RSS
 

2011-01-01 A Média cenzúrázása…

A Média cenzúrázása, készülőben lévő cenzúrák

2011. január 1. szombat, 02.00

Szeretett gyermekem, egy újabb évbe léptünk,  amelyben még több tanítást kaptok tőlem,  arra vonatkozóan,  hogy életeteket hogyan alakítsátok át, hogy felkészülhessetek arra az időre,  amikor mint igazságos  bíró visszajövök Hozzátok.

Csodálatos gyermekeim,  akiket mind szívemhez szorítok,  most hallgatnotok kell rám. Nem foglak cserbenhagyni benneteket,  ha elismertek Engem és az új Paradicsom igazságait – mert ez volt az ígéretem mindannyiatok  számára, már akkor,  amikor bűneitekért a kereszten meghaltam. Szeretett gyermekeim az idő sürget. Ne féljetek. Miért is kellene félnetek, ha hisztek Bennem és szerettek Engem? A szeretetben nincs félelem. A szeretet nem más, mint öröm és boldogság. Azoknak nincs mitől félniük,  akik hisznek az örök mennyei életben. Szeretem mindannyiatokat.

Az Istenanyja szerepe Jézus második eljövetelében

Szeretett Anyám,  aki tudatosan vette át a kelyhet:   hogy a világra hozzon Engem, az emberiség számára már a fogantatáskor az újrakezdés előhírnöke volt, és Ő lesz a hírnök második eljövetelemkor is.

Mindazokat megmentem,  akik Irgalmasságomért Hozzám fordulnak. Anyám másodszor is támaszom lesz, akit az Örök Atya azért küldött,  hogy megváltást és gyógyulást hozzon a világnak.

Szeretett Anyám, a világosság Angyala,  diadalmasan fogja kiosztani irgalmasságomat,  és második eljövetelemet kihirdetni. Második eljövetelemet az Én hűséges Anyám,  a Szeplőtelen Fogantatás,  mint Közvetítő fogja előkészíteni.  Sok évszázadon keresztül készítette már fel az emberiséget,  de az utóbbi száz évben azon igyekezett,  hogy szeretetet hozzon szívetekbe és ahol a szeretett kihűlésben volt már Irántam,  vagy az Örök Atya iránt,  ott ismét lángra gyújtsa ezt a szeretetet.

Volt egy időszak,  amikor Anyám, az Isteni kinyilatkoztatások által, fel akarta ébreszteni az emberek figyelmét.  Sajnos a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta, már  nagyon kevés lett szent szolgálóimnak (papok) száma,  akik komolyan veszik a jelenéseket.  Még a látnokokat, azokat a kevés kiválasztottakat sem veszik komolyan. Most,  a 2011 – es évben nagyon sok változás lesz a világban.  Gyermekeim,  az a világ,  amelyet ismertek, teljesen megváltozik.

A Fatimai titok és a jövő kapcsolata

Oly sok ártatlan és bizalomteljes lélek, nem ismeri fel mind azt a rosszat,  ami most a világban történik.  Gyermekeim,  most azokat is ide sorolom,  akik csak kíváncsiságból olvassák ezeket az üzeneteket,  és ellentmondást éreznek azzal kapcsolatosan,  ami lelkük gyógyulását illeti,  figyeljetek a következőkre:

Ti és a  társaitok és a  testvéreitek, most abban a világban éltek,  amelyet az utolsó Fatimai titokban megjövendölt csoportosulás határoz meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba,  figyeljetek a következőkre:

1. Pénznemetek értéktelen lesz és egyedüli fizetőeszköz az arany és az ezüst lesz.

2. Csoportokban fogtok imádkozni és olyan szent  papot kell keresnetek,  aki elég bátor lesz ahhoz,  hogy kitartson az üldözés idején.

3. Olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok,  mert templomaitokat nyereség ellenében eladják.

4. Vigyázzatok a Szentírásra,  lehet,  hogy van olyan köztetek,  aki még nem olvasta,  mert  abban biztosak lehettek,  hogy a jövőben még másolatokat sem lehet majd vásárolni belőle.

5. Szervezzetek imacsoportokat,  imádkozzatok az emberiség gyógyulásáért,  három év múlva tudni fogjátok,  hogy miért volt ez olyan fontos.

A Média cenzúrázása

A Médiának (TV, Rádió, Újság stb.) a következő a mondanivalóm:  mint a világ kommunikációs segítői tudnotok kell,  hogy mindaz a gőg,  ami most napirenden van nálatok,  elkeseredettséggé fog változni, mert mondanivalóitokra már nem fognak hallgatni. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát,  mert az emberiség hátat fordít az igazságnak.  A fontos igazságokat, ma még függetlenül közvetíthetitek,  de ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Az emberiség előtt titokban fog maradni az igazság, ami egy diktatúra következménye lesz, ennek a szorongattatás idején ti is tanúi lesztek.  Akkor majd szavaitokat elutasítják,  ugyanúgy ahogyan az én Szavaimat is elutasították.

A kommunikáció titkos útja

Senki sem fog rátok hallgatni,  mert az egyedüli értelmes szó,  amelyet a technológia által az emberek tudomására hoznak, egy titkos úton kerül a világba.  A vadonban fogjátok magatokat találni, és mert szavaitokra senki sem fog hallgatni,  megpróbáltok majd egy hitetlen  világgal kapcsolatba kerülni,  ugyanúgy, mint ahogy azt most Én teszem.

Őrizkedjetek a diktatúrától

Ne féljetek, rám hallgassatok,  függetlenül attól,   hogy Isten követésére milyen utat választottatok.  Harcoljatok azok ellen, akik a világba egy diktatúrát akarnak behozni,  mert azok mind a sátán emberei. Ne hagyjátok,  hogy megtévesszenek benneteket,  attól függetlenül, hogy hazugságaikért mennyit akarnak nektek fizetni. Ha nem bánják meg bűneiket, ezek majd mind az örök kárhozatra jutnak. Mert az idő nem az Ő oldalukon áll. Harcoljatok a szabadságért, és azért,  hogy felfedhessétek az igazságtalanságot. Amikor látni fogjátok,  hogy jövendölésem beteljesedik,  függetlenül hitetektől,  fel fogjátok ismerni tanításom igazságait.

A Jelenések könyve

Most, amikor a világ,  a gazdasági válság miatt,  kizsákmányoltnak és megsebzettnek tűnik,  könnyen azt hinni,  hogy majd minden rendbe jön.  Igen gyermekeim,  a múltban ez egy természetes dolognak tűnt volna,  de most más a helyzet. A világszerte működő szervezetek egy  bizonyos csoportja,  már  készen áll  arra, hogy sátáni módon kitörjön.  Közületek mindazok, akik nem hisznek bennem,  meg fogják érteni végre üzeneteimet (a próféciákat),  amelyek Atyám könyvében (Szentírás) és a Jövendölések könyvében meg vannak írva.

Ne féljetek gyermekeim. Forduljatok hozzám és szóljatok hozzám bizalommal saját szavaitokkal, és Én erőt,  reményt és energiát adok nektek,  hogy átvészelhessétek a történelemnek ezt a sötét időszakát.

Akik ezt az üzenetet olvassák, fontolják meg alaposan.  Ha az üzenetek tartalmát mégis kétségbe vonjátok,  akkor nézzetek körül,  és gondoljátok át,  hogy a világban történő jelek relatívnak mondhatók- e,  vagy sem. Észre sem veszítek,  hogy manipulálják szabad akaratotokat,  amelyet Mennyei Atyám adott nektek?  Sem Én,  sem a Mennyei Atya,  nem avatkoznánk akaratotokba,  mert a szabad akarat, szent ajándék számotokra. Amikor egy ember önként választja a sátánt és a pokol lángjait,  akkor onnan már nincs vissza út,  úgy kell lennie,  saját akarata szerint.

Az Örök Atya ezt már nem tudja megakadályozni.  A sátán azon fog munkálkodni,  hogy elvegye tőletek ezt az ajándékot.  Ha megállapítjátok,  hogy már nincs szabad akaratotok, mert azt hatalmas erők vették el tőletek,  és amivel szemben ti teljesen tehetetlenek vagytok,   akkor tudjátok meg,  hogy az ördög van a háta mögött.

A sátán sohasem fog győzni

Nagyon kérlek benneteket,  figyelmeztessétek továbbra is drága gyermekeimet.  Sohase adjátok fel. Sok lelket menthettek meg,  ha szép számban imádkoztok. A sátán és hadserege sohasem fog győzni.  Nem képesek erre. Ez teljesen lehetetlen. Egyedül csak Istennek van hatalma arra, hogy ezt a harcot végbe vigye.

Én,  aki Megváltótok és beiktatott Bírátok vagyok, ellenállásra, bátorságra és harcra szólítalak fel benneteket, mindazért,  ami szívetek szerint helyes,  még akkor is, ha félelem kerít hatalmába benneteket. A félelmet a sátán adja majd nektek. Sohasem jöhet félelem szívetekbe, sem Tőlem,  sem a Mennyei Atyától.

Jöjjetek elő rejtekeitekből és nyissátok meg szíveteket a szeretetnek, és ne a félelemnek.  A szeretet Istentől jön. Már mondtam nektek,  hogy a szeretet,  csak akkor tölthet el benneteket, ha szíveteket megnyitjátok.  A szeretet és az Örök Atya,  a világ Teremtője,  kéz a kézben járnak. Ők elválaszthatatlanok.  Minden más a sátán műve.

Menjetek most gyermekeim,  és döntsetek. Azt akarjátok,  hogy  Szent Szívem szeretete töltsön el benneteket,  vagy a félelmet akarjátok? Ez már a ti döntésetek.

Isteni Mesteretek, Megváltótok és az Irgalmasság igazságos Bírája,

Jézus Krisztus

Comments are closed.