RSS
 

Miképpen ajándék a Nagyfigyelmeztetés az emberiség számára

02 jan

2011. január 2. vasárnap, 21.45

Miért ijesztőek ezek az üzenetek?

Szeretett leányom, amikor az emberek hallják ezeket az üzeneteket, meg fogják kérdőjelezni ezeket, kétségbe fogják vonni ezeket, és ízekre szedik. Sőt, megvetést zúdítanak majd ezekre, és felteszik azt a kérdést, hogy miért nem szólnak többször ezek az üzenetek az örömről és a boldogságról. Miért ijesztőek? Biztosan nem Jézus Krisztustól eredne ez a fajta megközelítés, a világgal való kommunikálásra? Biztos, hogy Jézus Krisztus a szeretetet hirdeti és nem a rettegést?

Ezekre a támadásokra egyszerű a Válaszom. Mivel mindannyiatokat szeretlek, ezért Én most megmutatom nektek Irgalmasságomat ezen üzeneteken keresztül. Először, mint Megváltó jöttem el mindannyiatokhoz, hogy megszabadítsalak benneteket, hogy mindenki részesülhessen az Üdvösségben. Kereszthalálom azért volt, hogy egy második lehetőséget adjon nektek az Atyám Királyságába való belépésre. Ezúttal, mint egy igazságos bíró jövök vissza.

Nektek, mindannyiatoknak – irántatok való Szeretetem által – most mutatkozik meg az Irgalom Általam először. Ez az Irgalmasság egy előzetes Figyelmeztetés formáját ölti, hogy segítsen nektek visszakapni az életeteket, mielőtt még az Ítélet Napján visszatérek.

Mindannyiatok iránti Könyörületességemből fakadóan, Én most megadom nektek az utolsó lehetőséget, hogy megnyissátok szíveteket, és hogy életeteket úgy éljétek, ahogyan azt kellene.

A Földi örömöt nem lehet összehasonlítani a Mennyország örömével

Fordítsatok hátat a bűnnek, bánjátok meg bűneiteket, és hozzátok vissza az imát az életetekbe. Irgalmasságból fakadóan kell figyelmeztetnem benneteket az igazságra. Az öröm, melyről úgy vélitek, hogy hiányzik Üzeneteimből, annak a ténynek köszönhető, hogy az emberiség hátat fordított az igazi örömnek. A Mennyben érezhető örömöt nem lehet összehasonlítani azzal az úgynevezett örömmel, melyet a földön tapasztaltok. Az a földi öröm, mely igaz szeretetből fakad, tiszta. Az az öröm, mely a világi javakból ered, értelmetlen.

Gyermekeim, az öröm, amit Nekem éreznem kellene, amikor nézlek benneteket, sajnos nagyon rövid életű, amiatt, aminek tanúja vagyok ma a világban. Mindaz, amit értékesnek tartotok, az vagy a világi javakból, vagy mások – veletek szembeni – elismerő dicséretéből fakad. Kevés időt fordítotok arra, hogy felkészítsétek magatokat az elkövetkező életre.

A Nagyfigyelmeztetés egy Ajándék

Irgalmasságomat egy ajándékként kapjátok. Fogadjátok el. Élvezzétek azt. Nyújtsátok Felém kezeteket. Ti mind. Én vagyok a ti mentőcsónakotok azon a vad tengeren, amely tele van váratlan áramlatokkal és kitörésekkel. Mentsétek meg magatokat most, vagy számoljatok azzal, hogy egy ilyen nagyságrendű áramlat magába szív benneteket, és ha az utolsó pillanatban mégis úgy döntötök, hogy elfogadjátok, hogy a mentőcsónak felvegyen benneteket, nem lesz erőtök, hogy bemásszatok.

Folytatódik a Megtisztulás a világban

Kimerült vagyok, gyermekek. Bármennyire is próbálok kommunikálni veletek, sokan közületek továbbra sem akarják meghallani. Még Papjaim sem törődnek Hívásommal, amikor Irgalmasságomat szeretném kinyilatkoztatni. Amint a világban a Megtisztulás folytatódik, és felgyorsul, itt az ideje gyermekek, hogy hívjatok Engem.

Földrengések és más globális katasztrófák

Soha ne féljetek a viharoktól, a földrengésektől, a szökőáraktól, az áradásoktól, a vulkánkitörésektől és a hőhullámoktól, amelyek leereszkednek majd a Földre, hogy segítsenek megállítani az Antikrisztust és az ő kezét. Követőim biztonságban lesznek majd, annak ismeretében, hogy mi vár rájuk az Új Paradicsomban, mely akkor fog létrejönni, mikor az Ég és a Föld eggyé válik. Ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Ezeket nem lehet megakadályozni, mivel ezek meg lettek jövendölve. Azonban ezek az események, Gyermekeim, csak rövidéletűek lesznek.

Ti, híveim, meg lesztek jutalmazva, az óriási ellenállással szembeni hitetekért és kitartásotokért. Az akkori örömet nehéz lesz felfogni, Gyermekeim. A világosságból valókat a rátok váró dicsőség és szeretet veszi majd körül. A sötétségben lévők nem bírják majd elviselni a világosságot. Szeretnétek elviselni, de olyannyira bánt majd benneteket a világosság, hogy el kell majd rejtőznötök. De akkor már nem lesz hová menni, kivéve a sötétség barlangját, melyet maga a Sötétség Királya, a gonosz ural. Ezt akarjátok?

Hogyan működik a sátán az embereken keresztül

Felfogjátok azt az iszonyatot, amelyet a csaló képvisel? Hát nem veszitek észre, hogy ő bújik meg minden egyes önző, kapzsi és önimádó cselekedet mögött? Miközben élitek az izgalmasnak, szórakoztatónak és mozgalmasnak hitt életeteket, költekezve, étkezve, hiún öltözködve és egyfolytában a következő szórakozást keresve, ti boldogan, mit sem sejtetek arról, hogy mi áll cselekedeteitek mögött.

A gonosztól ered az a titokzatos hang, melyet ugyan nem hallotok, de éreztek – amikor késztetést éreztek a cselekvésre, mely több és még több szórakozás és izgalom keresésére csábít benneteket. Nem számít, hogy cselekedeteitek mosolyra, nevetésre és izgatott tapsolásra késztetnek benneteket. Ennek nincs túl nagy jelentősége. Ezeknek az erős vágyaknak az a céljuk, hogy segítsenek nektek önmagatok folyamatos kielégülését keresni. Mire jó ez? Jól érzitek magatokat utána? Természetesen nem. Amikor megálltok, azt kérdezvén magatoktól, mi lenne, ha nem tehetném meg többé már ezeket a dolgokat – mi lenne akkor? Számítana ez valamit? Először igen. Talán ez frusztráló lenne, de amikor nem marad semmitek, akkor már kizárólag az életben maradásotokra kell majd összpontosítanotok.

Az élelem fontosabbá válik majd az élvezettel teli anyagi javaknál. Majd amikor elfogy az élelmetek, és éheztek, akkor rá fogtok ébredni, hogy nem számít egyetlen korábbi vonzó dolog sem. Ez most az a megtisztulás, amely most fog gyorsan végbemenni a világban. Ezen megtisztulás által, amely a megtisztítás egyik formája, újra teljessé váltok majd. Akkor, és csakis akkor fogtok készen állni arra, hogy elfogadjátok az Igazságot.

Hogyan éri el a sátán azt, hogy üresnek érezzétek magatokat

Gyermekeim, ti nem látjátok a sátánt munkálkodás közben. Nem látjátok őt, mégis ő minden idejét arra használja fel, hogy megpróbáljon ellopni benneteket Tőlem. Ő borzasztó fájdalmat okoz nektek, gyermekek. Mindenféle kísértéseket helyez az utatokba, felhasználva a pénz, a szépség, a vagyon és a tehetség világi vonzerejét, amelyet mohón benyeltek a kapzsiság és vágy miatt. Úgy gondoljátok, hogy amikor mindezeket a dolgokat felhalmoztátok, akkor teljesnek érzitek magatokat. Sajnos, ez nem igaz. Ez az a hazugság, amelyet a sátán arra használ fel, hogy tőrbe csaljon benneteket. Mikor közületek azok, akik már elértétek a gazdagság ily fennkölt magaslatait, azon kapjátok magatokat, hogy valami oknál fogva mindent elvesztettetek, akkor legyetek hálásak. Mert csak akkor tudtok Engem valóban beengedni a szívetekbe, ha a világi javaktól mentesekké váltok.

Üzenet a gazdagoknak

Azoknak mondom, akik gazdagok – Én nem ítéllek el benneteket. Azért, mert megvan az anyagi kényelmetek, nem jelenti azt, hogy nem a jó úton haladtok. De nektek kötelességetek a megosztás, és hogy azokkal törődjetek, akik kevésbé ’szerencsések’ (vagyonosak), mint ti magatok. Ez kötelességetek. Nem a vagyon, vagy az anyagi kényelem az, ami helytelen. Nem az öröm, vagy a nevetés helytelen, amelyet akkor tapasztaltok, amikor az életet élvezitek. Akkor, amikor ez már megszállottsággá válik, és amikor a luxusélet iránti vágyódásotok elsőbbséget élvez a saját hitetekkel és mások jólétével szemben, akkor az sértésnek számít Atyám szemében.

Vagyonotok, házaitok, ruháitok és javaitok olyanok, mint az égen átvonuló felhők. Az egyik percben itt vannak, majd a következőben eltűnnek. Ezeket nem tudjátok magatokkal vinni az elkövetkezendő életbe. A lelketek az, ami veletek fog menni. Vigyázzatok a lelketekre, mutassatok szeretetet egymás iránt, és azok iránt is, akik ebben az életben gyötrelmet okoznak nektek. Kövessétek Tanításaimat. Kérjétek Irgalmamat. Csak akkor fogtok csatlakozni Hozzám az új földön, amely a Paradicsom. Ne játsszátok el örökségeteket és helyeteket Atyám Királyságában.

Szeretett Jézus Krisztusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.