RSS
 

2010-12-25 A Karácsony megünneplése

2010. december 25. kedd, 00.30

Miért vonakodsz most szeretett leányom? Nem tudod,  hogy vezetésem alatt állsz? Szívedben most biztosan érzed azt,  hogy mit kell tenned. Érzed,  hogy vissza kell vonulnod,  hogy szíved megnyílhasson Előttem, hogy üzenetem befogadására készen álljon. Higgy bennem. Hidd el,  ha átadod nekem minden félelmed, aggodalmad, kívánságodat és kérdéseidet,  akkor Én mindent átveszek tőled és annak megfelelően fogok neked válaszolni. Most arra kell időt szakítanod,  hogy meg tudjad szívlelni ezeket a sürgős üzeneteket, amelyeket az egész emberiség számára adok. Munkád előrehaladását ne késleltesd,  hogy ez a szent alkotás minél előbb elkészülhessen.

Szeretett leányom, szívleld meg a következőket: miközben a világ keresztényei a Betlehemi születésemet ünneplik és tiszteletet tanúsítanak Irántam,  addig mások csak megjátsszák ezt a tiszteletet, mivel nincs szeretet a szívükben.  Mégis sokan fognak, közelebb kerülni Szívemhez. De lesznek olyanok is, akik csak bólintani fognak és mosolyogni,  esetleg rövid említést tesznek arról,  hogy mi ennek a fontos ünnepnek az értelme, mert ők nem tudják, hogy   ezen a napon, a világ a legnagyobb ajándékát kellene megünnepeljék. Ez az ajándék, egyedülálló ajándék volt az egész világ számára, amelyet az Atya, valaha is gyermekeinek adott.

Sajnos, amikor hűséges híveim a Karácsonyt ünneplik, a pompával és a világi dolgokkal tele ceremóniák elterelik figyelmüket.

Vajon hány keresztény magyarázza el gyermekeinek születésem valódi értelmét? Hányan emlékeznek meg arról az alázatról,  amelyet szeretett Anyám és Szent József mutatott?  Hányan értik azt meg,  hogy Én azért lettem emberré,  hogy a pokolhoz vezető útról megmentsem az emberiséget? Ez volt a Karácsony valódi üzenete,  amit évszázadokon keresztül eltorzítottak és teljesen más jelleggel látták el. Mégis voltak olyan áhítatos keresztények,  akik ebben az időben magukba szálltak és elgondolkoztak az Irántam és az Atya iránti hűségükről. Felhívom figyelmeteket,  hogy ezen az ünnepen imádkozzatok mindazokért,  akiknek szerte a világon fel kell ébredniük,  mert csak így lehet részük az  örökségben. Abban az örökségben,  ahol mindenki számára hely van biztosítva, de csak akkor,  ha azt ők is elfogadják.

A Nagyfigyelmeztetés időpontja el van döntve

Azok a hírek, amelyek naponta, szinte percenként körbe járják a világot,  megzavarják és befolyásolják gyermekeim életét,   pedig ezeknek az Örök Életben semmi jelentősége sincs. Gyermekeim itt az ideje,  hogy megvizsgáljátok lelkiismereteteket még most,  a Nagyfigyelmeztetés előtt, ami második eljövetelemet fogja megelőzni.  Imáitokat, saját egyszerű szavaitokkal fogalmazzátok meg, így könyörögjetek Isteni vezetésért. A Nagyfigyelmeztetés időpontja el van döntve. Legyetek éberek. Legyetek készenlétben.

A ti Isteni Megváltótok és Igazságos Bírótok,

Jézus Krisztus

Comments are closed.