RSS
 

Miért Lettem Emberré

24 dec

2010.december 24. 20.00

Szeretett leányom, köszönöm, hogy válaszoltál Hívásomra. Örömmel beszélgetek veled ezen a különleges ünnepen, Születésem ünnepén. Nagyon értékes az a szeretet, mely eltölti Szívemet a valamennyi gyermekem által tanúsított hit és odaadás által.

Ez az az időszak, amikor Gyermekeim mindenütt földi Életemről elmélkednek. Ez egy olyan időszak számukra, amikor átgondolják annak jelentőségét, hogy mit is fejez ki Születésem az egész emberiség számára. Születésem révén van az, hogy az emberiség az üdvösséget fogja keresni. Örök Atyám, minden Gyermeke iránt érzett szeretete által hozta meg ezt a végső áldozatot. Az, hogy meg kellett néznie egy csecsemő megszületését, látni őt felcseperedni gyermekként egészen a felnőttkorig, tisztán mutatja az Ő szeretetét és eltökéltségét, hogy megmentse valamennyi gyermekét. Ő oly nagyon szereti minden gyermekét, hogy megkért Engem arra, hogy emberi lényként éljem az életet, tudván, hogy meg fognak alázni, és ki fognak gúnyolni Engem. Megengedte, hogy mindez megtörténjen.

Születésem egy jel mindenkinek, hogy Isten, az Örök Atya olyan nagyon szerette gyermekeit, hogy még ezt a hatalmas áldozatot is meghozta. Azáltal, hogy megengedte Nekem, hogy a földre jöjjek, és mindannyiatok között éljek, Ő megmutatta könyörületét, és azon vágyát, hogy megmentsen benneteket azáltal, hogy megengedte Halálomat. Ha nem küldött volna el Engem, az emberiség nem menekülhetne meg. De azok, akik elutasítottak Engem, még mindig bizonytalanok Isten, az Örök Atya által tett ígéretek igazságát illetően. Még mindig nagy az összezavarodottság.

Csak az számít most az emberiség számára, hogy megértsék az – Isten valamennyi gyermeke számára kijelölt – új Ég és új Föld ígéreteit és valóságát. Ez a legnagyobb ajándék, és egyben az az ajándék, amelyet mindannyiatoknak meg kellett volna osztani Vele, amíg a sátán el nem pusztította mindezt, Éva megkísértése által.

Az emberek ma sok szempontból úgy tekintik az Ó- és Újszövetség tanításait, mint régi meséket. Sokan még most sem értik meg, hogy a Szentírásban lévő tanítások hitelesek voltak, és még mindig azok. Mivel sok esetben a szellemi birodalomban történt eseményekre tesz utalásokat, az embereknek nehéz elhinniük, hogy ezek valóban megtörténhettek.  Azért jutottak erre a következtetésre, mert ezek tartalmát a logikus gondolkodás révén, azaz a földön történtek alapján értékelik. De tévednek.

A földre való Eljövetelem úgy volt eltervezve, mint egy utolsó esély a világ felébresztésére, hogy így mindenki felismerje majd, hogy Isten mindent megbocsát. Az Én szerepem az volt, hogy megmutassam nektek, Tanításaim és Kereszthalálom által, a Mennyországba vezető Utat.

Emlékezzetek majd Karácsonykor arra, hogy Születésem azért volt, hogy segítsen nektek elkezdeni újraértékelni a Mennyországba vetett hiteteket, amelyre mindannyian jogosultak vagytok, hogy részesei legyetek. Azáltal, hogy Életemre emlékeztek, egyesülhettek most Velem Atyám Királyságában, ha megnyitjátok szíveteket, és arra kértek Engem, hogy még egyszer öleljelek át benneteket.

A ti Isteni Megváltótok és Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.