RSS
 

A közelgő Média-, és Más Cenzúrák

01 jan

2011. január 1. szombat; 02.00

Szeretett leányom, elérkezett egy újabb év, amelyben szeretett Gyermekeim még több tanítást kapnak majd Tőlem, arra vonatkozóan, hogy életüket hogyan alakítsák át, hogy az emberiség készen álljon majd, amikor Bíróként jövök el.

Csodálatos Gyermekeim, akiket mind Szent Szívemhez közel tartok, most hallgatnotok kell Rám. Nem foglak cserbenhagyni benneteket, ha elismertek Engem, és az új Paradicsom igazságát – az ígéretet, melyet Én mindannyiatoknak tettem, mielőtt a kereszten meghaltam bűneitekért. Szeretett Gyermekeim, közeledik most az idő. Soha ne féljetek. Mitől is kellene félnetek, ha szerettek Engem, és hisztek Bennem? Mert a szeretet nem félelmetes. A szeretet öröm, boldogság, és nincs mitől félnetek nektek, mind, akik hisztek az Örök Mennyei életben. Szeretlek mindannyiatokat.

Az Isten Anyjának szerepe Krisztus Második Eljövetelében

Szeretett Édesanyám - aki azért volt felelős, hogy átvegye Létezésem elfogadásának Kelyhét a fogantatás pillanatában, beharangozván egy új kezdetet az emberiség számára – fogja hírül adni Második Eljövetelemet is.

Én meg fogom menteni mindazokat, akik Irgalomért fordulnak Hozzám. Édesanyám – akit az Örök Atya azért küldött, hogy megváltást és üdvözülést hozzon a világnak -, másodszor is támaszom lesz.

Szeretett Édesanyám, a világosság Angyala, most diadalmaskodni fog Irgalmam közvetítésében, és Második Eljövetelem beharangozásában. Az Én hűséges Édesanyám, a Szeplőtelen Fogantatás, mint Közvetítő fog segédkezni a világ – Második Eljövetelemre való – felkészítésében. Ő hosszú évszázadok óta készíti már fel az emberiséget, de most, az utóbbi száz évben azon igyekszik, hogy szeretetet oltson szívetekbe, lángra lobbantva az időnként lankadó szereteteteket, melyet Irántam, és Örök Atyám iránt éreztek.

Volt idő, amikor Édesanyám, az isteni megnyilvánulás által, fel akarta kelteni a figyelmet a világban. Sajnos, a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta, már kevés felszentelt Szolgám veszi komolyan az ő isteni jelenéseit. Még az ő látnokait, azt a kevés kiválasztottat sem veszik komolyan. Most, ahogy a 2011 – es év megkezdődik, nagyon sok változás fog hamarosan bekövetkezni a világban. Azért, mert a világ, gyermekeim, ahogyan azt ti valaha ismertétek, hamarosan megváltozik.

A Fatimai Titok Kapcsolata a Jövővel

Közületek oly sok ártatlan és bizakodó lélek nem fogja fel a hamarosan kibontakozó gonoszságot. Gyermekeim, beleértve azokat is, akik most először, kíváncsiságból olvassátok ezeket az üzeneteket, akik talán egy űrt éreztek lelki jólétetekben, figyeljetek most.

Benneteket és testvéreiteket most egy olyan világ felé vezetnek, amelyet az utolsó Fatimai Titokban megjövendölt csoport irányít, amelyről nincs tudomásotok, és ahol hamarosan a következőket fogjátok tapasztalni.

1. Pénzetek értéktelen lesz, és aranyban vagy ezüstben lesz mód egyedül kereskedni.

2. Csoportokban kell majd imádkoznotok, és olyan felszentelt szolgát kell majd keresnetek, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az Üldöztetés idején.

3. Rejtekhelyeket kell keresnetek az imádkozáshoz, mert templomaitokat pénzügyi haszonért eladják majd.

4. Kapaszkodjatok a Szentírásba, melyet korábban talán sosem olvastatok, de gondoskodjatok példányokról, mert a jövőben nem lehet majd megvásárolni.

5. Alkossatok imacsoportokat, hogy az emberiség üdvösségéért imádkozzatok. Három év múlva meg fogjátok érteni, hogy ez miért fontos.

Médiacenzúra

A médiának a következőt kell Mondanom. Az az arrogancia, melyet a világ kommunikátoraiként ma mutattok, kétségbeeséssé alakul majd át, amikor a ti szavatokat már nem hallgatják meg. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát, mikor az emberiség elfordul az igazságtól. A ti szavatok ma még képviselheti a fontos független igazságot. De ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Ehelyett az emberiség elől most el fogják rejteni az igazságot, azon diktatúra során, melynek hamarosan tanúi lesztek a Nagy Szorongattatás idején. Akkor majd szavatokat elutasítják, ugyanúgy, ahogyan az én Szavamat (Üzenetemet) is elutasítják.

A kommunikáció „titkos csatornája”

Senki sem fog meghallgatni benneteket, mert az egyetlen – emberiségnek közvetített, bárminemű hatással bíró – szó, a Titkos Csatornán jut majd el a világhoz, a technológia által. A vadonban fogjátok magatokat találni, és a végén próbáltok majd kommunikálni egy hitetlen világgal, ahogyan azt most Én teszem, mikor szavatok nem talál meghallgatásra.

Óvakodjatok a Diktátoroktól

Ne féljetek, függetlenül attól,  hogy Isten követésére milyen utat választottatok, most csak hallgassatok meg Engem. Harcoljatok azok ellen, akik diktatúrát akarnak bevezetni a világotokban, mert ők a sátán emberei. Sohase hagyjátok magatokat megtéveszteni, függetlenül attól, hogy mennyit akarnak nektek fizetni, hogy hazugságokat tudósítsatok. Az örök kárhozattal néznek majd szembe, hacsak meg nem bánják bűneiket. Bár az idő nem az ő oldalukon áll. Harcoljatok a szabadságért, hogy hírül adhassátok az igazságtalanságot, melynek tanúi vagytok. Nem számít, hogy hisztek-e Bennem, mert amikor látni fogjátok ezt a jövendölést kibontakozni, akkor fel fogjátok ismerni Tanításaim igazságát.

A Jelenések könyve

Ma egy olyan világban, amely megtépázottnak és sebzettnek tűnhet a gazdasági összeomlás miatt, könnyű azt hinni, hogy a dolgok rendben lesznek. Igen, Gyermekeim, a múltban ez egy természetes feltételezés lenne, de többé már nem annyira. A világméretű, minden országban jelen lévő, a sátáni eredethez elválaszthatatlanul kapcsolódó szervezetek központi csoportja által kitervelt Cselszövés, ugrásra kész. Közületek azok, akik nem hisznek Bennem, most végre meg fogják érteni az Atyám Könyvében és a Jelenések Könyvében lévő próféciákat.

Ne féljetek, Gyermekeim. Forduljatok Hozzám, és szóljatok Hozzám bizalmasan, saját szavaitokkal, és Én erőt, reményt és energiát adok nektek, hogy átvészeljétek az emberiség történelmének ezen sötét szakaszát.

Ti, akik ezt az üzenetet olvassátok, fontoljátok meg alaposan. Ha az üzenetek tartalmát kétségbe vonjátok, akkor nézzetek körül, és döntsétek el, ha fontolóra meritek venni a jeleket. Észreveszitek, hogy most manipulálják szabad akaratotok szabadságát, amelyet Örök Atyám ajándékként adott nektek? Sem Én, sem Örök Atyám, soha nem avatkoznánk be ebbe az Isteni ajándékba, olyannyira szent ez az ajándék. De ha az ember úgy dönt, hogy elfogadja a sátánt, és a pokol lángjait, akkor legyen úgy.

Isten, az Én Örök Atyám ezt nem tudja megakadályozni. Habár a sátán meg fogja próbálni elvenni tőletek a szabad akarat ajándékát. Ha azt tapasztaljátok, hogy szabad akaratotokat olyan hatalmas erők kaparintják meg tőletek, melyeket nem tudtok irányítani, akkor majd tudni fogjátok, hogy a gonosz van e mögött.

A sátán sohasem fog győzni

Kérve-kérlek benneteket, figyelmeztessétek továbbra is drága Gyermekeimet. Sohase hátráljatok meg. Lelkeket fogtok megmenteni, ha elegen imádkoztok, és álltok ki. A sátán és serege sohasem fog győzni. Nem képesek erre. Ez lehetetlen. Egyedül csak Istennek van hatalma arra, hogy véget vessen ennek a szörnyű viszálynak.

Én, Megváltótok és kijelölt Bírótok most arra buzdítalak benneteket, hogy álljatok ki, legyetek bátrak és harcoljatok azért, ami szívetek szerint helyes, még akkor is, ha félelem kerít hatalmába benneteket. A félelmet a sátán adja nektek. Én, vagy Örök Atyám sohasem ültetünk félelmet szívetekbe.

Tegyétek le védőpajzsotokat, és nyissátok meg szíveteket a szeretetnek, és ne a félelemnek. A szeretet Istentől jön. Már mondtam nektek, hogy szeretetet csak akkor érezhettek, ha szíveteket megnyitjátok. A szeretet és Isten, az Örök Atya, eme világ Teremtője, kéz a kézben járnak. Ők elválaszthatatlanok. Ha mégis, akkor az a sátán műve.

Menjetek most Gyermekeim, és döntsetek. Azt akarjátok, hogy Szent Szívem által a Szeretet burkoljon be benneteket, vagy a Félelem? Ez a ti döntésetek.

Isteni Tanítótok, Megváltótok, és az Irgalom Igazságos Bírója

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.