RSS
 

Archive for január 12th, 2011

A Nagyfigyelmeztetés – Közel a Második Eljövetel – Lehetőség lelketek Megmentésére

12 jan

2011. január 12. szerda; 15.00

Leányom, tegnapi Üzenetem kemény volt. Azt olvasván sokan fogják azt mondani „az Úr nem így beszél”. De honnan tudják? Szeretett Gyermekeimnek a mások keze által elviselt szenvedése miatt kell Felszólalnom. Én Isteni Irgalmamból fakadóan szólalok fel, azért, hogy segítsek megmenteni benneteket, Gyermekeim, hogy egy Szent Családként egyesülhessünk az Új Paradicsomban. Egyetlen lelket sem szeretnék a csaló javára elveszíteni. Fontos, hogy Hangom meghallgatásra találjon.

A Hitetleneknek nagyon nehezükre esik

Megértem, hogy sok Gyermekemnek, különösképpen a hitetleneknek nagyon nehezükre esik az elkövetkező életben hinni. Ők olyannyira függnek a világi dolgoktól, hogy a fennmaradásért való küzdelmükben, olyan mértékben elhanyagolták lelkiségüket, hogy egyáltalán nem hisznek egy másik élet létezésében. Nekik most fontolóra kell venniük ezt. Ők azt hiszik, hogy a halál után minden véget ér, és hogy az egyetlen világ, mely miatt aggódniuk kell, az az, amelyben épp most élnek. Mennyire kétségbe vagyok esve ezen félrevezetett lelkek miatt. Ha csak egy pillanatra megtapasztalhatnák, hogy mit nyújt a Paradicsom, akkor napjaikat Hozzám és Örök Atyámhoz való imádságban és imádásban töltenék, dicsőítéssel és hálával.

Ez az új világ, melyet Én megígértem nekik, valóságos. Hála a híveknek, akik sosem feledkeztek meg erről a tényről, és akik továbbra is imádkoznak Hozzám minden nap. Ó, mennyire szeretem Követőimet. Ugyanakkor mennyire szenvedek is értük. Ezek a hithű követők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy meggyőzzenek másokat Létezésemről. Aztán kinevetik és megvetik őket az Én nevemben. Mennyire összetöri ez a Szívemet.

Mennyire epekednek az elhunytak mindazokért, akik hitetlenekké váltak

Szeretteitek mennyire epekednek mindannyiatokért a másik oldalon, ti hitetlenek! Azon szeretteitek, akik Atyám Királyságának békéjét élvezik, ők folyamatosan imádkoznak, hogy közbenjárjanak értetek. Amivel nem vagytok tisztában, az a következő. Ha időt szántok arra, hogy bizalmasan beszélgessetek Velem – saját szavaitokkal -, és vezetést kérjetek Tőlem, még ha hitetek langyos is, Én válaszolni fogok. És ti tudni fogjátok, hogy Én válaszoltam. Forduljatok most Hozzám, gyermekek. Saját szavaitokkal, és kérjétek Tőlem, hogy állítsam helyre a hiteteket.

Fontoljátok meg ezen üzeneteken és a Biblián keresztüli Tanításaimat, és emlékeztessétek magatokat arra, hogy miként kell élnetek az életeteket. Én, Irgalmam által, hamarosan feltárom nektek a Tanításaim elleni sérelmeket, valamint minden bűnt és vétket, melyet életetek során elkövettetek.

Nem az Ítélet napja, csak egy ízelítő, hogy milyen is lesz az

Részemről ez egy Irgalmassági cselekedet. Látni fogjátok bűneiteket, és azonnal megértitek majd, milyennek tűnnek azok Számomra. Azonnal, világosan meg fogjátok érteni, mennyire sértőek és helytelenek azok. Ez a ti lehetőségetek, gyermekek, hogy megbánjátok bűneiteket. Ez nem az Ítélet napja, csak egy ízelítő, hogy milyen is lesz az.

Irgalmamból fakadóan az Ítélet napja előtt a legnagyobb ajándék adatik meg nektek – a lehetőség, hogy megbánjátok bűneiteket, és hogy megváltoztassátok életeteket a Végső Nap előtt – mielőtt Én visszatérek erre a földre. Mint azt tudjátok, akkor nem mint Megváltó jövök, hanem mint igazságos bíró.

Az az idő már közel van, Gyermekeim. Ne féljetek. Mindannyiatokat szeretlek. A Szívemben vagytok. Engedjétek Nekem, hogy belépjek a szívetekbe most, és hadd vezesselek benneteket Atyám Királyságába. Soha ne féljetek a haláltól. A halál pusztán egy ajtó lesz egy új gyönyörű élet boldog örökkévalóságába, mely szeretettel, békével és boldogsággal teljes.

A földi élet csak átutazás az időben

A ti földi életetek csak átutazás az időben. Ez bővelkedhet szeretetben, örömben, fájdalomban, elutasításban, félelemben, dühben, kétségbeesésben, csalódottságban és szomorúságban. De csak amikor Hozzám fordultok, akkor fog enyhülni a fájdalmatok. Áldottak azok, akik szenvednek, különösen, ha az Én nevemben, mert ti megdicsőültök majd Atyám Királyságában. Áldottak azok is, akik visszatérnek Hozzám, mert nagy lesz az öröm a Mennyben.

Örömmel fogadnak majd benneteket az Én Új Paradicsomomban. Imádkozzatok a saját és családjaitok lelkéért most. A Nagyfigyelmeztetés hamarosan bekövetkezik. Akkor majd tudni fogjátok az igazságot. Nektek akkor lehetőségetek lesz megmenteni magatokat az Én szememben.

Mindannyiatokat szeretlek. Örvendezem, mert tudom, hogy sokkal több Gyermekem fog most visszatérni Hozzám, és Istenhez, az Örök Atyához, amint az idő most egyre jobban közeledik a végidőkhöz. Álljatok készen.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne