RSS
 

Hamis tanítók és próféták

25 dec

2010. december 25. szombat, 10.30

Én vagyok a kezdet és a vég. Az Én Örök szeretett Atyám Általam teremtette a világot, és Általam fog az véget érni. Én vagyok a világosság és a Megváltó, aki mindazokat, akik hisznek Bennem, el fogom vinni a megígért Paradicsomba. Azok, akik minden Tanításom és Prófétáim erőfeszítései ellenére, továbbra sem hajlandók elfogadni Engem, nem fognak belépni Atyám Királyságába.

Ti, akik megkaptátok az igazság ajándékát a Szentírás révén, nyissátok fel szemeteket most, és fogadjátok el Tanításaimat és a Prófétáimnak adott jövendöléseket. Közeledik végül az idő, amikor Én vissza fogok térni a Földre, hogy visszaköveteljem az Én szeretett követőimet. Jelenkori Prófétáimon keresztül ugyan, sajnos továbbra is el fognak utasítani Engem. De Nektek, mindannyiatoknak, meg kell hallgatnotok, és el kell olvasnotok a Tőlem jövő üzeneteket, melyek irgalomból adatnak nektek, valamint meg kell értenetek ezek jelentőségét.

Tanításaim sosem változnak

Ne feledjétek, hogy Tanításaim ugyanazok, mint mindig is voltak. Azokat, akik az Én nevemben jönnek, figyeljétek meg jól. Ha ők Szavamat hirdetik, akkor ők a világosságból valók. Ha úgy találjátok, hogy Tanításaimat bármilyen – számotokra furcsának, idegennek tűnő – módon megváltoztatják, álljatok odébb. Ne hallgassátok. Ezeket a szerencsétlen embereket megkísértette a gonosz, hogy szándékosan ferdítsék el Tanításaimat, hogy tévútra vezessenek és összezavarjanak benneteket.

Minden olyan tan, amely nem a Szentírásból ered, és azt állítja, hogy az igazságot hirdeti, az hazugság. Ez egy Ellenem való bűn, és egy súlyos támadás ellenem és Örök Atyám ellen.

Hamis Messiás

Ezek a hamis tanítók hamarosan kezdik majd megismertetni magukat szerte az egész világon. Meg fogjátok találni őket mindenütt, ahogy torkuk szakadtából ordítanak, figyelmet keresvén. Néhányuk oly mértékben le fogja nyűgözni Gyermekeimet, hogy még igaz Követőim is azt fogják hinni, hogy különleges isteni erővel és hatalommal rendelkeznek. Különösen egy fogja magát olyan fennkölt magasságokba emelni, hogy az emberek, tévesen, azt fogják hinni, hogy ő a Messiás.

Nagy bátorságra, céltudatosságra és erőre lesz szükségük Gyermekeimnek, hogy kitartsanak Mellettem, és hagyják, hogy Én átvezessem őket ezen, a démonokkal teli veszélyes dzsungelen. A sátán által most kieresztett démonok – ahogy az utolsó napok kezdenek kibontakozni – Követőimnek és Prófétáimnak álcázva jönnek majd. Ők most összejátszanak, hogy célba vegyék az Én igaz látnokaimat és prófétáimat, és próbálják majd hamis tannal eltéríteni őket. Ki fogják forgatni az igazságot, hogy az illeszkedjen az ő erkölcstelen viselkedésükhöz, amelyet – külső szemszögből – nehéz lesz majd észrevenni. Az Én hithű követőim, felszentelt szolgáim, valamint prófétáim azonnal tudni fogják, hogy kik ezek a gonosz emberek. Számukra fájdalmasak és zavaróak lesznek az ő nyilatkozataik, de ami félelmet kelt majd a szívükben az az a tény, hogy nagyon sok Keresztény fog áldozatul esni az ő bájos személyiségüknek. Olyan meggyőzőek lesznek majd, hogy sokuk az ő gonosz csapdájukba csalja majd az igaz Felszentelt Szolgákat, akik életüket Nekem és Örök Atyámnak szentelték.

Felszólítom a Keresztényeket, hogy álljanak fel

Hithű, a Szentlélek kegyelmeivel megáldott Követőim, szólítalak most benneteket. Ragadjatok fegyvert, a hit fegyverét, és maradjatok erősek. Hívjátok ki őket. Tanítsátok az embereknek az igazságot, folyamatosan emlékeztetvén őket az igazságra, amelyet Atyám Könyve – az Igazság Könyve tartalmaz. Ezek a tanítások örök érvényűek.

Lehet, hogy nehéz lesz számotokra, Gyermekeim, hogy kiálljatok, de hallgassatok meg most Engem. Ha ezt teszitek, segíteni fogtok a lelkeknek. Testvéreitek a világban a ti családotok. Én Magammal foglak vinni mindannyiatokat a Paradicsomba, amelyet Én megígértem valamennyi Gyermekemnek. Kérve-kérlek, segítsetek Nekem, hogy ne hagyjak hátra senkit közületek. Megszakad a szívem majd, ha nem tudom megmenteni valamennyi szeretett Gyermekemet. A világ minden táján lévő Követőim imája, áldozata és állhatatossága révén lesz az, hogy Akaratom be fog teljesedni.

Vegyétek az üdvösség kelyhét most, az Én nevemben. Hadd vezesselek Én mindannyiatokat. Hadd öleljelek Szívemre benneteket, egyesülvén, hogy megmentsük az emberiséget a csalótól.

Ne feledjétek a következőt. Én minden egyes gyermekemet olyan nagyon szeretem, hogy keserédes lenne a győzelem és megszakadna a Szívem, ha nem vinném el mindannyiukat az örök életbe.

Imádkozzatok. Imádkozzatok. Imádkozzatok most ti, mind, és emlékezzetek a szavakra – Én vagyok az Alfa és az Omega.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok, a Világ Királya és az egész emberiség Igazságos Bírája

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.