RSS
 

“The Warning”

01 jan

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Igen, Leányom, a legnagyobb meglepetésedre,  te vagy a kiválasztott, hogy  beteljesítsd a János Könyvében lévő próféciákat,  hogy felkészítsd az emberiséget a megtisztulásra, mely hamarosan kibontakozik.”
(Úr Jézus, 2010. nov. 16.)
„Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekemhez.”
(Szűzanya, 2010. nov. 8.)
“Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket.”
(Szűzanya, 2010. nov. 8.)

 

Európában egy újabb próféta (Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasság Máriája) állítja,  2010 novemberétől kap üzeneteket a Szűzanyától és szeretett Fiától, Jézus Krisztustól.

Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre (“The Warning”) vonatkoznak,  Isten nagy Irgalmasságára,  amely a  látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte. A világon mindenki,  aki 7 évnél idősebb,  látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen még az Ítélet előtti utolsó napon. A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majd elviselni, ezért  halálos bűnben meghalhatnak.

A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a családját.  Azt állítja,  hogy Urunk az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell közzé tennie. Néhányan segítettek ebben neki.  A hölgy,  aki a katolikus hitet éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, hite nem volt elég erős. Azonban  az üzenetek által hite különlegesen megerősödött. Nyomatékosan állítja,  hogy sem a Mária-jelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette lelki életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét ( amelyet közzé kell tennie): „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt hitte,  hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk második eljövetelét.

Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az üzenetek megfelelnek a  katolikus hit tanításának, és úgy kerülnek továbbításra.

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket?

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a Szűzanya és az Úr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent Ágostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II. János Pál Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett.

Az  egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az Antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak,  akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

A közzétett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást,  növelik a hitet, és azért adattak,  hogy az emberiséget újra evangelizálják,  hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek.

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben, ha próféciáról van szó,  a pápa az egyedüli bíró.  /X. Leo Pápa (1513)/

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ keresztényeit,  hogy sokat imádkozzanak azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni, és azokért,  akik minden cselekedetükben arra fognak törekedni, hogy ennek a nagy eseménynek a hatásait meggyengítsék, hiszen ők az Antikrisztus uralmát akarják.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Nincs kategorizálva

 

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért