RSS
 

Archive for június 25th, 2011

Az első üzenet a Mennyei Atyától: eljött Számomra az az idő, amikor visszakövetelem dicsőséges Királyságomat – az Új Paradicsom 1000 évig fog tartani

25 jún

2011. június 25. szombat, 16:00

A látnoknő megjegyzése: amikor röviddel azelőtt,  hogy ezt az üzenetet kaptam, éppen az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkoztam el, akkor hirtelen a Szentlélek jelezte nekem, hogy mindjárt egy üzenetet fogok Istentől, az Atyától kapni. Az idegfeszültségtől reszkettem. Aztán feltettem a kérdést: Kinek a Nevében jöttél? A válasz a következő volt:

Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jöttem, aki az emberiség Megváltója. Én vagyok a Mennyei Atya, és első ízben szólok most hozzád. Kiválasztott leányom, ma azért szólok hozzád, hogy az emberiséget arról a szeretetről tájékoztassam, amelyet mindenki iránt érzek.

Sokan nem ismernek Engem. Csak azt gondolják, hogy ismernek, de millió gyermekem számára csak egy arcnélküli lény vagyok. Olyan kevesen ismerik azt az óhajomat,  hogy megengedhessem azt, hogy úgy szeressenek, ahogyan azt mindig is szerettem volna. A világban sokan könnyedén kezelik Nevemet, azok, akik nem ismerik be,  hogy a világ és teremtményei kezeim által lettek megalkotva. Mindazok, akik nincsenek tisztában azzal, hogy ki is vagyok valójában,  össze vannak zavarva, és kissé félnek is Tőlem.

Tőlem nem kell félni, hiszen az Én szeretetem,  tiszta szeretet minden gyermekem iránt. Olyan nagyon szeretlek benneteket, hogy a legnagyobb áldozatot hoztam értetek,  hogy visszahozzalak karjaimba benneteket, és hogy a csaló karmaiból megmentselek benneteket. Ezért szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, a világba küldtem,  hogy megérthessétek, mi az igaz szeretet. Ez a szeretet, ha ti is elfogadjátok, mindannyiatokat meg fog menteni.

 

Megszakad a Szívem, mert oly sokan közületek nem fognak Hozzám fordulni, és nem fognak szeretetet mutatni Irántam.Egyszerűen arra vágyódom, hogy Hozzám forduljatok, és segítségemet kérjétek. Szeretetemtől nem kell félnetek, hiszen az első lélegzetvételt szeretetem által kaptátok. Mindenkit közületek az Én képmásomra teremtettem, azért, hogy egy családom lehessen. A világot tiszta szeretetből teremtettem, azért, hogy ti gyermekeim ezt a Paradicsomot megoszthassátok Velem. Olyan szeretettel lett ez megteremtve, hogy minden egyes részlet benne óvatosan lett felépítve.

Olyan boldog voltam, amikor megteremtettem a Földi Paradicsomot,  hogy azt egy emberi lénynek lehetetlen lenne felfogni, még az angyalok is ujjongtak örömükben, és a Mennyországot a szeretet lángja világította be. Aztán a bűn mindent lerombolt, a bűn, amelyet a kígyó okozott.

Gyermekeim, hagyjátok, hogy megmagyarázzam. Eljött Számomra az idő, hogy visszaköveteljem azt a paradicsomot, amit szeretettel megalkottam  és hogy újra egy család lehessünk.

Egy család, ami szorosan összetartozik majd, a szeretet erős köteléke által.

Ez az új Paradicsom a Földön most már meg van tervezve minden gyermekem számára.

Ez ezer évig fog tartani a Földön, és ebből senki sem szabad kimaradjon, különben megszakadna a Szívem. Szeretett Fiam,  Jézus Krisztus és a Szentlélek nagy igyekezettel próbálnak a nyájamhoz visszahozni benneteket,  hogy az egykor megteremtett Paradicsom újra létezhessen, mint a legnagyobb ajándék gyermekeim számára, hogy örömük legyen majd benne.

Ez a Paradicsom a szeretet helye lesz, a szépségé, a dicsőségé, és otthont fog nyújtani mindenki számára, azoknak,  akiknek tiszta a szívük és a lelkük. Ez a cél a Földön minden egyes lélek számára, beleértve azokat a lelkeket is, akik mindezt nem tudják felfogni.

Miközben Fiam a világhoz szól és felkészíti azt nagy Irgalmasságára, amelyet a Nagyfigyelmeztetés alatt mutat majd meg, azért, hogy minden bűnös még egy esélyt kaphasson arra, hogy élvezhesse az új Földi Paradicsomot,  neked meg kell hallanod hangomat. Mindenkit figyelemre szólítok fel. Térjetek vissza Hozzám. Lássátok be, hogy valóban Létezem, hogy Én vagyok minden élet, minden teremtmény és a dicsőség forrása. Ha ezt teszitek,  akkor üdvözölve lesztek az Én Földi Paradicsomomban, ami mindent felkínál majd nektek, olyat is, amiről valaha is csak álmodni tudtatok volna. Hallgassatok Fiamra és üzeneteire, amelyet a világnak ad, hogy mindannyiatokat megváltoztasson. Azok számára, nem lesz Irgalom, akik nem akarják ezt meghallani, vagy továbbra is a bűn förtelmes ösvényén maradnak.

Én vagyok minden teremtmény Istene. A szeretet Istene vagyok, a szánalomé. De ugyanakkor Én vagyok az Igazságosság Istene is. Kezeim le fognak sújtani az emberiségre,  azokra, akik a gonosz iránti hűségük miatt,  nem akarják követni a szeretet és az igazság ösvényét.

Mert elérkezett számomra az az idő, amikor visszakövetelem dicsőséges Királyságomat, amelyet egyetlen ember sem tud megállítani,  bűnei miatt. Ha még is megpróbálnák, akkor örökre el fognak veszni.

Én vagyok a ti Istenetek, és Teremtőtök. Szeretetem nem hal ki sohasem. Lángokban ég és tele van mély gyöngédséggel irántatok. Mivel gyermekeimnek oly sok bűnei vannak, ezért ez elveszi azt a jogot tőlük, hogy visszatérjenek örökségemhez, – mindazokat, akik valóban szeretnek Engem, visszatartják és megakadályozzák abban, hogy a kapun beléphessenek.

Kérlek benneteket gyermekeim, ne utasítsátok vissza az emberiséghez intézett felhívásomat. Fogadjátok el azt az Irgalmasságot, amelyet most szeretett Fiam fel fog nektek ajánlani.

Fogadjátok azt tárt karokkal.

Isten, az Atya, minden dolog Megteremtője és Alkotója

A látnoknő megjegyzése: az üzenet ideje alatt megszakítás nélkül sírtam, miközben kezem csak írt és írt, anélkül, hogy megállna.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 júniusi üzenetek, Kiemelt üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az emberek nem tudják, hogy mi is a lelkük valójában – erre egyszerű a válasz

25 jún

2011. június 25. szombat; 1:30

Szeretett leányom,  felszentelt szolgáim mindenhol a világon hallani fogják hangodat, ott azonban, ahol feledésbe merült Isten, az Örök Atya létezése, nem kerül meghallgatásra.

Talán azt fogják mondani, hogy ők nem tudják meghallani,  de azért nem tudják ezt meghallani, mert nincs hallásuk.  Most légy bátor, olyan sok emberhez szólj, amennyihez csak lehetséges. Kérd meg az embereket, hogy Igéim hirdessék. Hívd őket. Kérdezd őket. Magyarázd el nekik azt, hogy először el kell, hogy olvassák az üzeneteket, mielőtt elutasítanák azokat, mert amikor megérzik azt az erőt,  ami Isteni Ajkaimból ered, és amikor azt is érezni fogják, hogy lelkem vonzani kezdi lelkeiket, csak akkor fogják megérteni végül, hogy valójában Én vagyok az, aki a világgal kommunikál.

Szomorú vagyok, leányom,  azokért a mély barikádokért és megoszlásokért, amelyekkel megakadályozzák minden próbálkozásunkat, az Enyémet,  csakúgy mint Édesanyámét, azt,  hogy megpróbálunk a látnokokon keresztül a világhoz szólni. Régebben az alázatot szélesebb körben gyakorolták az emberek. Ma már eltűnt ez a fontos tulajdonság. Most pedig olyan a világ, ahol elsődlegesnek számít az emberi intelligencia, a csábítás, vagy a testi vonzerő. A lelkiélet halott. Leányom, olyanok az emberek, mint az üres kagylók. Kagylók, amelyeket, ha feltörnek, semmit sem érnek. Gyermekeimnek a lélek szilárdságára kell törekedniük.

Ez nagyon sok embernek esik nehezére, főleg azoknak, akiknek lelkük emberi bölcsességgel van tele, és a lelki bölcsességnek csak kevés hely marad.

A sátán hatására a lelkiség hiánya olyan nagymértékű lett, hogy az emberek prédává lesznek és megnyitják lelküket a bűn előtt. A lelkiség hiánya, vagy az Istenbe vetett hit hiánya miatt, a lélek ki van szolgáltatva a sátán fertőzésének. A Megtévesztés Királya azt hiteti el a lelkekkel,  hogy a test és az elme alkotja a teljességet. Sajnos, a  lelketek nélkül nem lehettek teljesek.

Mi is a lelketek valójában?

Sok ember nem tudja, hogy mit is jelent a lélek valójában. Nem tudják, hogy hogyan lehet a lelket megérezni, vagy felismerni. Az elmétek lenne? A lelkiismeretetek? A válasz egyszerű: a lelketek, ti vagytok. A lelketek olyan, amilyenek ti vagytok. A lelkiismeretetek. A hitetek.  A meggyőződésetek az igazságról,  vagy úgy látjátok, amilyen az a valóságban, vagy ahogyan azt ti éppen szeretnétek,  hogy legyen. A lélek nem egy egyedülálló része a lényeteknek, gyermekeim, nem olyasmi, ami egy másik világhoz tartozik. A lélek jelen van minden ember bensőjében.

A lelket,  a következő tanítás szerint szemlélhetitek. A bűn által, amit nagyon nehéz elkerülni, elhanyagolttá válik a lélek. De újra lehet tölteni azt, a gyónás segítségével, vagy a lelkiismeret megvizsgálása által, és a jóra való erős fogadás által. De meg is lehet semmisíteni azt. Egyesek akarattal semmisítik meg lelküket, úgy, hogy teljes öntudattal keresik ennek a világnak a gyönyöreit, és ezáltal vétkeznek. Mások pedig letagadják, hogy van lelkük. Arroganciájuk arról győzi meg őket,  hogy ők mindentudók.  Véleményük szerint, az élet itt a Földön kezdődik és fejeződik be.

Aztán ott vannak azok a fiatal lelkek, akik nem hibásak, mert szüleik a felnevelésük ideje alatt teljesen elhalmozták őket az anyagiakkal,  holott nem is lett volna erre szükségük. Az ő vallásuk az anyagi hasznon alapszik. Mialatt azon fáradoznak, hogy mindig  jobban és jobban ingereljék (az anyagiakkal) őket, egyre nőni fog a becsvágyuk,  mindaddig, ameddig már semmi sem lesz amiért fáradozni érdemes, egészen a halálukig. Aztán teljesen elvesznek, tanácstalanok és összezavarodottak lesznek. Azáltal,  hogy bensőjükben egy utálatos érzést éreznek,  megtudják, hogy mindez helytelen. A lélek szól hozzájuk, de ők nem tudják,  hogy hogyan válaszoljanak. Ezek azok a lelkek,  akiket meg kell mentenetek.

Felszólítok minden követőmet szerte a világon, hogy segítsenek Nekem minden szegény gyermekem megmentésében. Tudom,  hogy egy különleges nagylelkűségre szólítottalak fel benneteket. Ez egy nagy felelősség. De azáltal, hogy szent Akaratomnak eleget tesztek,  megmentitek a világ nagy részét a sátán karmainak szorításából és a terrortól,  amit ő kezel.

Követőim, most menjetek mind és terjesszétek üzeneteimet ennek a kimerült, félrevezetett és kiábrándító világnak. Kegyelmemet közületek egyenként mindenkire kiárasztom, egyetlen megtért lélekért is, aki megszabadulhat a pokol rémületétől.

Mindannyiatokat szeretem. Megölellek benneteket követőim, értékes gyermekeim, a világon mindenhol. Mennyi örömet szereztek naponta Nekem! Mennyi vigaszt adtok Nekem! Most minél több lelket  hozzatok Hozzám.

A ti Isteni Megváltótok,

Az egész emberiség Megváltója,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Szűzanya: A sátán elveszíti hatalmát, amikor az Én Rózsafüzéremet imádkozzák

25 jún

2011. június 25.  szombat; 15:00

Gyermekem, mindig Fiamra koncentrálj,  mert szüksége van figyelmességedre. Minden bizalmaddal Rá kell hagyatkoznod, és sohasem szabad megengedned senkinek sem, hogy elterelje figyelmedet Róla.

Ő téged választott ki gyermekem,  mint ezen idők egyik legfontosabb hírnökét,  hogy az elveszett lelkek megmeneküljenek. Mondd meg az embereknek,   hogy imádkozzák az Én legszentebb Rózsafüzéremet, sőt a nem katolikusoknak is mondd ezt meg,  mert ez a legerősebb fegyver a csaló ellen,  aki nyög fájdalmában, ha ezt az imát imádkozzák.  A Rózsafüzér imádkozásakor hatalma meggyengül. Minél több gyermekem imádkozza a Rózsafüzért, annál több lelket lehet megmenteni.

A te missziód,  gyermekem, nagyon nehéz,  sokkal nehezebb, mint eddig a történelem folyamán bármelyik prófétának volt. Ez a lelkek sötétsége miatt van így az egész világon. Sohasem ereszkedett le még ilyen sötétség a világra, hiszen most gyermekeim hátat fordítanak Fiamnak, éppen Neki, aki szörnyű halált szenvedett el,  hogy megmentsen benneteket. De nemcsak ezt felejtették el, hanem úgy döntöttek, hogy valódi létezését megtagadják.

Imáitok a ti áldott Édesanyátokhoz,  megsebzik az ördögöt, aki megalázkodik és elveszíti hatalmát, amikor Rózsafüzéremet imádkozzák. Ez az a fegyver, ami Nekem adatott. Így tudok elveszett lelkeket menteni, mielőtt a sátán fejét végérvényesen eltaposomSohase értékeljétek le a Rózsafüzér hatalmát, mert egyetlen csoport is, amelynek tagjai rendszeresen imádkozzák a Szent Rózsafüzért,  egy egész nemzetet menthet meg.

Mondd meg gyermekeimnek, hogy legyenek óvatosak és ne hanyagolják el az imát, mert ha ezt megteszik, akkor teljesen megnyílnak a csaló előtt, aki  elbűvölő módon hálózza be őket,  de ezzel veszélyes ösvényre tereli őket, a sötétség felé.  Vigyétek gyermekeimet a világosság felé,  azáltal, hogy odaadásotokkal Szent Rózsafüzéremet terjesztitek.

Szerető Édesanyátok,

Mária, a béke Királynője

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

“Medjugorjéban mindannyian nagy ajándékokat kaptunk”

25 jún
Medjugorjéban mindannyian nagy ajándékokat kaptunk
- beszélgetés Mirjanával -A titkokról, a bűnről, a Szűzanyáról és II. János Pál pápáról…A Szűzanya nemcsak imát kér, hanem azt is, hogy példaadó életet éljünk. Amikor azt mondja, hogy imádkozzunk azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, azt kéri, hogy ezt az ő példája szerint tegyük. Először is szítsuk fel magunkban a szeretet a hitetlenek iránt, testvérként szeressük őket, akik azért boldogtalanok, mert nem ismerték meg Isten szeretetét. Amikor ez az érzés megszületik lelkünkben, akkor imádkozzunk értük. Semmiképp sem szabad elítélnünk vagy kritizálnunk őket. Szeretnünk kell őket, imádkoznunk kell értük és példát adnunk nekik, úgy ahogyan ezt a mi Édesanyánk teszi, szeretettel és imával.

 

Ön, Ivánka és Jákov megkapták a tíz titkot, Vickának, Ivánnak és Marijának még mindennap megjelenik a Szűzanya, ők eddig kilenc titkot kaptak. Egy beszélgetés alkalmával Ön azt mondta, hogy egyetlen titok sem kapcsolatos az Ön személyével, hanem mind a világ jövőjével van kapcsolatban. A titkok fényében milyen jövő vár ránk?

 

A titkok, titkok, de megpróbálom megmagyarázni a lényeget. Ha mi a Szűzanya üzenetei szerint élünk, és azt látjuk és tapasztaljuk, hogy Ő ilyen rég óta velünk van, akkor feltehetjük a kérdést: Isten Anyjának hosszú éveken át tartó jelenléte közöttünk azt jelzi-e, hogy valami rossz vár ránk, vagy azért van itt, hogy az üdvösségre segítsen bennünket?A zarándokoknak mindig azt mondom, hogy ne higgyenek azoknak, akik meg akarnak félemlíteni bennünket, mert a hit, amelynek félelem a forrása, nem igazi hit. Amikor megszűnik a félelem, eltűnik a hit is. Azoknak higgyetek, akik a szeretetről beszélnek, mert az igaz hit szeretetből fakad.

 

Titkok

 

Amikor a titkokról beszélek: ne féljetek! Ha az Édesanyával járjuk életünk útját – 2008. március 18-án azt mondta: a kezemet adom nektek – akkor mitől kellene félnünk? Miért is beszélünk a titkokról? A Szűzanya arra tanít bennünket, hogy minden pillanatban készen kell lennünk arra, hogy Isten színe elé álljunk, nem pedig arra, hogy a titkokról beszéljünk. Isten akarata be fog teljesedni, a mi feladatunk az, hogy készségesen várakozzunk.

A titkok egyike egy jel lesz, melyet a Szűzanya – ígérete szerint- Medjugorjéban fog hagyni. Ön tudja-e, hogy milyen lesz és mikor lesz látható ez a jel?

 

Igen, tudom, hogy mikor lesz látható, és azt is, hogy ez a jel a Szűzanya ajándéka lesz mindannyiunk számára. Ekkor mindenki számára világos lesz majd, hogy nem emberkéz alkotta, hanem Istentől van. Ez minden, amit mondhatok.

Hol lesz a jel?

 

A Podbrdon, a Jelenések hegyén.

Hogyan fog történni a titkok nyilvánosságra hozatala?

 

Petar Ljubicic atyát választottam arra, hogy nyilvánosságra hozza azokat a titkokat, melyeket kaptam. Tíz nappal a titok beteljesedése előtt elmondom majd neki, hogy hol és mi fog történni. Ezután mi hét napig imádkozunk és böjtölünk, majd három nappal a titok beteljesedése előtt Petar atya nyilvánosságra hozza a titkot. Ő ekkor már nem dönthet arról, hogy elmondja-e a titkot a világnak vagy sem, mindenkinek el kell mondania. Ez Isten akarata és, ha ő elfogadta ezt a missziót, akkor Isten szándéka szerint be kell teljesítenie.

De újra megismétlem, nem kell a titkokról beszélni, imádkozni kell. Ha Istent Atyánknak érezzük, a Szűzanyára pedig úgy tekintünk, mint Édesanyánkra, akkor nem kell félnünk semmitől.

 

Korábban arról lehetett hallani, hogy azok a titkok, melyeket Ön kapott egy különleges pergamenre vannak írva, egy olyan anyagra, mely nem földi eredetű. Ez a pergamen egy szöveget tartalmaz, mely mindenki számára olvashatatlan, kivéve Önt!?

 

Így van, nem szükséges, hogy ezt a pergament elrejtsem, mert rajtam kívül senki sem tudja elolvasni.

Mirjana, 1982 Karácsonyáig mindennap megjelent Önnek a Szűzanya. Hogy érezte magát, amikor megtudta, hogy többé már nem fog mindennap találkozni a Szűzanyával?

 

Ez a felismerés volt életemben a legfájdalmasabb. Ha erről beszélek, még ma is elsírom magam, ennyi év után is. Amikor ez történt, egyszerűen nem tudtam elhinni. Azt gondoltam, hogy ez nem történhet meg, mert nem fogok életben maradni, ha nem találkozhatok a Szűzanyával. Lehetetlen, hogy így legyen! A Szűzanya meg fogja változtatni a döntését. Másnap a jelenés idejében letérdeltem és imádkoztam, és így történt ez a következő napokban is, egy hónapig; ez volt az én agóniám. Egy hónap után Isten segítségével erőt kaptam ahhoz, hogy megértsem és elfogadjam ezt a helyzetet, és tovább éljek. Újra mondom, ekkor éltem át életem legnagyobb fájdalmát, és azt gondoltam, meg fogok halni! A jó Isten ezt nem teheti velem!

Ettől az évtől kezdve minden március 18-án van jelenése, ahogyan ezt a Szűzanya megígérte. Hogyan készül erre a jelenésre és mit jelent az Ön számára ez a nap?

 

Sokan azt gondolják, azért ezen a napon jelenik meg nekem a Szűzanya, mert ez a nap a születésnapom, de a jelenés nem emiatt van. A Szűzanya sohasem mondta nekem: boldog születésnapot, nem a születésnapom miatt jön.

Erre a jelenésre mindig imádsággal és böjttel készülök. Március 18-a és minden hónap 2-a előtti napokban fontos, hogy békében tudjak készülni a jelenésre. Ha azonban Isten mégis úgy akarta, hogy ne legyen erre lehetőségem, mert ezekben a napokban jön a legtöbb zarándok, akik beszélgetni szeretnének velem, akik látni szeretnének és hallani a tanúságtételemet, akkor nagyon hálás vagyok ilyenkor Istennek az éjszakákért, mert nappal nem tudok egyedül lenni imádságban és békében. Hálát adok Istennek, mert Ő akarta, hogy így legyen, hogy ezáltal előre tudjak haladni a lelki élet útján. Azt, hogy ez meddig fog tartani nem tudom.

1987. augusztus 2-től, minden hónap 2-án hallja a Szűzanya hangját és látja is Őt. Ez a jelenés mennyiben különbözik a március 18-itól?

Az, az idő, amíg a Szűzanyának csak a hangját hallottam, rövid ideig tartott. Utolsó mindennapos jelenésekor azt mondta, hogy lesznek rendkívüli jelenések számomra, és ezután kezdődtek el a 2-i jelenések 1987. augusztus 2-án. Nem tudom meddig fognak tartani, ezek a 2-i jelenések kicsit más jellegűek, mivel ezek imádságok azokért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, imádság a hitetlenekért.

Kéz és láb nélkül beléphet az ember a mennyországba, de bűnnel a lelkében lehetetlen bejutnia

 

A 2-i jelenésekkel és imádsággal a Szűzanya egy nagy mozgalmat indított el, a hitetlenekért való imát kiterjesztette az egész világra. Az emberek tanúságot tesznek arról, hogy ez az imádság elterjedt az egész világon és sok imacsoport alakult erre a szándékra. Ha a medjugorjei zarándokok létszámát nézzük, megállapíthatjuk, hogy a 2-i jelenések alkalmával megnövekszik a zarándokok száma, sokkal többen jönnek, mint egyébként és sok tanúságtétel hangzik el arról, hogyan tértek meg és változott meg az életük. Nem testi, inkább lelki gyógyulásokról beszélnek, melyet itt éltek át. Ezt tartom a legfontosabbnak, mert az ember beléphet a kéz és láb nélkül a mennyországba, de bűnnel a lelkében lehetetlen bejutnia. Amikor azokért imádkozunk, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, akkor önmagunkért, gyermekeinkért, jövőnkért is imádkozunk, mert ki mondhatja el magáról közülünk, hogy jó hívő és maradéktalanul követi Isten?! Akik ezt állítják magukról, azoktól félek. Én kész vagyok arra, hogy jó hívő legyek, hogy megtegyem azt, amit Isten kér, de, hogy mennyire vagyok jó, azt csak Isten tudja. Ezért amikor a hitetlenekért imádkozunk, önmagunkért is imádkozunk.

A Szűzanya nemcsak imát kér, hanem azt is, hogy példaadó életet éljünk. Amikor azt mondja, hogy imádkozzunk azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, azt kéri, hogy ezt az ő példája szerint tegyük. Először is szítsuk fel magunkban a szeretet a hitetlenek iránt, testvérként szeressük őket, akik azért boldogtalanok, mert nem ismerték meg Isten szeretetét. Amikor ez az érzés megszületik lelkünkben, akkor imádkozzunk értük. Semmiképp sem szabad elítélnünk vagy kritizálnunk őket. Szeretnünk kell őket, imádkoznunk kell értük és példát adnunk nekik, úgy ahogyan ezt a mi Édesanyánk teszi, szeretettel és imával.

A télen egy jelenés után Ön azt mondta, hogy a Szűzanya olyan szomorú volt, mint eddig még soha. Mi az, ami leginkább elszomorítja?

 

Leginkább az szomorítja el, ha azt látja, hogy nem az igaz úton járunk. Édesanyaként szeret bennünket és mindenki egyenként fontos a számára. Mindnyájunkért különös módon aggódik. Mélységes elszomorítja, ha azt látja, hogy gyermekei az üdvösség helyett a kárhozatot választják.

Fájdalmas látni a Szűzanya könnyeit, de még fájdalmasabb látni, hogy arcát leírhatatlan fájdalom és szomorúság járja át, amikor arca mély fájdalmat tükröz. Ez az érzés olyan erős, hogy nem kell látnom a könnyeit sem ahhoz, hogy megértsem mekkora a fájdalma és milyen mélységes szomorúság gyötri. Arca óriási fájdalmat tükröz, és mindez miattunk Ő olyan sokat ad és tesz értünk, és mi sokszor a legkisebb lépést sem tesszük meg, nem őérte, hanem önmagunkért. Ez szörnyű! Azon a jelenésen, melyet az előbb említett, azt hittem meghalok, egyszerűen azt éreztem, hogy itt a vég. A jelenés után három napig beteg voltam, de azután Isten erőt adott, elvette szemem elől a Szűzanya fájdalmas arcát. Felcsillant bennem a remény, hogy mi le tudjuk törölni ezeket a könnyeket és enyhíteni tudjuk fájdalmát. Amikor azt mondom, hogy „mi”, akkor mindnyájunkra gondolok és sohasem csak ránk, látnokokra vagy a papokra. Amikor a Szűzanya azt mondja, hogy drága gyermekek, akkor Ő az egész világra gondol. Minden ember az Ő kedves gyermeke.

Mikor legboldogabb a Szűzanya?

 

Akkor a legboldogabb, amikor Jézusról beszél. Akkor csodálatos mosoly van az arcán. Mindig, amikor Jézust, Isten szeretetét nyújtja csodálatos, leírhatatlan boldogságot, mosolyt tükröz az arca. Egy ilyen találkozás után én is más vagyok, kevésbé fáj, hogy véget ért a jelenés.

Ön 27 éve a Szűzanya látnoka. Minden alkalommal, amikor jelenése van, látja az Eget. A Béke Királynője több üzenetében mondja azt, hogy ez az idő, amelyben élünk, a kegyelem ideje. Hogyan éljünk ma, és hogyan holnap? Ma tanúi vagyunk annak, hogy az anyagi dolgok fontosabbá váltak a lelkieknél, a gazdag országok templomai üressé váltak, az emberi szív pedig a jólét ellenére mind szegényebbé lesz. Hogyan éljük meg azt, amire a Szűzanya hív? Hogyan álljunk ellen a világ kihívásainak, és hogyan fogadjuk az üzeneteket?

 

A mai világ mindent kínál, de békét csak Jézus adhat. Mindened meglehet, ami csak létezik ezen a világon, de ezekkel sem leszel boldog, mert mindig többre és többre fogsz vágyakozni és újra kevés lesz az, amivel rendelkezel. Elégedetlen leszel, mert nem tiéd az, ami a legfontosabb, ez pedig a béke. És békét, igazi békét csak Jézus Krisztus adhat neked.

Jézus nélkül lelkileg szegények és békétlenek vagyunk

 

Azoknak, akik kérik, hogy tegyek tanúságot és beszéljek a Szűzanya üzeneteiről, mindig azt szoktam mondani: Indulj el kicsi lépésekkel, haladj lépésről lépésre. Ne mondd: imádkozom a rózsafüzért, hetente kétszer böjtölök – mert elveszel, feladod, mert gyenge ember vagy. Engedd meg, hogy növekedhessen benned a hit, hogy Isten növekedjen benned. A Szűzanya ezt a saját példáján keresztül mutatta meg nekünk. A jelenések első napjaiban azt kérte, hogy mindennap térdelve imádkozzuk el a Hiszekegyet, a hét Miatyánkot, a hét Üdvözlégyet és a hét Dicsőséget. Később azt kérte, hogy egy rózsafüzért imádkozzunk, és péntekeken böjtöljünk, azután kérte a második rózsafüzért, majd a harmadikat és a szerdai böjtöt… lépésről-lépésre vezetett. A zarándokoknak mindig azt mondom, hogy lassan haladjanak – imádkozz el ma egy Miatyánkot, de legyél együtt a te Isteneddel, és ez a Miatyánk valóban Miatyánk legyen, aztán holnap tedd hozzá az Üdvözlégyet, majd holnapután a Dicsőséget… lassan, Isten erőt fog adni és vágyat arra, hogy kövesd Őt és lépésről lépésre haladj az Ő útján, úgy ahogyan ezt Édesanya megmutatta a saját példáján  keresztül. Ha valamit szeretnénk, arra mindig találunk időt. Az apa és az anya magasztossága, a szülők nagysága abban áll, hogy tudják, mikor van az imádság ideje. Ekkor kikapcsolják a televíziót, a számítógépet és minden egyebet és imádkoznak. Ha az ember nem akar imádkozni, akkor mindig fog találni okot arra, hogy miért ne imádkozzon. Mindenünk meglehet, de ha nincs Jézusunk, akkor semmink sincs. Nélküle lelkileg szegények és békétlenek vagyunk.

Szeretnék feltenni egy kérdést, látva a mai fiatalok életét. Hogyan lehet közel vinni hozzájuk az üzeneteket és az evangéliumot, amikor annyira vonzza őket a világ vakító ragyogása?

 

Itt is hangsúlyozom: az első helyen a szeretetnek kell lennie. A Szűzanya azt mondja, hogy nagy a szülők gyermekeik iránti felelőssége. Mi vagyunk azok, akiknek el kell ültetnünk gyermekeinkbe a hit alapjait. Hogyan beszélhetünk nekik a szentmise fontosságáról, ha közben azt látják, hogy a mi életünkben nem a szentmise foglalja el a központi helyet? Hogyan beszélhetek én gyermekemnek az ima fontosságáról, ha nem lát engem imádkozni? A gyerekeknek elsősorban a szeretet kell érezniük a családban és azután a szülői példát. A gyermekek néha-néha elkezdenek utánozni bennünket, ha a hitet meggyökereztettük lelkükben, és akkor megláthatjuk egy-egy pillanatra a hit virágát és gyümölcsét. Semmit sem érünk el kritikával, veszekedéssel és kiabálással, de eredményesek lehetünk szeretettel, imával és példaadással.

A Szűzanya az Édesanyád, aki feltétel nélkül szeret téged

 

Amikor a gyermekek felnőnek, és saját útjukat járják, és nem követik a hit útját, mit tudunk mi akkor tenni? Ezt kell mondanunk: Szűzanyám, neked adom őt, a Te kezedbe helyezem, imádkozom érte, és kérlek Téged, Te tedd meg a többit. És legyél biztos abban, hogy Ő valóban meg fogja tenni. Nem ma, nem holnap, lehet, hogy nem is akkor, amikor te ezt szeretnéd, hanem akkor, amikor ez Isten akarata lesz. Soha ne add fel, mert, akinek hite van, annak van reménye is.

Ha odalépne Önhöz egy idegen, aki nem tud semmit a jelenésekről, és azzal a kéréssel fordulna Önhöz, hogy mondja el hogy néz ki a Szűzanya, mit üzen és mit kér, és beszéljen arról, ami oly sok éve történik Medjugorjéban, mit mondana? Ki a Szűzanya, mit szeretne tőlünk, és mire szeretne megtanítani minket?

 

Hasonlókat kérdeztek tőlem a szarajevói muzulmán osztálytársaim is: Ki az, az asszony, akit látok? Ezt válaszoltam nekik: A Szűzanya édesanya, édesanya, aki feltétel nélkül szeret téged, határtalanul! Te vagy a legfontosabb a számára, te az életének a középpontjában vagy, igen pontosan te, az Ő szeretett gyermeke. Ő a szeretet, szeretetet ad és szeretetet kér. Ő nekem édesanyám, a mi Szűzanyánk, aki eljön hozzám. És tőled ugyanezt kéri – csak szeretetet, szeresd felebarátodat, mint önmagadat és lásd meg minden emberben Jézus Krisztust – és akkor megtetted azt, amit Ő kér tőled. Isten útján jársz és megismerted Isten szeretetét. Ezt mondtam azoknak, akik nem tudtak semmit a Szűzanyáról és az Ő üzeneteiről.

Hogyan telik egy imanapja?

 

Korábban kelek fel, mint a többiek, hogy el tudjam imádkozni a rózsafüzért. Napközben is imádkozom a rózsafüzért, mert az imádság számomra beszélgetés Istennel. Ha elfáradok, akkor elimádkozok egy rózsafüzért és hét Miatyánkot. Ugyanígy nem múlik el egy nap sem úgy, hogy ne imádkoznám el a Szent Antal rózsafüzért. Szent Antal az én védőszentem és oltalmazóm. Sokszor szégyelltem személyes dolgokat kérni a Szűzanyától – nem jelenéskor, imádságban is – mert arra gondoltam, hogy annyit kapok tőle, nézhetem az Ő arcát, így ebben az évben mindent Szent Antalra bíztam és fogadalmat tettem. Így minden kedden Szent Antal tiszteletére böjtölök, olvasom a Szentírást és beszélgetek Istennel, szeretek beszélgetni Vele.

Jézussal is szeretek beszélgetni. A legnehezebb számomra az, amikor a Szűzanya üzenetében azt mondja, hogy minden emberben Jézus Krisztust kell látnunk. Egyes személyekben nem sikerül azonnal meglátni Jézus Krisztust. Amikor imádkozom, azt mondom Jézusnak: Jézus gyere, próbáld meg Te magadat meglátni ebben az emberben. Természetesen azonnal hozzá is teszem: Bocsáss meg Jézus, Te tudod, hogy gondoltam. Az imádság percei számomra a pihenést jelentik, melyeket féltékenyen őrzök.

Az Ön családja?

 

A férjem, Marko segítsége és megértése nélkül nem tudnám mindezt tenni. Hála Istennek a gyermekeim és a férjem is támaszt jelentenek számomra. Ha a zarándokokkal vagyok, akkor a férjem megmutatja a feladatokat a gyerekeknek… mindenben a segítségemre van. Együtt próbáljuk megtenni azt, amit Isten kér tőlünk.

Ami a gyermekeinket illeti nagyon fontos volt számunkra, hogy most amíg kicsik megmagyarázzuk nekik, hogy az édesanyjuk nem több másoknál, és nem rendelkezem különleges képességekkel. Először megpróbáltuk közel hozni hozzájuk Istent és a hitet, és elmondtuk nekik, hogy Isten kiválaszt egyes embereket, de nem azért mert fontosabbak vagy különbek másoknál, hanem azért,  mert abban a pillanatban ilyen emberekre van szüksége, hát így választotta ki az ő édesanyjukat is.

Egyszer, amikor Mária, a kislányom két és fél éves volt – nem beszéltem neki a jelenésekről, mert azt gondoltam, hogy még túl kicsi ahhoz, hogy megértse – a barátnőjével játszott a szobában. Időnként benéztem hozzájuk. Az egyik pillanatban a kislányom barátnője azt mondta, hogy az ő édesanyja tud autót vezetni, mire az én Máriám azt válaszolta, hogy az semmi, az ő édesanyja minden nap a Szűzanyával beszélget. Megértette, pedig nem beszéltem neki a jelenésekről. Ezért fontos a szülői példa, hogy a szülők imádkozzanak Istenhez és szeressék Istent.

Egy másik példa. Amikor Veronika még kicsi volt, egy csoport olasz zarándoknak beszéltem. Amikor befejeztem, megöleltek és megpusziltak. Később Veronika azt mondta nekem, hogy ők, az olasz zarándokok semmit sem értettek meg. Amikor megkérdeztem, miért gondolja ezt, azt válaszolta, azért, mert annyira öleltek és puszilgattak engem, pedig nem is én vagyok a fontos, hanem a Szűzanya. Nagyon örültem, mert megértették, hogy nem én vagyok a fontos, hanem a Szűzanya, őelőtte pedig mindannyian egyformák vagyunk.

Mirjana, mit jelentenek a Szűzanya azon szavai, hogy ez az utolsó ilyen jelenés a földön?

 

Jó, hogy ezt kérdezi, mert az emberek szeretik a tetszésük szerint formálni a szavakat, és csodát várni. A Szűzanya azt mondta, hogy ilyen módon utoljára van jelen a földön. Szavaiból nem azt értettem, hogy többé nem fog megjelenni, inkább azt szerette volna mondani, hogy ez az utolsó jelenése ennyi látnoknak, ilyen sok éven keresztül, ennyi üzenettel, ennyi jelenéssel. Azt gondolom, hogy ez az értelme a Szűzanya ezen üzenetének. Ez hasonlít ahhoz, amikor a Szűzanya egyik üzenetében azt mondta: Édesanyai áldásomat adom nektek, mától fogva ti vagytok ez az áldás. Az emberek úgy értették ezt az üzenetet, hogy áldják meg egymást. Egyedül a pap adhat áldást az emberekre, a pap és senki más. A Szűzanya ezzel az üzenetével azt szerette volna mondani: életünk legyen áldás mások számára, hogy környezetünkben általunk éljék meg testvéreink Isten szeretetét; és nem azt, hogy kézrátétellel áldjuk meg az embereket. Ezt csak a pap teheti. A Szűzanya is, amikor megjelenik minden hónap másodikán, és megáld bennünket, és a kegytárgyakat, azt mondja: Édesanyai áldásomat adom nektek, de a földön a legnagyobb áldást a papok által kaphatjátok meg. A pap által az én Fiam áld meg benneteket, és ne felejtsétek el, hogy az ő kezük által Ő áld meg titeket.

Az üzenet minden embernek szól, de ahhoz, hogy megérthessük, imádkozzunk, fogjuk kezünkbe a rózsafüzért és imádkozzunk, és így meg fogjuk érteni azt, amit Isten mond nekünk. Mindnyájunknak van saját élete, keresztje és Isten mindenkihez más módon szól.

Ön volt II. János Pál pápánál?

 

Egyszer voltam, egy általános kihallgatáson, amikor, ahogyan a többieket engem is megáldott. A pap, akivel voltam odakiáltotta a Szentatyának: Ő, Mirjana Medjugorjéból. A pápa visszajött hozzám, újra megáldott és elment. Azt mondtam a papnak: Látja atya, a Szentanya azt gondolta, hogy nekem kétszeres áldásra van szükségem.

Délután kaptuk azt az üzenetet, hogy másnap nyolc órára menjünk Castelgandorfoba. II. János Pál pápával való találkozás felejthetetlen élmény számomra. A pápa azt mondta: Ha nem lennék pápa, már elmentem volna Medjugorjéba. Egyetlen szót sem kérdezett a titkokról, sokkal inkább a Szűzanyáról, az Ő szépségéről, szeretetéről érdeklődött. Azt kérte, hogy kérjük meg a zarándokokat, imádkozzanak az ő szándékaira, és őrizzük Medjugorjét, mert Medjugorje az egész világ reménysége.

(Ford.: Sarnyai Andrea)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Medjugorje

 

Medjugorje, 2011. június 25. – A jelenések 30. évfordulója

25 jún

Medjugorje, 2011. június 25. – A jelenések 30. évfordulója

“Drága gyermekek! Adjatok hálát velem együtt a Magasságbelinek köztetek való jelenlétemért. Örül a szívem, látva, hogy szeretettel és örömmel élitek meg üzeneteimet. Sokan válaszoltatok, de várok és keresek minden alvó szívet, hogy felébredjen a hitetlenség álmából. Gyermekeim, jöjjetek még közelebb Szeplőtelen szívemhez, hogy mindnyájatokat az örökkévalóság felé vezethesselek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Ivanka éves jelenése

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2011. június 25-én volt az éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én, a Szűzanya miután átadta neki a tizedik titkot, azt mondta, hogy ezentúl élete végéig minden évben egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 8 percig tartott. Ivanka a családi házában tartózkodott, és csak a családja volt vele a jelenés alkalmával. A jelenés után Ivanka a következőket mondta: A Gospa az első titokról beszélt nekem, és a végén ezt mondta: „Drága gyermekek, fogadjátok anyai áldásomat.”

+++

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Medjugorje