RSS
 

Archive for november, 2010

A Sátánista Csoportok felemelkedése, és a Világirányítás

20 nov

2010. november 20. szombat, 7.20

Leányom, mondd meg Gyermekeimnek, hogy a kígyó ugrásra készen áll. Nem hagyhatják, hogy beleessenek az ő gonosz csapdájába, ahonnan nincs visszaút.

A kígyónak sok arca van. Követői –  akik egymáson agymosást hajtottak végre a hatalom és dicsőség ígéretével -, most szerte a világban olyan események sorozatát készítik elő, amelyek mindenütt elmondhatatlan szomorúságot, fájdalmat és borzalmat fognak okozni.

Gyermekeimnek sejtelme sincs erről. Azon gyermekek, akiknek megmutatták az igazságot, és akik az Én vezetésem alatt állnak, ők bátor lelkek. Ők kétségbeesve próbálják figyelmeztetni a világot ezekre a szörnyű csoportokra, amelyek minden irányba szétszóródtak, gondolataikban mindannyian egy céllal. Minden országban szétszóródva, a hatalom minden szintjén megjelenve, titokban összeesküvést szőnek.

A gonosz társadalomnak vannak olyan ártatlan tagjai, akik nem ismerik fel az igaz valóságát. Ehelyett körbejárnak, jótetteket hajtanak végre, anélkül, hogy megértenék a gonosz cselekedeteit, a vezetőik pedig titokban cselekszenek. Tévedés ne essék, ezek a  vezetők a sátán hűséges követői, és imádásos rituálékon kötelezik el magukat neki, amelyeken – ha más emberek tanúi lennének mindezeknek -, émelyegnének az irtózattól, a sátánimádat és a gonosz ígéretei iránti elköteleződés obszcén cselekedeteitől, mely az ő szervezeteiknek az alapja.

Mindazok közületek, akik az Én bátor lelkeim szavait mulatságosnak tartják, most hallgassanak meg Engem. Az igazság megértésének, valamint a bátor hangok meghallgatásának az elmulasztása, tönkre fogja tenni az életeteket, a hiteteket és a megélhetéseteket, mert ezek az emberek már nagyon régóta összeesküdtek az irányítás és ellenőrzés céljából. Munkálkodásuk nyilvánvaló sok-sok országban, de úgy vannak kidolgozva, hogy azok olyan módon valósuljanak meg, hogy a mindennapi teendőjüket végző gyermekek ne ismerjék fel, hogy mi történik.

A kígyó MOST ugrásra készen áll!

Ha azt mondom, hogy a kígyó ugrásra kész, akkor úgy értem, hogy most. Ő, és az ő gőgös és éhes fenevadakból álló gonosz serege gyorsan és eltökélten halad az élet minden területén. Életeteket oly módon irányítják, hogy nem is vagytok annak tudatában. Mivel a csaló vezeti őket, ők ravaszak, elbűvölőek, jó szónokok, mohók, könyörtelenek, és csak a cél lebeg a szemük előtt. A bankok, a modern kommunikációs eszközök, a katonaság, a vallási szervezetek és Kormányzatok által mindnyájatokat uralni akarnak majd. Legyetek éberek, és figyeljetek most.

Nem Összeesküvés-elméletek

Figyelmeztetésemet, és szeretett Gyermekeim figyelmeztetéseit el fogják vetni, mint összeesküvés-elméleteket. Sajnos, ezek nem azok. Leányom, ez a helyzet nem hirtelen alakult ki. Ez a csoport – és Én most csak egy csoportra utalok -, már évszázadok óta összeesküvést sző, mesterkedik, és a társadalom legrangosabbjai közül toborozza tagjait.

Ők meggyilkolták azokat, akik a múltban leleplezték őket. Ők vezetőket gyilkoltak meg, köztük neves és tehetséges névleges vezetőket, végig a századokon át. Ők vértestvérek, és elpusztítják az emberiség testét.

Sátánista Ereklyék

Hódolattal adóznak az obszcén ereklyéknek és jelképeknek, a kígyó óhajának megfelelően. Ez – tévedés ne essék  - egy hatalommal bíró és rémisztő csoport. Akkora hatalommal rendelkeznek, hogy nehéz lesz a karmaik közül szabadulni, ha egyszer tőlük fog függeni a megélhetésetek, az élelmetek és a pénzetek.

Gyermekeim, a kormányzatokban, a bankokban az élelmiszeriparban, és a segélyszervezetekben hatalmon lévő sok-sok ember nem tudja, hogy mi történik, és nem is fogják megtudni, egészen a Nagy Szorongattatásig, amely hamarosan bekövetkezik. Akkor látni fogják, hogy felbukkan a Fenevad, aki hirtelen változást hoz, így mindannyiatoknak harcolnotok kell majd, ahogyan azelőtt még sohasem, hogy az ő gonosz uralma elől elrejtőzzetek.

Ha a Fenevad és követői a pénzetek fölött gyakorolnak ellenőrzést, akkor mindent irányítani fognak, egy dolgot kivéve. Nem tudják, és nem is szabad megpróbálniuk ellopni lelketeket. Mégis éppen ez az, amit próbálnak majd megtenni.

Mindazok közületek, akik megkérdőjelezitek az igazság ezen üzenetét, – amelyet azért küldök nektek, mert az a leghőbb vágyam, hogy segítselek, vezesselek benneteket, és hogy kinyilvánítsam előttetek az igazságot -, hallgassatok meg most Engem. Ha nem hisztek ennek az üzenetnek, akkor Én – az imákon keresztül, melyeket Követőim által fogok kérni – imádkozom, hogy meglássátok a világosságot. Könyörögve kérlek benneteket, figyeljetek, és legyetek éberek ezen gonosz hataloméhes fenevadak  jeleire, akiknek csorog a nyála a terven és a hamis dicsőségen, amit ők megszereznek majd.

Ne legyenek kétségeitek, a pénzkereseti képességetek, és a pénzhez való hozzáférésetek kontrollálása nem lesz elég. Nem, ők sokkal, de sokkal többet akarnak majd tőletek. Kontrollálni akarják majd, hogy mit esztek, mit isztok, és hogy hol éltek. Most a következőt kell tennetek, önmagatok védelmére.

Keressetek Menedékeket

Kérlek benneteket, keressetek magatoknak hívő csoportokként menedéket. Elküldöm majd nektek a világosságot, hogy segítsen nektek a túlélésben. Kezdjétek el a saját élelmeteket megtermelni. Gyűjtsetek ­amilyen élelmet csak tudtok, és tegyétek félre. Kezdjetek el tervezni most, mintha egy viharra készülnétek fel. Tudnotok kell, hogy a sötétség olyan mértékben száll alá, hogy ahhoz, hogy túléljétek, felkészültnek kell lennetek.

Hallgassatok a prófétákra. Ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, amelyeket népem elkövetett, amikor nem akart az Én Noé prófétámra hallgatni. Hátat fordítottak neki, nem voltak hajlandók hallgatni rá. Élték mindennapi életüket, ettek és nevettek, teljesen elfelejtve a rájuk váró rettenetes sorsot.

Keljetek fel most. Forduljatok Örök Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, vezetésért. Készítsétek fel családjaitokat a közelgő beszivárgó sötétségre, amelyet most fel sem tudtok fogni. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a bátorságért, hogy ne fogadjátok el a gonosz fenevad Bélyegét. Ő, gonosz serege által, megpróbál rátok erőszakolni elsőként egy gonosz azonosító bélyeget. Ezt meg fogjátok kapni, és úgy lesz bemutatva, mint ami nélkülözhetetlen a számotokra ahhoz, hogy pénzt vegyetek fel, élelmet vásároljatok, utazzatok, otthonaitokban éljetek, és kereskedjetek. Ez lesz az alapvető kontroll. Ti, és az igaz politikai vezetőitek tehetetlenek lesznek.

Kérem a médiát, azokat, akiket nem fertőzött meg ez a gonosz csoport, hogy nézzék, és vegyék észre, hogy mi történik. Leplezzétek le mindazokat, akik támogatják a kígyót és az ő seregét, de óvatosan tegyétek.

Gyermekeim, óvakodjatok a csoporttól, és ismerjétek fel, hogy az valóban jelen van, és hogy azoknak a bátor, erős embereknek az állításai igazak, akik megpróbálják leleplezni őket.

Mindazoknak közületek, akik talán azt gondoljátok, hogy egy Isteni eredetű üzenetből, hogyan fakadhat ilyen szenzációs “képtelenség”: Gondolkozzatok el még egyszer ezen. Menjetek vissza, és olvassátok a Szentírást. Az Atyám Könyvében – a bizalom könyvében – szereplő szavak igazak. Ősi idők eseményeit mondják el. Az igazságról adnak számot, azért, hogy Istenhez  vezessenek benneteket. Prófétáim akkori és mostani szavai a teljes igazságot képviselik az eljövendő életről.

A Nagyfigyelmeztetés, amely János Könyvében szerepel – bár sok ember találja úgy manapság, hogy nehéz megfejteni –, azon az eseményen alapszik, amely most fog kibontakozni.

A Jelenések Könyve pontosan megjövendöli azon eseményeknek a sorozatát, amelyeket a sátán fog előidézni, amikor a Végidő közeledik. A sátán tudja az igazságot, miszerint napjai meg vannak számlálva. Azonban azt meséli azon szegény Gyermekeimnek, akik őt imádják, hogy Paradicsom  - egy másik, de egy sokkal csábítóbb az Isten által ígértnél – vár rájuk.

Ezért Örök Atyámmal vívott utolsó csatájában mindent meg fog tenni, hogy a lehető legtöbb lelket ellopja, mielőtt még Atyám haragja lesújtana.

Ő, a sátán, nagyon siet. Meneküljetek az ellenkező irányba. Gondoskodjatok a családotokról, és imádkozzatok úgy, ahogyan már nagyon régóta nem tettétek. Az ima mindnyájatokat megvéd majd. Újítsátok meg most hiteteket, és amikor a háromnapos sötétség ereszkedik a Földre, ők, az Én követőim, könnyedén ki fogják világítani otthonaikat. A rettenetes sötétség, amit egyetlen ember sem tud felfogni, feketébb, mint az éjszaka.

A hitetlenek, és azok, akik a Fenevad dicséretét zengik, ezen a ponton felismerik majd az igazságot, mert nem tudnak elmenekülni a sötétség elől, amikor az leereszkedik.

Álljatok fel most gyermekeim, és harcoljatok. Szőjetek terveket a test és a lélek  túlélése érdekében, amikor a szemeitek előtt bontakoznak ki ezeknek az embereknek a gonosz tettei.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Üzenet az Agnosztikusoknak* és az Ateistáknak

18 nov

2010. november 18. csütörtök; 21:00

Azoknak, akik azt állítják, hogy nem hisznek Bennem, a következőket kell mondanom. Kérdezzétek meg magatoktól: fel tudtok idézni a múltatokban egy olyan időszakot, amikor hittetek? Emlékezzetek vissza, amikor még gyermekek voltatok, amikor hittetek Istenben. Nem számít, hogy szüleitek milyen vallást gyakoroltak. Hittetek akkor? Mi változott meg? Mások befolyásoltak? Azt mondták nektek, hogy van racionális válasz a létezésetekre?

Már az idők kezdete óta nehéz volt elfogadniuk Gyermekeimnek, hogy ezen a léten kívül létezhet egy másik is. De nézzetek csak körül a világban, és lássátok meg az Örök Atyám általi teremtés csodáját. A napot, a holdat, a tengert, a folyókat, a növényeket, az állatokat és a teremtés minden csodáját, s akkor feleljetek a következőkre:

Honnan lett mindez? Valóban azt hiszitek, hogy ez egy felsőbbrendű lényen kívül, valami másból jött létre?

Vigyázzatok, amikor azokat a hazugságokat halljátok, amelyeket azok az úgynevezett jövendőmondók terjesztenek, akik a New Age mozgalomhoz tartoznak.

Őket afelé vezetik, amelyet az igazságnak, és egy új korszak által nekik ígért élet izgalmának hisznek. Ez a korszak, ahová hitük szerint vezetik őket, az egy új Paradicsom. Egy emberi irányítás alatt álló formátum, de egy dicsőséges központja az univerzumnak. Ez egy hamis tan. Isten sok gyermeke, beleértve a hívőket, tévesen összekeverik az ebben a tanban való  hitüket, a világosságról szólóval.

Őket a démonok vezetik. Némelyek tudatában vannak ennek, mások nem. Imádkozzatok, hogy ők meglássák az igazságot, mielőtt még folytatnák az ürességbe vezető értelmetlen útjukat.

Az Ateistáknak a következőt mondom: Bármennyire is megbántotok Engem, szeretlek titeket. Azok az ateisták, akiket más meggyőződések vezetnek és befolyásolnak, álljanak meg, és gondolkodjanak. Abbéli igyekezetükben, hogy emberi magyarázatokat kövessenek, egyszerűen egy másik hitben hisznek. Ez az a hit, hogy az ember az irányítása alatt tart mindent, pedig nem. De ugyanezeket az embereket, az Én drága gyermekeimet, akikért Én harcolni fogok, arra buzdítják, hogy a sátánt, azaz a csalót, az emberiség ellenségét kövessék.

Kérdezzetek meg egy Ateistát, aki kész bármit bevetni, hogy Isten gyermekeire nyomást gyakoroljon, hogy miért teszi ezt?

Nem elég egyszerűen csak elutasítani Engem? Miért hazudnak ezek az emberek? Sok ilyen ateista csoportnak van terve arra, hogy egy hamis tanra csábítsa és csalja Gyermekeimet.

Tévedés ne essék, ami az ő hitük, az a vallás egy másik formája. Egy olyan vallásé, amely felmagasztalja az intelligencia, az értelem és a gőg hatalmát. Ők felülmúlják a sátán legjellemzőbb tulajdonságait. Vakságukban ők egy másik vallást követnek – a szeretet nélküli Sötétséget tömjénezik.

Ezek az Ateisták olyan szenvedélyesek, olyan büszkék a vallásukra, hogy nem értik, hogy az, amiben hisznek, az egy vallás – annak a csalónak a vallása, aki a butaságukon kacag.

Ateisták, még utoljára hallgassatok meg Engem. Térjetek vissza a Szentíráshoz. Nézzétek meg János Könyvét, és fontoljátok meg az Igazságot, ami most kezd el kibontakozni. Nem tűnik most számotokra valóságosnak, ahogyan tanúi vagytok az eseményeknek, melyek pőrén, lépésről lépésre, naponta tárulnak fel előttetek?

Nem látjátok, hogy az oly rég megjövendölt Igém, Próféciám, az igazság lehet?

Nyissátok ki szemeteket, és szóljatok még egyszer Hozzám a következőképpen:

“Isten, ha te vagy az Igazság, mutasd meg nekem szereteted jelét. Nyisd meg a szívemet, hogy útmutatást kapjak. Ha létezel, engedd, hogy érezzem szeretetedet, hogy láthassam az Igazságot. Imádkozz most érettem”

Most, amikor utolsó alkalommal Hívlak benneteket, ezt mondom:

A szeretet nem az ember műve. Nem láthatjátok, de érezhetitek. A szeretet Örök Atyámtól származik. Ez egy ajándék az emberiség számára. A szeretet nem a sötétségtől ered. Az általatok érzett sötétség mentes a szeretettől. Igaz szeretet nélkül nem érezhetitek, nem láthatjátok a világosságot. Nem láthattok semmilyen jövőt. Én vagyok a Világosság. Én vagyok a jövő. Én örök dicsőséget és életet hozok nektek. Térjetek meg most, és kérjétek Segítségemet. Tegyétek ezt, és válaszolni fogok nektek, és Ölelésembe burkollak benneteket.

Örömkönnyeim meg fognak menteni benneteket, amint újra szeretett Gyermekeimmé váltok. Jöjjetek most, és csatlakozzatok Hozzám a Paradicsomban.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 

*Agnosztikus: Az agnosztikusok így fejezik ki véleményüket: „nem lehet tudni, hogy Isten létezik-e”.
http://lexikon.katolikus.hu/A/agnoszticizmus.html

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Figyelmeztetés a Papság számára

16 nov

2011. november 16. csütörtök; 9:55

Leányom, tegnap visszautasítottak téged, ahogy az emberek próbáltak kétségeket ébreszteni az elmédben. Ezért szenvedtél. Ne ess kétségbe, Szavam (Üzenetem) meghallgatásra talál majd. Akadályokba fogsz ütközni, amelyek kiábrándítanak majd téged a feladattal kapcsolatban.

Leányom, Én vezetlek téged. Erre emlékezned kell, és sose feledd Ígéretemet. Megtettem, ahogy kérted, és hagytalak nyugodtan aludni a múlt éjjel. Most már erősebb vagy. Nem érzed ezt?

Légy óvatos, hogy kivel állsz szóba. Követőim, vagy azok, akiket te annak tartasz, nem mindig azok, akiknek látszanak. Azt kell tenned, amit a szíved diktál.

Lehet, hogy a világ ugyanolyannak tűnik, mint mindig, mégis van változás, amely most történik. Ez a változás az emberiséget egy olyan sötétségbe vezeti, amely majd beburkolja őket, és elhomályosítja Irántam való szeretetüket.

Miért kell gyermekeimnek folyamatosan megkérdőjelezniük az Igazságot? Nem követik Tanításaimat, pedig ezt az ajándékot még Apostolaimtól kapták, akik Irántam való szeretetből, és a Szentlélek ereje által, a világ számára egy nagyon különleges ajándékot adtak. Az igazság ajándékát tanították és terjesztették minden Gyermekem számára, az egész világon. Sok gyermekem követte ezt a vezetést, évszázadokon keresztül.

Mások, miközben ismerték az igazságot, úgy döntöttek, hogy kiforgatják azt, saját elképzeléseiknek, vágyaiknak, hatalomvágyuknak és hatalmi törekvésüknek megfelelően. Majd Követőim már nem tudtak különbséget tenni Isten Szavának Igazsága, és a félrevezetettek által terjesztett hazugságok közt. Így működik a gonosz. Ő összezavarodottságot, kétségbeesést és reménytelenség érzést okoz, és ezt Kereszthalálom óta teszi. De hallgassatok meg most Engem. Ő nem fog győzni, leányom. A Mennyei  erők vezetése majd újra beleneveli a hitet a gyermekekbe, Prófétáim tanításai által.

Kérd meg gyermekeimet, hogy legyenek éberek a változásokkal szemben, amelyeket a világban látnak. Kérd meg őket, hogy nyissák meg a szívüket, a szemüket és az értelmüket, hogy tanúi legyenek azon hazugságoknak, amelyeket a sátán terjeszt. Tőle ered az ígéretek hálója, hogy Gyermekeim vonzódást érezzenek a külső csodákhoz. A csodák és a hamis dicsőség üresek. Ezek nem tükröznek szeretetet, és semmiféle valódi vigaszt sem nyújtanak, miután ürességük feltárul.

A gonosz erők egyre erősebbek most, Gyermekem. Ezeket a sátán tervezi, az ő gonosz követőkből álló hadserege által. Ezek a követők a kapzsiság és az önszeretet által engedelmes imádattal követik, és az ő pillanatnyi paradicsomába lesznek vezetve. Az általa megígért paradicsom nem más, mint fekete sötétség, és mire ezt gyermekeim észreveszik, már nem lesz idő a megmentésükre.

Ima az Üdvösségért
Minden Gyermekemnek, még ha csak saját családjuk iránti szeretetből teszik is, rá kell ébredniük erre a gonoszságra, hogy ha meg akarják egymást menteni. Szeretetem továbbra is vezetni fogja őket, ha most Hozzám fordulnak. Sohasem szabad félniük megtérni, a következőket mondván:

„Ó Uram, vezess engem birodalmadba, és védj meg engem a sötétségtől, amely elborította lelkemet. Hallgass meg most, ó Szent Szív, és jóságod által add, hogy szereteted fénye és védelme ragyogjon át.”

Mindazok a Gyermekeim, akik elimádkozzák ezt az imát, meghallgatásra találnak. Könyörgéseik, a saját és szeretteik üdvösségéért, válaszra találnak. Látnokaimon keresztül, akiket Áldott Édesanyám vezetett, lelkiismeretesen próbáltam figyelmeztetéseket küldeni a világnak. Sok-sok esetben látnokaimat, bár először elutasították, végül mégis elfogadták. Ez alkalommal, már nem kapnak elegendő időt arra, hogy üzeneteiket elegen meghallgassák Népemből.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól
De Nekem figyelmeztetnem kell gyermekeimet, hogy ne bízzanak a hamis prófétákban. Sok igaz látnokot félrevezettek. Az igaz látnokoknak olyan kegyelmek adatnak majd, amelyek az Igazságomat sugározzák majd, úgy, hogy természetfölötti események és csodák kísérik majd őket, amelyeket nem lehet, és nem is fognak letagadni.

Meghasad a Szívem, amikor látom, miként utasítják el legszentebb Tanítványaim látnokaim nagy részét. Ugyanezek a tanítványaim, akiket azért küldtem, hogy Gyermekeimet tanítsák, feladataikban kudarcot vallanak. Nekik most Hozzám kell fordulniuk vezetésért, és imádkozniuk kell a kegyelmekért, amire szükségük van Népem vezetéséhez.

Az Én felszentelt szolgáim nagyon különlegesek, és mindazok, akik a Szentségekben részesültek, azoknak meg kell hallgatniuk Kérésemet. Nektek most Velem szemben van kötelességetek. Újítsátok meg most fogadalmaitokat. Higgyetek, és kövessétek szent Üzenetemet. Legyetek erősek, mert ti most mind arra kaptatok hívást, hogy tanúságot tegyetek a Jelenések Könyvében lévő igazság mellett, és fogadjátok el, hogy elérkezett az idő. Készüljetek fel most erre a nagy eseményre. Ne tagadjatok meg Engem, és ne fordítsatok hátat. Erővel és meggyőződéssel prédikáljatok. Ne hígítsátok fel Tanításaimat, és ne mondjátok Követőimnek, hogy minden rendben lesz. Ez nem az az üzenet, amire hivatottak voltatok. A ti kötelességetek Velem, Isteni Megváltótokkal szemben az, hogy az igazságról tájékoztassátok nyájatokat.

Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindannyian meg lesznek mentve, mert ez nem igaz.  Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és átadják magukat Nekem és a tanításaimnak.

Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért kerestek kifogásokat? Miért vezetitek félre Gyermekeimet, és miért győzitek meg őket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Örök Atyám csak azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bűneiket.

Hát nem mond nektek semmit az Én kereszthalálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az emberiséget a sátán ostobaságától. De ti, a félrevezető tolerancia által egy hazugságot tanítotok Gyermekeimnek. Ti áldozataivá váltatok az emberek nyomásának, azért, hogy elfedjétek a Szent tant, melynek a hirdetésére kaptatok hívást.

Nem szégyellitek magatokat? Olyannyira ragadtak el benneteket a világi vonzalmak, amit a világ kínál fel nektek, hogy a népszerű tolerancia által előírt hamis dogmát követitek, melyet a sátán terjesztett el Gyermekeim között. Ezeknek a szegény, félrevezetett gyermekeknek iránymutatásra van szükségük.  Nekik azt is meg kell érteniük, hogy mi a különbség az emberi értelmezés, és az Általam tett isteni ígéret között.

Miért ne hinnének Gyermekeim az Isteni beavatkozásban? Miért bagatellizáljátok el ezt, amikor azt bemutatják nektek? Papjaim, hallgassátok meg kérésemet. Imádkozzatok, hogy Üzenetem, az Igazság üzenete meghallgatásra kerüljön.

Üzenet a Püspököknek
Püspökeimnek a következőket mondom: tegyétek le palástjaitokat, fordítsatok hátat a gazdagságnak, amelynek hitelt adtatok. Keressétek a tőletek elvárt alázatot. Engedelmeskedjetek Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak Velem, és Örök Atyámmal szemben. Mennyire vakká váltatok. Most a látnokok által jelek adatnak az égen, és ti nem vettétek azokat figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök, és gúnyolódtok. Ezért bűneitek nem lesznek megbocsátva.

Azon felszentelt tanítványaim bűnei, akik az Én utamat választották, nagyon sértenek Engem. Nyissátok meg szemeteket, szíveteket, és térjetek vissza a szent könyvemben lévő tanításokhoz.

Üzenet a Bíborosoknak
Bíborosaimnak a következőket mondom: milyen fennkölt magasságokba emelkedtetek ti, hogy elfelejtettétek a szentségeket, és tanításaim igazságát, mely szerint Nyájamat kell vezetnetek. Ereszkedjetek most le, és kövessétek Útmutatásomat. Ne térítsenek el benneteket a hazugságok, amelyek magukkal ragadták az emberiséget. Ti se tagadjatok meg Engem.

Felkérlek mindannyiatokat, hogy imádkozzatok az én szeretett bátor Pápámért, az utolsó igaz Pápáért.

Benneteket, Tanítványaim, a csaló félrevezet. Ő megismertette magát Egyházam folyosóin, és gonosz útjai most megmutatkoznak. Közületek azok, akiknek van szemetek, folyamatosan figyeljetek magatok elé, és magatok mögé. A csaló meg fogja kaparintani a lelketeket, ha engedtek a megtévesztésének.

Kérlek, imádkozzatok most mindannyiatokért. Kérjétek Vezetésemet. Könyörögjetek megbocsátásért, és hadd vezesselek újra Én benneteket.

Figyeljenek most mindazok közületek, akik ezt az utasítást megkérdőjelezik. Miért is ne kommunikálhatnék veletek ily módon? Mindannyiatokat az Apostolok által tanítottalak, akik a Szentlélek vezetése által adták át Üzeneteimet a világnak, melyek azóta fennmaradtak. Már közel az idő. Egész életetekben a vezetésért imádkoztatok. Most arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassátok meg Kérésemet.

A ti Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tegyetek félre minden kétséget

16 nov

2010. november 16. kedd, 23.00

Leányom, írd a következőt: Azok a kétségek, melyek elmédbe lopództak, már várhatóak voltak. Igen, jelenleg kísértés ér téged, hogy elfordulj Tőlem, de ő, a csaló, soha nem fog téged elnyerni Tőlem. Szeretett leányom, erősebb vagy, mint gondolnád, mert nagyon kevés kiválasztott lélek lenne képes arra,  hogy eleget tegyen ennek a szent kérésnek, úgy, ahogyan azt te  teszed. Bátorság kell ahhoz, hogy megbirkózz azzal, ahogyan Én kommunikálok veled. Nem szaladtál el félelemtől rettegve. Már az első pillanattól tudtad, hogy ez egy isteni kommunikáció, a legmagasabb és Legszentebb Hierarchiától.

Rövidesen különleges megvilágosodásban lesz részed, melynek hatására eltűnnek kétségeid. Amikor ez megtörténik, elméd még jobban meg fog nyílni, hogy befogadja ezeket a különleges kegyelmeket, amelyekben azért kell részesülnöd, hogy eltöltsenek téged a szükséges bátorsággal és eltökéltséggel, melyek segítenek teljesíteni ezt a próféciát.

Igen, Leányom, a legnagyobb meglepetésedre, te vagy a kiválasztott, hogy beteljesítsd a János Könyvében lévő próféciákat, hogy felkészítsd az emberiséget a megtisztulásra, mely hamarosan kibontakozik. Amikor megszabadulsz a félelemtől, a vonakodástól és a bizonytalanságtól, szeretett Leányom, fel fogsz állni, és el fogod végezni ezt a különleges feladatot, amelyre Én kértelek fel. Most  tedd, amit mondok: minden nap, délután háromkor, imádkozd Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét, a lelkek megmentéséért. Továbbra is imádkoznod kell a Rózsafüzért, amely a világnak adatott legdrágább Édesanyám által, aki együttműködik Velem, hogy felkészítse ezt a világot Második Eljövetelemre.

Most  nagyon sok lélek elveszett Számomra, mert a gonosz naponta egyre többet ragad el Tőlem. Őket nem lehet elvenni Tőlem. Kérlek, segíts Nekem szegény lelkük megmentésében. Tégy félre minden kétséget. Csak a feladatodra gondolj. Segíts felnyitni szemüket, hogy lehetőséget kapjanak önmaguk megmentésére, hogy képesek legyenek megmenteni magukat Örök Atyám szemében. Ha tudsz folyamatosan csak a végeredményre gondolni, akkor meg fogod érteni, miért fontos ez, és miért jött létre ez a hívás, minden Gyermekem iránt való, Szívemben őrzött tiszta szeretetből.

Szemléld ezt a következőképpen: az odaadó szülő szeretete nem ismer határokat. Amikor egy gyermek eltévelyedik, és a kárhozat útján jár, akkor az okozott és a szülő által érzett szívfájdalom és bánat olyan, mintha egy tőr döfné át a szívüket. Bármely szülő, aki gyermekeit szereti, arra fog törekedni, hogy a végsőkig harcoljon értük. Sohasem adják fel. Soha. Velem is így van ez. Mindent meg fogok tenni, ami Isteni Hatalmamban áll, anélkül, hogy az ember szabad akaratába beavatkoznék, hogy szívüket visszafordítsam Szent Szívemhez. Leányom, ebben te fogsz segíteni Nekem.

Az Irántam való engedelmesség, és teljes önátadás szükségességére nem kell, hogy emlékeztesselek. Ez a te küldetésed,  amelyre kiválasztattál. Vedd most kardodat. Harcolnod kell a te Isteni Megváltód oldalán, egy utolsó kísérletet téve arra, hogy megvalósuljon minden Gyermekem megmentése, még az Ítélet Napja előtt.

Menj most békével és szeretettel, hogy Testemet magadhoz vedd ma.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Második Eljövetel

15 nov

2010. november 15. hétfő; 3.00

Köszönöm leányom, hogy kitartasz Igazságomban, és megérted, hogy a veled való Kommunikálásom nagyon is valós. A testedben érezni fogod Lelkemet, amikor Eljövök, hogy kinyilatkoztassam neked Isteni Üzenetemet, amelyet az emberiségnek szükséges megértenie ezekben az időkben. Atyám gyermekeinek, egy tiszta szeretettel és szenvedéllyel telt üzenetet hozok. Ezek az üzenetek azért vannak, hogy Isten minden követőjének elmagyarázzák először is azt, hogy milyen fontos most, hogy térdre boruljanak, és hogy János könyvének Igazságát megértsék.

Elérkezett Második Eljövetelem ideje, és ennek jelei már feltárultak azok számára, akik ismerik az oly rég megjövendölt próféciákat. Figyeljetek, mit láttok most? A jelek most már láthatóak. Az ember nem ismeri fel azt a szörnyű hanyatlást, amelynek ki van téve. A gonosz hazugság, amellyel szembenéznek, és amelyet elfogadnak a gyanútlan Kormányok, észrevétlenül elrejtőzik az üdvösség látszata mögött.

Hallgassatok meg most Engem, Gyermekeim. Az Antikrisztus támadásra készen áll. Legyetek éberek, nyissátok fel szemeteket, és nyissátok meg szíveteket az Igazságra, vagy meg fogtok halni. Ne féljetek szeretett Követőim, mert ti, Örök Atyám Szent Imádására fogjátok vezetni nyájamat. Az élet eledele, ezen hívek számára bőséges lesz az elkövetkezendő sötét napok alatt. Maradjatok együtt, szeressétek egymást. Erősítsétek  egymást azért, hogy egyesíteni tudjatok minden rasszt, minden felekezetet és minden hívőt, mindenütt, Atyám Királysága felé.

A ti feladatotok lesz, hogy bemutassátok Isten szeretetét, és az Örök Élet jóságát, szeretetét, reményét és  igazságát, amely az egész emberiségre vár. A közös imádkozás, a gőg és a félénkség külső falának ledöntése által hatalmas erővé fogtok válni. Együtt erősek lesztek. A Belém, Isteni Megváltótokba vetett hitetek segíteni fog a hitetlenek megtérítésében. Ezek az emberek, sokan közülük önhibájukon kívül, nem tudnak semmit  Szeretetemről. Lehet, hogy szeretetet éreznek egymás iránt, de azt nem értik, hogy ez az érzés honnan származik. Vezessétek őket a világosságra, Isten gyermekei.

Én vagyok a Kenyér, Én vagyok a világosság. Világosságom biztonságban tart majd mindannyiatokat. De arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek önzetlenek szívetekben és lelketekben, és gondoljatok azokra a szegény lelkekre, akiknek vezetésre van szükségük. Ezt példamutatással kell tennetek, és meg kell mutatnotok ezeknek a lelkeknek, hogy hogyan kerüljenek Hozzám  közelebb. Szelíden, de határozottan kell őket rábeszélni az út során. Fontos felébreszteni őket a tudatlanság álmából, még mielőtt túl késő lenne.

Gyermekeim, nem értitek Atyám Könyvének tanításait? A Könyvet – amely a földre való visszajövetelem jelét nyilatkoztatja ki –  tanulmányozni kell, és igazságként kell elfogadni. Isten, az Én Örök Atyám nem hazudik prófétáin keresztül. Ő nem keveredik ellentmondásba. Nektek most bemutatásra kerülnek az égi jelek, amelyek már meg voltak jövendölve, és fel kell most készülnötök.

Ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek Velem együtt

Kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok a vezetésért. Hívek, álljatok készen most a harcra az Én Nevemben, és álljatok ki az Antikrisztus ellen. Az emberek kinevetnek majd benneteket, amikor őket a jövendölésekre emlékeztetitek, amelyet János könyve tartalmaz. Megvádolnak majd benneteket, és kaján élvezettel pocskondiáznak majd titeket, nézeteitekért és aggodalmaitokért. Ne törődjetek ezzel, mert most kötelességetek van Felém. Imádkozzatok, imádkozzatok, és beszéljétek rá a hitetleneket, hogy fogadják el a tanításokat. Ne féljetek. Sokatoknak, akik aggódtok a jövő és családjaitok miatt, nektek a következőt kell mondanom. Amikor eljön az ideje, akkor ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek a Mennyországba, Velem együtt. Akkor, amikor az Ég és Föld eggyé válik, megkapjátok majd az Örök élet ajándékát. Ez az, ami az Új Paradicsomot jelenti. Ez a nagy dicsőség, szeretet és tökéletesség ideje lesz minden Követőm számára.

Maradjatok erősek. A kínszenvedés egy rövid szakaszát kell elviselnetek. De hitetek erőben tart majd benneteket. Ne feledjétek, Én mindannyiatokat szeretem. Szeressetek viszont Engem, és segítsetek Nekem annyi lelket megmenteni, amennyit csak lehetséges.

Ti vagytok az Én erős hadseregem, és most elérkezett az idő, hogy felkészüljetek a csatára. Én mindannyiatokat Atyám Királyságába foglak vezetni.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Világhatalom, az Antikrisztus és a Fenevad Bélyege

15 nov

2010. november 15. hétfő, 11.00

Most már felismered az igazságot, és Üzenetemet a valóságnak megfelelően fogadod el. Leányom, írd a következőket: Az a sebesség, amellyel a jövendölések kibontakoznak, az mindenki számára egyértelműen látható lesz. Első jelek egyikeként nézd az Egyházammal kapcsolatos nyilvánvaló változásokat. Ez nem lesz más, mint amikor tanítványaimat tévútra vezeti majd a csaló.

A második jel abban fog megmutatkozni, hogy sokan közületek már nem fogjátok irányítani saját országotokat. Ez magába foglalja az összes anyagi javak és a hadsereg irányítását is.

Gyermekeim, gyermekeim vezetői, és mindazok, akik a saját emberiekről való gondoskodásért felelősek, teljesen el fogják veszíteni az irányítást. Olyanokká válnak, mint egy evező nélküli csónak. Az általuk kormányzott csónak céltalanná válik, és ők el fognak veszni.

Gyermekeim, most nagyon kitartóan kell imádkoznotok, hogy lazuljon az a szorítás, amelyet ezek a gonosz embercsoportok felettetek fognak gyakorolni. Ők nem az Isten Királyságából valók, és a ravasz, megtévesztő külsejük miatt, ti nem fogjátok felismerni, hogy ez egy erős hatalom, mely óvakodik felfedni magát.

Gyermekeim, ti nem lesztek ennek tudatában. Azt fogjátok hinni, hogy nehéz időket éltek, pedig ezt a látszatot előre kitervelték, éppen azért, hogy ezt gondoljátok. Álljatok most fel, Gyermekeim.

A Fenevad Bélyege

Ne vegyétek fel a Bélyeget. Ha közületek többen nem veszitek fel, akkor erősebbek lesztek a számotokat tekintve. Ez a Bélyeg – a fenevad bélyege lesz a ti vesztetek. Ez nem az, mint aminek látszik. Ha beleegyeztek, akkor egyre messzebb távolodtok majd.

Óvakodjatok a csaló vezérelte Tervtől, amely arra irányul, hogy eltüntesse Örök Atyám minden jelét, és a Szentírás minden tanítását az életetekből. Ezt meg fogjátok tapasztalni az iskolákban, az egyetemeken, a kórházakban, és országaitok alkotmányában. A legundorítóbb dolog, ami mély fájdalmat okoz Nekem, az az írásokban lévő tanítások kitörlése, azokból, akik gyakorolják az Irántam, az Ő Isteni Megváltójuk iránti Imádatot. Hamarosan látni fogjátok, hogy az Én Igémet, és az igazság tanítását eltörlik, sőt büntetendővé teszik.

Gyermekeim, ti az Én Nevemben nagyon fogtok szenvedni. Ezek a gonosz erők a felelősek ezért. Őket a sátán vezeti. Mindenütt meg fogjátok őket találni, legfőképpen azokban a hatalmon lévő vezetőkben, akiktől túlélésetek függ. Gyermekeim, ne aggódjatok magatokért. Inkább azokért a szegény félrevezetett lelkekért aggódjatok, akiket a csaló úgy megfertőzött, hogy most nehéz szabadulniuk erős szorításából. Nem lehet bízni ezekben az emberekben. Vigyázzatok,  hogy hogyan kommunikáltok velük. Satuszerűen szorítanak majd benneteket, mivel ők irányítanak majd mindent. Nehéz lesz küzdenetek ellenük, mert irányítani fogják még a bankotokat, a tulajdonotokat, az adóitokat, és a túléléshez szükséges élelmeteket is.

De mindez nem fog sokáig tartani, mert napjaik meg vannak számlálva. Ha ők rabszolgaként a gonosz mellett maradnak, akkor a borzalom olyan szakadékába fognak zuhanni, hogy sorsuk leírása olyannyira elborzasztó és félelmet keltő lenne,  hogy az ember élettelenül esne össze, mint egy kő, hacsak egy percre bepillantana abba a kínszenvedésbe, amelyet ők fognak elviselni.

A Csata hamarosan megkezdődik és kibontakozik, amint Örök Atyám keze villámgyorsan le fog sújtani, büntetésül a bűneikért, amelyeknek ezen a Földön most tanújává váltok. A bűnöknek, amelyekért Meghaltam. Senki sem mondható Isten gyermekének,  aki  tanúságot tesz emellett, vagy lepaktál ezzel a baljós, ám fegyelmezett hadseregével a rombolásnak. Ez a gonosz hadsereg, amely tele van a pokol mélységének démonaival, az ártatlan emberek számára felfoghatatlan mérvű gonosz tetteket hajt végre.

Nem szeretném Gyermekeimet megijeszteni, de az igazság idővel a maga valójában fel fog tárulni. Keljetek fel most, Gyermekeim, és harcoljatok a gonosz erők ellen, még mielőtt ők pusztítanának el benneteket. Legyetek óvatosak a Globális szabályokkal, azok minden fajtájával, mértékével, formájával, vagy törvényével szemben. Elővigyázatossággal szemléljétek vezetőiteket, és mindazokat, akik irányítják a napi hozzáféréseteket a pénzhez, amely élelmet fog biztosítani számotokra, és életben tart benneteket. Szükségetek lesz most arra, hogy élelmiszert tartalékoljatok.

Ezt az üzenetet nem abban a formában kaptátok, mely tanításaimat tükrözi, de figyeljetek most Rám. Ezek a próféciák meg voltak jövendölve. Most Gyermekeimnek kell figyelmesen hallgatniuk. A Sötétség szelleme egyre nő, és ti, híveim, most erősek kell, hogy maradjatok. A Belém vetett hiteteket, imáitok által tartsátok életben. Az Irgalmasság Rózsafüzérét minden egyes Gyermekem naponta kell, hogy imádkozza, mert ezáltal a lélek megerősödik, és a halál pillanatában kegyelemre talál.

Gyermekeim, kérlek, ne hagyjátok, hogy Üzenetem megijesszen benneteket. Követőim, van egy kötelességetek most Felém. Hadd mondjam ezt el. Ne feledjétek, hogy amint elfogadjátok Szavamat (Üzenetemet), a Szentlélek eltölt benneteket. Ne féljetek, mert ti kiválasztottak vagytok.  Ti, mint a Követőimből álló hadsereg, a gonoszra vereséget fogtok mérni. Ezért imádkoznotok kell.

A tiszta szeretet üzenetével jövök hozzátok. Nem ismeritek fel,  hogy ti a Paradicsomot fogjátok megélni, amikor az Ég és a Föld eggyé válik? Nincs mitől félnetek, Követőim, mert testetek, lelketek, és elmétek az Isteni Hierarchia birodalmába emeltetik majd fel. Látni fogjátok szeretteiteket, azokat a szeretteiteket, akik kegyelmet találtak Örök Atyámnál.

Azt tegyétek, amit Én mondok nektek. Imádkozzatok, beszéljetek Hozzám, szeressetek Engem, és bízzatok Bennem. Én pedig viszonzásul erőt adok majd nektek. Imádkozzatok védelemért a nektek adott Legszentebb Rózsafüzér imádkozása által,  amelyen szeretett Édesanyám áldása nyugszik. Egyrészt ezt az imát azért kell imádkoznotok, hogy segítsen megvédeni benneteket a gonosztól, másrészt  azért, hogy azok védelmét kérjétek, akikkel  kapcsolatba kerültök, hogy ők ne tudjanak beszennyezni benneteket, vagy ne tudják eloszlatni az Irántam való hiteteket, amelyet szívetekben  őriztek.

Imádkozzatok Látnokaim és prófétáim védelméért is. Imádkozzatok az Én szeretett, felszentelt szolgáimért, azokért a szent hithű szolgákért, akiket azért küldtem, hogy vezessenek benneteket. Ők is, éppen úgy, mint Követőim, a gonosz által okozott kínokat szenvedik el. A gonosz sosem fog felhagyni azzal, hogy vakká tegyen benneteket az Igazságra, és felhasznál minden ördögi taktikát, hogy meggyőzzön arról benneteket, hogy a ti hitetek hamis. Hallgassatok meg Engem. Ő, a csaló, minden észérvet és érvelést be fog vetni, finom, gyengéd módon, hogy arról győzzön meg benneteket, hogy ő reményt hoz életetekbe. Az Antikrisztus által ő arra fog törekedni, hogy elhitesse veletek, hogy ő a Kiválasztott.

Az Antikrisztus

Ennek az undorító csalónak sok Gyermekem fog áldozatul esni. Legyetek éberek. A világban úgy fogják őt megismerni, mint a szeretet, a béke és a harmónia hírnökét. Az emberek térdre fognak előtte borulni, és imádni fogják őt. Megmutatja majd nektek a hatalmát, és ti elhiszitek majd,  hogy az Isteni eredetű. De nem az. Olyan módon fog benneteket utasítani,  ami időnként furcsának fog tűnni. Az igaz hitűek tudni fogják, hogy ő nem a világosságból való. Beképzelt, nagyképű fellépése elrejti majd merő gonoszságát. Büszkélkedése és magamutogatása úgy fog tűnni, mintha mindenki iránt érzett igaz szeretet és együttérzés lenne. Ez alatt a látszat mögött pedig tele van gyűlölettel szeretett Gyermekeim iránt. Nevet a zárt ajtók mögött.

Gyermekeim, rémesen össze fog zavarni benneteket. Ő  hatalommal teljesnek, határozottnak, humorosnak, gondoskodónak, szeretetteljesnek fog tűnni, és megmentőként fognak rá tekinteni. Mindenkit vonzani fog helyes arca, de ő hamarosan meg fog változni.

Rettenetes pusztítást végez majd a világban, és sokakat meg fog gyilkolni. Terror cselekedetei mindenki számára világossá fognak válni. Le fogja rombolni függetlenségeteket, és közreműködik majd a Bélyeg – a Fenevad Bélyegének – létrehozatalában. Ti, gyermekeim, erősek kell, hogy legyetek. Ne vegyétek fel a Bélyeget, mert ha megteszitek, akkor az ő gonosz hipnotikus befolyása alá kerültök.

Sokan fognak meghalni a Bennem való hitükért. Ne féljetek, mert ha Értem, Bennem vagy Velem szenvedtek, akkor ti kiválasztottak vagytok. Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az ő rémuralmának ne vessétek alá magatokat. Álljatok fel, és harcoljatok Értem.

Ne hagyjátok, hogy az Antikrisztus, meggyőző bája által győzedelmeskedjen lelketek fölött. Hagyjátok, hogy Karjaimban tartsalak benneteket, hogy Isteni Kegyelmem által ringassalak titeket, hogy az Igazságért folytatott harchoz erőt adjak nektek. Irántatok való szeretetem sohasem hal meg.

Sohase válasszátok az Antikrisztus útját, mert különben ti is elvesztek Számomra. Nagyon nehéz lesz, de nagyon sokféle segítséget fogtok kapni gyermekeim, hogy szenvedéseteket enyhítsem. Menjetek, és imádkozzatok Isteni Irgalmasságomért, és készüljetek fel a végső harcra.

Jézus Krisztus,  Népem Királya

Megváltó és Igazságos Bíró

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Az idők végének jele – De a Dicsőség visszatér majd a Földre

14 nov

2010. november 14. vasárnap; 23.00

Drága leányom, ne érezd magad vétkesnek azokért a kétségekért, amelyeket ma éreztél. Ez természetes. A lelki kérdéseket illetően még nem olyan erős a felfogásod, megértésed, mint amilyennek lennie kellene, de ez nem baj.

Vezetni foglak téged, és te idővel meg fogod érteni küldetésed célját. Szükségem van rá, hogy erős légy a munkádban, és az Irántam való engedelmességedben. Ez egy nehéz feladat, ami érzelmileg felemészt majd téged. Egy lelkivezetőt küldök neked, hogy segítsen megbirkózni ezzel az óriási feladattal, amit teljesíteni kell. Olyan ez a feladat, hogy nélküle egyre több lélek veszne el a gonosz által. Leányom, te már akkor elkötelezted magad erre a feladatra, még mielőtt Én felkértelek volna erre a munkára.

A lelkivezetődet Én vezetem. Amikor te beszélni fogsz, ő tudni fogja az igazságot. Eddig, az elmúlt két nap során, oly módon gyűjtöttél össze csak néhányat az emberiség bűnei közül, ahogyan az mostanáig lehetetlen volt számodra. Láttad a különbséget? Furcsán érezted magad, amikor Gyermekeimre néztél? Más megvilágításban láttad őket, nem igaz? Ez a Szentlélek ereje, amivel megáldottalak téged.

Az a szeretet, amelyet a szívedben éreztél a mai Szentmisén látott Gyermekeim és pap iránt, szintén az Én ajándékom volt számodra a Szentlélek ereje által. Te most olyan mértékben fogod látni, érezni és hallani az emberek bűneit, hogy te is azt a fájdalmat fogod érezni, amit Én érzek. Azt – a Gyermekeim iránt érzett – szeretetet is látni fogod saját szemeiden keresztül, amelyet az Én Szívem tükröz vissza neked.

Ne félj ezektől az ajándékoktól, Gyermekem. Ne érezd azt, hogy ezt a feladatot nem tudod elvégezni, mert az az erő, amelyet Kegyelmeim által adni fogok neked, megerősít téged, úgy, hogy sohasem fogsz, és nem is akarsz majd visszanézni.

Most gyengének érzed magad. Ez az Én Isteni erőm érzése, amely most testedet elárasztja. A forróság, az a szeretet, amelyet Én irántad érzek. Ne sírj, Gyermekem. Mostanáig különlegesen erős voltál és elfogadó, habár csak egy pár napja szóltam hozzád először. Nem, Gyermekem, te nem képzelődsz. Folyamatosan kérdezgeted önmagad, és a hozzád közel állókat.

Azok, akik eladják lelküket a sátánnak

Most írd a következőket: a világ zihál a sötétség és a gonosz által szőtt ördögi összeesküvés terhe alatt, aki továbbra is csalogatja és csábítja szeretett Gyermekeimet. Őket oly mértékben tőrbe csalták, hogy sokan közülük úgy vonaglanak, csapkodnak, mint az állatok emberi mivoltuk ellenére is. Hány bujasággal, kapzsisággal és hiúsággal etetett szegény lélek tűnik a hívők számára szegény, sajnálatraméltó állapotban lévőnek? Ők önteltségükben, hiúságukban azt hiszik, hogy valódi hatalommal rendelkeznek. Azzal a hatalommal, melyet a sátán ígért nekik. Sokan ezen gyermekeim közül azt választották, hogy eladják a lelküket, és még büszkék is tettükre.

Gyermekeim többségét vonzza az a ragyogó csillogás és gazdagság, melyet a sátán ígér, és amely látható az egész világ számára. Nem, ők nem szégyellnek azzal dicsekedni, hogy hozzá tartoznak. Az általa adott ígéretek nemcsak, hogy hazugságok, hanem még tiszta gyűlöletből is adta nekik. A sátán gyűlöli az emberiséget.

Ő hazudik Gyermekeimnek, és azt mondja nekik, hogy bármit meg tud nekik adni, de ez sajnos hazugság. Mindazok, akik követik őt és üres ígéreteit, nem fognak megmenekülni, és nem is lehet megmenteni őket.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Gyermekeimért. Leányom, tudom, hogy fáradt vagy, de szívleld meg ezt. Azoknak a hívőknek is elővigyázatosnak kell lenniük, akiknek a hite langyos, és akik nem igazodnak közvetlenül a gonoszhoz a végletekig. Ők – beleértve Követőimet, és némelyeket felszentelt szolgáim, püspökeim és érsekeim közül – kigúnyolják Gyermekeim hitét. Az ő lelkiségük elveszett valahol a kapzsiság mögött, ahol az arany és a vagyon elfedi az Isteni Ajándékokat, melyek Isten tanaiként adattak.

Az Egyház eltévelyedett és elmerült a sötétségben. Gyermekem, ez meg volt jövendölve, és ez a Végidők jele. Ez akkor következik be, amikor az utolsó pápa fellép, és a világ elvész a Hamis Próféta elhibázott irányítása által.

Kinyilatkoztatásokat fogsz kapni a Második Eljövetelemet megelőző eseményekről Gyermekem, hogy szavaidat meghallhassák, azért, hogy a lelkek még a Nagyfigyelmeztetés előtt felkészüljenek. Ne nyugtalankodj. Az élet folytatódni fog. A Dicsőség visszatér a Földre. Gyermekeim meg lesznek mentve a gonosz karmai közül, aki el lesz pusztítva. Nagyon fontos, hogy gyermekeimet ne vigye magával a pokol mélyére, csalása által.

Szavaimnak szigorúnak kell lenniük. Gyermekeimnek meg kell ezeket hallgatniuk. Tiszta szeretetből adom ezt a Figyelmeztetést. Mert Én mint bíró jövök most, és nem mint megváltó, szeretett Édesanyám és az egész világon lévő Követőim imáinak köszönhetően, a múltban eltolódott az ítélet időpontja. Ezennel ez nem fog megtörténni.

Senki sem fogja tudni Második Eljövetelem időpontját

Sem neked, sem Gyermekeimnek nem lesz ez az időpont kinyilatkoztatva. Nem lehet kinyilatkoztatni. Ezért fontos, hogy minden gyermekem fel legyen készülve. Mindazok, akik nem készülnek fel, nem mondhatják, hogy ők nem kapták meg az Igazságot. Amikor bekövetkezik a Nagyfigyelmeztetés, fel fogják ismerni az Igazságot. Igen, ha meggyónják és beismerik bűneiket, megkapják Áldásomat. Ha nem, akkor a pokolba vettetnek. Irgalmasságom akkor már lejár számukra.

Most menj, gyermekem. Készítsd elő a Szót (Üzenetet), hogy a világ meghallhassa. Mondd meg gyermekeimnek, híveimnek, hogy ne féljenek. Mondd meg nekik, hogy imádkozzanak a hitetlenekért. Aztán mondd meg a hitetleneknek, hogy térjenek vissza Hozzám. Tégy meg mindent, ami csak lehetséges, arra buzdítván őket, hogy nyissák meg szívüket.

Megváltótok, Jézus Krisztus, aki eljön ítélni élőket és holtakat

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Figyelmeztetés a pokolra, és a Paradicsom Ígérete

13 nov

2010. november 13. szombat; 3.00

Szeretett leányom, egy szörnyű üldöztetésen mentél keresztül, amit Én engedtem meg, azért, hogy megszabadítsam lelkedet a pokol kínjaitól. Most már szabad vagy, és lelked képessé tesz téged Szavam (Üzenetem) terjesztésére, hogy az emberiség megszabadulhasson a rá váró szenvedéstől, ha olyan ostobák lesznek, hogy megadják magukat a gonosznak.

Neked, leányom, már a kezdet kezdetén ez volt a küldetésed. Minden alkalommal Erősítelek téged, néhány nap kivételével. Mit gondolsz, milyen leszel majd egy hét, egy év, vagy két év múlva? Egy harcos, bátor a végsőkig. Te Velem fogsz dolgozni, drága, szeretett Gyermekeim lelkének megtisztításán, akik iránt mély és teljes, szeretettel teli  Könyörületet táplálok. A szeretet folyóként áramlik át Ereimen. Könyörületem sohasem fogy el, annak ellenére, hogy ők más útra térnek.

Meg fogom menteni őket a pokol kínjaitól

Mondd meg nekik, leányom, hogy meg fogom őket menteni a pokol kínjaitól. Szükségesnek tartom, hogy ebben az örömtelen, összezavarodott állapotukban Hozzám forduljanak. Csak egyetlen út vezet a szeretethez és a békéhez. Ez az Én új Paradicsomomban lesz, amikor Ég és Föld eggyé válnak. Ők nem tudják ezt? Sosem hallottak régi Ígéretemről? Az örök élet  ígéretéről, melyben mindannyian –az egész emberiség -, akik Hozzám fordulnak, felemeltetnek testestől, lelkestől és elméstől az Új Föld és Új Égbe, amikor azok újra egyesülnek, az Atyám gyermekei számára rég megígért Paradicsommá.

Könyörgök, higgyetek. Gondolkodjatok. Ha még sohasem találkoztatok a Szentírással, akkor tegyétek fel ezt az egyszerű kérdést magatoknak. Ha szívetekben szeretetet éreztek, mit gondoltok, ez honnan származik? Vajon a szeretet – e az, amely a szelídség, az alázatosság és a vágyódás érzését kelti bennetek, és tesz önzetlenné? Ha igen, akkor ez az a szeretet, amelyet minden Gyermekemnek megígérek, akik visszatérnek Hozzám.

Hogyan hagynak üresen benneteket a világi törekvések

Tudom, hogy nehéz, drága gyermekek, egy teljesen más világban hinni, mint amiben éltek. Ne feledjétek, hogy ezt a világot Isten, az Örök Atya teremtette, amit aztán beszennyezett a csaló munkálkodása. Ő, a sátán, rendkívül ravasz. Nektek, Gyermekeim, biztosan tudnotok kell, hogy a világi törekvések, amelyeket nem találtok kielégítőnek, valóban nem elégítenek ki benneteket? Ürességet éreztek, amit nem tudtok megmagyarázni, sem megérteni, vagy nem így van? Aztán egyre többre és többre törekedtek. De mégsem vagytok elégedettek, miközben mégis azt érzitek, hogy annak kellene lennetek. Vajon miért van ez így? Bepillantottatok már szívetekbe és megkérdeztétek: miért? Miért? A válasz nagyon egyszerű.

Isten megteremtette az emberiséget. Az emberiséget megkísértette a sátán. A sátán jelen van ebben a gyönyörű világban, amelyet Örök Atyám tiszta szeretetből teremtett. Sajnos, ő, a sátán, létezni fog egészen a Második Eljövetelemig. Azután ő lelepleződik merő hazugságai és megtévesztése révén, amelyeken keresztül ő Gyermekeimben megnyilvánult. Akkor már túl késő lesz sok Gyermekem számára, beleértve azokat is, akik bizonytalanok és határozatlanok hitükben, Atyám Királyságának felsőbbrendű isteni teremtését tekintve.

Ne utasítsatok vissza Engem

Figyeljetek! Én, Jézus Krisztus, a Megváltó, azért küldettem, hogy mindannyian egy második esélyt kapjatok arra, hogy Atyám Királyságába belépjetek, most halljátok Ígéretemet. Figyeljetek Hangomra, amely isteni kegyelemből küldetett, a mai világban lévő Látnokaimon és Prófétáimon keresztül, és értsétek meg, hogy Atyám Szeme előtt minden Gyermekem egyforma.

Azok, akik követik Őt, meg vannak áldva, de  kínzó szenvedésen mennek keresztül azokért a lelkekért, akik nem hisznek, és akik nem hajlandók meghallgatni. Isten teremtette a világot. A világ nem a semmiből került elő. Az ember nem tudott, és nem is fog tudni ilyen csodát kitalálni, amelyet a tudomány sohasem lesz képes megmagyarázni. Az Istentől jött természetfölötti dolgokat sohasem lehet igazán megérteni, míg Isten minden Gyermeke testestől, lelkestől át nem adja magát annak a tiszta szeretetnek, amelyet Én kínálok.

Kérlek, könyörgök mindannyiatokhoz, ne utasítsátok vissza Teremtőtöket. Kérlek, ne hallgassatok a megtévesztő hazugságokra, amelyeket a csaló mond nektek, a szabadkőművesek csoportjai által, az Illuminátusok, a hamis próféták, a bizarr és a teljességgel gonosz kultuszok által, amelyek az emberi butaság miatt alakultak ki.

A sátán valóságos

Az emberiség gyenge. Még a legszentebb követők is áldozatul esnek a gonosz folyamatos kísértéseinek. A baj az, hogy azok, akik a szórakozást keresik, nem hiszik, hogy a gonosz valóban létezik. Mások viszont igenis tudják, hogy ő valós, és létezik. Ők azok, akik Nekem a legtöbb szívfájdalmat okozzák.

Ismét felszakadnak a sebek és gennyesednek

Olyan nagyon szenvedek, hogy azok a sebek, amelyeket szörnyű keresztre feszítésemkor okoztak Nekem, és amelyekbe belehaltam, most újra felszakadnak és gennyesednek,  Testem, Lelkem és Istenségem legkínzóbb fájdalmát okozva. Mégsem fog megszűnni irántatok való Szeretetem soha.

Szólítalak benneteket a Mennyből, Örök Atyám Nevében, aki tiszta szeretetből teremtett egyenként mindannyiatokat, hogy legyetek állhatatosak. Mondjatok ellene a sátánnak. Higgyétek el, hogy ő létezik. Fogadjátok el az ő létezését. Nyissátok ki szemeteket. Nem látjátok azt a káoszt, amit ő az életetekben okoz? Vakok vagytok?

Üzenet a gazdagoknak

A gazdagoknak ezt mondom: megálljatok. Gondolkodjatok, és kérdezzétek Istent, csak egyetlen pillanatra. Boldogít benneteket abbéli szerepetek, hogy a saját törvényeiteket élitek?  Helyesnek tűnik ez? Előfordult már, hogy a világi mértéktelenségek árán megtagadtatok Engem? Ugyanezek a világi túlkapások és élvezetek üres szívvel hagynak majd benneteket. Saját szívetekben tudni fogjátok, hogy ez így nem tűnik helyesnek. De ti továbbra is szomjazni fogtok a még több üres, ám ugyanakkor izgalmas ígéretre, melyeket a csaló ad, lelketekért cserébe.

Egy üzenet azoknak, akik az Illuminátusokat követik

Esedezem mindannyiatokhoz, különösen azon Gyermekeimhez, akiket beszippantottak az Illuminátusok, és más hasonló gonosz szervezetek. Ha ez megtörténik, örök kárhozat vár rátok. Nem értitek, hogy mindazt, amit lelketekért cserébe ígérnek, az mind hazugság? Egy csalárd és félelemkeltő hazugság. Ti sohasem fogjátok azokat az ajándékokat megkapni, amelyeket ez a pokol mélyéről való baljós hírnök ígért nektek. Mint kereszten lévő Megváltótok, amikor is az életemet adtam azért, hogy megmentselek benneteket, kérlek, ne engedjétek, hogy elveszítselek benneteket. Szeretlek benneteket, Gyermekeim. Sírok, miközben még egyszer utoljára esedezem hozzátok, hogy ne utasítsatok el Engem a csaló javára.

Mindenkinek megbocsátok, akik meggyónnak

Nem tudok a szabad akaratotokba beavatkozni, mert ez egyike azoknak az ajándékoknak, amelyeket megkaptatok, amikor Isten Világosságában megszülettetek. El fogok jönni, amint azt az Írások megjövendölték, hamarosan – korábban, mint azt bárki is felfoghatná. A világ sötétségbe és kétségbeesésbe borul majd. De Én megbocsátok minden egyes Gyermekemnek, mikor bűneik feltárulnak előttük, függetlenül attól, hogy mennyire bántóak azok – azonnal, a gyónás pillanatában. Ők testestől, lelkestől fognak belépni a Paradicsomba, akkor, amikor az Ég és Föld eggyé válik, ahol ti mind, az Örökkévalóságban, családotokkal együtt, örökkön – örökké élni fogtok.

Ígéretek, amelyeket a Paradicsom kínál fel

Semmi betegség, semmi testi erőszak, semmi bűn – csak szeretet.  Ez az Én Paradicsomom ígérete. Senki sem fog vágyódni semmire sem. Mindenki harmóniában, örömben és szeretetben fog élni.

A pokol valósága

Ne utasítsátok vissza ezt az életet, azért az életért, amelyet a sátán ígér nektek! Folyamatosan hazudik nektek. Ha ti ezt az ösvényt követitek, aminek Isten vagy Én, Jézus Krisztus, a Megváltótok nem vagyunk részesei, akkor az örök kárhozat ösvényén jártok. Üvölteni fogtok a rémülettől, amikor felismeritek hibáitokat. Akkor majd irgalomért fogtok esedezni. Felhasítjátok arcotokat. A hajatokat fogjátok tépni. De mivel szabad akaratotok van, Atyám egy ajándékaként, azt nem lehet elvenni tőletek. Ha ti ezt a hamis utat választjátok, akkor elkárhoztok, és örökre a pokol tüzében fogtok égni. Ez nagyon is valós. A legnagyobb kárhozat az, hogy végül felismeritek, hogy van Isten. Hogy Én, a Megváltó Jézus Krisztusotok, valóban Létezem. És ebben a szakaszban nem lesz mód arra, hogy megmentsétek magatokat.

A legnagyobb kárhozat, amikor már tudjátok, hogy sohasem fogjátok látni Isten arcát

Lehet, hogy családjaitok tagjai a másik oldalról fognak nézni benneteket. Ha ez bekövetkezik, és a szörnyű Igazságot felismeritek, már túl késő lesz. Ne feledjétek ezeket a szavakat. A legnagyobb kárhozat az, amikor már tudjátok, hogy sohasem fogjátok látni Isten arcát. Ez lesz a legnagyobb kín, és egyike azoknak, amelyek örökre veletek maradnak a pokol tüzében, ahol állandó és könyörtelen a fájdalom. Ti, a nektek ígért Paradicsom élvezete helyett, a csaló hazugságai által a pokol félelmetes folyosóin végzitek. Ez nagyon is valós, és örökkévalóságig tartó szenvedést jelent.

Kérlek mindannyiatokat, akik nem hiszitek el, hogy Én vagyok az valójában, aki az emberiséggel kommunikálok, kérlek, hogy imádkozzatok Szent Szívemhez. Imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét mindennap három órakor. Kérésetekre szeretettel fogok válaszolni, amit rögtön érezni fogtok. Fogjátok Kezemet, gyermekek. Ne engedjétek el azt. Olyannyira szeretlek benneteket mind, hogy közületek egyenként mindenkiért az életemet adtam, azért hogy megmenekülhessetek.

Ez alkalommal ítélni Jövök. Bármennyire is szeretlek benneteket, nem tudok beavatkozni a szabad akarat ajándéka miatt, melyet szeretett Atyám adományozott nektek. Remélem, hogy meg fogtok hallgatni végre, a jelenkor látnokain és prófétáin keresztül. Ne feledjétek, az Igazság az örök üdvösségetekre vezető út, és egy új kezdet, amikor a Paradicsom visszatér a Földre.

A sátán hazugságai

A hazugságok, nem számít milyen csábítóak, azok csak hazugságok. A hazugságok célja, hogy ellopják a szeretett lelkeket, amely lelkeket nem engedheti el Atyám, a Világ Teremtője és Alkotója.

A ti Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A bűnök miatt meghasad Szent Szívem

12 nov

2010. november 12. péntek; 3.00

Írd a következőket, leányom. Múlnak az órák. Ne utasítsd vissza azon kérésemet, hogy a Nagyfigyelmeztetést nyilvánosságra hozd az emberiségnek. Most szükség van a bűnbánatra. Gyermekeimnek most meg kell hallaniuk Figyelmeztetésemet. Leányom, kommunikálj a Keresztény Csoportokkal, először nekik továbbítsd Kéréseimet.

Maradj erős. Téged választottalak erre a munkára, hogy a megmenekülésetekre vonatkozó kéréseim gyorsan meghallgatásra találjanak. Írd meg a könyvet, és közöld Üzeneteimet a modern kommunikációs eszközök által, mint az internet, vagy a média. Mivel Kérésem sürgős, Én majd fogom a kezed, hogy megérthesd az üzenetet.

Te erősebb vagy, mint gondolnád. Továbbra is imádkozd Hozzám naponta az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét. Ne félj. Miért vagy ilyen rémült? Amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, üdvözölni kell az Örök Életet. Ez az, amire az ember törekszik, az idők kezdete óta. Ne engedd, hogy megtévesszenek a világ kínálta vonzalmak. Ezek úgyis jelentéktelenné válnak, összehasonlítva Atyám Királyságának pompájával. Amint terved kezd kibontakozni, támogatásban lesz részed.

Az elmúlt néhány nap nyomasztó volt számodra, de elfogadtad szívedben azt, amit kérek tőled. Nehéz, és talán kissé ijesztő is számodra, hogy mindezt vállald, de fontos, hogy bízz Bennem.

Őrizz Engem a Szívedben, és támaszkodj Rám. Add át minden kétséged, és akkor feladatod könnyebb lesz. Az ígéretekre kell emlékeztetned az emberiséget, és hivatkozz írott Szavamra. Támaszkodj a Szentírásra, hogy megértsd az üzeneteket.  Soha ne félj emlékeztetni az embereket arra, hogy bűneik miatt meghasad Szent Szívem, és hogy emiatt Örök Atyám lelkét is tőr járja át.

Mi, Édesanyám és minden szentek, fogjuk majd a kezedet, és erőt adunk neked. Gyakorlati útmutatást kapsz majd, és az ajtók meg fognak nyílni, hogy munkádban segítsenek.

Óvakodj azoktól, akik eléd akadályokat gördítenek, hogy a kommunikálásban késleltessenek téged. Imádkozz értük, és folytasd tovább. Tudom, hogy fáradt vagy, de Kérésemre gyorsan kell válaszolni.

Itt az ideje, hogy most pihenj, Gyermekem. Te jól reagálsz, hittel és bátorsággal. Soha ne add fel.

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, és lelkeket fog megmenteni

12 nov

2010. november 12. péntek; 15:00

Menj, és tedd, amit kell, annak érdekében, hogy az emberek lássák és hallják isteni üzeneteimet.

Bízom benned, drága leányom, hogy bármilyen eszközt felhasználsz, amellyel úgy érzed, biztosítani fogod, hogy olvassák az emberek az üzeneteket. Minden energiádra szükséged van, hogy a könyvet megírd. Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, lelkeket fog megmenteni, és előre meg volt jövendölve. Igen, a könyv, amely meg volt jövendölve. Te vagy az író. Én vagyok a Szerző.

Ne légy meglepődve, vagy lesújtva, mert ez egy igen szent feladat, és te erre kiválasztattál, hogy Velem együtt végezd ezt a munkát. Ez számodra három hónapig fog tartani. Azt szeretném, hogy ez az egész világ számára közzé legyen téve. Ennek a könyvnek átfogónak, hathatósnak, és milliók által keresettnek kell lennie, a Szent Bibliához hasonlóan.

Leányom, ezt a könyvet a következő cím alatt adhatod ki: „Beszélgetés egy titkos prófétával”. Ez így a helyes. Miért félsz, Gyermekem? Mennyei vezetésben van részed. Erősnek kell maradnod. Bízz bennem. Add át magad. Én fogom majd a kezed, utad minden lépésénél. Később még beszélek majd veled.

A ti szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne