RSS
 

Az elkövetkezendő élet

11 dec

2010. december 11. szombat; 9:15

Drága, szeretett leányom, te már készen állsz a továbblépésre, és arra, hogy folytasd a feladatot, Szent Könyvem, az Igazság Könyvének befejezését. Te, leányom, most a tisztulás folyamatán mentél keresztül, ami azért volt szükséges, hogy erőt adjon neked ehhez a munkához.

Gyermekeim, akiket olyannyira magával ragadott ez a két részből álló világ, nem ismerik fel, hogy nemsokára minden eggyé válik.  A két rész a bánatot és az örömet is magában foglalja. A bánat oly módon van jelen a világban, ami mély összezavarodottságot és kétségbeesést okoz. Ez a bánat eltér minden más bánattól a föld megteremtése óta.

A szomorúság, ami ma a világban érezhető, az anyagi javak elvételéből eredő veszteségen alapul. Ott van még a testben, a lélekben, és a szellemben lévő béke utáni vágy. Ez egyedül csak az alázat által, az Én Örök Atyám elfogadása, és az iránta való szeretet által fog bekövetkezni. És aztán ott van az öröm. Szeretettel mosolygok, amikor gyermekeim nevetnek, mosolyognak, és jól érzik magukat.  Ez egy ajándék Tőlem. A nevetés és az öröm egy nagyon fontos ajándék az emberiség számára, feltéve, ha tiszta, és nem megy mások kárára.

Kicsinyhitű gyermekeim, tudom, hogy nehéz megállnotok és azt mondanotok: visszatérek Istenhez. Olyan sokan vannak közületek tudatában annak, hogy ki is az Örök Atya valójában. De csak kevesen értik azt meg, hogy Ő őrködik felettük, életük minden egyes napján, közülük egyenként mindenki felett. Ő mosolyog, nevet és az öröm nagy érzése keríti Őt hatalmába, amikor gyermekei boldogok. De Ő nem szívesen néz le azokra, akiknek örömük, vagy feltételezett örömük nem a szívükben lévő szeretetből fakad.

Én is, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus, szeretlek mindannyiatokat, Gyermekeim. De Én egy vagyok Örök Atyámmal. Mindannyiatokra mosolygok, és remélem, hogy vissza fogtok térni Hozzám.

Jöjjetek Hozzám Gyermekeim, egyként, és nyílt szívvel közeledjetek Felém.

Sok gyermekem félelmet érez szívében, azon üzenetek miatt, amelyek a Földre való Második Eljövetelemre utalnak. De nem kell félniük.  Ez a teljes öröm, a dicsőség és a tiszta boldogság pillanata lesz.  Mert mindazokat közületek, akik szívetekkel visszafordultok Hozzám, Karjaimba veszem, és örömkönnyeket fogok sírni.

Híveim, kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok most mindazokért, akik nem hisznek, vagy akik eltévedtek útjaikon. Az a pásztor, aki összetereli nyáját, mindig arra fog törekedni, hogy ha keservesen is, de megkeresse azokat, akik elvesztek. A győzelem édessége, amelyet akkor érez, amikor ők visszajönnek a nyájával, hasonló ahhoz az érzéshez, amit Én akkor érzek, amikor elveszett gyermekeim visszatérnek Hozzám.

Gyermekeim, még az öröm és a nevetés pillanataiban is ezen a földön, kérlek, mindig emlékezzetek egy dologra. Ez csak egy halvány fénye annak a tiszta örömnek és boldogságnak, ami az új földön fog létezni, amikor az elveszett Paradicsom felemelkedik. Amikor ez beteljesedik, akkor a választott nép, azok, akik igaz életet élnek, akik hisznek Teremtőjükben, egyesülni fognak mindazokkal, akik halottaikból feltámadtak. Azok az emberek, barátok, családtagok, akik eltávoztak az élők sorából, egyesülni fognak Velem, ebben az új dicsőséges örökkévalóságban.  Ne feledjétek gyermekek, fontos, hogy ne vegyétek magától értetődőnek ezt a földet. Azt se feltételezzétek, hogy benne minden a ti ellenőrzésetek alatt van. Mert ez nem így van. Ha továbbra is  felemésztenek ígéretei, megtévesztései, örömei és csodái, ne feledjétek, ez csak egy ideiglenes hely. Ez egy átmeneti szakasz, még mielőtt belépnétek Atyám Birodalmába, az új Ég és Új Földre, amelyek eggyé válnak.

Egy utolsó felhívás, Gyermekeim: imádkozzatok saját szavaitokkal Hozzám. Kérjétek Vezetésemet. Kérjetek Engem, hogy mutassam meg nektek a szeretetet és az igazságot oly módon, hogy annak értelme legyen. Ne dugjátok fejeteket a homokba, különben nem fogjátok élvezni az új Föld dicsőségét.

A semmibe vezető Üres Ösvény
Gyermekek, azok, akik kigúnyolnak és megtagadnak Engem, azt fogják mondani nektek, hogy ezután az élet után nem létezik másik élet. Biztosíthatlak benneteket, hogy ők nemcsak attól fosztják meg magukat, hogy bejussanak a Paradicsomba. Ehelyett egy üres ösvényt választanak, ami a semmibe vezet. Egyes esetekben ők a csaló – a gonosz – megtévesztését követik, aki oly halkan és halálos bátorsággal halad, hogy azok, akik nem hisznek létezésében, kézen fogva, vakon követik őt a pokol kapuján keresztül.

Szenvedésem a Getszemáni Kertben
Amikor Híveim ezeket az embereket látják, hogy milyen arrogánsan büszkélkednek, és azt, amint ateizmusukkal dicsekednek, akkor szörnyű fájdalmat éreznek. Ők, akik keresztemet magukra vették, átérzik azt a haláltusát, amelyet Én elszenvedtem a Getszemáni kertben töltött időm alatt. Itt, ahol Én önszántamból a végső áldozatot meghoztam, amikor a halált magamra vállaltam, azzal a szándékkal, hogy Gyermekeimnek esélyt adjak arra, hogy helyet kaphassanak Atyám Birodalmában, már akkor tudtam, hogy egyes Gyermekeimnek ez nem jelent majd különbséget a szívük mélyén. Ez volt a legrosszabb kínszenvedés, és emiatt adtam véres verejtékem. Az a rémület, amelyet az elveszett lelkekért éreztem, még ma is él Bennem.

Mindazok közületek, akik azt kérdezik: Ha te Isten vagy, vagy te vagy Jézus Krisztus, akkor biztosan megtehetsz bármit?  Válaszom: természetesen. Egyetlen dolog kivételével. Nem tudok beavatkozni a ti szabad akaratotokba, amely az emberiségnek adatott. Gyermekeimtől fog függni, hogy meghozzák-e ezt a végleges döntésüket szabad akaratukból.

Szerető Krisztusotok. Megváltótok.

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.