RSS
 

Archive for december 25th, 2010

A Karácsony ünneplése

25 dec

2010. december 25. szombat, 12.30

Szeretett leányom, miért vonakodsz? Nem tudod, hogy minden nap vezetés alatt állsz? Bizonyára tudod a szívedben, hogy mindössze annyit kell tenned, hogy leülsz, kitárod a szívedet, és hamarosan meg fogod hallani Üzenetemet. Bízz Bennem. Add át magad. Hidd el, hogy amikor átadod Nekem félelmeidet, aggodalmaidat, gondjaidat és kétségeidet, Én elveszem majd azokat, és ennek megfelelően válaszolok. Neked most időt kell szánnod arra, hogy figyelmet szentelj ezeknek, az egész emberiségnek szóló legégetőbb üzeneteknek. Ne vonakodj tovább haladni ezzel a legszentebb feladattal.

Szeretett leányom, figyelj most a következőre. Miközben a Keresztények, szerte az egész világon, hódolatukat fejezik ki Születésem iránt Betlehemben, sokan csak egyszerűen – igazi szeretet nélkül a szívükben – fejezik ki majd tiszteletüket. Ugyanakkor sokan fognak közel kerülni Szívemhez. Mások majd csak fejet hajtanak, mosolyognak és röviden beszélnek ennek a legfontosabb időszaknak a jelentőségéről, amikor a legnagyobb ajándékot ünneplik, amit valaha kaptak Atyám Gyermekei az idők kezdete óta. Mégis, amikor Gyermekeim, hithű Követőim, ünneplik a Karácsonyt, elvonja a figyelmüket a világi javakkal kapcsolatos pompa és külsőség.

Hány Keresztény magyarázza el gyermekeinek Születésem jelentőségét? Hányan emlékeztetik magukat arra az alázatra, amelyet Szeretett Édesanyám és az ő legszentebb hitvese, Szent József mutatott? Hányan értik meg, hogy Én emberré lettem, hogy megmentsem az emberi fajt a pokolba vezető úttól? Ez az egyszerű üzenet eltorzult az évszázadok során, és elfedte a hivalkodás. Ugyanakkor a hithű Keresztények méltányolják ezt, mint az Irántam, az ő Megváltójuk iránti hűségükről való elmélkedés időszakát. Kérlek, buzdítalak benneteket, gyermekek, hogy használjátok fel ezt az Ünnepet arra, hogy imádkoztok mindazokért a világban, akiknek rá kell ébredniük arra a tényre, hogy van egy örökségük. Ez az örökség egy különleges hely, mely Atyám Királyságában van fenntartva mindannyiuk számára, ha úgy döntenek, hogy elfogadják azt.

A Nagyfigyelmeztetés Ideje már eldöntött

Gyermekeimet olyannyira elragadják a hírek a nap minden egyes percében, hogy míg ez ugyan hatással lehet az életükre, de nem bír jelentőséggel az Örök Életben. Gyermekek, itt az ideje, hogy ti, mind, megvizsgáljátok lelkiismereteteket most, a Nagyfigyelmeztetés előtt, amely megelőzi Második Eljövetelemet. Saját egyszerű szavaitokkal imádkozva kérjétek az Isteni vezetést.

A Nagyfigyelmeztetés ideje már eldöntött. Legyetek éberek. Legyetek elővigyázatosak.

A ti Isteni Megváltótok és Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Hamis tanítók és próféták

25 dec

2010. december 25. szombat, 10.30

Én vagyok a kezdet és a vég. Az Én Örök szeretett Atyám Általam teremtette a világot, és Általam fog az véget érni. Én vagyok a világosság és a Megváltó, aki mindazokat, akik hisznek Bennem, el fogom vinni a megígért Paradicsomba. Azok, akik minden Tanításom és Prófétáim erőfeszítései ellenére, továbbra sem hajlandók elfogadni Engem, nem fognak belépni Atyám Királyságába.

Ti, akik megkaptátok az igazság ajándékát a Szentírás révén, nyissátok fel szemeteket most, és fogadjátok el Tanításaimat és a Prófétáimnak adott jövendöléseket. Közeledik végül az idő, amikor Én vissza fogok térni a Földre, hogy visszaköveteljem az Én szeretett követőimet. Jelenkori Prófétáimon keresztül ugyan, sajnos továbbra is el fognak utasítani Engem. De Nektek, mindannyiatoknak, meg kell hallgatnotok, és el kell olvasnotok a Tőlem jövő üzeneteket, melyek irgalomból adatnak nektek, valamint meg kell értenetek ezek jelentőségét.

Tanításaim sosem változnak

Ne feledjétek, hogy Tanításaim ugyanazok, mint mindig is voltak. Azokat, akik az Én nevemben jönnek, figyeljétek meg jól. Ha ők Szavamat hirdetik, akkor ők a világosságból valók. Ha úgy találjátok, hogy Tanításaimat bármilyen – számotokra furcsának, idegennek tűnő – módon megváltoztatják, álljatok odébb. Ne hallgassátok. Ezeket a szerencsétlen embereket megkísértette a gonosz, hogy szándékosan ferdítsék el Tanításaimat, hogy tévútra vezessenek és összezavarjanak benneteket.

Minden olyan tan, amely nem a Szentírásból ered, és azt állítja, hogy az igazságot hirdeti, az hazugság. Ez egy Ellenem való bűn, és egy súlyos támadás ellenem és Örök Atyám ellen.

Hamis Messiás

Ezek a hamis tanítók hamarosan kezdik majd megismertetni magukat szerte az egész világon. Meg fogjátok találni őket mindenütt, ahogy torkuk szakadtából ordítanak, figyelmet keresvén. Néhányuk oly mértékben le fogja nyűgözni Gyermekeimet, hogy még igaz Követőim is azt fogják hinni, hogy különleges isteni erővel és hatalommal rendelkeznek. Különösen egy fogja magát olyan fennkölt magasságokba emelni, hogy az emberek, tévesen, azt fogják hinni, hogy ő a Messiás.

Nagy bátorságra, céltudatosságra és erőre lesz szükségük Gyermekeimnek, hogy kitartsanak Mellettem, és hagyják, hogy Én átvezessem őket ezen, a démonokkal teli veszélyes dzsungelen. A sátán által most kieresztett démonok – ahogy az utolsó napok kezdenek kibontakozni – Követőimnek és Prófétáimnak álcázva jönnek majd. Ők most összejátszanak, hogy célba vegyék az Én igaz látnokaimat és prófétáimat, és próbálják majd hamis tannal eltéríteni őket. Ki fogják forgatni az igazságot, hogy az illeszkedjen az ő erkölcstelen viselkedésükhöz, amelyet – külső szemszögből – nehéz lesz majd észrevenni. Az Én hithű követőim, felszentelt szolgáim, valamint prófétáim azonnal tudni fogják, hogy kik ezek a gonosz emberek. Számukra fájdalmasak és zavaróak lesznek az ő nyilatkozataik, de ami félelmet kelt majd a szívükben az az a tény, hogy nagyon sok Keresztény fog áldozatul esni az ő bájos személyiségüknek. Olyan meggyőzőek lesznek majd, hogy sokuk az ő gonosz csapdájukba csalja majd az igaz Felszentelt Szolgákat, akik életüket Nekem és Örök Atyámnak szentelték.

Felszólítom a Keresztényeket, hogy álljanak fel

Hithű, a Szentlélek kegyelmeivel megáldott Követőim, szólítalak most benneteket. Ragadjatok fegyvert, a hit fegyverét, és maradjatok erősek. Hívjátok ki őket. Tanítsátok az embereknek az igazságot, folyamatosan emlékeztetvén őket az igazságra, amelyet Atyám Könyve – az Igazság Könyve tartalmaz. Ezek a tanítások örök érvényűek.

Lehet, hogy nehéz lesz számotokra, Gyermekeim, hogy kiálljatok, de hallgassatok meg most Engem. Ha ezt teszitek, segíteni fogtok a lelkeknek. Testvéreitek a világban a ti családotok. Én Magammal foglak vinni mindannyiatokat a Paradicsomba, amelyet Én megígértem valamennyi Gyermekemnek. Kérve-kérlek, segítsetek Nekem, hogy ne hagyjak hátra senkit közületek. Megszakad a szívem majd, ha nem tudom megmenteni valamennyi szeretett Gyermekemet. A világ minden táján lévő Követőim imája, áldozata és állhatatossága révén lesz az, hogy Akaratom be fog teljesedni.

Vegyétek az üdvösség kelyhét most, az Én nevemben. Hadd vezesselek Én mindannyiatokat. Hadd öleljelek Szívemre benneteket, egyesülvén, hogy megmentsük az emberiséget a csalótól.

Ne feledjétek a következőt. Én minden egyes gyermekemet olyan nagyon szeretem, hogy keserédes lenne a győzelem és megszakadna a Szívem, ha nem vinném el mindannyiukat az örök életbe.

Imádkozzatok. Imádkozzatok. Imádkozzatok most ti, mind, és emlékezzetek a szavakra – Én vagyok az Alfa és az Omega.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok, a Világ Királya és az egész emberiség Igazságos Bírája

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne