RSS
 

A Sátánista Csoportok felemelkedése, és a Világirányítás

20 nov

2010. november 20. szombat, 7.20

Leányom, mondd meg Gyermekeimnek, hogy a kígyó ugrásra készen áll. Nem hagyhatják, hogy beleessenek az ő gonosz csapdájába, ahonnan nincs visszaút.

A kígyónak sok arca van. Követői –  akik egymáson agymosást hajtottak végre a hatalom és dicsőség ígéretével -, most szerte a világban olyan események sorozatát készítik elő, amelyek mindenütt elmondhatatlan szomorúságot, fájdalmat és borzalmat fognak okozni.

Gyermekeimnek sejtelme sincs erről. Azon gyermekek, akiknek megmutatták az igazságot, és akik az Én vezetésem alatt állnak, ők bátor lelkek. Ők kétségbeesve próbálják figyelmeztetni a világot ezekre a szörnyű csoportokra, amelyek minden irányba szétszóródtak, gondolataikban mindannyian egy céllal. Minden országban szétszóródva, a hatalom minden szintjén megjelenve, titokban összeesküvést szőnek.

A gonosz társadalomnak vannak olyan ártatlan tagjai, akik nem ismerik fel az igaz valóságát. Ehelyett körbejárnak, jótetteket hajtanak végre, anélkül, hogy megértenék a gonosz cselekedeteit, a vezetőik pedig titokban cselekszenek. Tévedés ne essék, ezek a  vezetők a sátán hűséges követői, és imádásos rituálékon kötelezik el magukat neki, amelyeken – ha más emberek tanúi lennének mindezeknek -, émelyegnének az irtózattól, a sátánimádat és a gonosz ígéretei iránti elköteleződés obszcén cselekedeteitől, mely az ő szervezeteiknek az alapja.

Mindazok közületek, akik az Én bátor lelkeim szavait mulatságosnak tartják, most hallgassanak meg Engem. Az igazság megértésének, valamint a bátor hangok meghallgatásának az elmulasztása, tönkre fogja tenni az életeteket, a hiteteket és a megélhetéseteket, mert ezek az emberek már nagyon régóta összeesküdtek az irányítás és ellenőrzés céljából. Munkálkodásuk nyilvánvaló sok-sok országban, de úgy vannak kidolgozva, hogy azok olyan módon valósuljanak meg, hogy a mindennapi teendőjüket végző gyermekek ne ismerjék fel, hogy mi történik.

A kígyó MOST ugrásra készen áll!

Ha azt mondom, hogy a kígyó ugrásra kész, akkor úgy értem, hogy most. Ő, és az ő gőgös és éhes fenevadakból álló gonosz serege gyorsan és eltökélten halad az élet minden területén. Életeteket oly módon irányítják, hogy nem is vagytok annak tudatában. Mivel a csaló vezeti őket, ők ravaszak, elbűvölőek, jó szónokok, mohók, könyörtelenek, és csak a cél lebeg a szemük előtt. A bankok, a modern kommunikációs eszközök, a katonaság, a vallási szervezetek és Kormányzatok által mindnyájatokat uralni akarnak majd. Legyetek éberek, és figyeljetek most.

Nem Összeesküvés-elméletek

Figyelmeztetésemet, és szeretett Gyermekeim figyelmeztetéseit el fogják vetni, mint összeesküvés-elméleteket. Sajnos, ezek nem azok. Leányom, ez a helyzet nem hirtelen alakult ki. Ez a csoport – és Én most csak egy csoportra utalok -, már évszázadok óta összeesküvést sző, mesterkedik, és a társadalom legrangosabbjai közül toborozza tagjait.

Ők meggyilkolták azokat, akik a múltban leleplezték őket. Ők vezetőket gyilkoltak meg, köztük neves és tehetséges névleges vezetőket, végig a századokon át. Ők vértestvérek, és elpusztítják az emberiség testét.

Sátánista Ereklyék

Hódolattal adóznak az obszcén ereklyéknek és jelképeknek, a kígyó óhajának megfelelően. Ez – tévedés ne essék  - egy hatalommal bíró és rémisztő csoport. Akkora hatalommal rendelkeznek, hogy nehéz lesz a karmaik közül szabadulni, ha egyszer tőlük fog függeni a megélhetésetek, az élelmetek és a pénzetek.

Gyermekeim, a kormányzatokban, a bankokban az élelmiszeriparban, és a segélyszervezetekben hatalmon lévő sok-sok ember nem tudja, hogy mi történik, és nem is fogják megtudni, egészen a Nagy Szorongattatásig, amely hamarosan bekövetkezik. Akkor látni fogják, hogy felbukkan a Fenevad, aki hirtelen változást hoz, így mindannyiatoknak harcolnotok kell majd, ahogyan azelőtt még sohasem, hogy az ő gonosz uralma elől elrejtőzzetek.

Ha a Fenevad és követői a pénzetek fölött gyakorolnak ellenőrzést, akkor mindent irányítani fognak, egy dolgot kivéve. Nem tudják, és nem is szabad megpróbálniuk ellopni lelketeket. Mégis éppen ez az, amit próbálnak majd megtenni.

Mindazok közületek, akik megkérdőjelezitek az igazság ezen üzenetét, – amelyet azért küldök nektek, mert az a leghőbb vágyam, hogy segítselek, vezesselek benneteket, és hogy kinyilvánítsam előttetek az igazságot -, hallgassatok meg most Engem. Ha nem hisztek ennek az üzenetnek, akkor Én – az imákon keresztül, melyeket Követőim által fogok kérni – imádkozom, hogy meglássátok a világosságot. Könyörögve kérlek benneteket, figyeljetek, és legyetek éberek ezen gonosz hataloméhes fenevadak  jeleire, akiknek csorog a nyála a terven és a hamis dicsőségen, amit ők megszereznek majd.

Ne legyenek kétségeitek, a pénzkereseti képességetek, és a pénzhez való hozzáférésetek kontrollálása nem lesz elég. Nem, ők sokkal, de sokkal többet akarnak majd tőletek. Kontrollálni akarják majd, hogy mit esztek, mit isztok, és hogy hol éltek. Most a következőt kell tennetek, önmagatok védelmére.

Keressetek Menedékeket

Kérlek benneteket, keressetek magatoknak hívő csoportokként menedéket. Elküldöm majd nektek a világosságot, hogy segítsen nektek a túlélésben. Kezdjétek el a saját élelmeteket megtermelni. Gyűjtsetek ­amilyen élelmet csak tudtok, és tegyétek félre. Kezdjetek el tervezni most, mintha egy viharra készülnétek fel. Tudnotok kell, hogy a sötétség olyan mértékben száll alá, hogy ahhoz, hogy túléljétek, felkészültnek kell lennetek.

Hallgassatok a prófétákra. Ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, amelyeket népem elkövetett, amikor nem akart az Én Noé prófétámra hallgatni. Hátat fordítottak neki, nem voltak hajlandók hallgatni rá. Élték mindennapi életüket, ettek és nevettek, teljesen elfelejtve a rájuk váró rettenetes sorsot.

Keljetek fel most. Forduljatok Örök Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, vezetésért. Készítsétek fel családjaitokat a közelgő beszivárgó sötétségre, amelyet most fel sem tudtok fogni. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a bátorságért, hogy ne fogadjátok el a gonosz fenevad Bélyegét. Ő, gonosz serege által, megpróbál rátok erőszakolni elsőként egy gonosz azonosító bélyeget. Ezt meg fogjátok kapni, és úgy lesz bemutatva, mint ami nélkülözhetetlen a számotokra ahhoz, hogy pénzt vegyetek fel, élelmet vásároljatok, utazzatok, otthonaitokban éljetek, és kereskedjetek. Ez lesz az alapvető kontroll. Ti, és az igaz politikai vezetőitek tehetetlenek lesznek.

Kérem a médiát, azokat, akiket nem fertőzött meg ez a gonosz csoport, hogy nézzék, és vegyék észre, hogy mi történik. Leplezzétek le mindazokat, akik támogatják a kígyót és az ő seregét, de óvatosan tegyétek.

Gyermekeim, óvakodjatok a csoporttól, és ismerjétek fel, hogy az valóban jelen van, és hogy azoknak a bátor, erős embereknek az állításai igazak, akik megpróbálják leleplezni őket.

Mindazoknak közületek, akik talán azt gondoljátok, hogy egy Isteni eredetű üzenetből, hogyan fakadhat ilyen szenzációs “képtelenség”: Gondolkozzatok el még egyszer ezen. Menjetek vissza, és olvassátok a Szentírást. Az Atyám Könyvében – a bizalom könyvében – szereplő szavak igazak. Ősi idők eseményeit mondják el. Az igazságról adnak számot, azért, hogy Istenhez  vezessenek benneteket. Prófétáim akkori és mostani szavai a teljes igazságot képviselik az eljövendő életről.

A Nagyfigyelmeztetés, amely János Könyvében szerepel – bár sok ember találja úgy manapság, hogy nehéz megfejteni –, azon az eseményen alapszik, amely most fog kibontakozni.

A Jelenések Könyve pontosan megjövendöli azon eseményeknek a sorozatát, amelyeket a sátán fog előidézni, amikor a Végidő közeledik. A sátán tudja az igazságot, miszerint napjai meg vannak számlálva. Azonban azt meséli azon szegény Gyermekeimnek, akik őt imádják, hogy Paradicsom  - egy másik, de egy sokkal csábítóbb az Isten által ígértnél – vár rájuk.

Ezért Örök Atyámmal vívott utolsó csatájában mindent meg fog tenni, hogy a lehető legtöbb lelket ellopja, mielőtt még Atyám haragja lesújtana.

Ő, a sátán, nagyon siet. Meneküljetek az ellenkező irányba. Gondoskodjatok a családotokról, és imádkozzatok úgy, ahogyan már nagyon régóta nem tettétek. Az ima mindnyájatokat megvéd majd. Újítsátok meg most hiteteket, és amikor a háromnapos sötétség ereszkedik a Földre, ők, az Én követőim, könnyedén ki fogják világítani otthonaikat. A rettenetes sötétség, amit egyetlen ember sem tud felfogni, feketébb, mint az éjszaka.

A hitetlenek, és azok, akik a Fenevad dicséretét zengik, ezen a ponton felismerik majd az igazságot, mert nem tudnak elmenekülni a sötétség elől, amikor az leereszkedik.

Álljatok fel most gyermekeim, és harcoljatok. Szőjetek terveket a test és a lélek  túlélése érdekében, amikor a szemeitek előtt bontakoznak ki ezeknek az embereknek a gonosz tettei.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.