RSS
 

Oroszország és Kína szakadást okoznak

01 máj

2011. május 1. vasárnap, 21.00

Szeretett leányom, mondd el a világnak, hogy a felkészítés ideje folyamatban van, vagyis a lelkek felkészítése a Földi új Paradicsomra, arra a Paradicsomra, amit ígértem nektek.

Visszatérésem dátuma nem ismeretes előttetek. De legyetek biztosak abban,  hogy ígéreteim mindig beteljesednek. Irgalmasságom nagy cselekedetét,  az emberiség megváltását, senki sem tudja megakadályozni. A sátánnak nincs ilyen hatalma.  Leányom, ő,  a csaló meg fog semmisülni, nem fogja túlélni. Az ő ideje már nagyon rövid. Figyelmeztetem mindazokat, akik bűneik által követik őt, hogy a megmentésükre nagyon kevés lehetőségük maradt. Nekik most meg kell térniük,  ha azt akarják,  hogy megmeneküljenek. Talán nektek is,  akik követtek Engem, van olyan családtagotok, vagy egy különleges barátotok,  akik a bűn útját járják, úgy a ti feladatotok,   hogy megpróbáljátok szemeiket az Igazság előtt felnyitni.

Most készüljetek fel arra,  hogy elkerülhessétek a fenevad bélyegének felvételét

Sok esemény van most beteljesedésben, úgy a Földön,  mint a Mennyben,  amelyek megfordítják a történelem folyamatát. Ezalatt az idő alatt készüljetek fel.  Már megmondtam nektek előre,  hogy a pénz pánikba ejt majd benneteket, tehát próbáljátok családjaitokat a túlélésre felkészíteni,  amennyiben a fenevad bélyegét nem akarjátok elfogadni. Kérlek benneteket, ne ignoráljátok kérésemet.

Most az imacsoportok életfontosságúak, hogy számotokra és a világ számára védelmet nyújtsanak a világpolitikai szervezetek, a bankok és az úgynevezett emberi jogok szervezeteinek üldözésétől. Az ő céljuk az,  hogy hatalmat és ellenőrzést gyakoroljanak fölöttetek gyermekeim,  bár ezt közületek sokan nem látják. De idővel mindezt látni fogjátok. Ez az idő már közel van. Most kezdjetek a túlélésre felkészülni és maradjatok meg az imában,  és Én különleges kegyelmet ajánlok fel védelmetekre. Kérlek benneteket, ne rémüljetek meg mindattól, ami bekövetkezik,  az Irántam való hűségetek lesz a lényeg.

Miközben a Világhatalom rendszere átveszi az ellenőrzést a  Közel – Kelet fölött, azon fogtok csodálkozni,  hogy milyen sok országot vet majd ellenőrzése alá. Milyen sok ártatlan lélek fogja azt hinni,  hogy ez az új politikai rendszer a békét ajánlja fel számukra. De ez másként lesz.

Oroszország és Kína szakadást okoznak

Figyeljétek meg, hogy a harmadik egységet Oroszország és Kína fogja alkotni,  hogy szakadást okozzanak a világban. Nagyon közel az az idő, amikor mindazok közületek,  akik az ellenőrzési jogot országaitok fölött átadták,  felismerik ennek a sötét politikai csoportnak a hatalmát, amely nem Istentől való, és akik majd megpróbálják nektek előírni,  hogy hogyan éljetek. Az ima segítségével védjétek meg magatokat.  Minden nap és minden órában enyhíteni fogom szenvedéseiteket. Vegyetek magatokhoz Engem a szent Eukarisztia által és az üldözés ideje alatt különleges szintű erőben fogtok részesülni.

Én, Jézus Krisztus,  nem szeretnék pánikot kelteni életetekben. De nem tudnék félreállni,  és azt sem,  hogy az előttetek álló eseményekre ne figyelmeztesselek benneteket. Irgalmamból adok nektek még egy esélyt arra,  hogy nemcsak  lelketek gyógyulására tudjatok felkészülni,  hanem családjaitok életfenntartására is. Készüljetek fel alaposan,  hogy elkerülhessétek a bélyeg felvételét.

Nem kérdés,  hogy a Nagyfigyelmeztetés könnyen üldöztetéshez fog vezetni, mert sokan fognak megtérni. Most imádkozzatok,  imádkozzatok a globális megtérésért és minden kínszenvedés enyhítéséért,  amely az Antikrisztus és a hamis próféták uralkodása alatt fog kibontakozni.

Szeretett Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért