RSS
 

A Hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére

26 nov

2010. november 26. péntek, 12.00

Drága, szeretett Leányom, a Szentháromság egyként egyesül veled, hogy sürgősen továbbítsd az isteni igazságot a világon lévő minden lélek számára.

Leányom, most – Velem egyesülve – te is érzed az emberiségért való szenvedést és fájdalmat a szívedben. Elveszett hitük mély szomorúságot és jövőjükért való aggodalmat kelt benned.

Szeretett, hűséges és odaadó Követőim most, ebben az időben, az egész világon egyesülnek az erőteljes isteni szeretet köteléke által, hogy harcoljanak a lelkek kárhozattól való megmentéséért.

Követőim – az Én gyermekeim, a világosság gyermekei – minden nemzetből valók. Ők azonnal felismerik majd egymást, rasszra, bőrszínre és felekezetre való tekintet nélkül. Én vezetem őket, hogy ez a szeretet-hadsereg segítsen majd megerősíteni az emberiség hitét a történelemnek ezen a pontján.

Jelenlétemet eddig még sohasem tettem ennyire nyilvánvalóvá a hívek szívében. Ők is érzik azt a szenvedést, amit Én átélek, amikor tanúja vagyok annak a szívszaggató romlottságnak, amelyet az emberek sugároznak magukból, még azok is, akiket ti kedvesnek és figyelmesnek tartanátok. Az önszeretet elpusztítja gyermekeimet.

Az önzés, és az, hogy nem vagytok tekintettel a környezetetekben élőkre, valamint a sebezhető, gyenge emberekre, olyan szégyenfoltot hagy, amelyet nehéz eltüntetni. A kegyetlenség, amelyet az ember mutat felebarátjával szemben, mindezt egyetlen céllal – önmaguk kielégítésének céljával – elérte minden idők csúcspontját. A saját szükségleteink iránti megszállottság bűn Örök Atyám szemében.

Az önérzet nevében tett számtalan hamis mentegetőzés teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond Tanításaimnak. Szeressétek egymást. Úgy bánjatok egymással, ahogyan szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Mások szükségleteit helyezzétek a tietek elé. Álljatok ki testvéreitek emberi jogaiért, ha másokkal szemben igazságtalanságnak vannak kitéve. Soha senkinek nincs joga ahhoz, hogy valakit megbüntessen azért, hogy ezáltal anyagi előnyre tegyen szert.  Mutassatok szeretetet és együttérzést, még ellenségeitek felé is. Ez nem könnyű feladat a Gyermekeim által érzett anyagi bizonytalanság miatt. A gazdagság, a szépség, és az úgynevezett siker iránti önző megszállottság tünetei – amelyeket sokan az ember természetes tulajdonságainak gondolnak – rettenetes zavart okoznak.

Azt az elképzelést, hogy az emberek – az agymosás eredményeként – saját szükségleteiket tegyék az első helyre az önérzet nevében, már nagyon régen elültették az emberi lélekben, de ez a filozófia a modern kommunikáció hatalma által megerősödött.

Amikor Gyermekeim szinte naponta hallják ezeket az üzeneteket a televízió, a média, a mozi, a zene és internet által, akkor ők ezeket az üzeneteket úgy fogadják el, hogy ezek fontosak.

A hamis ígéret ellenére, amelyeket ezek a tévhitek képviselnek – mely tévhitek vonzóak azáltal, hogy önmagunknak jóleső érzést nyújtanak, amit nehéz visszautasítani -, Gyermekeim elfogadják a hazugságot. Azt a hazugságot, amelyet a csaló, azaz a sátán plántál beléjük.

Nehéz megérteniük azt a nyugtalanságot, amit nem sokkal azután éreznek, miután valakit kihasználtak. Ők, az Én gyermekeim, mégsem boldogok, miután elnyerték a hőn áhított jutalmat. Aztán egyre többet és többet keresnek fel ugyanabból, oly kielégíthetetlen az étvágyuk. De hasztalan. Nem tudják magukat teljes elégedettséggel eltölteni. Hiányzik belőlük az igazi boldogság, egy természetes elégedettség, és nem értik azt az ürességet, amelyet belül éreznek.

Ha magatokat mások elé helyezitek, az önzés. Ha kihasználjátok a nálatok gyengébbeket és a sebezhetőbbeket, az bűn. Mélyen megbánt Engem az, ha az ilyen személyeket abban korlátozzátok, hogy méltóságteljes életet éljenek, és ha elveszítek tőlük azt a jogot, hogy családjaikat megfelelően táplálni tudják. Együtt szenvedek ezekkel a lelkekkel. Ha felebarátaitoknak tesztek rosszat, akkor azt Nekem teszitek. Amikor rosszindulatú szavak által bántjátok felebarátaitokat, akkor vétkesek vagytok a Szívemben okozott fájdalomért.

Amikor az egyik ember a másikat erőszakkal bünteti, a kereszten való Kínszenvedésem fájdalmát szenvedem el. Újra átélem azt. Érzem a fájdalmukat, amikor testi fájdalmat okoztok nekik. Ha gyilkoltok, akkor bűnösök vagytok abban a végső megalázásban, amikor keresztre szegeztek Engem.

Gyermekek, vegyétek tudomásul, hogy a bűn a pokolba fog vezetni benneteket. Ez ijesztő azon híveknek, akik igazságos bíróként látnak Engem. Továbbra is biztosított azon Ígéretem, miszerint határtalan az Irgalmam, melyet mindenkinek megadok majd közületek, akik megbánják bűneiket. De hogyan is menthetném meg mindazokat, akik nem akarják felismerni összekuszált életük hibáit?

Nagyon fontos tanításaim igazságait hirdetni. A nagyon sok figyelemelterelő tényező vonzereje miatt van az, hogy sok Gyermekemnek rendkívül nehéz felismernie Isten igéjét. Sokaknak nem lesz ismerete Isten tanításairól sem a próféták, sem a Szentírás által. Sokan egyszerűen meg sem akarják ismerni. Mások pedig nem lesznek hajlandóak meghallgatni, még akkor sem, ha az igét jelenkori Prófétáim, vagy Látnokaim terjesztik, egyértelmű jelekkel, mindenki szeme láttára.  Ezért lesz a hívek feladata, hogy imádkozzanak a többiekért. Különleges imákra van most szükség. Az Én szeretett Fausztina nővéremnek adott hathatós ima, az Isteni Irgalmasság imádkozásával sok megtérés fog bekövetkezni.

Amikor ez történik, Én azt kérem, hogy valamennyi Gyermekem alkosson imacsoportokat, hogy továbbra is imádkozzanak tékozló gyermekeimért – a ti testvéreitekért-, és adjanak útmutatást nekik.

A Magam és a Szentháromság nevében arra buzdítom szeretett Gyermekeimet, hogy egyesítsék erejüket az Én Szívemmel egyesítve, és segítsenek Nekem megmenteni a lelküket. Oly nagyon szeretem mindannyiukat, hogy az irántuk való aggodalom szomorú és keserű könnyeit ontom. Nem akarom elveszíteni őket.

Követőim a világosságban, segítsetek Nekem, hogy újra egyesíteni tudjam ezeket az elveszett lelkeket Családommal, hogy egykor ők is megtapasztalják az igaz Paradicsomot, amelyre oly nagyon vágyakoznak. Nyújtsátok ki feléjük kezeteket, beszéljetek hozzájuk, és hallgassátok meg őket. Mutassatok együttérzést irántuk, még akkor is, ha ők ezt gúnyosan vágják vissza az arcotokba. Legyetek türelmesek. De mindenekelőtt rajtatok keresztül éreztessétek meg velük irántuk való Szeretetemet.

Nehezükre fog esni nekik, hogy visszautasítsanak benneteket, még akkor is, ha gúnyolódnak veletek. Imáitok által megmenthetitek, és meg is fogjátok menteni lelkeiket.

Üdvözöllek benneteket, drága Követőim. Könnyeket csaltok Szemembe az Irántam, Szeretett Édesanyám, a Mennyek Királynője és a Szentháromság iránt mutatott szeretetetek és odaadásotok által.

Mi, és az Ég összes angyalai és szentjei örvendezünk, hogy válaszoltatok erre a hívásra most. Menjetek hát, végezzétek a feladatotokat Örök Atyám nevében. Hozzátok vissza Nyájamat.

A ti hűséges Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Comments are closed.