RSS
 

Archive for december 28th, 2010

Figyelmeztetés a Híveknek, hogy ne utasítsák vissza az igaz Prófétákat

28 dec

2010. december 28. csütörtök; 11.00

Szeretett leányom, neked most a végső üzenetek adatnak az emberiség számára, hogy megértsék azokat még a végidők előtt, lelkük megmentése érdekében.

A megjövendöltek szerint, jelenleg nagyon sok angyal van szétszóródva az egész világon, hogy felkészítsék a földet Érkezésemre. Sok ilyen angyal emberi alakban van jelen, és – hozzád hasonlóan szeretett leányom – ők is ezt a feladatot választották. Kibontakozásuk a születésükkor úgy volt időzítve, hogy összekapcsolódjon a végső Figyelmeztetéssel és az Utolsó Időkkel. Hasonlóképpen, a pokol mélységeiből kieresztett démonok is szabadjára vannak engedve. Ők a kísértés és hazugságok által képviseltetik magukat ezen a földön. Ők vonzzák azon Gyermekeimet, akik nyitottak az ő befolyásukra. Ők megfertőzik a már sötétségben lévő lelkeket. Ők behatolnak a szellemükbe, hazudván nekik és meggyőzvén őket arról, hogy a Belém és Örök Atyámba vetett hitük ostobaság.

Ezen emberek nem rendelkeznek olyan külső megjelenéssel, amit az általatok gonosznak tekintettekkel társítanátok. Ellenkezőleg, ők tájékozottnak, értelmesnek és lelkesítőnek fognak mutatkozni. Sőt nagyon meggyőzőek lesznek, amikor azt hirdetik, amit az Én jó gyermekeim az igazságnak tartanak. Azonban sajnos nem lesz szeretet a szívükben, és tanításaikkal szemben nektek elővigyázatosaknak kell lennetek.

Most Híveimet szeretném szólítani. Ti, gyermekeim, hitetek és imátok által, megkaptátok azokat az ajándékokat, amelyeket Én ígérek mindazoknak, akik követnek Engem. Különböző ajándékok adatnak nektek, és minden ajándék arra szolgál, hogy terjesszétek Szavamat (Üzenetemet), különböző módokon.

A Látnokok megítélése

Legyenek nagyon óvatosak azok, akiknek Én megadom a tudás adományát, hogy segítsen nektek azonosítani azokat, akik az Én nevemben jönnek, és azokat, akik a sátán nevében. Egyedül az a helyes, ha elővigyázatosak vagytok a hamis prófétákkal szemben. Ugyanakkor, soha ne ítéljétek el azokat, akik azt mondják, hogy az Én nevemben jönnek, anélkül, hogy először egyértelműen fel ne mérnétek üzeneteiket. Sose ítéljétek meg az általam küldött üzeneteket ’külső látszat’ alapján. Csak azért, mert valaki azt mondja, hogy az Én nevemben jön, ne feltételezzétek, hogy a róla alkotott ítéletetek tévedhetetlen. Figyeljetek azokra a prófétákra, akik gúnyolódást szenvednek el, vagy akik felháborodást keltenek, amikor azt állítják, hogy isteni üzeneteket kapnak Tőlem vagy Áldott Édesanyámtól.

Álljatok ellen annak a kísértésnek, hogy azonnal elítéljétek őket, mielőtt meg nem hallgattátok figyelmesen magukat az üzeneteket. Ezen üzenetek nemcsak egyszerűen Tanításaimmal függnek majd össze, hanem Igémmel is, és szeretettel teljesek lesznek. Ezek útmutatást fognak adni nektek, hogy hogyan éljétek az életeteket az Én nevemben, hogy üdvösségre leljetek.

Soha ne ijedjetek meg, ha az Én igaz prófétáim azt állítják, hogy üzeneteket kapnak jövőbeni eseményekről, amelyekről ők tudomással bírnak. Ne essetek az előítélet bűnébe azáltal, hogy az alapján ítélitek meg ezeket az üzeneteket, hogy ezen próféták milyen társadalmi osztályba tartoznak. Némelyek tanulatlanok lesznek. Mások, épp ellenkezőleg, világosan, érthetően fejezik majd ki magukat. Sokuk nem fog illeszkedni azon elgondolásotokhoz, hogy mit is jelent ’Szent’ személynek lenni.

De vannak módszerek, amivel megbizonyosodhattok hitelességükről. Azok, akik szeretett Édesanyámmal kommunikálnak, az esetek többségében, olyan jelenéseket jövendölnek majd meg, amelyeknek a dátumát és idejét ő előre jelzi. Az ilyen jelenések résztvevői sok eseménynek lesznek tanúi. Abban az esetben, amikor az Én üzeneteimet közlik az emberiség számára, ezek anélkül adatnak majd a világnak, hogy a próféta próbálna dicsőségre szert tenni.

Ítélkezés az Emberek felett

Végül Híveim – az Irántam való hűségük ellenére – továbbra is megvetést fognak zúdítani azokra, akik megjövendölik a jövőbeni eseményeket, és rágalmakat szórnak azokra, akik a Szentlélek gyógyító erejével vannak megáldva. Álljatok meg, és ébredjetek fel békés szendergésetekből. Ezek a próféták felborítják majd a megszokott gyakorlataitokat, mert ők nem illenek a ti szent csoportotokba. Ők nem az általatok várt módon fognak beilleszkedni. Szívleljétek meg a következőt. Ha elítélitek ezeket az embereket, szóbeszédre, valamint egy kívülálló személy pletykájára vagy rosszindulatú célozgatására alapozva, akkor bűnt követtek el. Vétkezni Prófétáim ellen, mélységesen sért engem. Ha elutasítjátok az Én igaz látnokaimat és prófétáimat, akkor hátat fordítotok Nekem.

Mégis pontosan ez történik ma a világban, ahogy egyre több látnok lép nyilvánosságra. Ez nem könnyű Híveimnek. Csak ne feledjétek, hogy mielőtt ítélkeznétek, el kell olvasnotok a Prófétáimtól jövő üzeneteket, és ez vonatkozik még azokra az üzenetekre is, amelyek a hamis prófétáktól jöhetnek. Kérjetek vezetést, amikor ezeket az üzeneteket szemlélitek. A hiteles üzenetek tele lesznek szeretettel. Mégis kemények lesznek tekintélyüknél fogva. Azokat az üzeneteket, amelyek ellenkeznek mindazzal, amit az Én tanításaimról és Apostolaiméról tanultatok – függetlenül attól, hogy mennyire körmönfontak -, nem lesz nehéz felmérni.

Ne hallgassatok hitetekről

Menjetek most Gyermekeim, és nyissátok meg szíveteket Prófétáim felé. Ők azért vannak, hogy bizonyságot adjanak nektek, hogy elérkezett az idő Számomra, hogy felkészítselek mindannyiatokat arra, hogy az Én nevemben szóljatok. Ne feledjétek, dicsőség azon Prófétáimnak adatik, akik az általuk elviselendő megaláztatás és megvetés ellenére is beszélnek. Azonban büntetésben részesülnek majd azok, akik azt mondják, hogy követnek Engem, de egy szót sem szólnak hitükről, de akik, másrészről, igyekezni fognak az Én igaz látnokaim ellen beszélni. A szívetekben tudjátok, hogy azok, akiket elítéltetek, olyan eljövendő eseményekről beszélnek, amelyeket nagyon nehéz elfogadnotok. Megkérdezhetitek, hogy miért munkálkodik Megváltó Jézus Krisztusom ilyen egyéneken keresztül? Végül is ők nem szent követők az Én elvárásaim szerint. Nos, az Én kérdésem felétek a következő. Miért hiszitek azt, hogy csak annak a néhány kiválasztottnak – akik életüket az imádkozásnak szentelik – van joga arra, hogy elutasítsa azokat, akik köreiteken kívül beszélnek? Semmit sem tanultatok? Nem értitek meg, hogy azok, akik az imádkozásnak szentelve töltik életüket, szintén áldozatul eshetnek a csalónak?

Gyűlölni fogják az Én igaz prófétáimat

Emlékezzetek, hogy amikor a Földön voltam, a vének és a papok Engem is kinevettek, kigúnyoltak, elutasítottak és lenéztek. Ha Engem gyűlöltek, akkor biztosak lehettek abban, hogy az Én igaz prófétáim is a leggyűlöltebbek lesznek, miközben máshol meg nagyra becsülik majd őket.

Szégyelljétek magatokat, mindnyájan. Prófétáim nem a ti csoportjaitokból fognak fakadni, de tisztelnetek kell őket. Ők lesznek a legvalószínűtlenebb próféták, az általuk élt élet miatt. Egyesek szegény környezetből fognak származni. Mások gazdagabb körülmények közül fognak származni. Egyesek csekély iskolázottsággal fognak jönni, míg mások a műveltség adományával születnek majd. Ezek az Én választott prófétáim. Hallgassátok meg szavaikat, mielőtt elítélnétek őket.

Imádkozzatok értük. Imádkozzatok, hogy Szavam (Üzenetem) – mely ezen prófétáknak adatik – ne kerüljön elutasításra. Ti se utasítsátok el Szavamat (Üzenetemet). A hitetlenek mindig megpróbálják majd lejáratni ezeket a bátor lelkeket, akik fennhangon beszélik Szavamat (Üzenetemet), de ez várható is. Kettéhasad a Szívem, amikor Híveim, különösen az imacsoportokban, a kolostorokban és más lelkészségekben látszólag elutasítják igaz látnokaimat. Hallgassatok Szavaimra. Ezek sosem fognak eltérni az igazságtól, legfeljebb, szeretett Követőim, ti tudjátok az értelmezéseteknek megfelelően alakítani az igazságot.

Nyissátok ki szemeteket. Ébredjetek fel. A jelek megkezdődtek mindenki szeme láttára. Nektek, Híveim, nincs sok időtök. Figyeljetek. Imádkozzatok. Egyesüljetek, és hirdessétek Szavamat (Üzenetet) – egységben – a lelkek mentésére, mielőtt lejárna az idő.

Szeretett Krisztusotok – Jézus a Megváltó és Igazságos Bíró

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne