RSS
 

Archive for április 23rd, 2011

Ajánljátok fel hűségeteket Isteni Irgalmasságomnak

23 ápr

2011. április 23. Nagyszombat, 16:40

Szeretett leányom, boldogsággal tölt el, hogy most Gyermekeim Feltámadásom megemlékezésén örvendeznek. Ez az év fontos, mert ez jelöli a felvilágosodás új korszakának kezdetét, mely hamarosan elkezdődik a földön.

Irgalmasságom nagyszerű ajándéka óriási megkönnyebbülést hoz a hívőknek, és óriási eufória érzést kelt azon nem-hívők körében, akik megtérnek. Mikor felismerik az igazságot, szívük megkönnyebbül, és eltelnek Isten, az Örök Atya iránti, és az Irántam, Irgalmas Megváltótok iránti szeretettel. Még a nem – keresztények is meg fogják érteni Létezésem igazságát. Végül, ez az öröm és a szeretet nagyszerű érzésével tölti el a földet.

A Nagyfigyelmeztetést imának kell kísérnie

Fontos azonban egy nagyon lényeges tanításra emlékeznetek a Nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatban. Ezt a nagyszerű eseményt imának kell kísérnie, amikor nemcsak, hogy mindannyian látni fogjátok bűneiteket, ahogyan Én látom azokat, de meg is fogjátok érteni az igazságot az elkövetkezendő életről.

Sajnos sokan fognak visszaesni a bűnbe ezt követően. Most itt az idő, hogy ezt megelőzzétek az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének imádkozásával, életetek minden napján. Ha hozzászoktok ennek a mindenható imának az imádkozásához, akkor a megtérés és hit olyan szintjét éritek el, mely végigsöpör majd az egész földön.

Örüljetek, imádkozzatok és mondjatok köszönetet Isteni Megváltótoknak, Nekem, ezért a nagy irgalmasságért. Hajtsatok térdet és dicsőítsétek Istent, az Atyát, Kereszthalálom ajándékáért. Az ima segíteni fog meggyengíteni az Új Világ globális szövetség általi üldöztetés hatását, mely ezután fog következni. Ha elegen maradtok hűek Hozzám és Tanításaimhoz, és folytatjátok az imádkozást, csakúgy, mint a szentségek magatokhoz vételét, akkor meg tudjátok változtatni az elkövetkezendő események sorát.

Milyen hatalmas Isteni Irgalmasságom. Sokan közületek még mindig nem értik ennek jelentőségét.  Sokan, sajnos, még csak nem is hallottak erről korábban.

Azokhoz közületek, akik hűségesek vagytok Hozzám, most egy nagyon különleges kérést kell intéznem. Egyetlen Gyermekemet sem akarom megsemmisültnek látni. Ezért kapjátok a Nagyfigyelmeztetést. Ez fogja mindannyiatoknak megmutatni, beleértve a közöttetek lévő szkeptikusokat (hitetleneket), hogy pontosan mi fog történni a Végső Ítéletnél. Ezért tehát, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket megmenteni, azt akarom, hogy saját ajándékotokként ígérjétek meg, hogy segíteni fogtok Nekem a lelkek megmentésében.

Alakítsatok Isteni Irgalmasság imacsoportokat az egész világon, és mondjátok ezt az imádságot mindazokért a személyekért, akiket ismertek, és akik talán halálukon vannak, és ha ezt megteszitek, biztosítalak benneteket az ő megmentésükről. Most gyűljetek egybe, Gyermekeim. Kövessétek Megváltótokat. Imádkozzatok úgy, mint még sosem azelőtt, és ezzel még több lélek menekül meg. Akkor mindannyian részévé váltok az új földnek, melyet megígértem nektek, mikor Föld és Ég eggyé válik. Ez a csodálatos jövő mindannyiatoké. Ahelyett, hogy féltek ettől a nagyszerű változástól, nyissátok meg elméteket, szíveteket és lelketeket az előttetek álló örömre. Óriási változásokat hoztok minden egyes országban, minden családban, minden templomban és minden közösségben, azáltal, hogy az egész világon egyetlen erőteljes csoporttá egyesültök.

Imáitok sokat fognak segíteni a megjövendölt, elkövetkező üldöztetés megelőzésében. Irántam, Szerető Megváltótok iránti tiszteletadásból, kövessetek most engem.

Mindannyiatokban Én élek. Tudom, mit rejt szívetek és lelketek. Azáltal, hogy az Irgalmasság ígéretét adjátok Nekem testvéreitekért, különleges kegyelmekben fogtok részesülni.

A Ti Isteni Irgalmasság Királyotok és Igazságos Bírótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy