RSS
 

A Második Eljövetel

15 nov

2010. november 15. hétfő; 3.00

Köszönöm leányom, hogy kitartasz Igazságomban, és megérted, hogy a veled való Kommunikálásom nagyon is valós. A testedben érezni fogod Lelkemet, amikor Eljövök, hogy kinyilatkoztassam neked Isteni Üzenetemet, amelyet az emberiségnek szükséges megértenie ezekben az időkben. Atyám gyermekeinek, egy tiszta szeretettel és szenvedéllyel telt üzenetet hozok. Ezek az üzenetek azért vannak, hogy Isten minden követőjének elmagyarázzák először is azt, hogy milyen fontos most, hogy térdre boruljanak, és hogy János könyvének Igazságát megértsék.

Elérkezett Második Eljövetelem ideje, és ennek jelei már feltárultak azok számára, akik ismerik az oly rég megjövendölt próféciákat. Figyeljetek, mit láttok most? A jelek most már láthatóak. Az ember nem ismeri fel azt a szörnyű hanyatlást, amelynek ki van téve. A gonosz hazugság, amellyel szembenéznek, és amelyet elfogadnak a gyanútlan Kormányok, észrevétlenül elrejtőzik az üdvösség látszata mögött.

Hallgassatok meg most Engem, Gyermekeim. Az Antikrisztus támadásra készen áll. Legyetek éberek, nyissátok fel szemeteket, és nyissátok meg szíveteket az Igazságra, vagy meg fogtok halni. Ne féljetek szeretett Követőim, mert ti, Örök Atyám Szent Imádására fogjátok vezetni nyájamat. Az élet eledele, ezen hívek számára bőséges lesz az elkövetkezendő sötét napok alatt. Maradjatok együtt, szeressétek egymást. Erősítsétek  egymást azért, hogy egyesíteni tudjatok minden rasszt, minden felekezetet és minden hívőt, mindenütt, Atyám Királysága felé.

A ti feladatotok lesz, hogy bemutassátok Isten szeretetét, és az Örök Élet jóságát, szeretetét, reményét és  igazságát, amely az egész emberiségre vár. A közös imádkozás, a gőg és a félénkség külső falának ledöntése által hatalmas erővé fogtok válni. Együtt erősek lesztek. A Belém, Isteni Megváltótokba vetett hitetek segíteni fog a hitetlenek megtérítésében. Ezek az emberek, sokan közülük önhibájukon kívül, nem tudnak semmit  Szeretetemről. Lehet, hogy szeretetet éreznek egymás iránt, de azt nem értik, hogy ez az érzés honnan származik. Vezessétek őket a világosságra, Isten gyermekei.

Én vagyok a Kenyér, Én vagyok a világosság. Világosságom biztonságban tart majd mindannyiatokat. De arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek önzetlenek szívetekben és lelketekben, és gondoljatok azokra a szegény lelkekre, akiknek vezetésre van szükségük. Ezt példamutatással kell tennetek, és meg kell mutatnotok ezeknek a lelkeknek, hogy hogyan kerüljenek Hozzám  közelebb. Szelíden, de határozottan kell őket rábeszélni az út során. Fontos felébreszteni őket a tudatlanság álmából, még mielőtt túl késő lenne.

Gyermekeim, nem értitek Atyám Könyvének tanításait? A Könyvet – amely a földre való visszajövetelem jelét nyilatkoztatja ki –  tanulmányozni kell, és igazságként kell elfogadni. Isten, az Én Örök Atyám nem hazudik prófétáin keresztül. Ő nem keveredik ellentmondásba. Nektek most bemutatásra kerülnek az égi jelek, amelyek már meg voltak jövendölve, és fel kell most készülnötök.

Ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek Velem együtt

Kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok a vezetésért. Hívek, álljatok készen most a harcra az Én Nevemben, és álljatok ki az Antikrisztus ellen. Az emberek kinevetnek majd benneteket, amikor őket a jövendölésekre emlékeztetitek, amelyet János könyve tartalmaz. Megvádolnak majd benneteket, és kaján élvezettel pocskondiáznak majd titeket, nézeteitekért és aggodalmaitokért. Ne törődjetek ezzel, mert most kötelességetek van Felém. Imádkozzatok, imádkozzatok, és beszéljétek rá a hitetleneket, hogy fogadják el a tanításokat. Ne féljetek. Sokatoknak, akik aggódtok a jövő és családjaitok miatt, nektek a következőt kell mondanom. Amikor eljön az ideje, akkor ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek a Mennyországba, Velem együtt. Akkor, amikor az Ég és Föld eggyé válik, megkapjátok majd az Örök élet ajándékát. Ez az, ami az Új Paradicsomot jelenti. Ez a nagy dicsőség, szeretet és tökéletesség ideje lesz minden Követőm számára.

Maradjatok erősek. A kínszenvedés egy rövid szakaszát kell elviselnetek. De hitetek erőben tart majd benneteket. Ne feledjétek, Én mindannyiatokat szeretem. Szeressetek viszont Engem, és segítsetek Nekem annyi lelket megmenteni, amennyit csak lehetséges.

Ti vagytok az Én erős hadseregem, és most elérkezett az idő, hogy felkészüljetek a csatára. Én mindannyiatokat Atyám Királyságába foglak vezetni.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.