RSS
 

Archive for január 14th, 2011

Hogyan lehet a Mennybe jutni – a szenvedés szerepe

14 jan

2011. január 14. szombat; 10.00

Szeretett leányom, a mód, ahogyan Én kommunikálok veled, kezd megváltozni. Míg korábbi Üzeneteimben Gyermekeimet annak sürgősségére figyelmeztettem, hogy tartsanak bűnbánatot az üdvösség elérésének érdekében, addig következő Közléseim arra fognak összpontosítani, hogy segítsék a lelkeket a lelki tökéletesség felé törekedni.

Habár a Paradicsom, leányom, mindannyiatok jogos otthona, mégsem könnyű oda bejutni. A bejárat szűk, és egyszerre csak páran tudnak belépni. A bejutás érdekében a lelkeknek alázatot kell mutatniuk, és teljes mértékben a Kezembe kell helyezniük önmagukat. Félre kell tenniük a gőgöt, az erős akaratot és a mohóságot, valamint az evilági anyagi dolgokhoz való ragaszkodásukat, ha be akarnak jutni a Mennybe.

Minden Gyermekemnek, aki most megkezdi a Hozzám vezető lelki útját, hogy megértse az igazságot, keményen kell dolgoznia most, és meg kell értenie azon jellemvonásokat, melyek elengedhetetlenek az Atyám Királyságába való belépéshez.

Az alázat fontossága

Az alázat olyan fogalom, melyet sok Gyermekem megért Tanításaim által. Habár Követőim közül sokan megértik, miért olyan fontos az alázat, mégis össze vannak zavarodva azt illetően, hogy mivel is jár ez valójában. Az alázat őszinteséget jelent. Ez azon megpróbáltatások, provokálások, és gyalázkodások méltósággal való elfogadását jelenti, melyekkel szembetaláljátok magatokat, különösen, ha az Én nevemben jöttök. Legjobb Tanácsom a következő. Képzeljétek magatokat egy gyermeknek, egy egyszerű ártatlan gyermeknek, aki nincs tudatában a gonosz társadalomnak, melyet általában felnőttként tapasztalnátok meg. Minden időben, egy gyermek szemén és szívén keresztül kommunikáljatok Velem imáitokban.

Imáitok és kommunikációtok mindig legyen egyszerű. Nem várom el tőletek, hogy valamennyi, szeretetből a világnak adott imát elmondjátok. Nézzetek fel, és osszátok meg Velem gondjaitokat. Osszátok meg szenvedéseiteket. Adjátok át azokat Nekem. Nagy jutalomban részesültök majd, ha elfogadjátok Értem a bánatot vagy a szenvedést életetekben. Talán nem veszitek észre, de amikor ezt teszitek, sok lelket mentetek meg, és egyengetitek az útjukat a Mennybe jutáshoz. Ez a tény nem kerül kinyilatkoztatásra számotokra, mindaddig, míg ti magatok is be nem léptek a Mennybe, ahol megtapasztaljátok majd a Nekem adott nagylelkű ajándékotok dicsőségét.

Ne veszítsétek el a türelmeteket, amikor a hiteteket védelmezitek

Ha alázatot mutattok, az azt jelenti, hogy elfogadjátok azt, ami körülöttetek történik, még ha az fájdalmas is esetleg. Mindig mutassatok méltóságot, még akkor is, ha társaságotokban a Nevemet gúnyolják. Minden eszközzel védelmezzetek – és szenvedélyesen, ha úgy kívánjátok -, de soha ne nyilvános megvetéssel utasítsátok el a gyalázkodókat.

Tanításaim igazságát higgadtan magyarázzátok el. Ne veszítsétek el a türelmeteket. Ne mutassatok félelmet, még a gyalázkodó iránt sem. Legyetek megingathatatlanok. Védjétek meg magatokat, de kizárólag Tanításaim ismételgetésével.

Soha ne féljetek nyíltan beszélni az igazságról. Ne tévesszétek össze az alázatot a gyávasággal. Követőim közül némelyek, akik megértik az alázat fontosságát, és annak jelentőségét a lelkek megszentelődésében, összetévesztik ezt azzal, hogy csendben maradnak, amikor Nevemet a nyilvánosság előtt gúnyolják. Igen, sohasem szabad ítélkeznetek azon személy felett, aki nevetség tárgyává tesz Engem, vagy Örök Atyámat, illetve alkalmasint szeretett Áldott Édesanyámat, de helyt kell állnotok az igazság megvédelmezésében.

A bánat Isten ajándéka

Amikor gyermekként szóltok Hozzám, értsétek meg a következőt. Ha megnyitjátok szíveteket, és minden bizalmatokat Belém helyezitek, Én foglak vezetni benneteket, amikor szenvedtek a bánattól földi szenvedésetek idején. Ne fordítsatok hátat Nekem. Bár ez gyötrelmesen fájdalmas, Gyermekeim, a bánatot Isten ajándékának tekintsétek. Áldásnak. Mert a bánat és a szenvedés által megy végbe a megtisztulás. Ajánljátok fel szenvedéseiteket Nekem. Ha ezt teszitek, enyhítitek azt a kínt, melyet Én szenvedek el, mikor minden egyes nap, újra és újra átélem Kínszenvedésemet a kereszten, amint ma tanúja Vagyok a borzalomnak a világban.

Ti, Gyermekeim nem érthetitek meg igazán a Megtisztulást, mely akkor megy végbe, amikor ti elfogadjátok a bánatot vagy a szenvedést, függetlenül annak súlyosságától, mely örömmel kerül felajánlásra az emberiség üdvösségéért. De amint közelebb kerültök Hozzám szívetek megnyitásával, átadván akaratotokat Nekem, és teljességgel átadván magatokat Nekem, akkor jobban meg fogjátok érteni. Nos, csak ennek megtételével lesztek egységben Velem. És amikor megteszitek, akkor földi megpróbáltatásaitok és szenvedésetek enyhülni fog. Idővel majd szívetekben örömmel fogjátok elfogadni a szenvedést. Különösen ha ezt ajándékként felajánljátok Nekem. A szenvedés Isten ajándéka, és meg van engedve. A lelkek, melyeknek megmentésében segédkeztek majd, helyet biztosítanak nektek Atyám Királyságában.

Ezek nem új Tanítások, Gyermekeim. Csak annyi történt, hogy nem lettetek emlékeztetve az egyszerű igazságra. Üzeneteim és Tanításaim sosem változnak. Azok egyszerűek, és össze vannak foglalva az Evangéliumokban, és a Tízparancsolatban. Csak emlékezzetek, hogy amikor magatokat adjátok mindenkinek, akkor Nekem adjátok magatokat. Mutassatok szeretetet felebarátotok iránt, és ezzel Irántam mutattok szeretetet.

Bánjatok velük úgy, ahogyan elvárnátok, hogy veletek bánjanak. És soha ne feledjétek, hogy amikor dühössé váltok másokkal szemben, és kísértésbe estek, hogy bármi módon is bántsátok vagy megbüntessétek őket, akkor Én vagyok jelen bennük – még azokban is, akik gyűlölnek Engem. Ha kárt okoztok bármely Gyermekemnek, akkor ezt Velem teszitek. Idővel, Gyermekeim, mindezek a méltóságteljes cselekedetek majd értelmet nyernek. Imádkozzatok minden nap az erőért, hogy életeteket az Én nevemben éljétek. Tudnotok kell, hogy minden egyes alkalommal, amikor megbocsátotok másoknak, még ha ellenségnek is tűnnek, akkor kitárjátok Szerető és Irgalmas Szívemet. Ezért örök boldogságban fogtok részesülni a Mennyben.

Imádkozzatok állhatatosságért. Kövessétek Életemet. Ez nem lesz könnyű. De a tetteitek, bármennyire kicsik is, segíteni fognak a lelkeknek.

Szeretett Tanítótok és Megváltótok

Jézus Krisztus – Istennel, az Örök Atyával és a Szentlélekkel Egylényegű

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne