RSS
 

A Karácsony ünneplése

25 dec

2010. december 25. szombat, 12.30

Szeretett leányom, miért vonakodsz? Nem tudod, hogy minden nap vezetés alatt állsz? Bizonyára tudod a szívedben, hogy mindössze annyit kell tenned, hogy leülsz, kitárod a szívedet, és hamarosan meg fogod hallani Üzenetemet. Bízz Bennem. Add át magad. Hidd el, hogy amikor átadod Nekem félelmeidet, aggodalmaidat, gondjaidat és kétségeidet, Én elveszem majd azokat, és ennek megfelelően válaszolok. Neked most időt kell szánnod arra, hogy figyelmet szentelj ezeknek, az egész emberiségnek szóló legégetőbb üzeneteknek. Ne vonakodj tovább haladni ezzel a legszentebb feladattal.

Szeretett leányom, figyelj most a következőre. Miközben a Keresztények, szerte az egész világon, hódolatukat fejezik ki Születésem iránt Betlehemben, sokan csak egyszerűen – igazi szeretet nélkül a szívükben – fejezik ki majd tiszteletüket. Ugyanakkor sokan fognak közel kerülni Szívemhez. Mások majd csak fejet hajtanak, mosolyognak és röviden beszélnek ennek a legfontosabb időszaknak a jelentőségéről, amikor a legnagyobb ajándékot ünneplik, amit valaha kaptak Atyám Gyermekei az idők kezdete óta. Mégis, amikor Gyermekeim, hithű Követőim, ünneplik a Karácsonyt, elvonja a figyelmüket a világi javakkal kapcsolatos pompa és külsőség.

Hány Keresztény magyarázza el gyermekeinek Születésem jelentőségét? Hányan emlékeztetik magukat arra az alázatra, amelyet Szeretett Édesanyám és az ő legszentebb hitvese, Szent József mutatott? Hányan értik meg, hogy Én emberré lettem, hogy megmentsem az emberi fajt a pokolba vezető úttól? Ez az egyszerű üzenet eltorzult az évszázadok során, és elfedte a hivalkodás. Ugyanakkor a hithű Keresztények méltányolják ezt, mint az Irántam, az ő Megváltójuk iránti hűségükről való elmélkedés időszakát. Kérlek, buzdítalak benneteket, gyermekek, hogy használjátok fel ezt az Ünnepet arra, hogy imádkoztok mindazokért a világban, akiknek rá kell ébredniük arra a tényre, hogy van egy örökségük. Ez az örökség egy különleges hely, mely Atyám Királyságában van fenntartva mindannyiuk számára, ha úgy döntenek, hogy elfogadják azt.

A Nagyfigyelmeztetés Ideje már eldöntött

Gyermekeimet olyannyira elragadják a hírek a nap minden egyes percében, hogy míg ez ugyan hatással lehet az életükre, de nem bír jelentőséggel az Örök Életben. Gyermekek, itt az ideje, hogy ti, mind, megvizsgáljátok lelkiismereteteket most, a Nagyfigyelmeztetés előtt, amely megelőzi Második Eljövetelemet. Saját egyszerű szavaitokkal imádkozva kérjétek az Isteni vezetést.

A Nagyfigyelmeztetés ideje már eldöntött. Legyetek éberek. Legyetek elővigyázatosak.

A ti Isteni Megváltótok és Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért