RSS
 

Archive for május, 2011

A Nagyfigyelmeztetés közben az ég megnyílik

23 máj

2011. május 23. hétfő, 14.30

Drága szeretett leányom, te most azokat a kínokat szenveded el, amelyeket Én is elszenvedtem az emberek bűneiért.  Ez éppen olyan,  amilyennek érzed. Most futólag te is megláthattad egy töredékét annak a szenvedésnek,  amellyel Én is szembenézek a nap minden percében.

A Nagyfigyelmeztetéstől nincs mitől félnetek.

A Nagyfigyelmeztetés dramatikus esemény lesz.

Ez az esemény a világon,  sok embert sokkolni fog,  mert ez, egy dramatikus esemény lesz, amikor az ég meg fog nyílni, és szerte a világon kilövellnek az Irgalmasság sugarai. Sok ember nem fogja megérteni,  hogy mi is történik valójában. Olyan sokk alatt lesznek,  hogy tévesen azt fogják hinni,  hogy eljött a világ vége. Mondd meg nekik,  hogy örüljenek,  mert tanúi lehetnek dicsőségemnek, és ha rendesen fel vannak rá készülve,  akkor ez számukra Irgalmasságomra a leglátványosabb példa lesz, a keresztre feszítésem napja óta. Ez gyermekeim,  egy mentő kegyelem lesz számotokra, és megvédi azokat, akik arra lennének ítélve,  hogy átlépjék a pokol mélységének kapuit.

A világon minden gyermekemnek figyelmeztetnie kell az elveszett lelkeket,  arra, ami be fog következni. Sürgessétek meg őket,  mert itt az ideje,  hogy beismerjék bűneiket. Nagyon fontos,  hogy minél több ember kegyelmi állapotba kerüljön,  mert különben a sokk miatt, nem biztos,  hogy túlélik ezt az eseményt. Sokkal jobb tanúja lenni ennek az Istentől jött látványos eseménynek,  mint felkészületlen lenni az ítélet napján.

Szorosan tartsatok össze mindannyian. Örüljenek mindazok,  akik igaz hittel követnek Engem,  mert azok akkor egy pillantást vethetnek Isteni jelenlétemre, amit elődeik életük során sohasem tehettek meg.

Imádkozzatok a többi gyermekeimért is. Még most mondjátok meg nekik az Igazságot,  ameddig tudjátok. Ne törődjetek azzal,  ha megvetnek benneteket,  még most tegyétek meg a szükséges intézkedéseket azáltal,  hogy imádkoztok bűneik megbocsájtásáért és ők meg fogják nektek köszönni, ha a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezett.

Most menj békével. Ne félj. Csak imádkozz a hitetlen lelkekért,  hogy ne halálos bűnben haljanak meg.

A ti Isteni Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Miért ilyen úton szólok a világhoz?

23 máj

2011. május 23. hétfő; 9:45

Szeretett leányom, itt az ideje, hogy szent üzeneteimet megvilágosítsam nektek, és biztosítani tudjam azt, hogy az a sok bűnös lélek az egész világon megszívlelhesse ezeket.

Ne essetek tévedésbe, ezek az üzenetek azért adattak a világnak, hogy segítségetekre legyen megmentésetekben, és minden gyermekem megmentésében, beleértve azokat is, akik más ösvényen követik Istent, az Örök Atyát.

Az emberek, különösen a katolikusok összezavarodnak, ha a más vallási felekezetű gyermekeimmel szemben nem részesítem előnyben őket.  Szavaim szándékosan választékosak, azért, hogy mindenki meghallhassa őket, és nemcsak az a kevés kiválasztott. Szeretetem nem tesz különbséget. Ti, akik azt kérdezitek, hogy miért így szólok az emberiséghez ez által a hírnökömön keresztül, most figyeljetek szavaimra: mivel ti, követőim, megértettétek, hogy keresztre feszítésem ideje óta az Igazság sohasem változott meg, tudnotok kell, hogy szeretetemet Isten minden gyermekére ki kell terjesztenem. Egyik sem jobb, mint a másik.

Leányom, neked nem kell válaszolnod, vagy megpróbálnod azt, hogy Igéimet megvédjed, amikor arra hívnak ki téged, hogy elmagyarázd nekik, hogy miért ilyen módon szólok a világhoz. Ezek Isteni Igék. Nem kell sem megváltoztatni, sem kijavítani ezeket, csak azért, hogy azoknak is ínyére legyen, akik magukat a teológiai törvényekben szakértőknek tartják. Igéim olyan nyelvezettel kerülnek a világba, hogy a mai világ embere világosan értse meg azokat. Sokan azt fogják kérdezni, hogy miért nem ugyanazokkal a kifejezésekkel, vagy terminológiával vannak megfogalmazva, mint ahogyan azt prófétáim és apostolaim egykor használták. Erre most válaszolok:

Ne feledjétek, hogy tanításaim sohasem változnak. Mindegy, hogy milyen nyelvezetet használok, hogy a mai világban modern úton szólok hozzátok, az Igazság ugyanaz marad, mert az sérthetetlen.

Legyetek éberek azokkal a látnokokkal szemben, akik azt állítják, hogy üzeneteket kapnak Tőlem, de ezekben Én állítólag régi nyelvezettel szólok, vagy bibliai részeket idézek. Ez nem az a mód, ahogyan Én a mai emberiséggel kommunikálnék. Miért is tenném ezt? Nem inkább elidegeníteném ezt az új generációt? Azt a generációt, akik nem értik azt a nyelvezetet, ami Atyám Szent Könyvében található?

Az egyszerűség, gyermekeim, ez a kulcsa annak, ahogyan Szent Igéimet hirdetni kell. Ne feledjétek, amikor másokat Létezésem Igazságaira tanítotok, hogy az egyszerű nyelvezet elengedhetetlen ahhoz, hogy meg tudjátok őket közelíteni. Ha nem így tesztek, akkor az elveszett lelkeknél semmit sem fogtok elérni, mert süket fülekre fog találni.

Szeretetem üzenete

Szeretetem üzenete nagyon egyszerű. Én az az élet vagyok, amelyre itt a Földön gyermekeim vágyódnak. Magyarázzátok el nekik, hogy Én vagyok az Igazság. Ez legyen érthető. Nélkülem nincs Örök Élet. Használjátok fel ezeket az üzeneteket, amelyeket ezen a hírnökömön keresztül adok, hogy megnyerjétek a hitetlenek figyelmét. Mert nem azért lettek ezek a világnak adva, hogy félelmet okozzanak, hanem azért, hogy Szent Igéimet ne csak meghallgassák, hanem higgyenek is benne, ezért ilyen módon közlöm most ezeket a mai világgal.

A ti szerető Megváltótok és Tanítótok,

Jézus Krisztus, az Irgalmasság Királya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Újabb jövendölés: A nyár folyamán árvíz lesz Franciaországban

22 máj

2011. május 22. vasárnap, 14.30

Szeretett leányom, most teljesedett be az a jövendölés, amit 2011. március 18 – án adtam neked, és ami arról szólt, hogy a májusi hónap folyamán vulkánkitörés lesz Izlandon.

Lehet, hogy csodálkozol azon, hogy miért sokkolt ez téged, amikor megtörtént, pedig megjövendöltem neked. Tehát elmagyarázom.
Habár a legtöbb kétséged abban volt, hogy valódiak az általam kapott közlések, mégis attól féltél, hogy a jövendöléseket nem helyesen ismered fel. Most bizalommal kell felemelkedned és meg kell, hogy engedd nekem, hogy eloszlassam félelmeid. Itt az ideje, hogy cselekedj és minden vonakodás nélkül kinyilatkoztasd azokat az eseményeket, amelyeket megjövendöltem neked. Miközben ezt teszed, egyre több ember fogja felfogni azt, hogy Én vagyok az, Jézus Krisztus, aki figyelemre szólít fel, ami azért fontos, hogy segítsetek a lelkek megmentésében.

Amikor ezek a jövendölések valóra válnak, követőim szívében már kevesebb kétségek lesznek a hitelességükre való tekintettel. A megkeményedett lelkek, akik a hitet elutasítják, és akik mindig egy logikus feleletet adnak, amikor az Igazságnak tanúivá válnak, mégsem lesznek erről meggyőződve.

Árvíz Franciaországban és kánikula Törökországban

Hallgass most meg Engem. Ezen a nyáron Dél-Franciaországban árvíz lesz. Törökországban egy nagy hőhullám (kánikula) fog bekövetkezni. Más természeti események is lesznek, amelyek összezavarják az embereket, beleértve egy földrengést is Angliában (de ez nem most rögtön fog megtörténni). Egyes események más Európai országokra fognak kiterjedni. Várható a Földközi-tenger szintjének a megemelkedése is, ami mindenkit sokkolni fog. Földrengések lesznek érezhetőek Norvégiában és Dél-Amerikában is. Leányom, még más eseményeket is ki fogok neked nyilatkoztatni, de csak egy okkal teszem ezt: hogy ezáltal megtérjenek gyermekeim. Örömet fog Nekem hozni az, ha elfogadják azt a tényt, hogy Én általad hozzájuk szólok. Nem akarom megijeszteni gyermekeimet, de ezek az események a világban továbbra is fokozódni fognak, amelyek az elkövetkezendő nagy büntetésnek csak egy része. Ezek elengedhetetlenek a csaló elleni harcban.

Imádkozzatok most gyermekeim, hogy meggyengüljenek, vagy elmaradjanak ezek az események, mert az ima különös erővel bír, hiszen ez a megbocsájtás eszköze.
Most eredj békével. Ne félj nyilvánosságra hozni ezeket a jövendöléseket, mert be fognak teljesedni.

Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A megbocsátás a szabadsághoz vezető ösvény

21 máj

2011. május 21. szombat, 10.40

Leányom, a megbocsátás nem más, mint egy ösvény, ami szabadsághoz vezet. Amikor megbocsátotok mindazoknak, akik megbántottak benneteket, vagy fájdalmat okoztak nektek, akkor lelketek igaz szabadságra talál. Ez az, amikor öröm tölti el lelketeket. Ez azt is jelenti, hogy Én jelen vagyok bennetek. Amikor másoknak megbocsátotok, akkor ez a szeretetnek egy jele, és nemcsak a szomszédotokkal szemben jelent szeretetet, hanem Irántam, a ti Isteni Megváltótok iránt is. Mindazoknak mondom, akik nem hisznek Nekem: tudjátok meg, amikor másoknak megbocsátanak Én is jelen vagyok és kísérem útjukat. Mégsem tudják, hogy ez így van.

A megbocsátás egyenlő a szeretettel. Az Én szeretetem végtelen. De könyörgök hozzátok gyermekeim, engedjétek, hogy megbocsássam bűneiteket. Ha csak megkérnétek Engem arra, hogy ezt megtegyem, nem csak felszabadulnátok, de meg is lepődnétek attól a szeretettől és boldogságtól, ami eltöltene benneteket. Ez az alázatosság cselekedete, ami arra ösztönözne benneteket, hogy szeretettel legyetek mások iránt. Fényetek világítani fog, ami a többieket különleges módon fogja befolyásolni, de ez nem lesz tudatos sem nektek, sem nekik. Miután a megváltás cselekedete megtörtént, szeretetem elárasztja lelketeket. Megtisztult lelketek olyan lesz, mint egy mágnes, ami vonzani fogja a többieket, hozzátok.

Másoknak megbocsátani nem egyszerű, gyermekeim. A büszkeség és az öndicséret az, ami megakadályozza, hogy megtörténjen ez a nagy Irgalmasság cselekedete. Ez pedig a sátán műve, mert ő azt jól tudja, hogy a megbocsátás hiánya, a legsúlyosabb bűnök elkövetéséhez vezet Atyámmal szemben. Ha nem tudtok másoknak megbocsátani, akkor harag keletkezik belőle, ami, ha tovább fokozódik, gyűlölethez, sőt gyilkossághoz is vezethet. Sok esetben pedig háborúhoz vezet.

Ha az emberek jóságosan meg tudnának egymásnak bocsátani, akkor nem is létezne gyűlölet. Nem lenne gyakori a gyilkosságok száma sem, és a szeretet, Isten, az Örök Atya Szeretete elterjedhetne a világon.

Tanuljatok meg egymásnak megbocsátani. Tegyétek félre büszkeségeteket és kérjétek Irgalmasságomat, mert ha Szent Akaratomnak megfelelően kértek valamit, akkor kéréseteknek eleget teszek.

Szerető Megváltótok
Az Irgalmasság Királya,
Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Összezavarodottság visszajövetelem valódi értelmével kapcsolatban

20 máj

2011. május 20. péntek, 10.00

Szeretett leányom, sok ember szeretné tudni, hogy mit jelent „Visszajövetelem” valójában. Szóval, hadd magyarázzam el.

Először azért jöttem a világba, hogy megváltsam az emberiséget az örök sötétségtől, és ez által az Örök Életből hasznotok lehessen. Isten, az Örök Atya Irgalmasságából küldött Engem, hogy életet kaphassatok, mert ez addig, Ádám és Éva bűnei miatt, nem lett volna lehetséges.  Ezúttal azért jövök vissza,  hogy megjutalmazzam mindazokat,  akik Engem követnek.

Ezzel az eseménnyel kapcsolatban sok a világon a zavarodottság.  Sok ember azt hiszi,  hogy visszajövetelem a világ végét jelzi. Ez nem így van,  mert a világ vége helyett,  ez a végidőket fogja jelenteni,  amikor a sátán és követői,  akik elmondhatatlan nyomort okoznak a világnak,  1000 évre száműzve lesznek a Földről.

A Földi új Paradicsomról…

Ez az új Paradicsom,  amelyet megígértem nektek,  akkor fog létrejönni,  amikor Ég és Föld eggyé olvad. Az az új élet,  amelyet minden hűséges hívemnek fogok adni,  tele lesz szeretettel és dicsőséggel. Nektek híveim, nagyon sokat kell majd szenvednetek, ameddig ez az átmenet megtörténik. Azért,  hogy a világnak segítsek felkészülni erre a nagy eseményre,  előbb Irgalmasságom nagy ajándékát hozom el nektek. A Nagyfigyelmeztetés mindenkinek esélyt fog arra adni,  hogy láthassa bűneit,  amelyekkel megbántanak Engem, és lehetővé teszi az Igazság megismerését. Csak akkor fogjátok igazán megérteni azt a szomorúságot,  amelyet  érzek,  amikor fel tudjátok fogni a bűn szennyét,  amely bennetek van.

Egy pillantás arra,  ami az ítéletkor történni fog…

Azáltal,  hogy megengedem nektek,  hogy Irgalmasságom cselekedetének részesei legyetek,  egy valódi  pillantást vethettek arra,  ami az ítéletkor történni fog. Ezen az úton kaptok még egy esélyt arra, hogy visszatérjetek Hozzám. Amint látjátok, mindannyiatokat szeretem, olyan mélyen és szenvedélyesen,  hogy megteszek értetek minden lehetségest,  hogy a sátán karjaiból megmenthesselek benneteket.

Figyelmeztetlek benneteket,  hogy a sátán megnöveli aktivitását,  melyet testvéreitek által fog elkövetni azért,  hogy még a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezése ellenére is, elszakítson titeket Tőlem. Most nyitottak kell legyetek, és minden emberi gondolkodási módot félre kell tegyetek, hogy el tudjátok fogadni létezésetek igazságát a Földön. Minden hazugságot, amelyet  a tudomány által, az emberi logikus gondolkodás által fogalmaznak meg,  arra használnak fel,  hogy távol tartsanak benneteket az Igazság elfogadásától.

A sátán nem akarja,  gyermekeim,  hogy ti Hozzám jöjjetek. Meg kell törni csavarhúzószerű szorítását,  de ezt csak a ti segítségetekkel lehet megtenni. Ne hagyjátok, hogy hazugságai által összezavarja ítélőképességeteket. Nagyon nehezetekre fog esni,  hogy érveléseit, gúnyolódásait és csúfolódásait el tudjátok hárítani,  mert az ő munkájának ilyen az útja.

A sátán más emberek által fog cselekedni,  hogy elbátorítson titeket…

Sokan közületek nem fogják tudni,  hogy a sátán más emberek által fog ellenetek dolgozni,  olyanok által,  akiket nagyobb tiszteletben tartotok. De pontosan ez az, ő így dolgozik. Olyan szegény lelkek által fog működni,  akik a sötétséghez vonzódnak. Ő biztos akar lenni abban,   hogy gátolt elképzeléseik legyenek, dicsőségem Igazságáról és az Örök Élettel kapcsolatosan,  amely jogosan illetne meg benneteket. Sohasem szabad megengedjétek,  hogy az Irántam való szeretetetekre befolyása legyen. Ne feledjétek: mivel ő ezt a harcot sohasem fogja megnyerni, azok a szegény lelkek,  akik követik őt, vele együtt a pokolba lesznek vetve. Ha az Örök Életre vágyódtok,  akkor használjátok ki ezt az időt a Földön ameddig még tudjátok, hogy megtagadjátok a sátánt.

1000 évig fogok uralkodni a Földön…

Leányom, 1000 évig fogok uralkodni a Földön.  Ne kövessetek el hibákat,  mert az eseményekért, ahogyan most a világban történnek, Én vagyok a felelős. Most előkészítettem az utat a földi Királyságomhoz és ez az idő közel van,  sokkal közelebb,  mint sokan azt elképzelik. Örüljetek ennek a hírnek,  mert ezt mindenki örömmel fogja fogadni. Akkor a szenvedés mindenki számára meg fog szűnni. Lángra fogja lobbantani a szeretet és a dicsőség forrását,  hogy minden embernek része legyen benne.

Ez az új Paradicsom meghaladja majd minden felfogóképességeteket,  de halljátok a következőket: ez az új Élet, amely gond és baj nélküli élet lesz,  minden hűséges hívemnek fel lesz ajánlva. Nem  lesz szükségetek semmire sem. Mindent Én fogok rendelkezésetekre adni. Egyenként mindenki,  aki ezt a dicsőséges Királyságot választja, el fog csodálkozni azon az értékes gyöngyszemen, ami ott fog várni rátok. Most imádkozzatok,  hogy testvéreitek megnyissák szemüket az Ígéretek igazsága előtt,  amelyet Én ígértem meg,  hogy ők is bejuthassanak ebbe a Földi új életbe.

A ti szerető Megváltótok,  Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A szülők felelőssége a mai világban

19 máj

2011. május 19. csütörtök, 18.15

Szeretett leányom, a világ most a kétségbeesés legnagyobb mélységét érte el,  mert nem hisznek Isten,  az Örök Atya létezésében. Még a kis gyermekek is szórakozva tagadják létezését. Az üres, megkeményedett lelkek nemcsak Örök Atyámat bántják meg,  hanem nekem is mély szomorúságot okoznak.

Olyan mélyre süllyedtetek gyermekeim,  hogy minden veleszületett lelki érzést eldobtatok magatoktól. Mit gondoltok, meddig fokozódik még szeretetetek a világ és a materializmus iránt?  Azokhoz szólok közületek, akiket leköt a gazdagság és a kényelem vonzalma:  tudnotok kell,  hogy nemsokára elveszik ezeket tőletek,  amely az elkövetkezendő megtisztulás egyik része lesz.

A szülők felelőssége

Miért tanítjátok meg gyermekeiteknek az ember által csinált materializmus fontosságát,  amely szegény kis lelkük kárára válik?  A ti elsődleges célotok most az, hogy megtanítsátok gyermekeiteket arra,  hogy milyen fontos dolog a gazdagság megteremtése. Csak ritkán tanítjátok őket arra a morálra,  amire szükségük lesz felnőtt korukra, hogy  tiszteletet mutassanak mások iránt,  hogy megértsék a becsületesség fontosságát, és hogy mennyire fontos megértéssel lenni testvéreikkel szemben. Sajnos az Én gyermekeim a lelki ösvényen teljesen elvesztették azt az utat,  amely nagyon fontos,  hogy a végérvényes rendeltetési helyre elérhessenek. Nincs szégyenérzetetek? Mikor fogjátok megérteni,  hogy a pénz iránti kényszerszeretet és mindazok iránt, ami ezzel elérhető, annak  katasztrófa a vége?  Majd csak akkor fogjátok megérteni,  hogy milyen egyedül vagytok,  ha ebből a kényelemből, ami után oly nagyon vágyódtok, meztelenre vetkőztetnek benneteket.

Addig hallgassatok Rám,  ameddig még tudtok. Helyezzétek előre mindazt,  ami családjaitok javára szolgál, mert ez így a helyes. Gondoskodjatok róluk.  De ne bátorítsátok gyermekeiteket arra,  hogy a vagyon rabjai legyenek, és arra sem,  hogy hírnevet szerezzenek maguknak,  mert akkor a sátán karjaiba  taszítjátok őket. Gyermekeitek általatok születtek meg,  így általatok kapták a fizikai életet. De mégis Isten,  az Örök Atya teremtette őket, azáltal,  hogy lelket adott nekik. Mindenképpen legyetek felelősségteljesek, mint szülők,  azáltal,  hogy fizikai szükségleteiket kielégítitek. De ne feledjétek, hogy lelkeiknek táplálékra van szükségük. Tanítsátok meg őket tanításaim Igazságaira, és arra,  hogy milyen fontos,  hogy saját lelkükkel is foglalkozzanak. Csak így tudjátok megadni gyermekeiteknek a valódi táplálékot lelkük és testük számára, amelyre szükségük van,  mert csak így fogják tudni élvezni az Örök Életet.

A ti szerető Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tiszteljétek Atyámat

18 máj

2011. május 18. szerda, 17.00

Szeretett leányom, hiányoltam azt az időt, amit ígéreted szerint Rám akartál szánni. Megértem,  hogy nagyon elfoglalt az életed,  de ne feledd, hogy Én vagyok az élet, amelyet a mindennapi teendőd mellett előnyben kell részesítened.

Itt az ideje,  hogy az emberek becsületesen átgondolják életüket

Eljött az az idő,  amikor az emberek becsületesen át kell, hogy életüket gondolják. Minden ember az egész világon fel kell, hogy tegye a következő kérdést magának:  Hiszik –e  azt,  hogy Isten, az Örök Atya valójában létezik,  vagy sem? Miközben a végidő egyre jobban közeledik,  sok elhatározást kell hozni: Elfogadjátok gyermekeim azt a tényt,  hogy benneteket az Örök Atya teremtett? Ha igennel válaszoltatok,  akkor feleljetek a következő kérdésre:  Mennyi időt fordítotok arra,  hogy köszönetet mondjatok Neki az élet ajándékáért, családjaitokért, vagy barátaitokért? Továbbá az otthonaitokért, ahol éltek,  vagy az élelemért, amit esztek? Ha ezt nem teszitek meg, akkor nem vagytok az Igazság követői.

Mutassatok tiszteletet Atyám iránt

Mindazoknak,  akik valóban hisznek Istenben, mindennek Teremtőjében, a következőket mondom:  Nem tudjátok,  hogy az ima életfontosságú számotokra,  ha azt akarjátok, hogy részesei legyetek az elkövetkezendő dicsőséges életnek,  amelyet előre eltervezett Nektek? Beszélgessetek Vele minden nap. Mutassátok meg azt a tiszteletet Neki,  amelyet megérdemel,  mert ha nem mutattok figyelmességet Iránta,  akkor Engem bántotok meg. Minden hűséges hívemnek azt mondom: Én, a ti Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus, megpróbálom veletek megértetni,  hogy milyen fontos tisztelni Atyámat.  Nem adják meg Neki azt a kellő figyelmet,  amit megérdemelne.  Sok embernél olyan Istenkép alakult ki az Atyáról,  mintha Ő szigorú lenne, vagy félelemkeltő és haragos. Olyan nagy az Istenfélelem bennetek, hogy inkább tudomást sem vesztek Róla.  Ha tudnátok,  hogy mennyire vágyódik szeretetetek iránt, akkor már ebben a pillanatban térdre borulnátok, és azt kérnétek Tőle,  hogy bocsásson meg nektek.

Kérlek benneteket,  imádkozzatok Istenhez,  az Atyához. Szüksége van a ti szeretetetekre. Szüksége van odaadásotokra. Az Atyámnak felajánlott ima, sok kegyelmet hoz számotokra. Ha az Én nevemben kéritek meg Őt,  hogy védjen meg és mentsen meg benneteket, csak ritkán utasítja vissza kéréseteket, megfelelően Szent Akaratának. Isten, az Örök Atya nagyon szeretetteljes,  együttérző és az Iránta való hűség nagy kegyelmeket és gyógyulást fog a világnak hozni.

Imádkozzatok Atyámhoz,  hogy elhárítsa a globális katasztrófákat

Imádkozzatok Atyámhoz, az Ő szeretett Fia nevében, hogy elhárítsa a globális katasztrófákat, és imáitokat meg fogja hallgatni. Továbbra is nagyon kevés keresztény kéri az Ő segítségét. Ő az embereket szeretetteljesen alkotta meg, saját képmására, de ezt elfelejtették. Tiszteljétek, dicsőítsétek Őt,  ami most nagyon fontos,  hogy segítsen a természeti katasztrófák enyhítésében,  amelyek a Nagy Szorongattatás idején, a Földön be fognak következni.

Atyám a kezében tartja a világot. Gyermekei azonban már nem tisztelik, vagy már nem imádják Őt. Miközben a sátán továbbra is lopja a lelkeket, sokan elfelejtkeznek arról a tényről,  hogy csak egy hatalom létezik, és ez Isten hatalma. Az Ő Irgalmasságában meg fogja hallani segélykiáltásaitokat. Kérlek benneteket, hívjátok Őt,  különösen most,  ezen a nagy Változás idején.

Szeretett Megváltótok,

Isten, az Örök Atya Fia,  Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A böjt és az önmegtartóztatás fontossága

16 máj

2011. május 16. hétfő, 11.30

Szeretett leányom,  végre felismered,  hogy semmi sem vagy Nélkülem.  Kegyelmem által, Atyám Birodalmában életet kapsz. Jelenlétem nélkül életed terméketlen lenne, és nem lenne valódi értelme sem. Ó, mennyire szeretném, ha minden gyermekem megértené,  hogy az élet mit is jelent valójában, az az élet,  amit Én szeretnék nektek adni,  mindenekelőtt az Eucharisztia által.  Igazán csak akkor fogjátok szeretetemet érezni, ha törékeny lelketekbe befogadtok Engem,  az Isteni kenyér és bor formájában. Ez a szeretet megerősít majd benneteket,  nemcsak a lelketeket,  hanem az értelmeteket is. Jelenlétem felemel majd benneteket,  hogy igaz követőimmé váljatok.

Az a követőm, (hívem) aki ezáltal a Szentség által, nem rendszeresen vesz magához Engem,  olyan,  mint egy félig telt edény. Ahhoz,  hogy valódi jelenlétem eltöltsön benneteket, szükségetek van az Én Testemre és Véremre,  amely mindannyiatokért kiontatott. Nélküle nem lesztek képesek,  hogy megtaláljátok azt a valódi erőt, amellyel dicsőségemet tökéletesen hirdethetnétek.

Gyermekeim,  meg kell értenetek,  hogy a létezésembe vetett hitetek,  csak egy része a lelki utazásaitoknak. Sok minden van még, amit meg kell, hogy értsetek. Ha a testi örömöktől megtartóztatjátok magatokat,  akkor igazán feltöltve lesztek. Azon tény alapján,  hogy a sátán a testi kísértések által ellenőrzése alatt tartja az embert, meg kell neki tagadnotok,  hogy ezekhez az örömökhöz hozzáférhessen,  ami valószínűleg beteggé tesz benneteket. A böjtölés,  a legnagyobb lehetőségek egyike,  hogy lelketeket a sátántól és démonaitól megszabadítsátok. Erre az áldozatra nagyon kevés ember tudja magát elkötelezni, pedig ez olyan egyszerű és nem árt egészségeteknek sem. Ha egy napot böjtöltök egy héten, akkor az különleges kegyelmet fog nektek hozni.  Ha tiszteletből Nekem,  az Isteni Megváltótoknak,  kis áldozatokat hoztok,  nemcsak lelkeiteket mentitek meg,  hanem még Hozzám is közelebb fogtok kerülni. Más áldozatok,  mint az anyagi javakról való lemondás is,  közelebb hoz benneteket Szent Szívemhez.

Gyermekeim,  az életeteknek, nem az anyagi javak körül kellene forognia, főleg,  ha arra valójában nincs is szükségetek. Ha elfogadjátok az egyszerű dolgokat, amelyekre szükségetek van, és időtöket Rám szánjátok,  igaz elégedettségben lesz részetek. Nemcsak ebben, hanem először életetekben fel fogjátok ismerni a valódi szabadság értelmét. Ne feledjétek, a sátán, a test vágyai által ellenőrzi az embert,  mint az élelmiszer, ruházat, szex, ingatlanok, autó, szabadság,  luxusélet, zene, alkohol és híres személyek istenítése által. Ha elfogadjátok azt, hogy mindezek csak egyszerű illúziók,  akkor meg fogjátok érteni,  hogy időtöket itt a Földön, nem lenne szabad ilyen haszontalan dolgokkal eltölteni.

A ti időtök itt a Földön, csak egy része az Örökkévalóságig tartó utazásotoknak. Életetek, a halál után,  más módon, de folytatódni fog. Attól függetlenül,  hogy az emberek hisznek Istenben, az Örök Atyában vagy sem,  lelkük, haláluk után, mégis tovább fog élni.

Most,  a fényt keressétek, úgy,  hogy az Örökkévalóságban igaz boldogságra találjon lelketek és méltó helyet kapjon a Paradicsomban. Ahhoz,  hogy elérjetek erre a lelki szintre, kérlek benneteket, hogy hozzatok áldozatot,  a test áldozatát,  addig ameddig még itt a Földön éltek. Ajánljátok fel életetek minden szenvedését az elveszett lelkekért és majd a jutalmat  learathatjátok,  amelyek a következő életben rátok várnak.

A ti szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Utasítsátok el a New Age spirituális munkáját

15 máj

2011. május 15. vasárnap, 17.00

Drága, szeretett leányom, felhívom minden hívemet (követőmet), hogy ítéljék el a New Age szervezet munkálkodásait, amely kezében tartja a világot.

A kereszténység mindig elsődleges célpont volt a sátán számára. Azért mert ő annyira ravasz, állandóan azon van, hogy elcsábítsa azokat, akik lélekben üresek és elveszettek. Azt fogja mindig megpróbálni, hogy hazugságait a szeretet leple alatt mutassa be. Aztán azt is megpróbálja, hogy kontroll alatt tartsa gyermekeim gondolkodását, miközben pogány taktikával bemagyarázza, fel kell, hogy szabadítsák gondolataikat a modern élet stresszétől. Óvakodjanak közületek mindazok, akik átadják magukat azoknak az általuk folytatott gyakorlatoknak, amelyek által elméjüket a feledés állapotába teszik, az úgynevezett meditációval.

Ha ilyen úton engeditek, hogy gondolataitokat ellenőrizzék, akkor a sátán és démonai szép csendben, úgy, hogy fel sem ismeritek, irányítani fogja azt, kisimítva ezáltal az átmenet útját.

Kerüljetek minden spirituális praktikát, beleértve a tarot kártyát is

A világban sok-sok lélek éhezik a lelki vezetésre. Keresésük által értelmet akarnak adni életüknek, közben tudatlanul hagyják magukat, hogy azok a praktikák beszippantsák őket, amelyek a pogányságra vezetnek. Minden dogma hamis, ami annak az elhitetésére csábít benneteket, hogy valódi béke van a szívetekben és a lelketekben, ezt mindenkor el kell, hogy kerüljétek. Tanuljátok meg ezeket olyannak felismerni, amilyenek azok valójában.

A kristályok, a meditáció, a reiki, a jóga, a tarot kártya, a spirituális vezetőkbe vetett hit, a metafizika és az úgynevezett csodadoktorok, arra csábítanak benneteket, hogy egy alternatív felsőbbrendű létben higgyetek, amelyet nem Isten, az örök Atya teremtett.

Figyelmeztetés a felemelkedett mesterekkel kapcsolatban

Ma sokan közületek, akik állandóan keresik a lelki vigaszt és gyakorlatba teszik angyalaik követését, óvatosak kell, hogy legyenek, főleg akkor, amikor a felemelkedett mester kifejezését hallják, mert biztosak lehetnek abban, hogy ez az angyal nem a Mennyországból való. A felemelkedett mesterek, gyermekeim, nem másak, mint bukott angyalok, és a sötétségből jönnek. De akkor azt fogják nektek mondani, hogy ők a világosságból jöttek. Ez mind pogány spiritualizmus, és ha életetekbe teszitek ezeket, akkor a sötétség mélységébe fog benneteket lehúzni, éppen akkor, amikor a legkevésbé várnátok. A sátán nagyon óvatosan fogja ezeket a sötét hazugságokat bemutatni, és ti mindenkor azt fogjátok hinni, hogy mindezek a dolgok helyesek.

A legtöbb úgy van előadva, hogy ezek elősegítik az önbecsülést, az önbizalmat, és hogy segít életeteket kontroll alatt tartani – mindez pedig hazugság. Ezek a praktikák nemcsak az Igazságtól vezetnek el benneteket, hanem elmondhatatlan nyomort is hoznak nektek, amikor a démonok, mint ennek a praktikának az eredménye, a lelketekbe költöznek.

A Szentírás figyelmeztet a mágia veszélyeire

Az Igazságot sohasem szabad manipulálni. A bibliai tanítások, figyelmeztetik az emberiséget a mágia, a jóslás és a hamis istenek imádásának veszélyeire. A mai világban ezek a praktikák úgy vannak bemutatva, hogy ártalmatlanok, de a lelki jólét eléréséhez elengedhetetlen. A lelkek szelídsége miatt, sokan természetes vonzalmat fognak a New Age praktikái iránt érezni, mert megtéveszti őket az a hamis szeretet, amelyet kiárasztanak magukból. Ettől semmi sem lehetne messzebb az Igazságtól.

Figyelmeztetés az angyalok iránti fanatikus rajongással kapcsolatban

Ne feledjétek, hogy a sátán és az ő bukott angyalai azok, akik óvatosan és ravasz módon húztak be benneteket ebbe az értelmetlen hazugságba. Azoknak, akik szinte fanatikus módon rajonganak az angyalokért, a következőket mondanám: miért nem Isten szavát, az Örök Atya szavát hirdetitek először? Vajon ez az angyal-mánia, nem a bálványimádás egy másik formája? Igen, természetes, hogy imádkoztok a szent angyalok segítségéért, de mindig tegyétek fel azt a kérdést, hogy: vajon az angyalok iránti rajongásom, nincs- e a Jézus Krisztus iránti szeretetem kárára, Isten Fia, vagy Isten, az Örök Atya iránt?

Ébredjetek fel a spiritualizmus hazugságaiból. Azok az angyalok, amelyek az ilyen gyakorlatok folyamán vonzanak benneteket, nem a Mennyből, vagy a világosságból valók. Úgy fognak tűnni, mintha a világosságból jönnének, de ez csak megtévesztés, amelyet a sátán és démonai használnak, hogy tetteiket okosan álcázzák.

Emlékezzetek egy utolsó tanításra. Akárhogyan is öltöztetitek fel pogány praktikáitokat, hogy úgy tűnjék, mintha az Isteni fényt imádnátok, mégis hazugságok lesznek. Ez a hazugság, és azok, akik benneteket meggyőznek arról, hogy ezen a bizarr, úgynevezett szellemi utazáson részt vegyetek, amely Atyámat figyelmen kívül hagyja, olyan közel visz majd a sátánhoz benneteket, hogy egy bizonyos pont után, már nem lesz visszaút.

 

A szeretet egyetlen Isteni birodalma, amely a Földön kívül létezik, az a Mennyország. Amit ezen kívül mesélnek nektek, az nem igaz. A sátán azonban azt akarja, hogy azt higgyétek el, hogy igaz. A valóság az, hogy ő minden gyanútlan és babonás lelket magával ragad a sötétségbe, és minden bukott angyalt, és mindezt a hamis szeretet nevében teszi.

Ne felejtsétek, hogy a szeretet, a valódi szeretet egyedül csak Istentől, az Örök Atyától jöhet.

A ti szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Miért küld Isten, az Örök Atya, új prófétákat a világba?

13 máj

2011. május 13. péntek, 22.45

Szeretett leányom, a következőket a kételkedőknek szeretném mondani,  különösen azoknak a  felszentelt szolgáimnak,  akik Igéimet elutasítják, amelyek ezeken az üzeneteken keresztül válnak ismeretessé: Erősítsétek meg hiteteket azáltal a felismerés által, hogy nemcsak akkor hirdettem Igéimet,  amikor itt a Földön éltem,  hanem azután is,  a Szentlélek ereje által.

A világ kezdete óta,  az Örök Atya  próféták által nyilatkozta ki Önmagát az emberiségnek.  Az Igazság tanításai ilyen módon lettek ismeretesek az emberek előtt,  hogy a hitük erős maradhasson. Az emberiség, az Igazságról, az apostolok által is,  vagy más ájtatos tanítványaim, prófétáim és János Evangélista  által is,  kapott jövendöléseket és tanításokat. Annak idején minden rendben volt,  amikor az emberiség megkapta tanításaimat,  Igéimet és mindazt, amire megmenekülésükre szükségük volt. Most,  amikor a világ történelmének legnagyobb változása elé nézünk,  Isten, az Örök Atya új prófétákat küldött a világba. Ezek a próféták nem követnek el hibákat, nem új tanításokat hoznak nektek,  mert erre nincs szükség.  Ennek inkább három oka van.

Az első ok az,  hogy az Igazságra figyelmeztesse az emberiséget, amelyet a jövendölések könyve is tartalmaz. A második ok  az,  hogy arra az időre hívja fel az emberiség figyelmét,  amelyben jelenleg élnek  úgy, hogy hitük újra éledhessen. A harmadik ok, az emberek megtéréséhez szükséges segítség, vagyis,  hogy az Én követőim a legnagyobb hadsereget alkotva, lelkeket mentsenek.  Közölni valómat ezen és más prófétámon keresztül adom,  hogy Igéimet a világ minden sarkában hallhassák.

Gondoljatok az Én korlátlan szeretetemre és együttérzésemre…

Gondosan hallgassatok ezekre az üzenetekre, amelyek nemcsak az Én Igéimet nyilvánítják ki,  ahogyan azt ti már ismeritek, hanem egyenként mindannyiatok számára korlátlan szeretetemet és együttérzésemet is. Ne felejtkezzetek meg az Én Nagy Irgalmasságomról. Minden bűnösnek meg lesz bocsájtva, amint kérni fogják megváltásukat.

A Rózsafüzér és az Irgalmasság rózsafüzérének fontossága

Habár lesznek természeti katasztrófák,  ne feledjétek, hogy az ima segíteni fog sok katasztrófa elhárításában,  különösen a Rózsafüzér és az Irgalmasság rózsafüzére. Ne feledjétek, drága gyermekeim, hogy ti,  akik Bennem és az Örök Atyában hisztek, és követitek utasításaimat,  nincs mitől félnetek. Arra is szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy a két nagy Irgalmasság cselekedete – a Szentlélek ajándéka, amely néhány napja az egész világra kiáradt,  és a Nagyfigyelmeztetés -  milliókat fog megtéríteni az Igazságra. Ez egyben egy nagy csoda is lesz,  amely örömet hoz majd sok embernek.

Az üldöztetés a vörös sárkány (megj.: a sátán) által és azok által,  akik nem az Istentől valók…

Noha,  a sátán, a szegény tévútra tért hívei által, ki fog emelkedni azok által, akiket elvont Tőlem,  az örök megváltás egyetlen reményétől,  ez mégis csak rövid ideig fog tartani. Ez egy félelmetes periódus lesz – figyelmeztetnem kell benneteket – az üldöztetés ideje,  a vörös sárkány vezetésével és azok által a politikai szervezetek által,  akik nem Istentől valók.  Az ima és a Szentségek által megtaláljátok majd a szükséges erőt ahhoz,  hogy ezeket a próbatételeket kiállhassátok. Mindezek az események előre meg voltak jövendölve,  és meg is kell történniük,  hogy végre a gonoszt ki lehessen irtani,  a világból. Ezért fontos,  hogy a világ megtisztítása és a büntetések sorozata megtörténjen, mert csak ezután lesz felkészülve a világ az új Paradicsomra.

Hívásomat, sohase hagyjátok figyelmen kívül. Csak akkor fogjátok biztosan tudni,  hogy valóban Én vagyok az,  aki hozzátok szólok,  amikor látni fogjátok,  hogy azok a jövendölések, amelyeket kiválasztott hírnökeim nyilvánítottak ki,  elkezdenek beteljesedni.

A ti Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy