenkező irányba fordítja a fejeteket. A legtöbbször a logikát fogja alkalmazni, hogy meggyőzze gyermekeimet, hogy Atyám Birodalma (Királysága) csak az emberek fantáziájának szüleménye. Ő az anyagi világ kényelmeit fogja felhasználni, hogy meggyőzzön benneteket, azért, hogy ezeket részesítsétek előnyben.

Aztán itt vannak azok a lelkek, akik az igazságot valóban megértik. Ők egy tipikus hibát követnek el, amikor megpróbálnak közelebb kerülni Hozzám.  Könnyebb nekik, ha először anyagi javaik által biztonságban tudják magukat, akkor tovább tudnak lépni saját lelki útjukon.

De ez nem így működik. Feltétlenül meg kell védenetek családjaitokat és otthonaitokat. Táplálnotok kell azokat, akik tőletek függnek.  Ezután Engem kell első helyre, minden világi javak elé helyeznetek.  Ez lesz a ti útleveletek a Mennyországba.  Az ember semmi Isten nélkül.  Semmiféle anyagi luxus nem fogja és nem is tudja helyettesíteni Isten szeretetét. Ez (az anyagi luxus) nem lehet maradandó, vagy bármivel is összehasonlítható, feltéve, ha ti valóban át akartok ölelni Engem a szívetekben.

Bízzatok bennem, és a többi meg fog oldódni. Ha mindent saját magatoktól próbáltok elérni, ha továbbra is ragaszkodtok a gazdagsághoz, akkor mindkettőt megkaphatjátok, élvezhetitek mindezek előnyeit, de csalódni fogtok.

Emlékezzetek arra, hogy az irántatok való Szeretetem táplálni fogja lelketeket. Az anyagi gazdagság táplálni fogja ugyan testi vágyaitokat, de ezek idővel fel fognak bomlani, és ti a semmivel maradtok.

Kérlek benneteket, gyermekeim, legyen az bármilyen nehéz is, mégis engedjétek, hogy az igaz ösvényen vezesselek benneteket az örök boldogságba. Csak kérjétek tőlem Segítségemet, és Én válaszolni fogok.

A ti szeretett Tanítótok és Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy