RSS
 

Archive for január 24th, 2011

Milyen könnyű vétkezni

24 jan

2011. január 24. hétfő; 22.00

Ma, szeretett leányom, végre megértetted a veszélyeket, melyeket a csaló okoz, ha lankad az éberséged. Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének Örök Atyámhoz való imádkozása fontos a lelked megszentelődésében.

A bűnt, szeretett leányom, nehéz elkerülni. Különleges Kegyelmeimet nehezebb elnyerni, mint elkerülni a bűn bármely formáját. Mióta te erre a szent feladatra hívást kaptál, te mindig célpontja leszel a gonosznak, aki minden lehetőséget megragad, hogy borúlátást okozzon az életedben. Ő a körülötted lévőket fogja felhasználni a támadás eszközeként, ezért kell mindig ébernek lenned vele szemben. Soha ne engedd, hogy felülkerekedjen, mert ha felülkerekedik, akkor neki sikerül megfertőznie a lelkeket, és szörnyű fájdalmat, gyötrelmet, és kínszenvedést okoz. Barátságok felbomlását, összezavarodottságot, kétségbeesést idéz elő, és célpontjai fejében hamis gondolatokat ültet el. Majd amikor Gyermekeim bűntudatot éreznek saját gyarlóságukért, mert  engednek a kísértésnek, akkor egyfajta hitványságot élnek át, amely kétségbeesett szenvedést és zaklatottságot hoz az életükbe.

Gyermekeim, ti mindig bűnre lesztek csábítva. A lelki tökéletességet különösen nehéz elérnetek, és óriási fegyelmet és elhatározást igényel részetekről. Ha és amennyiben áldozatául estek a gonosz csábításának, és vétkeztek, azonnal szívetek mélyéből kell imádkoznotok, megbocsátást kérve. A rendszeres szentgyónás egy olyan szentség, melyet gyakran félreértenek. Kizárólag a hetente elvégzett szentgyónással maradhat lelketek a kegyelem állapotában. Csak akkor tarthatjátok távol a csalót, ha lelketek ily módon, és a napi imádkozás által meg van szentelődve.

A bűn  következtében érzett bűntudat

Ha bűntudattól szenvedtek egy bűnös cselekedet következtében, függetlenül attól, hogy milyen súlyos a vétketek Atyám szemében, ne nyugtalankodjatok. Térjetek vissza, tárjátok ki szíveteket, és kérjetek megbocsátást. A bűntudat egy negatív érzés. És habár ez egy formája a lelkiismeretetek vezetésének, mégsem egészséges ebben az állapotban maradni. Ima által kérjétek a kegyelmeket, hogy a lélek olyan tisztaságát érjétek el, mely ahhoz kell, hogy Engem szolgáljatok. Fontos a türelem. Soha ne engedjétek, hogy a bűn eltávolítson Tőlem benneteket. A bűntudat sohasem állhat az üdvösség keresésének útjában.

Ne feledjétek gyermekek, hogy az eredendő bűn miatt ti mindig áldozatul fogtok esni a gonosz csábításának. Az ima, a böjt és a Szent Eucharisztia iránti odaadás révén kerültök közelebb Hozzám. Ehhez időre van szükség, és időt kell rá áldoznotok.

Menjetek most Gyermekeim, és egy dolgot ne feledjetek – soha ne féljetek visszatérni Hozzám, amikor vétkeztek. Soha ne szégyelljetek megbocsátásért esedezni, ha igazán bűnbánóak vagytok. De ne feledjétek azt sem, hogy ha nem teszitek, azzal a csalót újra és újra odavonzzátok, és lelketek majd alámerül a sötétségbe. A sötétség a sötétet vonzza. A világosság a világosságot vonzza. Én vagyok a világosság.

Forduljatok most Hozzám, és engedjétek, hogy Szeretetem átragyogjon szegény elveszett lelketeken. Olyannyira szeretlek benneteket Gyermekeim, hogy amikor szíveteket Felém fordítjátok, nem számít, mennyire érzitek magatokat elszigeteltnek, sosem lesztek elutasítva.

Menjetek Békével és Szeretettel

Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne