RSS
 

Utolsó üzenet a „Nagyfigyelmeztetés” Kötetbe

19 feb

2011. február 19. szombat, 15.00

Drága, szeretett leányom, nagyon igyekszel engedelmeskedni Utasításaimnak, hogy megszentelődjön a lelked, és ez nagyon kedves Nekem. Kérlek, szánj rám egy teljes órát napodból, csendességben Velem, és engedd, hogy közelebb vonhassalak Szent Szívemhez.

Sokkal erősebbnek fogod érezni magad, ha ezt teszed. Kezdd el már mától ezt az időt az Én társaságomban tölteni, hogy megvilágosíthassam szívedet, és megkönnyíthessem terhedet.

Ma szeretném feltárni neked Óhajomat az emberiség felé, hogy kezdjék el kiértékelni életüket a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülés során. Leányom, azoknak, akik nem fognak felkészülni, sok imára van szükségük.

A Nagyfigyelmeztetés – a nagy ajándék – most bemutatásra kerül majd a világnak. Mindenki lehetőséget kap majd arra, hogy megízlelje az örömet, amikor ők végre ráébrednek az igazságra. Létezésem Igazságára. Imádkozz mindenkiért, Gyermekem, hogy legyen majd bátorságuk Megbocsátásomat keresni.

Leányom, Gyermekeim végre mindenütt kezdik felnyitni a szemüket. Ők most ébrednek rá arra, hogy a világ változóban van. A világ – ahogyan ők egykor ismerték – egy új fázisba lépett. Ez az új fázis számos szakaszon át vezet majd, mielőtt Gyermekeim végül készen állnak az Új Paradicsomra.

A csaló élősködői makacsul harcolni fognak a keserű végig, sajnos. Imádkozzatok most a szegény megtévesztett lelkekért, hogy egy szikrányi fény árassza majd el szívüket, amikor ők kapcsolatba kerülnek hithű Követőimmel. Ti, Követőim, folyamatosan kapjátok a kegyelmeket, hogy segítsetek megtéríteni mindazokat a lelkeket, akik elvesztek a vadonban, és összezavarodott állapotban vannak, amit a sátán okozott a lelkükben.

A La Salette-i, a Fatimai és a Garabandali próféciák most bontakoznak ki

Mindazok a próféciák, melyek az Áldott látnokoknak adattak La Salette-ben, Fatimában és Garabandalban, most fognak mindenki szeme láttára kibontakozni. Mert mindazon több ezer hívő, akik ismerik és elfogadják ezeket a próféciákat, tudják, hogy most Én, a ti Megváltótok, hívlak mindannyiatokat imádkozni az egész emberiség lelkéért. Nyissátok meg szíveteket még egyszer ezekre az új üzenetekre – a maguk nemében az utolsó próféciákra, hogy eljussanak valamennyi Gyermekemhez, mielőtt Én visszajövök ítélni.

Felhívás minden Egyházi Szolgához

Szólítom az Én felszentelt szolgáimat minden olyan felekezetből is, ahol tisztelik Örök Atyámat, hogy hallgassanak meg most. Ne engedjétek, hogy a csaló, az ő Hamis Prófétája által, megtévesszen benneteket elhitetvén azt a hazugságot, amit az ő nevében fognak elkövetni hamarosan. Ez egy nagyon nehéz időszak lesz nektek, akik szerettek Engem, mert nagyon össze lesztek zavarodva.

A Hamis Próféta és az Antikrisztus

Csak figyelmesen nézzétek a Hamis Prófétát – aki megkísérli majd vezetni Egyházamat -, mert ő nem Örök Atyám Házából való. Úgy fog tűnni, mintha onnan való lenne. De ez nem lesz igaz. Figyeljétek meg azt a barátságot, amit ő fog mutatni az Antikrisztussal, mert ők ketten lesznek a legmegtévesztőbb sátánkövetők – báránybőrbe bújva. Az ősi csodákhoz hasonló hatalommal fognak rendelkezni, de ez sátáni hatalom lesz. Meg kell maradnotok a kegyelemben mindenkor, hogy megvédjétek hiteteket. Imádkozzatok az Én langyos hitű Szent szolgáimért, akik a csaló karjaiba vonódnak majd. A csaló vonzani fogja őket, mert ő izgalmat, szenvedélyt fog kínálni, és úgynevezett szeretetet, mely én-vezérelt lesz, és az ő karizmatikus megjelenésének nehéz lesz majd ellenállni. Ha ezen az úton mentek, felszentelt szolgáim, akkor örökre el fogtok veszni a Számomra.

Azt kérdezhetitek, miért kell ezeknek az eseményeknek ilyen nehézségeket adniuk. Aztán majd csodálkozni fogtok, miért Engedem megtörténni ezeket az eseményeket. Jézus, az Ő Irgalmasságában, biztosan nem adna ilyen akadályokat? Nos, meg kell Engednem ezeket, mert ezen próbatételek által valósulhat meg az Örök Atyám és a gonosz közötti végső csata. Egy végső összecsapás nélkül őt, a sátánt, nem lehetne végül az Örök Pokol mélyére vetni.

Legyetek éberek ezzel a megtévesztéssel szemben. Ne engedjétek, hogy lelketek elvesszen ily módon. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a megkülönböztetés és tisztánlátás kegyelméért, hogy olyannak láthassátok ezt a Hamis Prófétát, ami ő valójában. Egy démon, aki a pokol mélyéről küldetett, hogy eltérítsen benneteket. Legyetek hálásak azért, hogy az ő célpontjai vagytok. Mert az Irántam való hűségetek miatt próbára lesztek téve, a végső próbára. A hitetek próbájára. Soha többé nem kell szembenéznetek egy ilyen próbatétellel. Tehát legyetek felkészültek. Forduljatok Hozzám most ti, mindannyian, felszentelt szolgáim, mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 februári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.