RSS
 

Az Igazság Könyve

18 dec

2010. december 18. szombat, 09.40

Nos, most már tudod, hogy amit Én ígérek, az beteljesedik. Küldtem neked egy lelkivezetőt, azt a személyt, akit Én választottam rögtön a küldetésed kezdetén. A néhány választottnak időbe telik, hogy hozzákezdjenek a Számomra végzendő munkának. Leányom, szükséged van egy lelkivezetőre, hogy Üzeneteimet teljes mértékben megértsék szolgáim. Ily módon a szó (az üzenet) terjedni fog, és az emberek rá fognak ébredni az igazságra. Ez egy bukkanókkal és rövid mellékutakkal teli út lesz, melyek hirtelen bukkannak fel, hogy egy másik irányba tereljenek téged, de ne félj. Vezetés alatt állsz, és nagyobb önbizalmad lesz ezt a munkát illetően.

Most írd a következőt. Az Igazság könyve jelenleg bemutatásra kerül az emberiség számára, hogy segítsen megmenteniük magukat az Én Szívemben. Ők most kapnak egy lehetőséget, hogy hirdessék Dicsőségemet, mielőtt visszajövök, mint irgalmas megváltó és igazságos bíró. Én sosem akarok büntetést mérni Gyermekeimre, de – bizonyos körülmények között – azokat, akik teljes tudatukban társulnak a csalóhoz, és oly nagy tisztelettel övezik őt és az ő gonosz csatlósait, hogy szinte már egy oltár előtt hódolnak neki, őket már nem lehet megmenteni. Ők tudják, hogy kik ők valójában. Nagyon nehéz lesz számukra, hogy visszaforduljanak Hozzám. Imádkozzatok értük.

Akiket a sátán Támad

A csalónak nagyon kevés ideje maradt a földön, hogy nagy pusztítást végezzen, és ezért fokozta tevékenységét mindenütt. Ő elsősorban az Atyám Egyházában lévő felszentelt szolgáimat veszi célba, a fiatalokat, a jóképűeket és a nagyon intelligenseket.

Azok, akik továbbra is azzal kérkednek, hogy nem hisznek Bennem vagy Örök Atyámban, ők már csak egy lehetőséget fognak kapni, hogy megnyissák szívüket.

Fáj néznem őket. Olyan ez, mint nézni egy emberekkel teli autót, drága Gyermekeim, a sűrű ködben egy szikla felé haladni. Eltévesztették az irányt, és most, miközben azt hiszik, hogy kényelmes otthonaikba igyekeznek vissza, hamarosan elmerülnek a remény nélküli mély sötétségbe.

A megjövendölt Próféciák most kinyilatkoztatásra kerülnek majd

Szeretett leányom, nem lesz könnyű rávenni Gyermekeimet, hogy meghallgassanak. Ki kell tartanod az akadályok ellenére. A türelem fontos. Ezek az üzenetek nagyon értékesek, és tele vannak szeretettel és figyelmeztetésekkel. Gyermekeimnek meg kell állniuk, és meg kell érteniük, hogy az oly régen megjövendölt próféciák most kinyilatkoztatásra kerülnek majd. Ezek az események hamarosan bekövetkeznek ezen a világon, és az idő nagyon-nagyon rövid.

Sosem fogom kinyilatkoztatni Második Eljövetelem időpontját

Sosem fogom kinyilatkoztatni neked, szeretett leányom, Második Eljövetelem időpontját, mert ezt nem kell tudnod. De mielőtt Én eljövök, kommunikálok az egész világgal most, hogy Én megmutathassam Gyermekeimnek puszta Irgalmamat.

Édesanyám az én nevemben munkálkodik

Szeretett Édesanyám, aki az Én nevemben munkálkodik, üzeneteket terjeszt a választott látnokokon keresztül. Más választott próféták titokban, önként szenvednek, hogy megmentsék a lelkeket. Megengedem nekik, ezen legájtatosabb hívőknek, hogy hatalmas nagylelkűségük gesztusaként, az Én kínomat szenvedjék el. Sokak megmentéséért, üdvösségéért felelősek ők. De ők nemcsak azokat a kínokat szenvedik el, amelyeket Én a kereszten elszenvedtem, hanem azt a kínt is érzik, amelyet Én ma szenvedek el. Ráadásul, időről-időre, elszenvedik a csúfolódást, a gyalázkodást és a gúnyolódást. Mégis alázatuk révén csendben viselik el mindezt, vagy egyes esetekben, mindenki szeme láttára. Mások, az Én felszentelt szolgáim, akik az egyedüllétet választják, nagy szolgálatot tesznek nekem. Az ő önmegtagadásuk különleges áldozata szintén a lelkek megmentését szolgálja.

Isten Ajándékait természetesnek veszik

Nagyon nehéz az igazság közlése egy modern világban, ahol a technológia ilyen szédítő magasságokba jutott. Hangom olyan, mint egy halk sikoly a pusztában, amelyet elnyomnak a kellemes izgalom javára.

Az Én gyermekeimnek nem sikerül megérteniük, hogy minden csoda, amelyet a technológia által az emberiség javára hoztak létre, az Örök Atya ajándéka. Minden csoda a gyógyszerfejlesztésben, amely az emberek javát szolgálja, szintén egy ajándék. De ezeket az ajándékokat természetesnek veszik, mert Gyermekeim azt gondolják, hogy mindez emberi teljesítmény, de ez nem így van.

Az Intelligencia Adománya

Az intelligencia adománya, csakúgy, mint az ének adománya, szintén az Isteni Birodalom ajándéka.  És éppen ezért, mert mindezek Isten ajándékai, a sátán, azaz a gonosz célpontjai. Az ő befolyása által a technológiát megmásítják, hogy az pusztítson, és hogy az egész világban pusztítást okozzon. Hogy nevet, amikor háborút lát kitörni, és amikor a technológiát kémkedésre vagy ölésre használják. Mennyire nevet akkor is, amikor a gyógyszer-technológiát nemcsak az ölésre használják, hanem az ölés igazolására is. Mindezek – az emberiség elleni – rémisztő bűncselekmények, a technológia által lehetővé téve, az úgynevezett tolerancia látszata mögé vannak rejtve.

A tolerancia, mint a gonoszság álarca

A tolerancia a gonoszság legtökéletesebb álarca lehet. Ez nyilvánvaló mindenki számára, aki éber Tanításaim által, hogy azonnal észrevegye, amikor ezek az emberiség elleni bűncselekmények a szemeitek előtt bontakoznak ki. A tolerancia nevében embereket gyilkolnak meg, megtagadják tőlük a szabadságot, és mindenekelőtt azt a jogot, hogy harcoljanak az erkölcsi igazságszolgáltatásért.

Ó, igen, gyermekek, legyetek ennek tudatában, legyetek éberek és óvakodjatok, amikor a „tolerancia” szót halljátok, mert ez a sátán egyik kedvenc megtévesztő játéka.

Az emberek nem állnak ki Kereszténységükért

Gyermekeim a modern kommunikációs eszközök ellenére sem állnak ki, és vallják meg Kereszténységüket.  Ez leginkább annak a ténynek köszönhető, hogy a legtöbb Keresztény a nyugati világban él. Ők attól félnek, hogy ki fogják nevetni, és meg fogják félemlíteni őket. Abszolút igazuk van. Ez fog történni velük. De figyeljetek a következőre: Gyermekeim mindig akkor szenvednek el egyfajta gúnyolódást, amikor felveszik Keresztemet. Akkor biztosak lehetnek benne, hogy a Nekem végzendő feladaton munkálkodnak.

Aki az Én Nevemben szenved, annak nagy áldásban és sok kegyelemben lesz része. De azok a Keresztények, akik az Én Nevem nyilvános hirdetésének jogáért harcolnak, ők fognak a legtöbbet szenvedni. Nekik erősnek kell maradniuk. Ti vagytok az Én reménységem ezen a földön. Az Én hűséges követőim nélkül, Gyermekeim nem léphetnék át a végső küszöböt Atyám Birodalmába.

Minden Követőmet szeretem. Én a szívükben vagyok, és ők tudják ezt. Szívleljétek most meg Szavamat ezen a prófétámon keresztül. Ne hagyjátok figyelmen kívül ezeket az üzeneteket.  Ezek segíteni fognak – a szájról szájra terjedés által- lelkek millióinak megmenekülésében az egész világon, még a Második Eljövetelem előtt.

Most menjetek békével és szeretettel.

A ti odaadó Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.