RSS
 

Archive for május 29th, 2011

A bűn mindig bűn lesz, nem számít, hogyan igazoljátok

29 máj

2011. május 29. vasárnap; 17:30

Drága, szeretett gyermekem, mennyire sírok valamennyi vétkező Gyermekemért, mert nem értik meg Tanításaimat. Sokan közülük nincsenek tudatában, hogy megbántanak Engem, mert vagy sosem tanították őket az igazságra, vagy úgy döntöttek, megvédik bűneiket. Sokan azok közül, akik vétkeznek, próbálják igazolni saját tettüket, mert másokra hallgatva – mintegy bűneik igazolásaként-, azok toleranciájára (megértésére) támaszkodnak.  A bűn mindig bűn lesz az Én Atyám szemében, nem számít, mennyire apró (kicsiny) az a bűn. Sokan azok közül, akik súlyos bűnt követnek el, valahogyan mindig megvédik „jogukat a vétkezéshez”, azáltal, hogy vakká válnak a gonoszságra, mely bűnüket megtestesíti.

Gyermekeim szerencsések, mert megbocsájtom vétkeiket

Ha  Gyermekeim az egész világon ismernék Irgalmasságom, akkor felismernék, mennyire szerencsések, hogy a megbocsájtás ezen nagyszerű ajándékát kínálom nekik ebben az életükben.  Ha nem kérik rendszeresen a megbocsájtást, akkor bűneik a vétkezés folytatásához vezetik őket újra és újra. Minél többet vétkeznek, annál távolabb kerülnek Tőlem, és annál nehezebb lesz visszatérniük Hozzám.

Figyeljetek Rám. Irgalmasságom mindannyiatoké, hogy éljetek vele. Fogadjátok azt el most Tőlem. Ne engedjétek, hogy a világ csapdába csaljon, hogy a bűn kísértésének áldozataivá váljatok. Ha vétkeztek, csapdába estek, és nem fogjátok tudni, hogyan szabaduljatok. A bűn legbelül, lelketek mélyén kelt bennetek rossz érzést.

A tolerancia divatos napjainkban

Oly sok Gyermekem hirdeti fennhangon a „társadalmi tolerancia” szükségét.  A tágan értelmezett tolerancia divatos napjainkban. Még a legsúlyosabb bűnök kiforgatására is használható. A tolerancia úgy van ügyesen formálva, hogy valamennyi, a mai világban az ember által ismert bűnt védelmezze. Mindenki követeli jogát a toleranciához. Nem számít milyen bűn, a legtöbb esetben, úgy mutatják be, mint polgári jogot. Nem számít, hogyan mutatnak be „igaznak, jogosnak” egy bűnt, mindig tévedni fognak. Itt az idő, hogy az ember szembesüljön az igazsággal; hogy ismét felelősségteljes legyen; hogy elfogadja, hogy a bűnös cselekedetek – melyekben részt vesz -, azok erkölcsileg helytelenek; hogy a hozzá közelállókat, köztük az anyaméhben lévő gyermekeket egyenjogúakként kezelje, minden tekintetben.

Imádkozzatok erősen a kegyelmekért, hogy az igazságot olyannak lássátok, amilyen az valójában, és ne egy manipulált, feljavított változatként, amelyről úgy döntötök, hogy abban hisztek, mert az felel meg önös céljaitoknak. Csak egyetlen Igazság létezik. Szívetekben mindannyian ismeritek a különbséget jó és rossz között. Fogadjátok ezt el most, ha azt akarjátok, hogy megmentselek benneteket a pokol tüzétől.

Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Igazságosság kardjai le fognak sújtani most

29 máj

2011. május 29. vasárnap, 3.00

Hallgassatok meg most, Gyermekek, mindenütt. Az Igazságosság Kardjai le fognak sújtani azokra, akik nem készülnek fel megfelelően a Nagyfigyelmeztetésre.

Isteni Irgalmasságom lángjait – amely bemutatásra kerül a világnak, hogy ízelítőt adjon mindannyiatoknak, milyen lesz majd az Utolsó Ítélet Napja – közületek oly sokan félre fogják magyarázni. A Nagyfigyelmeztetés eme nagy napja minden egyes hónappal egyre közeledik, így most időt kell szakítanotok arra, hogy felkészüljetek Isteni Irgalmasságomra.

Nagyon sok lélek számára nehéz lesz megérteni, mit is jelent valójában ez az esemény. Oly sokan meg fognak halni ennek következtében, ami elszomorít Engem. Mert azok, akik ezt nem élik túl, azokkal lelkük siralmas állapota miatt fog mindez megtörténni.

Katolikusok, az egész világon, keressétek most a gyónás lehetőségét, ha azt akarjátok, hogy a javatokat szolgálja Szeretetem és Irgalmam nagy cselekedete. Keresztények és más felekezetűek, szólaljatok meg halkan, és mondjátok el Istennek, hogy mennyire bánjátok bűneiteket, hogy mennyire sajnáljátok vétkeiteket, és kérjétek Istent, hogy bocsásson meg nektek bűneitekért.

Csak azok lesznek megfelelően felkészülve, akiknek szívében erős a szeretet Irántam és Isten, a Mindenható Atya iránt.  Mások – lelkierejüknek és erős jellemüknek köszönhetően – végül meg fogják érteni az igazságot, és el fognak fogadni Engem szeretettel szívükben.

A többiek számára olyan kíméletlen lesz ez a megrázkódtatás, hogy amikor lelkük sötétsége feltárul előttük, holtan esnek majd össze. De akkor már túl késő lesz, hogy megbocsátást keressenek. Nem lesz már remény a számukra. Imádkozzatok, imádkozzatok ti, mindannyian, hogy minél több lélek túlélje majd az Irgalmasság nagy cselekedetét.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A bűn mindig bűn lesz, nem számít, hogyan igazoljátok

29 máj

2011. május 29. vasárnap; 17:30

Drága, szeretett gyermekem, mennyire sírok valamennyi vétkező Gyermekemért, mert nem értik meg Tanításaimat. Sokan közülük nincsenek tudatában, hogy megbántanak Engem, mert vagy sosem tanították őket az igazságra, vagy úgy döntöttek, megvédik bűneiket. Sokan azok közül, akik vétkeznek, próbálják igazolni saját tettüket, mert másokra hallgatva – mintegy bűneik igazolásaként-, azok toleranciájára (megértésére) támaszkodnak.  A bűn mindig bűn lesz az Én Atyám szemében, nem számít, mennyire apró (kicsiny) az a bűn. Sokan azok közül, akik súlyos bűnt követnek el, valahogyan mindig megvédik „jogukat a vétkezéshez”, azáltal, hogy vakká válnak a gonoszságra, mely bűnüket megtestesíti.

Gyermekeim szerencsések, mert megbocsájtom vétkeiket

Ha  Gyermekeim az egész világon ismernék Irgalmasságom, akkor felismernék, mennyire szerencsések, hogy a megbocsájtás ezen nagyszerű ajándékát kínálom nekik ebben az életükben.  Ha nem kérik rendszeresen a megbocsájtást, akkor bűneik a vétkezés folytatásához vezetik őket újra és újra. Minél többet vétkeznek, annál távolabb kerülnek Tőlem, és annál nehezebb lesz visszatérniük Hozzám.

Figyeljetek Rám. Irgalmasságom mindannyiatoké, hogy éljetek vele. Fogadjátok azt el most Tőlem. Ne engedjétek, hogy a világ csapdába csaljon, hogy a bűn kísértésének áldozataivá váljatok. Ha vétkeztek, csapdába estek, és nem fogjátok tudni, hogyan szabaduljatok. A bűn legbelül, lelketek mélyén kelt bennetek rossz érzést.

A tolerancia divatos napjainkban

Oly sok Gyermekem hirdeti fennhangon a „társadalmi tolerancia” szükségét.  A tágan értelmezett tolerancia divatos napjainkban. Még a legsúlyosabb bűnök kiforgatására is használható. A tolerancia úgy van ügyesen formálva, hogy valamennyi, a mai világban az ember által ismert bűnt védelmezze. Mindenki követeli jogát a toleranciához. Nem számít milyen bűn, a legtöbb esetben, úgy mutatják be, mint polgári jogot. Nem számít, hogyan mutatnak be „igaznak, jogosnak” egy bűnt, mindig tévedni fognak. Itt az idő, hogy az ember szembesüljön az igazsággal; hogy ismét felelősségteljes legyen; hogy elfogadja, hogy a bűnös cselekedetek – melyekben részt vesz -, azok erkölcsileg helytelenek; hogy a hozzá közelállókat, köztük az anyaméhben lévő gyermekeket egyenjogúakként kezelje, minden tekintetben.

Imádkozzatok erősen a kegyelmekért, hogy az igazságot olyannak lássátok, amilyen az valójában, és ne egy manipulált, feljavított változatként, amelyről úgy döntötök, hogy abban hisztek, mert az felel meg önös céljaitoknak. Csak egyetlen Igazság létezik. Szívetekben mindannyian ismeritek a különbséget jó és rossz között. Fogadjátok ezt el most, ha azt akarjátok, hogy megmentselek benneteket a pokol tüzétől.

Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy