RSS
 

Archive for január 28th, 2011

Készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, a Lelkiismeret Átvilágítására

28 jan

2011. január 28. csütörtök; 00.15

Ma éjjel, drága, szeretett leányom, megkaptad a kegyelmeket, melyek megerősítenek téged ennek a szent feladatnak a folytatásához. Szeretett és dédelgetett követőim odaadása révén, akik kitartóan imádkoznak érted, te, Leányom, gyorsan fogsz előrehaladni az Igazság Könyvének befejezésében. Bármennyire zaklatott is vagy, továbbra is nehezen tagadod meg az Irántam való kötelességedet. Ez kedves Nekem, de nincs sok időnk.

Leányom, ez a különleges kegyelem – az Igazság Könyve – most adatik a világnak, hogy megmutassa Gyermekeimnek, hogy mit kell tenniük a Nagyfigyelmeztetésre – a Lelkiismeret Átvilágítására – való felkészülés érdekében, amely az emberiségnek adatik, hogy segítsen megfelelően felkészülniük Második Eljövetelemre.

Azoknak, akik nem hisznek Bennem, szintén meg kell adni az esélyt, hogy olvassák az igazságot. Amikor ez az esemény bekövetkezik, miután ezeket az üzeneteket megkapja a világ, az emberek meg fogják érteni – az általad, az emberiség megmentésére adott – Szavaim (Üzeneteim) hitelességét, leányom.

Egy Misztikus Esemény megtapasztalása, minden 7 év feletti által

Ne érezd magad megbántva, amikor az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket, leányom. Csak légy hálás, hogy nekik megadatik ez az ajándék. Ők meg fogják érteni eme prófécia igazságát, ezen misztikus eseményt követően, melyet minden 7 évnél idősebb Gyermekem meg fog tapasztalni, mindenütt a világban. Azok, akik életben maradnak ezután az esemény után, figyelmesebbek lesznek ezen szent könyv tartalmát illetően. Nehéz lesz számukra, hogy ne vegyenek róla tudomást, még ha hitük gyenge is. Másokat, akik nem akarják megismerni az igazságot, továbbra is emlékeztetni kell ennek a műnek a tartalmára.

Soha ne add fel, Gyermekem, ha a lelkek megmentéséről van szó. Minden drága gyermekem Örök Atyám szeretetéből született. Ha eltévelyedtek, nem számít. Isten, Örök Atyám akkor is szereti minden egyes gyermekét.

A hit, Gyermekem, újra fellobbantható mások hite által, akik a Szentlélekkel vannak megáldva. Kiválasztott gyermekeimnek, akik Szavam (Üzenetem) terjesztésére küldettek most a világba, megvan a képességük, hogy örömkönnyeket csaljanak azon szegény lelkekbe, akik iránymutatásért kiáltanak üres, zavaros életükben.

Az Én szememen keresztül lássatok mindenkit

Barátaitokat, családotokat, felebarátaitokat és munkahelyi kollégáitokat mindig az Én szememen keresztül lássátok. Mindig nézzétek a jó oldalát mindennek. Mutassatok feléjük szeretetet, és ők érezni fogják Jelenlétemet. Vonzani fogjátok őket, és nem fogják tudni, hogy miért.

Az Én példámon keresztül kövessetek Engem, és segíteni fogtok Nekem megtéríteni tévelygő Gyermekeimet. Kitartóan imádkozva értük, közelebb tudjátok vonni őket Hozzám. Az áldozat, és a Velem egyesült szenvedés elfogadása által, megmenthetitek a lelkeket. Ez magában foglalja az ebből a világból már eltávozott lelkeket, valamint azokat is, akik a Tisztítótűzben ítéletre várnak.

Hadd emlékeztesselek végül benneteket arra, hogy két választásotok van. Vagy hisztek Bennem, elmétek megnyitásával az Evangéliumban lévő igazságra. Ha elvesztettétek minden hiteteket, akkor csak részleteket olvassatok Tanításaimból. Majd kérjetek Engem, hogy mutassam meg szívetekben az igazságot. Akkor tudni fogjátok, hogy melyik út vezet benneteket Hozzám a Mennybe. Vagy becsukva is tarthatjátok a szemeteket, mert nem vagytok hajlandóak figyelni. Akkor csak a hívek imái segíthetnek rajtatok. Követőim imája, együtt az Isteni Irgalom ajándékának, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásával – mely Fausztina nővérnek adatott a XX. században -, megmentheti a lelketeket halálotok pillanatában.

Imádkozzátok az Isteni Irgalmasságot

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok most Isteni Irgalmasságomat saját lelketekért, és a hitetlenek lelkéért. Az imacsoportok segíteni fognak az igazság terjesztésében, hitet plántálva azokba, akik elvesztették létük és származásuk teljes értelmét. Ennek jelentős szerepe lesz az evangéliumi megvilágosodás terjedésének fellobbantásában, mely most a világ minden pontján érezhető lesz, ahogy közeledik az ideje annak, hogy a Földre való Második Eljövetelemmel kapcsolatos próféciák kezdenek kinyilatkoztatásra kerülni, ahogy azok kibontakoznak egy sor globális esemény előtt.

Álljatok készen minden időben, gyermekek. Maradjatok a kegyelem állapotában, és tartsátok nyitva a szíveteket a szeretetről és a földi békéről szóló Tanításaimra. Ha minden Gyermekem követné a Tanításaimat, akkor nem lennének háborúk, nem lenne kapzsiság, gyűlölet vagy nyomor a világban. Mindannyiatoknak le kell ülnie csendben, naponta csak fél órára. Menjetek végig a zsoltárokon, a példázatokon, és tegyétek fel magatoknak a kérdést: „vajon ez a tanítás vonatkozik az én életemre, a mai világban?”. Tudjátok, a válasz természetesen igen. Imádkozzatok az erőért, hogy megváltoztassátok a halál utáni élettel kapcsolatos hozzáállásotokat és nézeteteket. Ne feledjétek ezt a fontos tanítást. A föld egyszerűen csak egy rövid átutazás az időben. Az egyedüli igaz boldogság és az örök élet ott van Velem a Mennyben, a Paradicsomban – Atyám Királyságában.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne